SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường Mầm Non Nga Hải

SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường Mầm Non Nga Hải

“Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”

 Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Việc bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm của mỗi gia đình. Việc chăm sóc giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ sau này. Bác Hồ nói “ Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế văn hóa”. Sản phẩm của giáo dục là con người là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước trong tương lai đó chính là thế hệ trẻ.[2]

Trong những năm gần đây, giáo dục luôn không ngừng đổi mới về hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức dạy học cho trẻ. Giáo dục kỹ năng sống là nội dung được rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là một nội dung và nhiệm vụ quan trọng của cấp học mầm non. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, về đặc điểm tâm sinh lý trẻ em dưới 6 tuổi thì có nhiều kỹ năng quan trọng mà trẻ cần phải biết trước khi tập trung vào học văn hóa. Thực tế kết quả của nhiều nhà nghiên cứu đều cho thấy các kỹ năng quan trọng nhất trẻ phải học ở lứa tuổi mầm non chính là những kỹ năng sống như: Sự hợp tác, tự kiểm soát, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả năng thấu hiểu và giao tiếp.

Thực tế với xã hội hiện nay có rất nhiều người, nhiều bậc phụ huynh chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ, phụ huynh luôn che chở, làm giúp trẻ mọi việc vì họ nghĩ con mình còn nhỏ chưa tự làm được những việc đó. Họ đâu biết rằng chính những suy nghĩ và việc làm của các bậc cha mẹ đã tước đi quyền tự do của con, không cho con được nói, không cho con được làm và đến khi quay đầu lại cha mẹ mới biết con mình quá thụ động, nhu nhược, quá nhút nhát, luôn chờ vào sự giúp đỡ của người lớn Ngay từ khi còn bé cha mẹ định hướng cho con những kỹ năng cần thiết của từng lứa tuổi như: Dạy con biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi, dạy con biết cách tự lập như phục vụ bản thân, dạy con biết bảo vệ bản thân “ Ngã phải tự đứng lên, phải làm gì khi bị người khác bắt nạt mà không phải mách cô giáo, mách bố mẹ”. Nếu cha mẹ dạy cho con được những kỹ năng đó ngay từ khi còn bé chắc chắn đứa trẻ sẽ hình thành cho mình được các kỹ năng ban đầu, sẽ thích nghi được với môi trường sống hiện nay.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ nên tôi đã lựa chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường Mầm Non Nga Hải” để nghiên cứu trong năm học 2018 - 2019

 

doc 25 trang thuychi01 4327215
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường Mầm Non Nga Hải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 
5 – 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGA HẢI
Người thực hiện: Mai Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Hải
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn
THANH HÓA, NĂM 2019
 MỤC LỤC
NỘI DUNG
TRANG
1. MỞ ĐẦU
1
1.1. Lí do chọn đề tài.
1
1.2. Mục đích nghiên cứu.
1
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
1
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
2
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2
2.1. Cơ sở lý luận
2
2.2. Thực trạng
3
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
4
2.3.1: Xây dựng kế hoạch nội dung kỹ năng sống cho trẻ theo từng chủ đề
4
2.3.2: Xác định rõ kỹ năng cơ bản cần dạy trẻ ở lớp
5
2.3.3: Xây dựng mối quan hệ gần gũi mật thiết trong lớp học
12
2.3.4: Hình thành thói quen tốt trong hoạt động vui chơi
13
2.3.5: Bồi dưỡng kinh nghiệm, hình thành nhân cách sống cho trẻ qua những câu chuyện, ca dao, tục ngữ
14
2.3.6: Hình thành kỹ năng sống cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi
15
2.3.7: Phối kết hợp với phụ huynh
17
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
19
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
19
3.1. Kết luận
19
3.2. Kiến nghị
20
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”
          Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Việc bảo vệ và chăm sóc giáo dục trẻ là trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm của mỗi gia đình. Việc chăm sóc giáo dục trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ sau này. Bác Hồ nói “ Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế văn hóa”. Sản phẩm của giáo dục là con người là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước trong tương lai đó chính là thế hệ trẻ.[2]
Trong những năm gần đây, giáo dục luôn không ngừng đổi mới về hình thức, nội dung và phương pháp tổ chức dạy học cho trẻ. Giáo dục kỹ năng sống là nội dung được rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là một nội dung và nhiệm vụ quan trọng của cấp học mầm non. Theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, về đặc điểm tâm sinh lý trẻ em dưới 6 tuổi thì có nhiều kỹ năng quan trọng mà trẻ cần phải biết trước khi tập trung vào học văn hóa. Thực tế kết quả của nhiều nhà nghiên cứu đều cho thấy các kỹ năng quan trọng nhất trẻ phải học ở lứa tuổi mầm non chính là những kỹ năng sống như: Sự hợp tác, tự kiểm soát, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả năng thấu hiểu và giao tiếp.
