SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý góp phần phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non Thành Tân – Thạch Thành

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý góp phần phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non Thành Tân – Thạch Thành

 “Thành công trong giáo dục mang đậm nét thành công của một tác phẩm nghệ thuật””- câu nói nổi tiếng của Ma-ka-ren-co- nhà giáo dục nối tiếng, là chân lý cho những nhà giáo dục nghiên cứu, học tập và vận dụng. Giáo dục là nghệ thuật, quản lí giáo dục cũng vây. Song đi vào thực tế không phải ai cũng vận dụng nghệ thuật một cách thành công [1].

Là một Cán bộ quản lý giáo dục còn trẻ về tuổi đời và tuổi nghề, bản thân tôi nhận thức rõ về vai trò và trách nhiệm của người làm công tác quản lý giáo dục. Quản lí giáo dục cũng là một nghệ thuật, nếu người quản lí biết vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị thì hiệu quả và hiệu lực quản lí sẽ ngày một nâng cao. Đây là những yếu tố quyết định đến chất lượng, giá trị, uy tín, thương hiệu của một nhà trường. Vậy muốn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí, phát triển đội ngũ cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ người cán bộ quản lí cần phải làm gì? Và làm thế nào? Giải pháp phát triển đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay là gì? Thiết nghĩ, muốn nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Là Hiệu trưởng của một trường tại xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn (xã 135) của Huyện Thạch Thành, tôi nhận thấy: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí, phát triển đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ là hết sức cần thiết. Nếu làm tốt công tác này sẽ giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm việc có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, làm việc khoa học, luôn gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, đoàn kết, giúp đỡ tương trợ nhau. Từ đó, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ không ngừng được nâng cao, uy tín nhà trường ngày càng vững mạnh.

 

doc 26 trang thuychi01 29/05/2020 80
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý góp phần phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non Thành Tân – Thạch Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA 
 PHÒNG GD&ĐT THẠCH THÀNH 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ 
QUẢN LÝ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ, 
CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ 
TẠI TRƯỜNG MẦM NON THÀNH TÂN 
 Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai
 Chức vụ: Hiệu trưởng
 Đơn vị công tác: Trường mầm non Thành Tân
 SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý
THẠCH THÀNH, NĂM 2017
MỤC LỤC
 Nội dung
 Trang
1. Mở đầu
1
1.1. Lí do chọn đề tài
1
1.2. Mục đích nghiên cứu
1
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm
2
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
2
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm	
3
2.2.1.Thuận lợi
3
2.2.2.Khó khăn
3
2.2.3. Kết quả thực trạng trên
4
2.3. Các giải pháp tổ chức thực hiện
5
2.3.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý.
5
2.3.2. Xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức trong nhà trường
7
2.3.2.1. Xây dựng mối quan hệ với tổ chức Đảng trong nhà trường
7
2.3.2.2. Xây dựng mối quan hệ với tổ chức Công đoàn
7
2.3.2.3. Xây dựng mối quan hệ với tổ chức Đoàn thanh niên
8
2.3.3. Kế hoạch hóa công việc và thời gian làm việc
10
2.3.4. Điều hành hoạt động của tổ chức một cách khoa học.
12
2.3.4.1. Điều hành theo kế hoạch
12
2.3.4.2. Điều hành bằng việc thường xuyên tiến hành kiểm tra và đánh giá các hoạt động quản lí
14
2.3.4.3. Điều hành bằng việc sử dụng biện pháp kích thích động viên, khuyến khích về vật chất và tinh thần
16
2.4. Kết quả của sang kiến kinh nghiệm.
17
3. Kết luận và kiến nghị 
19
3.1. Kết luận
19
3.2. Kiến nghị
20
Tài liệu tham khảo
Danh mục các đề tài sang kiến kinh nghiệm đã được Hội đồng đánh giá xếp loại cấp Phòng GD&ĐT, cấp Sở GD&ĐT. 
