Một số biện pháp rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng

Một số biện pháp rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng

Giáo dục Mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân. Bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em là trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và của mỗi gia đình. Việc giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng, đồng hành với giáo dục gia đình, giáo dục mầm non là bậc học giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Để thực hiện được nhiệm vụ to lớn này vai trò của cô giáo mầm non người mẹ thứ hai của trẻ phải là người giúp trẻ hình thành những kỹ năng, nề nếp, thói quen tốt để tạo nền nền tảng vững chắc trong chặng đường khôn lớn của trẻ. Với trẻ mầm non đặc biệt là trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi trước thế giới xung quanh bao la, rộng lớn, cùng biết bao điều mới lạ, hấp dẫn, khiến trẻ tò mò, muốn biết, muốn khám phá thì việc giáo dục nề nếp, thói quen cho trẻ là việc làm vô cùng quan trong và cần thiết.

 Như chúng ta đã biết, trong thực tế ở lứa tuổi này đa số nề nếp thói quen của trẻ được hình thành ở gia đình, mỗi gia đình lại có sự quan tâm, chăm sóc dạy dỗ khác nhau, hầu hết trẻ được nuông chiều và được làm theo ý thích của mình. Vì vậy nhiều trẻ chưa có thói quen chào hỏi lễ phép, ăn ngủ đúng giờ . gây khó khăn cho việc hình thành và đưa trẻ vào nề nếp thói quen tốt cho trẻ khi trẻ đến trường mầm non. Độ tuổi này đặc điểm tâm sinh lý trẻ phát triển khá mạnh, trẻ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương về tâm lí, hầu như trẻ mới nhập học, là lần đầu tiên tách rời bố mẹ và gia đình, khi mới vào lớp trẻ thường có thái độ lạ lẫm, sợ hãi, tránh né bạn và không nhận sự giúp đỡ của cô giáo, thậm chí còn la hét khóc lóc, không ăn, không ngủ, không tham gia vào các hoạt động. làm thế nào để trẻ biết ăn ngoan, ngủ ngoan, biết vui chơi học hành ngoan ngoãn, hòa nhập với cô giáo và các bạn trong lớp để tiếp nhận những nề nếp thói quen tốt.

Xuất phát từ những lý do trên, bản thân là một giáo viên mầm non phụ trách nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi, trong quá trình chăm sóc trẻ tôi băn khoăn trăn trở rất nhiều và tôi chọn “Một số biện pháp rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ 24-36 tháng” làm đề tài nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm của mình, với mong muốn góp phần rèn nề nếp thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi được tốt hơn.

 

doc 20 trang thuychi01 432645
Bạn đang xem tài liệu "Một số biện pháp rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẠNH THÀNH
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN
 NỀ NẾP - THÓI QUEN CHO TRẺ 24- 36 THÁNG TUỔI
Người thực hiện: Bùi Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thành Kim
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn
THẠCH THÀNH, NĂM 2019
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
1. Mở đầu 
1
1.1. Lí do chọn đề tài 
1
1.2. Mục đích nghiên cứu 
1
1.3. Đối tượng nghiên cứu 
2
1.4. Phương pháp nghiên cứu 
2
2. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm 
 2
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm 
2
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 
3
2.3. Các biện pháp rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ 24-36 tháng
4
2.3.1. Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ và lập kế hoạch rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ.
4
2.3.2. Phân nhóm trẻ và tổ chức rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ.
5
2.3.3. Thông qua việc tạo môi trường lớp học và chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi để rèn nề nếp, thói quen cho trẻ
10
2.3.4. Gần gũi yêu thương, động viên khích lệ để rèn luyện nề nếp, thói quen.
11
2.3.5. Thông qua việc phối hợp với phụ huynh trong việc rèn luyện nề nếp, thói quen.
11
2.3.6. Tạo hình ảnh đẹp trước trẻ đề trẻ học tâp và noi theo.
13
2.4. Hiệu qủa của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục
với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường. 