Thực tế với xã hội hiện nay có rất nhiều người, nhiều bậc phụ huynh chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ, phụ huynh luôn che chở, làm giúp trẻ mọi việc vì họ nghĩ con mình còn nhỏ chưa tự làm được những việc đó. Họ đâu biết rằng chính những suy nghĩ và việc làm của  các bậc cha mẹ đã  tước đi quyền tự do của con, không cho con được nói, không cho con được làm và đến khi quay đầu lại cha mẹ mới biết con mình quá thụ động, nhu nhược, quá nhút nhát, luôn chờ vào sự giúp đỡ của người lớn Ngay từ khi còn bé cha mẹ định hướng cho con những kỹ năng cần thiết của từng lứa tuổi như: Dạy con biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi, dạy con biết cách tự lập như phục vụ bản thân, dạy con biết bảo vệ bản thân “ Ngã phải tự đứng lên, phải làm gì khi bị người khác bắt nạt mà không phải mách cô giáo, mách bố mẹ”. Nếu cha mẹ dạy cho con được những kỹ năng đó ngay từ khi còn bé chắc chắn đứa trẻ sẽ hình thành cho mình được các kỹ năng ban đầu, sẽ thích nghi được với môi trường sống hiện nay.
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ nên tôi đã lựa chọn đề tài “Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ 5 - 6 tuổi tại trường Mầm Non Nga Hải” để nghiên cứu trong năm học 2018 - 2019
1.2. Mục đích nghiên cứu
Nhằm giúp trẻ hiểu rõ hơn về kỹ năng sống, điều quan trọng là trẻ có ý thức tự giác, tư duy, suy nghĩ độc lập và sáng tạo.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, lớp C1, trường mầm non Nga Hải.
 1.4.Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi sử dụng các phương pháp sau:
+ Phương pháp nghiên cưú lý luận
+ Phương pháp quan sát 
+ Phương pháp nêu gương
+ Phương pháp đàm thoại
+ Phương pháp thực hành
2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non nhằm giúp trẻ có kinh nghiệm trong cuộc sống, biết được những điều hay làm không nên làm. Theo các chuyên gia giáo dục kỹ năng sống và kiến thức cơ bản sẽ tạo nền tảng tốt cho quá trình học hỏi, phát triển sau này của trẻ. Các bé được học kỹ năng từ sớm đúng phương pháp sẽ tự tin và nhanh nhẹn hơn trong cuộc sống. [3]
Việc dạy kỹ năng sống cho trẻ là giúp trẻ làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình, nhưng điều quan trọng hơn nữa là việc trẻ sẽ vận dụng những kỹ năng sống đó như thế nào trong cuộc sống. Việc áp dụng một cách linh hoạt các kỹ năng sống cần thiết vào cuộc sống sẽ giúp cho trẻ có những nền tảng vững chắc trong việc tạo dựng tư thế chủ động sáng tạo của một đứa trẻ năng động. Đó cũng là cách giúp trẻ đối đầu và tìm cách vượt qua những áp lực tâm lý về công việc, học tập cũng như các mối quan hệ phức tạp khác trong cuộc sống. Trong cuộc sống có rất nhiều kỹ năng sống khác nhau, nếu ta đưa tất cả các kỹ năng sống đó vào dạy trẻ thì sẽ không có hiệu quả. Chính vì vậy đòi hỏi mỗi giáo viên cần lựa chọn các kỹ năng sống sao cho phù hợp với từng lứa tuổi để dạy trẻ đạt hiệu quả cao.