1. Mở đầu 
1.1. Lí do chọn đề tài:
 “Thành công trong giáo dục mang đậm nét thành công của một tác phẩm nghệ thuật””- câu nói nổi tiếng của Ma-ka-ren-co- nhà giáo dục nối tiếng, là chân lý cho những nhà giáo dục nghiên cứu, học tập và vận dụng. Giáo dục là nghệ thuật, quản lí giáo dục cũng vây. Song đi vào thực tế không phải ai cũng vận dụng nghệ thuật một cách thành công [1].
Là một Cán bộ quản lý giáo dục còn trẻ về tuổi đời và tuổi nghề, bản thân tôi nhận thức rõ về vai trò và trách nhiệm của người làm công tác quản lý giáo dục. Quản lí giáo dục cũng là một nghệ thuật, nếu người quản lí biết vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị thì hiệu quả và hiệu lực quản lí sẽ ngày một nâng cao. Đây là những yếu tố quyết định đến chất lượng, giá trị, uy tín, thương hiệu của một nhà trường. Vậy muốn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí, phát triển đội ngũ cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ người cán bộ quản lí cần phải làm gì? Và làm thế nào? Giải pháp phát triển đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay là gì? Thiết nghĩ, muốn nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.
Là Hiệu trưởng của một trường tại xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn (xã 135) của Huyện Thạch Thành, tôi nhận thấy: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí, phát triển đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ là hết sức cần thiết. Nếu làm tốt công tác này sẽ giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên làm việc có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, làm việc khoa học, luôn gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, đoàn kết, giúp đỡ tương trợ nhau. Từ đó, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ không ngừng được nâng cao, uy tín nhà trường ngày càng vững mạnh.
 Từ những nhận thức trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý góp phần phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non Thành Tân –Thạch Thành”
Tôi rất mong nhận được những góp ý và sự chia sẻ những kinh nghiệp của 
đồng nghiệp để Tôi có những thành công hơn trong công tác chỉ đạo, bồi dưỡng chuyên môn.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
Tìm ra một số biện pháp phát triển đội ngũ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng chăm sóc giáo dục tại trường mầm non. 
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
	Để thực hiện đề tài này trong năm học 2016 -2017, tôi đã chọn đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên; tổng số 26 người của trường mầm non Thành Tân là đối tượng nghiên cứu, khảo sát, thực nghiệm.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
	Trong quá nghiên cứu đề tài này tôi đã sứ dụng nhiều phương pháp. Cụ thể như sau:
+ Phương pháp lý luận.
+ Phương pháp quan sát, so sánh
+ Phương pháp khảo sát- thực nghiệm. 
+ Phương pháp thống kê- toán học
+ Phương pháp tổng kết đánh giá nêu gương.
2. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm :
Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã nêu: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài. Do đó, phải đào tạo giáo viên có chất lượng cao, thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên”[2]
Có thể khẳng định rằng, đội ngũ CBQL, giáo viên nói chung và đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên mầm non nói riêng là lực lượng tiên quyết biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực, đội ngũ này giữ vai trò chủ chốt quyết định đên chất lượng và hiệu quả giáo dục. Với cương vị là người đứng đầu nhà trường bản thân tôi xác định rõ vai trò và trách nhiệm cũng như sứ mệnh của người Hiệu trưởng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí, phát triển đội ngũ, và chất lượng chăm sóc giáo dục tại trường. Để làm tốt được việc này người Hiệu trưởng cần phải làm tốt việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch. 
Vì vậy, người làm công tác quản lí giáo dục Mầm non phải có năng lực quản lí, vững vàng chuyên môn, phải am hiểu tâm lý trẻ, nắm chắc các phương pháp nuôi dạy trẻ, có sự hiểu biết, có tầm nhìn xa và rộng để có thể áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ. Ngoài ra, còn phải đạt được các yêu cầu sau: 
- Phải có sức khoẻ tốt, yêu nghề, mến trẻ, tác phong, lề lối làm việc nhanh nhẹn, khoa học, gọn gàng tức là phải có “nền nếp, kỷ cương”. Đặc biệt phải là tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách chocán bộ, giáo viên, nhân viên và cho trẻ học tập, phải có đức tính kiên trì, tấm lòng nhân hậu tức là “tình thương và trách nhiệm”. 