14
2.4.1 Đối với giáo viên 
14
2.4.2 Đối với trẻ 
14
3. Kết luận kiến nghị 
15
3.1. Kết luận 
15
3.2. Kiến nghị 
16
1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
 Giáo dục Mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục Quốc dân. Bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ em là trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và của mỗi gia đình. Việc giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng, đồng hành với giáo dục gia đình, giáo dục mầm non là bậc học giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời. Để thực hiện được nhiệm vụ to lớn này vai trò của cô giáo mầm non người mẹ thứ hai của trẻ phải là người giúp trẻ hình thành những kỹ năng, nề nếp, thói quen tốt để tạo nền nền tảng vững chắc trong chặng đường khôn lớn của trẻ. Với trẻ mầm non đặc biệt là trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi trước thế giới xung quanh bao la, rộng lớn, cùng biết bao điều mới lạ, hấp dẫn, khiến trẻ tò mò, muốn biết, muốn khám phá thì việc giáo dục nề nếp, thói quen cho trẻ là việc làm vô cùng quan trong và cần thiết.
 	Như chúng ta đã biết, trong thực tế ở lứa tuổi này đa số nề nếp thói quen của trẻ được hình thành ở gia đình, mỗi gia đình lại có sự quan tâm, chăm sóc dạy dỗ khác nhau, hầu hết trẻ được nuông chiều và được làm theo ý thích của mình. Vì vậy nhiều trẻ chưa có thói quen chào hỏi lễ phép, ăn ngủ đúng giờ ... gây khó khăn cho việc hình thành và đưa trẻ vào nề nếp thói quen tốt cho trẻ khi trẻ đến trường mầm non. Độ tuổi này đặc điểm tâm sinh lý trẻ phát triển khá mạnh, trẻ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương về tâm lí, hầu như trẻ mới nhập học, là lần đầu tiên tách rời bố mẹ và gia đình, khi mới vào lớp trẻ thường có thái độ lạ lẫm, sợ hãi, tránh né bạn và không nhận sự giúp đỡ của cô giáo, thậm chí còn la hét khóc lóc, không ăn, không ngủ, không tham gia vào các hoạt động... làm thế nào để trẻ biết ăn ngoan, ngủ ngoan, biết vui chơi học hành ngoan ngoãn, hòa nhập với cô giáo và các bạn trong lớp để tiếp nhận những nề nếp thói quen tốt.
Xuất phát từ những lý do trên, bản thân là một giáo viên mầm non phụ trách nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi, trong quá trình chăm sóc trẻ tôi băn khoăn trăn trở rất nhiều và tôi chọn “Một số biện pháp rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ 24-36 tháng” làm đề tài nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm của mình, với mong muốn góp phần rèn nề nếp thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi được tốt hơn.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
 	Nghiên cứu các biện pháp rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng. 
Tìm ra những hạn chế, khó khăn trong khi tổ chức các biện pháp rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng rèn nề nếp thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng trong trường mầm non. 
 Phân tích, nhận xét thực trạng và đề xuất những giải pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng rèn nề nếp thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
 Trẻ 24 - 36 tháng ở Trường mầm non Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
Kết hợp hài hòa các nhóm phương pháp sau:
- Phương pháp dùng lời.
- Nhóm phương pháp trực quan minh họa.
- Nhóm phương pháp thực hành trên trẻ:
+ Trẻ được hành động thao tác với đồ vật.
+ Trẻ được rèn luyện thông qua trò chơi.
+ Tổ chức luyện tập lặp, đi lặp lại cho trẻ
- Nhóm phương pháp đánh giá nêu gương.