Vậy một số “kỹ năng sống” cần thiết đối với trẻ 5 - 6 tuổi đó là:
+ Kỹ năng tự phục vụ: Trẻ biết tự xúc cơm, tự mặc quần áo, tự biết chăm lo nhu cầu về vệ sinh cá nhân, biết giữ gìn vệ sinh thân thể luôn sạch sẽ để phòng chống các loại bệnh.
+ Tạo sự sống tự tin cho trẻ. Đây là kĩ năng mà giáo viên cần chú tâm để giúp trẻ có sự tự tin vào chính mình. Nghĩa là giúp trẻ cảm nhận được mình là ai, cả về trong cá nhân và trong mối qua hệ với người khác. Kĩ năng sống này luôn giúp trẻ cảm thấy tự tin trong mọi tình huống. Dù ở bất kỳ đâu trẻ cũng có thể tự tin vào chính bản thân mình.
+ Tạo cho trẻ môi trường để giao tiếp, ứng xử: đây là một trong những kĩ năng quan trọng nhằm liên kết các kĩ năng sống cơ bản khác. Trẻ cần biết thể hiện bản thân và diễn đạt ý tưởng của mình cho người khác hiểu. Trẻ cần cảm nhận được vị trí, kiến thức của mình trong thế giới xung quanh.
+ Trẻ biết được cách hợp tác trong các hoạt động: bằng các trò chơi, câu chuyện bài hát, giáo viên giúp trẻ học cách cùng làm, cùng chơi với bạn bè. Đây là một đức tính cần thiết đối với trẻ ở lứa tuổi này khả năng hợp tác sẽ giúp trẻ biết cảm thông và chia sẽ với bạn bè.
+ Kỹ năng thích nghi: Thích nghi là một kỹ năng sống quan trọng vì nếu kỹ năng giao tiếp là bước đầu để tiếp xúc với môi trường bên ngoài với những người xung quanh, thì thích nghi chính là bước tiếp theo để có thể hòa nhập hoặc phản ứng lại với môi trường bên ngoài.
+ Kỹ năng tự bảo vệ: Dạy trẻ	 học cách	nhận biết những hành động đúng và kịp thời bảo vệ bản thân qua các tình huống.
 Như vậy, đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi, tôi lựa chọn các kỹ năng: Kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự tin, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng thích nghi, để đưa vào dạy trẻ với mục đích nhằm giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, độc lập, sáng tạo, linh hoạt, tự giác, dễ hòa nhập, dễ chia sẻ hình thành nếp sống văn minh, có hành vi ứng sử, giao tiếp theo quy tắc, chuẩn mực phù hợp. Không những vậy, việc dạy trẻ kỹ năng sống  còn giúp trẻ biết xử lý các tình huống trong từng hoàn cảnh cụ thể: Biết bày tỏ tình cảm phù hợp, đúng lúc, biết tránh những vật, những nơi không an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng và cách phòng tránh, tự lập trong các tình huống quen thuộc.
2.2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
Trường mầm non Nga Hải là trường chuẩn quốc gia mức độ I. Trong những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua dạy tốt,học tốt, chăm sóc giáo dục trẻ tốt của Huyện, chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao. Trường luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành đầu tư về cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, sạch đẹp, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi để trẻ được khám phá và trải nghiệm. Trong các lĩnh vực giáo dục thì giáo dục phát triển ngôn ngữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non và ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ nên được trường rất quan tâm lưu ý.