- Phải có kiến thức văn hoá, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm, biết xây dựng cho mình kế hoạch nội dung chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp, linh hoạt và sáng tạo.	Chính vì vậy, đòi hỏi người đứng đầu nhà trường phải có những biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí một cách toàn diện cả về trước mắt và lâu dài để tìm ra những giải pháp tối ưu phù hợp nhằm khai thác những yếu tố có lợi, những hạt nhân trong đội ngũ cũng như hạn chế những bất lợi, yếu kém. Có như vậy mới góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phát triển đội ngũ vững mạnh, cơ sở vật chất được tăng cường, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày một nâng cao, đáp ứng được những yêu cầu chung của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá hiện nay.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: 
2.2.1. Thuận lợi: 
- Trường mầm non Thành Tân có từ 3 điểm trường (02 điểm lẻ Thạch Lỗi Và Bái Đang; 01 khu trung tâm) nhưng năm học 2016-2017 nhà trường đã tuyên truyền vận động phụ huynh của Thôn Bái Bái Đang dồn xuống khu trung tâm học và ăn bán trú nên đã giảm đi 01 điểm lẻ thuận lợi hơn cho Nhà trường.
- Bản thân là cán bộ quản lý trẻ, năng động, vững vàng về chuyên môn, có năng lực quản lý nên chỉ đạo sát sao về chuyên môn và các hoạt động chung của nhà trường.
- Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong Nhà trường trẻ khoẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phong trào, tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho bản thân. Đội ngũ cán bộ giáo viên giỏi làm nòng cốt, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, quyết tâm phấn đấu xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. 
- Được sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân xã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên về tinh thần, vật chất... để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành.
- Các bậc phụ huynh nhiệt tình ủng hộ các hoạt động của Nhà trường, có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc thống nhất các biện phápchăm sóc giáo dục trẻ, tích cực ủng hộ nhà trường về tinh thần và cơ sở vật chất.
 - Được sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thành.
 - Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học có sự tăng cường, đáp ứng 
yêu cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.
 - 100% trẻ được phân lớp theo đúng độ tuổi (không có lớp ghép) và khu trung tâm ăn bán trú 100%.
2.2.2. Khó khăn: 
- Nhà trường còn 01 điểm lẻ khu Thạch Lỗi với số trẻ đông 03 lớp mẫu giáo với tổng số trẻ 91, phòng học thiếu, 02 lớp mẫu giáo (MG Nhỡ 5 và MG Bé 5) học nhờ nhà văn hóa thôn Thạch Lỗi.
- Đội ngũ giáo viên trẻ song trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên không đồng đều. Một số giáo viên mới vào trường kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế, chưa linh hoạt, sáng tạo, còn lúng túng trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ. 
 - Một số giáo viên nhà ở xa nên việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn.
 - Ý thức và hành vi còn mẫu thuẫn trong một số Cán bộ giáo viên.
	- Nhà trường thiếu 08 GV so với định biên.
	- Thiếu phòng học và thiếu phòng chức năng (chưa có phòng hiệu trưởng, 
phòng phó hiệu trưởng, chưa có văn phòng, chưa có phòng hoạt động âm nhạc, 
phòng giáo dục thể chất). Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ chưa cao.
 - Tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số giáo viên chưa cao, còn né tránh, còn tư tưởng cào bằng trong nhận xét đánh giá, bình xét thi đua, chưa mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, thiếu sót của đồng nghiệp.