2. Nội dung của sáng kiến kinh nghiệm.
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Lứa tuổi mầm non nói chung là giai đoạn khởi đầu trong việc hình thành và phát triển nhân cách của một con người. Ở giai đoạn này các mặt phát triển của trẻ hòa quyện vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, không tách bạch rõ nét vì trẻ nhỏ bé, non nớt, nhạy cảm với các tác động bên ngoài. Đối với trẻ 24-36 tháng tuổi nói riêng là giai đoạn trẻ chuyển từ việc giao tiếp gia đình là chủ yếu sang giao tiếp tác động xã hội, do đó trẻ rất dễ bị tổn thương về tâm lí. 
 	Việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ là vô cùng quan trọng. Nếu từ nhỏ trẻ được uốn nắn, giáo dục từ cử chỉ, lời nói, hành động văn minh, lịch sự, có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường xung quanh, tích cực tham gia các hoạt động, học được cách so sánh phân biệt các hành vi tốt, xấu và có những phản ứng đúng đắn với những thái độ, hành vi sai của bạn và mọi người xung quanh, thì lớn lên trẻ mới trở thành con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội...
 Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ ở độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng tuổi nói riêng, ở độ tuổi này trẻ dễ nhớ nhưng lại rất mau quên nên việc giáo dục nề nếp thói quen trong trường mầm non phải là công việc được đưa lên hàng đầu, phải luôn là việc làm thường xuyên, hàng ngày của giáo viên. Do đó mỗi giáo viên phải có những biện pháp, thủ thuật để hướng dẫn, rèn luyện cho trẻ những nề nếp, thói quen ngay từ ban đầu khi trẻ đến trường. Tác động sư phạm của giáo viên phải luôn thay đổi linh hoạt phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ và phải tác động một cách có định hướng. Vì thế nghệ thuật chủ yếu của cô là biết hòa nhập vào thế giới của trẻ, quên mình là người lớn để thực sự là người bạn của trẻ biết tôn trọng và đồng cảm với trẻ, tạo nên không khí cởi mở, lôi cuốn, thu hút trẻ, như thế trẻ dễ nghe theo sự hướng dẫn của cô, biết vâng lời một cách thoải mái, vui vẻ. Việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ mầm non phải được chú trọng, đặc biệt đội ngũ giáo viên phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, thường xuyên tiếp thu các chuyên đề, tiếp cận với cái mới một cách kịp thời để thực hiện chăm sóc - giáo dục trẻ, đặc biệt là rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ đạt kết quả cao.
Về góc độ giáo dục nề nếp thói quen cho trẻ 24 - 36 tháng cần đổi mới hình thức tổ chức cho trẻ, tạo môi trường hoạt động linh hoạt, tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau, thông qua mọi hoạt động hàng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi... tạo cơ hội cho trẻ phát huy tính độc lập, khả năng sáng tạo một cách triệt để, từ đó việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ sẽ có hiệu quả tốt hơn.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Thực tế giáo dục mầm non hiện nay, vấn đề rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ đã được ngành học quan tâm. Điều đó được thể hiện trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, qua chuyên đề giáo dục lễ giáo...Tuy nhiên, đối với trẻ 24-36 tháng tuổi, do trẻ đang trong giai đoạn chuyển từ việc giao tiếp gia đình là chủ yếu sang giao tiếp tác động xã hội và đa số trẻ lứa tuổi này lần đầu tiên trẻ được tiếp cận với cuộc sống sinh hoạt chung trong nhóm trẻ ở trường mầm non nên khi mới vào lớp trẻ thường có thái độ lạ lẫm, sợ hãi, tránh né bạn và không nhận sự giúp đỡ của cô giáo, thậm chí còn la hét, khóc lóc, không ăn, không ngủ, không tham gia vào các hoạt động...ngoài ra một số trẻ còn có hành vi chưa tốt như nói tục chửi bậy, chưa biết vâng lời ông bà cha mẹ, chưa biết yêu quý con vật, thiên nhiên, chưa biết đoàn kết với bạn bè và chưa biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, ngồi trong lớp trẻ chưa biết ngồi nghiêm túc khi học bài, chưa biết lắng nghe và làm theo yêu cầu của cô. 
 Đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nề nếp thói quen của trẻ hầu như chưa có. 
 Qua quá trình trực tiếp giảng dạy tại nhóm trẻ 24 -36 tháng tuổi B trong năm học 2018 – 2019, với tổng số trẻ là 15 cháu. Để nắm bắt được khả năng, ý thức về nề nếp thói quen của trẻ tôi đã tiến hành khảo sát thông qua các hoạt động trong ngày, qua trao đổi với phụ huynh và trực tiếp hỏi trẻ thì có kết quả như sau: 
 Kết quả khảo sát chất lượng nề nếp thói quen tháng 9 năm học 2018 - 2019
Tổng số trẻ
Trẻ có nề nếp
thói quen đi học đều
Trẻ có thói quen chào hỏi
Trẻ có thói quen cất đồ dùng đồ chơi
Trẻ có nề nếp
thói quen trong giờ ăn
Trẻ có nề nếp
thói quen trong giờ ngủ
Trẻ có nề nếp
thói quen giờ vui chơi
Trẻ có nề nếp
thói quen giờ học
Trẻ có nề nếp
thói quen vệ sinh
15
7
8
2
3
3
4
3
3
Tỷ lệ
47%
53%
13%
20%
20%
26%
20%
20%
Từ kết quả thực trạng trên dựa trên cơ sở thực tế và kinh nghiệm bản thân, tôi đã mạnh dạn đưa ra và áp dụng “Một số biện pháp rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ 24-36 tháng” như sau:
2.3. Các biện pháp rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ 24-36 tháng
Mỗi bậc phụ huynh khi đưa con đến trường đều kỳ vọng con mình ngoan ngoãn, học giỏi trong đó việc rèn luyện nề nếp thói quen tốt cho trẻ không kém phần quan trọng. Tuy nhiên phụ huynh đa số là những người lần đầu tiên có con, cháu đi học, hơn nữa bản thân tôi là một giáo viên mới ra trường nên gặp phải rất nhiều vấn đề đối với việc hình thành nề nếp cho trẻ. Thực tế việc rèn luyện cho trẻ không hề đơn giản, nó đòi hỏi giáo viên và gia đình trẻ phải có sự phối hợp tốt nhất đồng thời giáo viên phải lựa chọn phương pháp phù hợp với lứa tuổi và kiên trì thực hiện, theo dõi sát sao sự tiến bộ của trẻ, nhằm thu được kết quả tốt nhất. Dưới đây tôi xin trình bày một số biện pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng và rèn luyện nề nếp thói quen tốt cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng.
 2.3.1. Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí trẻ và lập kế hoạch rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ.
Trước khi tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý của trẻ cùng với việc nắm được tầm quan trọng của việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ ngay từ đầu năm tôi đã dựa vào thực tế tình hình lớp học của mình phụ trách và đi sâu vào nghiên cứu, tìm tòi, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan đến việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ mầm non nói chung và đặc biệt là trẻ nhà trẻ nói riêng.
Trong quá trình đó thuận lợi lớn của tôi là thông qua mạng iternet việc tìm kiếm thông tin dễ dàng, không gặp nhiều khó khăn trở ngại gì. Qua đó tôi đã được tham khảo rất nhiều tài liệu là những công trình nghiên cứu về tâm sinh lí lứa tuổi mầm non trong đó có những nghiên cứu về trẻ em lứa tuổi 24-36 tháng của các nhà khoa học, ở đây tôi còn được chia sẽ những kinh nghiêm nuôi dạy trẻ từ những giáo viên mầm non khác hay là những kinh nghiệm từ các mẹ. Tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu hữu ích. Từ đó tìm ra những biện pháp hợp lí nhất để áp dụng trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ của lớp mình phụ trách. 