- Năm học 2018 - 2019 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi, với tổng số học sinh là 35 cháu. Trong quá trình thực hiện  giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tôi nhận thấy có một  số thuận lợi và khó khăn sau.
* Thuận lợi:
- Về phía nhà trường:
+ Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
- Về giáo viên:
+ Bản thân tôi có trình độ chuyên môn trên chuẩn, đã có nhiều năm phụ trách lớp mẫu giáo lớn nên có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động dạy trẻ.
+ Là một giáo viên có tác phong nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm nhiệt tình trong mọi phong trào.
- Về  trẻ:
Trẻ đi học đều, tích cực tham gia các hoạt động.
- Phụ huynh: Luôn quan tâm đến trẻ, trao đổi với giáo viên cách để dạy trẻ tốt hơn.
- Cơ sở vật chất:
+  Nhà trường trang bị cho các lớp tivi, loa đài
+  Sân trường rộng,  thoáng mát, sạch sẽ có khu vui chơi cho trẻ.
*  Khó khăn:
- Đối với giáo viên:
+ Việc lựa chọn các kỹ năng đưa vào từng chủ đề dạy trẻ còn chưa khoa học
- Đối với trẻ:
+  Một số trẻ được bố mẹ nuông chiều, thường làm hộ trẻ mọi việc.
+ Một số trẻ hiếu động, còn chưa chú ý và chưa nghe theo lời hướng dẫn của cô giáo.
+ Một số trẻ hiếu động, chưa biết đoàn kết khi chơi với bạn.
- Đối với phụ huynh:  Một số phụ huynh chưa hiểu được tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ.
- Về cơ sở vật chất: Lớp học còn chật nên còn khó khăn trong việc tổ chức dạy kĩ năng sống cho trẻ.
 * Kết quả 
Để nắm được tình hình của trẻ, vào đầu năm học tôi đã tiến hành việc khảo sát trên trẻ. Kết quả đạt được như sau:
BẢNG KHẢO SÁT TRẺ ĐẦU NĂM (Ở phần phụ lục 1)
Qua khảo sát, tôi thấy tỷ lệ trẻ đạt 66%, tỷ lệ trẻ chưa đạt 44%. Đứng trước tình hình đó, tôi rất băn khoăn, trăn trở phải làm gì? Làm như thế nào để nâng cao kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp cụ thể như sau.
2.3 . CÁC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.3.1: Xây dựng kế hoạch nội dung kỹ năng sống cho trẻ theo từng chủ đề:
          Trong thực tế có rất nhiều kỹ năng sống khác nhau, khó có thể liệt kê một cách đầy đủ những kỹ năng con người cần có trong cuộc sống. Chính vì vậy vào đầu năm học tôi đã lên kế hoạch lựa chọn các kỹ năng sống  phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi để đưa vào dạy trẻ nhằm đạt hiệu quả cao.
 STT
tháng
KN tự phục vụ
KNS tự bảo vệ
KNS tự tin
KNS hợp tác
KNS ứng xử.
1
Tháng 9
Trường mầm non
Tự rửa tay trước và sau khi ăn.
Tự lấy cất đồ dùng đồ chơi sau khi chơi.
Chơi an toàn với đồ chơi ngoài trời.
Đi lớp không khóc nhè.
Phối hợp với bạn trong khi chơi .
Đến lớp biết chào cô, chào bố mẹ, chào các bạn.
2
Tháng 10
Bản thân
Đánh răng vào buổi sáng và buổi tối sau khi ăn.
Phòng tránh 1 số nguy hiểm đối với bản thân ( Ổ điện).
Không đi theo người lạ
Đoàn kết với bạn trong khi chơi.
Cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi mắc lỗi.
3
Gia đình
Tự lựa chọn quần áo phù hợp với thời tiết.
Tránh xa 1 số đồ dùng gây mất an toàn trong gia đình: Ổ điện, bàn là, bếp ga.