	Xuất phát từ những nhận thức và thực trạng nêu trên của nhà trường, tôi đã mạnh dạn đưa ra: “Một số biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý góp phần phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại 
trường mầm non Thành Tân –Thạch Thành”
2.2.3. Kết quả của thực trạng trên: 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂM HỌC 2014-2015
2.2.3.1. Kết quả khảo sát chất lượng đội ngũ CBQL, GV, NV: 
Tổng số 25. Trong đó: ĐH: 11(44%); TC: 10 (56%)
TT
Nội dung KS
Xếp loại
Số lượng
Tỷ lệ(%)
1
Xếp loại CBQL, GV, NV cuối năm
XS: 
11
44.0
Khá
14
56.0
2
GVG cấp trường
Đạt
17/21
81.0
3
Thi GV giỏi cấp huyện
Đạt
01
100
4
Học Bồi dưỡng thường xuyên
Giỏi
17/22
77.3
Khá
5/22
22.7
5
SKKN cấp huyện
A
02
100
B
03
100
6
SKKN cấp Tỉnh
B
02
100
7
CBQL, GV, NV đạt danh hiệu thi đua
CSTĐ
01/25
4.0
LĐTT
03
12.0
2.2.3.2. Kết quả khảo sát chất lượng học sinh:
TT
Nội dung KS
Xếp loại
Số lượng
Tỷ lệ
(%)
1
Trí tuệ
Đạt
352/389
90.5
Chưa đạt
37/389
9.5
2
Thể chất
Trẻ PTBT
359/389
92.3
Trẻ SDDNC-TC
30/389
7.7
3
HS giỏi huyện
Đạt giải cá nhân
03/06
50
4
Bé Giỏi, bé chăm ngoan
 Đạt
333/389
85.6
2.2.3.3. Kết quả khảo sát tình hình cơ sở vật chất:
TT
Nội dung KS
Số lượng
Tỷ lệ
(%)
1
 Phòng học kiên cố
09/16
56.3
2
 Phòng chức năng
01/8
12.5
3
 Sân lát xi măng
570m2
85.1
4
 Đồ chơi ngoài trời
0
0
5
 Cổng, biển trường, tường rào
0
0
Kết quả tổng hợp của năm học 2014-2015, cho thấy chất lượng đội ngũ, CSVC và các hoạt động của nhà trường hiệu quả chưa cao. Bản thân tôi là một Hiệu trưởng đứng đầu nhà trường tôi luôn trăn trở, suy nghĩ, mạnh dạn đưa ra một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát triển nhà trường, phấn đấu trong năm học 2017-2018 đạt danh hiệu trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. 
2.3. Các giải pháp tổ chức thực hiện:
Sau thời gian 3 năm học chỉ đạo thực hiện tại đơn vị và đúc rút kinh nghiệm. Tôi mạnh dạn đưa ra “Một số biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý góp phần phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường mầm non Thành Tân –Thạch Thành” như sau: 
2.3.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý: 
Một nhà trường phát triển vững mạnh thì yếu tố cần thiết chính là hoàn thiện cơ cấu tổ chức hợp lí. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng, là điều kiện tiên quyết cần và đủ để một nhà trường hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, trong những năm học qua, ngay từ đầu năm học Tôi đã nhanh chóng ổn định hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo quy định Điều lệ trường mầm non để đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả.
Cơ cấu tổ chức của tổ chức là tổng thể các bộ phận trong đó có sự phân công quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, qui định mối quan hệ qua lại ràng buộc lẫn nhau của các bộ phận nhằm thực hiện các hoạt động quản lí nhất định trên cơ sở chức năng và quyền hạn của cơ quan.
Xây dựng cơ cấu hợp lí tức là xây dựng cơ cấu gọn nhẹ, khoa học, có sự phân công cụ thể rõ ràng về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, có mối quan hệ qua lại ràng buộc lẫn nhau giữa các bộ phận nhằm đảm bảo cho tổ chức hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ, không có sự chồng chéo, trùng lắp chức năng giữa 
các bộ phận.