Tôi cũng đã học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, chắt lọc từ kinh nghiệm của bản thân ở những năm học trước. Đồng thời xác định rõ những thuận lợi khó khăn của nhà trường, của lớp tôi đã tìm ra biện pháp hữu ích nhất cho việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ. 
Để tìm ra được những biện pháp rèn nề nếp thói quen cho trẻ 24 – 36 tháng đạt hiệu quả cao tôi tiến hành nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ độ tuổi 24 – 36 tháng; tầm quan trọng của việc rèn nề nếp, thói quen cho trẻ mầm non. 
 Lứa tuổi này trẻ đã có khả năng hiểu lời nói tách khỏi tình huống cụ thể, vì thế việc chỉ dẫn của người lớn vô cùng quan trọng, nhằm điều chỉnh hành vi của trẻ trong những điều kiện khác nhau. Lúc này sự thông hiểu lời nói của người lớn được biến đổi về chất, trẻ hiểu những từ riêng biệt và có thể thực hiện hành động với đồ vật theo sự hướng dẫn của người lớn, giúp trẻ sử dụng ngôn ngữ như phương tiện cơ bản để nhận thức thế giới. 
Giai đoạn này hoạt động chủ đạo của trẻ là hoạt động với đồ vật. Trẻ thích tò mò khám phá mọi vật xung quanh, những hoạt động khám phá của trẻ đôi khi trở thành sự nghịch ngợm đồ dùng, đồ chơi. Đặc biệt ở lứa tuổi này trẻ rất thích được người lớn khen ngợi, âu yếm, trẻ rất sợ người lớn không bằng lòng với mình. Trẻ muốn được chú ý, quan tâm và chiều chuộng. Đây cũng là giai đoạn ở trẻ xuất hiện loại tình cảm xấu hổ khi bị mọi người chê trách. 
 Từ kết quả nghiên cứu tài liệu kết hợp với khảo sát thực tế trẻ trên lớp tôi phụ trách về khả năng thực hiện nề nếp thói quen trong các thời điểm hoạt động trong ngày của trẻ, tôi đã lựa chọn nội dung giáo dục trẻ phù hợp với từng thời điểm và lập kế hoạch rèn luyện cụ thể ở lớp mình theo giai đoạn và theo các thời điểm trong ngày cụ thể như sau:
Các chỉ số 
Nề nếp
thói quen đi học đều
 Thói quen chào hỏi
Thói quen cất đồ dùng đồ chơi
Nề nếp
thói quen trong giờ ăn
Nề nếp
thói quen trong giờ ngủ
Nề nếp
thói quen giờ vui chơi
Nề nếp
thói quen giờ học
Nề nếp
thói quen vệ sinh
Thời điểm rèn luyện
Giờ đón, trả trẻ
Giờ đón, trả trẻ
Giờ đón, trả trẻ, giờ chơi, Hoạt động chơi tập có chủ định
Giờ ăn
Giờ ngủ
Giờ chơi
Giờ hoạt động chơi, tập 
có 
chủ định
Mọi lúc mọi nơi
Khi lập được kế hoạch giáo dục trẻ nề nếp thói quen phù hợp với đối tượng trẻ trong lớp. Căn cứ vào kết quả khảo sát khả năng thực hiện nề nếp thói quen của trẻ trong nhóm trẻ đầu năm ở lớp tôi, tôi tiếp tục thực hiện biện pháp sau:
 2.3.2. Phân nhóm trẻ và tổ chức rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ.
	* Phân nhóm trẻ:
Như chúng ta đã biết: Mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khác nhau, có hoàn cảnh và điều kiện khác nhau do đó trong một lớp học có bao nhiêu trẻ thì sẽ có bấy nhiêu sự khác biệt cá nhân. Những sự khác biệt này bao gồm cả về thể chất, năng lực, tình cảm, hành vi, hứng thú.... nhưng chung nhất khi đến trường tất cả các trẻ đều có quyền đòi hỏi được quan tâm đáp ứng nhu cầu của bản thân. Chính vì vậy việc phân nhóm trẻ để có biện pháp rèn luyện phù hợp là vô cùng quan trọng. Ngoài việc tiến hành tổ chức đưa các cháu vào thói quen nề nếp ở mọị lúc, mọi nơi tôi đã kết hợp phân nhóm trẻ và sắp xếp chỗ ngồi theo nhóm để tiện cho việc rèn nềp nếp thói quen cho trẻ. Cụ thể tôi đã làm như sau: 
Đầu năm khi trẻ mới nhập học với 15 cháu trong đó có 9 bé trai vá 6 bé gái tôi theo dõi, tìm hiểu, quan sát và phân trẻ thành những nhóm như sau:
Nhóm 1: (Gồm các bé: Đức Hiếu, Quỳnh Mai, Thiên Hương, Ngọc Hân và Khánh Linh) biết đi học đều, biết chào hỏi, biết cất đồ dùng - đồ chơi sau khi học và chơi đúng nơi quy định, biết tự đi vệ sinh khi có nhu cầu và khi ăn, khi ngủ biết thực hiện theo yêu cầu của cô. 
Số trẻ này đa số đã được đi học qua nhóm trẻ 18-24 tháng hoặc đã đi học tư thục.
Nhóm 2: (Gồm các bé: Hoàng Long, Minh Cường, Phương Anh, Thanh Xuân, Mai Anh, Bá Lộc, Xuân Phúc, Khánh Ngân, Bá An, Viết Kiên) nhìn chung đến lớp còn khóc nhè, hay hờn rỗi, chưa biết chào hỏi, chưa biết cất đồ dùng - đồ chơi sau khi học và chơi, chưa biết tự đi vệ sinh khi có nhu cầu và khi ăn khi ngủ, chưa biết thực hiện theo yêu cầu của cô. Số trẻ này chủ yếu là trẻ lần đầu tiên được đến trường. 
Tổ chức rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ: 
 Sau khi phân nhóm tôi đã tổ chức rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ như sau:
 Đầu tiên tôi sắp xếp hai nhóm trẻ này ngồi sen kẽ với nhau, đồng thời tôi thường xuyên động viên, khích lệ, nêu gương để trẻ học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó tôi chú trọng đến việc thường xuyên tập và uốn nắn cho trẻ từ cách đi, đứng, cách xưng hô, cách trả lời khi nghe cô hỏi, cách nhường nhịn chia sẻ khi cùng chơi với bạn... ở mọi lúc mọi nơi. Trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ tôi phát hiện ra một số trẻ khi được đón từ tay bố mẹ sang với cô cháu đã theo cô giáo nào thì thường cháu chỉ theo và bám cô giáo đó mà thôi vì vậy những ngày đầu các cô cùng nhóm ưu tiên để trẻ theo cô ấy và cô còn lại sẽ gần gũi để tiếp súc, âu yếm, tạo niềm tin và sự an toàn cho trẻ để trẻ hiểu rằng trong nhóm các cô giáo ai cũng yêu thương và chăm sóc các bé.