Trẻ tự tin khi tham gia biểu diễn
Quan tâm tới bố mẹ và người thân khi bị mệt bị ốm.
Giúp bố mẹ những công việc vừa sức.
4
Tháng 11
Nghề nghiệp
Nói với người lớn khi bị mệt, bị đau ốm.
Không lại gần, không nghịch đồ dùng của một số nghề
( Liềm, cuốc,búa đinh).
Lớn lên bé thích làm nghề gì?
Giúp đỡ cô giáo những công việc vừa sức.
Yêu quý, trân trọng mọi nghề trong xã hội.
5
Tháng 12
Động vật
Cách xử lý khi bị muỗi , côn trùng đốt
Cách phòng tránh 1 số con vật hung dữ.
Phân nhóm động vật hung dữ, hiền lành.
Giúp bố mẹ, cô giáo chăm sóc vật nuôi.
Cách bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
6
Tháng 1
Thực vật
Ăn quả xong biết bỏ vỏ vào thùng rác.
Để đảm bảo an toàn không trèo cây bé nhé.
Bé giúp cô chăm sóc cây.
Bé và các bạn chăm sóc cây xanh.
Khi ai cho gì phải biết xin và cảm ơn khi nhận.
7
Tháng 2
Tết – Mùa xuân
Lựa chọn trang phục khi đi chơi tết.
Không ăn quá nhiều đồ ngọt, không uống nhiều nước có ga, ăn uống phù hợp trong ngày tết.
Nói những câu chúc tết đơn giản để chúc ông bà, bố mẹ và người thân.
Giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, tập gói bánh trưng.
Nói năng lễ phép với người lớn
Nói lời chúc tặng bà, tặng mẹ nhân ngày 8/3.
n.
8
Tháng 3
Giao thông
Cách đội mũ bảo hiểm đảm bảo an toàn..
Đeo khẩu trang, đeo kính khi, đội mũ để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Thể hiện vai chú cảnh sát giao thông
Bé giúp mẹ đội mũ bảo hiểm
Bé thực hiện đúng theo tín hiệu đèn giao thông.
9
Tháng 4
Nước và các HTTN
Lựa chọn trang phục phù hợp theo mùa.
Bé không chơi gần nơi có ao, hồ.
Khi thấy trời mưa to, sấm chớp.
Rót nước vừa phải khi uống, khóa vòi nước sau khi dùng xong.
10
Tháng 5
Quê hương
Đội mũ, mặc trang phục phù hợp khi đi nắng.
An toàn khi đi du lịch.
Bé cùng bố mẹ chuẩn bị đồ khi đi thamquan
Kết quả: Kế hoạch của tôi đã được Ban giám hiệu duyệt để thực hiện.
2.3.2: Xác định rõ kỹ năng cơ bản cần dạy trẻ ở lớp
* Kỹ năng tự phục vụ
Kỹ năng tự phục vụ là một yếu tố quan trọng có thể giúp tăng cường tính độc lập và cảm giác về sự thành công. Dạy cho trẻ biết các kỹ năng tự phục vụ, trẻ ý thức được sự cần thiết của việc tự phục vụ bản thân, tăng cường tính độc lập, trẻ có trách nhiệm sống hơn đối với chính mình, dạy trẻ biết quan sát làm theo hướng dẫn của người lớn trong các công việc nhỏ hàng ngày như: vệ sinh cá nhân, , tự rửa tay, rửa mặt, đánh răng, cất, lấy đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, mặc áo, cởi cúc áo, tự xúc ăn. Trong những kỹ năng về chăm sóc bản thân tôi lựa chọn một số những kỹ năng cơ bản sau để dạy trẻ: Kỹ năng tự chăm sóc bản thân, kỹ năng tự mặc quần áo, kỹ năng tự chăm lo vệ sinh cá nhân.