Để xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lí, tôi đã làm tốt các một số vấn đề sau: 
- Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức để xác định cơ cấu tổ chức cho thích hợp.
- Cần xây dựng qui chế làm việc của các bộ phận, xác định mối quan hệ 
qua lại giữa các bộ phận trong khi thực hiện các chức năng của mình, góp phần thúc đẩy nhau, tránh tình trạng không đồng bộ, chồng chéo nhau.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, mà chức năng nào cũng có người đảm nhiệm là một trong những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện cơ cấu hợp lsi trong tổ chức. Qui định rõ họ trực thuộc ai, trực thuộc vấn đề nào, phải phối hợp công tác với ai.
- Việc qui định quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong tổ chức phải tương đương nhau. 
- Để xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lí, cần chú ý đến qui luật tuần tự của sự phát triển và hoàn thiện tổ chức. Vì vậy, khi hoàn thiện cơ cấu tổ chức tôi đã tham khảo, lắng nghe và nắm bắt khả năng của từng cá nhân trong tập thể để định hướng đưa vào xây dựng nguồn cơ cấu tổ chức. Không vì tình cảm cá nhân, vì thích người này người kia mà đưa họ vào những vị trí chủ chốt. Nếu làm như vậy sẽ mất đi tính dân chủ, công khai, gây mất đoàn kết nội bộ. Vì vậy, Để hoàn thiện cơ cấu tổ chức tôi luôn đưa ra họp bàn, thống nhất để tiếp tục đưa nguồn vào cơ cấu tổ chức hay thay thế để đảm nhận chức trách, nhiệm vụ phù hợp với năng lực của từng đồng chí. Khi đã có cơ cấu hoàn thiện, ổn định thì Tôi phân công rõ trách nhiệm của từng vị trí để khi Cán bộ giáo viên, nhân viên nhận nhiệm vụ thấy được quyền hạn, trách nhiệm để phát huy vai trò cá nhân để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Nếu ai thực hiện chưa tốt chức trách nhiệm vụ thì có những nhận xét, góp ý để họ hoàn thiện hơn. 
Ví dụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn phải có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, để có thể là những chuyên gia, tư vấn về chuyên môn cho đồng nghiệp.
 Trưởng Ban Thanh tra nhân dân: phải là người dám nghĩ, dám làm, giám chịu trách nhiệm để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho Cán bộ giáo viên, nhân viên.
Hoặc khi phân công giáo viên đứng lớp, tôi chú ý đến việc sắp xếp giữa giáo viên nuôi con nhỏ, đứng lớp với giáo viên con đã lớn để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên đón sớm, trực trưa, giáo viên nuôi con nhỏ đi đón muộn, về trưa và cho con bú; chú đến việc bố trí giáo viên là Đảng viên phụ trách chủ nhiệm chính ở các nhóm, lớp để nêu cao vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý. 
Nguồn trong Ban chấp hành Công đoàn phải là những người nhiệt tính, có khả năng tuyên truyền, vận động, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ, tính tình cởi mở, ôn hòa; Ban chấp hành Đoàn thanh niên là những GV nhiệt tình, trẻ khỏe, năng động, linh hoạt và sáng tạo, để tổ chức các hoạt động chủ động, sôi nổi 
* Kết quả: Trong những năm học qua nhà trường chúng tôi đã làm rất tốt việc xây dựng cơ cấu tổ chức một cách hợp lý. Bao gồm có: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; Công đoàn; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hiệu trưởng, đủ Phó hiệu trưởng, có các tổ chuyên môn (Tổ nhà trẻ, tổ mẫu giáo), tổ văn phòng, có các Hội đồng (Hội đồng trường, hội đồng thi đua- khen thưởng; Hội đồng chấm thi GVG, chấm SKKN, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng tự
 đánh giá) các tổ chức này hoạt động đúng chức trách, nhiệm vụ có hiệu quả.