Hàng ngày các cháu đến lớp được tham gia vào rất nhiều các nội dung hoạt động như: Giờ ăn, giờ ngủ, giờ vệ sinh, các hoạt động chơi tập có chủ đích, hoạt động ở các khu vực chơi, thời điểm đón - trả trẻ..... Mọi thời điểm đều có thể có những hình thức kết hợp để rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ. Tuy nhiên đối với độ tuổi này việc đưa trẻ vào nề nếp thói quen còn gặp rất nhiều khó khăn so với các anh chị lớp lớn vì trẻ còn nhỏ, khả năng nhận thức chưa hoàn thiện, trẻ dễ nhớ nhưng rất nhanh quên, do đó để tạo cho trẻ có nề nếp, thói quen tôi đã thực hiện như sau:
 Tôi luôn uốn nắn, rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ thông qua các bài hát, bài thơ, câu chuyện, trò chơi có nội dung nói về nề nếp thói quen, thông qua các cử chỉ, hành động hàng ngày, cụ thể tôi thường rèn luyện cho các cháu có thói quen chào hỏi thông qua bài hát: “Bé ngoan”, “Lời chào buổi sáng”, “Mẹ yêu không nào”... Các bài thơ “miệng xinh”, cháu chào ông ạ|... đây đều là những bài thơ phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ. Khi cho trẻ đọc thơ tôi lồng ghép giáo dục cho trẻ biết chào hỏi, lễ phép từ đó hình thành cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép với người lớn. Việc làm này không phải trong ngày một ngày hai, mà nó là cả một chuỗi công việc được lặp đi lặp lại hàng ngày để trẻ có sự liên hệ với bản thân tạo nên những nề nếp, thói quen theo yêu cầu của mình đề ra. Tôi xin trình bày một số ví dụ trong rất nhiều những việc mình đã làm cụ thể như sau:
Ví dụ rèn thói quen chào hỏi lễ phép:
Ví dụ 1: Khi đưa trẻ đến lớp phụ huynh nhắc nhở chào các cô giáo, trẻ chỉ nói “chào cô”, lúc đó tôi nhắc trẻ ngay “con ơi con chào các cô đi: Cháu chào các cô ạ!”. Dạy trẻ chào hỏi, trả lời người lớn đủ câu giúp trẻ có thói quen tốt trong giao tiếp.
 Ví dụ 2: Khi có cô giáo lớp khác đến lớp có những cháu biết chào cô, có những cháu lại chưa biết chào cô. Tôi liền chào cô giáo đồng thời tập trung sự chú ý của trẻ vào phía mình và hỏi: “Các con ơi ai đến lớp mình đấy? À Cô Tuyết đấy, Bạn Nam, bạn Hà. Bạn Mai đã biết chào cô rồi chúng mình vỗ tay khen các bạn ấy nào (hoan hô) và bây giờ tất cả các con cùng chào cô nào. Các con giỏi lắm (hoan hô). Từ nay thấy ai đến lớp mình các còn phải làm gì? (phải chào ạ) À đúng rồi, các con nhớ phải chào mới ngoan và được khen nhớ chưa nào. Như thế tôi thấy trẻ rất thích thú và hăng hái chào ngay. 
Hình ảnh: Tập cho trẻ biết chào cô, chào khách khi đến lớp
Ví dụ dạy trẻ có thói quen chơi đoàn kết, biết chia sẻ với bạn bè: Khi cho trẻ chơi đồ chơi quan sát thấy có cháu Nam tranh hết đồ chơi không cho bạn khác chơi tôi nhẹ nhàng đến bên trẻ đó chơi cùng trẻ và và nói Nam chơi một mình không vui con hãy chia đồ chơi cho các bạn chơi cùng sẽ vui hơn giống như cô đang chơi cùng con đây này, giờ con sẽ chia đồ chơi cho các bạn chơi cùng với nhé, con rất ngoan các bạn vỗ tay khen bạn Nam giỏi nào (hoan hô), thế là bé Nam hửng mũi chia ngay đồ chơi cho các bạn.
Ví dụ rèn thói quen đi vệ sinh đứng nơi quy định: Khi trẻ đi vệ sinh có một số trẻ không chịu đi vào bô, tôi đã lấy gương một số bạn ở bên biết đi bô gọn gàng sạch sẽ để tập và hướng dẫn, động viên khích lệ trẻ, dần dần trẻ đã biết tự ngồi bô để đi vệ sinh.
Sau khi thực hiện biện pháp trên tôi đã dần dần ổn định trẻ và đưa được trẻ vào nề nếp thói quen trong mọi hoạt động, ở mọi 

Tài liệu đính kèm:

  • docmot_so_bien_phap_ren_luyen_ne_nep_thoi_quen_cho_tre_24_36_th.doc