- Kỹ năng tự chăm sóc bản thân:
+ Kỹ năng tự xúc ăn: Trẻ ở độ tuổi này có khả năng tự xúc ăn, tuy nhiên có nhiều trẻ khi ăn xúc cơm còn rơi vãi, có những trẻ không tự xúc mà chỉ đợi cô xúc cho thì mới ăn. Chính vì vậy trước khi vào giờ ăn tôi thường kể cho trẻ nghe một số câu chuyện do tôi sưu tầm có nội dung liên quan đến việc tự xúc cơm ăn, sau đó gợi hỏi trẻ: Bạn nhỏ trong câu chuyện có ngoan không? Vì sao lại chưa ngoan? Sau đó cô giáo dục trẻ: các con lớn rồi phải tự xúc ăn thì mới ngoan, nếu bạn nào không tự xúc cơm ăn thì các em lớp bé sẽ cười chúng mình đấy!
+ Kỹ năng tự mặc áo, cởi áo, gấp quần áo:
Hàng ngày, nhất là vào mùa đông, trẻ thường mặc nhiều áo đi lớp, trước khi đi ngủ trẻ phải cởi bớt áo ra, trẻ thường để quần áo lộn xộn dẫn đến việc giáo viên mất rất nhiều thời gian để gấp quần áo cho trẻ. Chính vì vậy vào giờ hoạt động góc, hoạt động chiều tôi đã dạy cho trẻ kỹ năng gấp quần, áo, cách cởi áo, mặc áo. Để việc dạy trẻ có hiệu quả, ở góc kỹ năng tôi làm một số bộ sách về kỹ năng cho trẻ được tập luyện: Tập cài cúc áo, cởi cúc áo, mặc áo, gấp áo, kéo khóađể từ đó trẻ có thể ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao.
+ Kỹ năng chăm lo vệ sinh cá nhân:
Vệ sinh cá nhân là một việc làm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Vệ sinh cá nhân bao gồm: Rửa tay, rửa mặt, đánh răng , chải đầu..Những việc làm này được tôi thực hiện dạy trẻ một cách thường xuyên. Dạy trẻ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, rèn cho trẻ biết tự rửa tay dưới vòi nước bằng xà phòng đúng quy trình, đúng kỹ năng.
Với những kỹ năng này người lớn đặc biệt là bố mẹ trẻ sẽ yên tâm hơn về trẻ. Trẻ sẽ dần có thói quen về vệ sinh cá nhân sạch sẽ, gọn gàng, biết tự lựa chọn và mặc những trang phục phù hợp với thời tiết để bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Không chỉ dừng lại ở đó mà những kỹ năng này còn giúp trẻ khéo léo hơn, có ý thức và có tính kiên trì, làm việc một cách chủ đích hơn.
* Kỹ năng sống tự bảo vệ
 - Kỹ năng phân biệt nguy hiểm:
 Dạy trẻ học cách nhận biết đồng thời hành động những hành động đúng và kịp thời bảo vệ bản thân qua các tình huống. 
Các mối nguy hiểm trong nhà như: gas, bàn ủi, điện, nước nóng, dao kéo 
Các mối nguy hiểm ngoài xã hội: Quấy rối, bắt cóc, bắt nạt, trộm cắp, cướp, lạc đường. 
Các mối nguy hiểm bất ngờ: Cháy nổ, kẹt thang máy, chó cắn, ong đốt, ngộ độc Các mối nguy hiểm ngoài môi trường: động đất, lũ lụt, bị sa vào vũng lầy, sông nước. 