2.3.2. Xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức trong nhà trường 
Để củng cố thêm tinh thần đoàn kết nội bộ là người Hiệu trưởng – Bí thư
Chi bộ đứng đầu nhà trường trung tâm của mọi sự đoàn kết. Vì vậy, Tôi cần xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
2.3.2.1. Xây dựng mối quan hệ với tổ chức Đảng trong nhà trường:
Năm đầu tôi lên thì Bí thư chi bộ không phải là Hiệu trưởng, là một đồng Chí Phó hiệu trưởng. Chi bộ chưa có cấp ủy. Sau khi đại Hội chi Bộ tháng 3 năm 2015, Tôi với cương vị là Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong tổ chức này vững mạnh, mỗi một cán bộ đảng viên đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng, là hạt nhân lãnh đạo, phát huy vai trò của mình. 
Muốn xây dựng mối quan hệ tốt trong tổ chức Đảng tôi thực hiện tốt những việc làm sau:
- Tiếp thu và triển khai các chủ trương đường lối của Đảng cho chi bộ và cho toàn thể giáo viên, hướng dẫn giáo viên thực hiện.
- Xin ý kiến của chi bộ trước khi ra Nghị quyết về các hoạt động trong nhà trường.
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước chi bộ về chất lượng chăm sóc, giáo dục, tình hình an ninh trật tự, an toàn trong nhà trường.
- Thường xuyên báo cáo, công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ .
- Vận động bồi dưỡng Đảng viên trẻ.
- Động viên quần chúng góp ý phê bình cho tổ chức Đảng trong nhà trường trong sạch vững mạnh.
Và một điều cực kỳ quan trọng đó là bản thân tôi là Bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường phải tôn trọng phục tùng và đảm bảo vai trò lãnh đạo của chi bộ, của cấp ủy địa phương, chịu sự kiểm tra giám sát của Đảng; làm việc đảm bảo theo đúng cơ chế “Chi bộ đảng lãnh đạo, quần chúng làm chủ, hiệu trưởng quản lý”; đồng thời đảm bảo theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.
* Kết quả: Trong những năm qua, Chi bộ luôn đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh” và “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, bản thân cá nhân tôi từ năm 2013 đến năm 2016 liên tục đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ”
2.3.2.2. Xây dựng mối quan hệ tốt với tổ chức Công đoàn
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo Điều lệ và pháp luật. Mối quan hệ giữa Hiệu trưởng và Công đoàn là nhân tố quan trọng để nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch và mục tiêu đề ra. Vì vậy, là Hiệu trưởng tôi luôn luôn tôn trọng tính độc lập của Công đoàn, thực hiện mối quan hệ bình đẳng và dân chủ, hợp tác phối hợp. Tạo điều kiện làm việc, cung cấp thông tin cần thiết để Công đoàn thực hiện chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của mình.
Để mối quan hệ tốt với tổ chức Công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường, tôi thay đổi cách quản lý “từ trên xuống” bằng cách quản lý “cùng tham gia”. Với cách làm này, tôi đã tạo được bầu không khí thi đua, tự giác, quan tâm chia sẻ, giúp đỡ nhau nhiều hơn trong làm việc và học tập của đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Từ đó, nội bộ đoàn kết ngày càng được củng cố và tăng cường, sức mạnh tập thể và môi trường làm việc ngày càng vững mạnh, thân thiện. 
Đặc biệt tôi luôn coi trọng sự đồng thuận cho Công đoàn hoạt động, là thủ trưởng của một nhà trường nhưng tôi xác định rất rõ: bản thân cũng là người lao động, cũng là một đoàn viên Công đoàn. Do vậy, tôi luôn gương mẫu và thực hiện các Nghị quyết của Công đoàn, tự giác và tham gia tích cực các hoạt động cụ thể của công đoàn tổ chức. Với phương trâm: Hiệu trưởng là một thủ trưởng

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_bien_phap_nang_cao_hieu_luc_hieu_qua_quan_ly_gop.doc