Kỹ năng tự xoay sở:
Không phải những vấn đề trong cuộc sống đều được giải quyết một cách dễ dàng và bạn sẽ phải truyền đạt điều ấy cho trẻ khi chúng đối mặt với thử thách lớn và không phải lúc nào cũng có người lớn bên cạnh để giúp trẻ giải quyết vấn đề. Khi trẻ gặp phải một vấn đề nào đấy, giáo viên đừng thay trẻ giải quyết mọi vấn đề, trừ trường hợp bắt buộc phải làm như thế. Thay vào đó hãy giúp trẻ tìm kiếm giải pháp thích hợp, điều này chứng tỏ bạn tin tưởng trẻ có khả năng tự giải quyết vấn đề. Những bước nhỏ hằng ngày mà bạn thực hiện để khuyến khích kỹ năng giải quyết vấn đề của trẻ giúp trẻ có những sáng kiến tốt hơn trong cuộc sống khi chúng lớn lên từng ngày. “Hãy là chỗ dựa cho trẻ chứ không phải là người giải quyết vấn đề cho trẻ.” 
*Kỹ năng sống tự tin:
         Người ta thường nói: chỉ cần tự tin là giành được 50% thành công. Tự tin là điều hết sức cần thiết để có thể thành công trong cuộc sống, sự nghiệp. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể luôn đạt được sự tự tin cần thiết trong nhiều tình huống. Do đó tự tin là một trong những yếu kỹ năng quan trọng mà chúng ta cần từng bước xây dựng cho trẻ từ khi còn nhỏ tuổi. Sự tự tin sẽ giúp trẻ dám nỗ lực, không ngại thử thách; trẻ tự tin sẽ có khả năng sống độc lập, hòa nhập xã hội tốt và dễ thành công hơn trong cuộc sống. Vậy tự tin là gì? Làm thế nào để giúp trẻ tự tin hơn?
Để trả lời được câu hỏi này trước tiên đòi hỏi giáo viên phải hiểu và nắm được khái niệm của tự tin là gì? Tự tin là hoàn toàn tin tưởng vào bản thân, là nhận thức và nắm rõ được bản thân mình, chứ không có nghĩa là tin tưởng bản thân một cách mù quáng. Thiếu tự tin là hệ quả của việc đánh giá thấp bản thân, điều này khiến con người không thể phát huy được những khả năng tiềm ẩn. Mất tự tin làm chúng ta nhụt chí, không dám nỗ lực, ngại thử thách, tự ti với bản thân và sống khép mình với xã hội.
Vậy làm thế nào để giáo dục trẻ kỹ năng sống tự tin cho trẻ  mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi? Đó quả là một vấn đề không phải đơn giản, vì trên thực trẻ lớp tôi phụ trách đa phần là con em có cha mẹ làm nghề tự do nhiều nên sự hiểu biết về cách dạy kỹ năng sống tự tin cho con còn nhiều phụ huynh chưa hiểu rõ hết. Những ngày đầu đến lớp nhiều trẻ  còn hay khóc, rất ít nói, trong giờ học khi được cô giáo gọi lên trả lời câu hỏi trẻ không đứng lên trả lời mà trẻ  còn khóc. Nắm bắt được điều đó nên vào đầu năm học  khi phân tổ tôi thường phân những trẻ nhút nhát ngồi gần những trẻ mạnh dạn để giúp trẻ có thể giao lưu, trò chuyện giúp trẻ mạnh dạn hơn. Đối với những trẻ nhút nhát trong giờ học tôi thường quan tâm, gọi trẻ trả lời nhiều hơn, khen, động viên khích lệ trẻ kịp thời để giúp trẻ tự tin với bản thân hơn. Buổi sáng khi bố mẹ đưa đến lớp tôi thường quan tâm, hỏi han trẻ để trẻ giáo lưu với cô.
Ví dụ: Trong lớp tôi có bạn Hồng, bạn Hương, Bạn Tiến  mỗi sáng bố mẹ đưa đến lớp, trẻ không chịu vào lớp với cô mà cứ đòi về. Đối với những trẻ đó tôi và giáo viên trong lớp vào các buổi chiều trước khi trẻ trả, chúng tôi thường trò chuyện gần gũi, động viên khuyến khích trẻ bằng các hình thức như:
Hôm nay cô thấy con học bài rất giỏi, trong lớp con ngồi học rất ngoan nhưng cô muốn ngày mai con đi học con sẽ không khóc nhè nữa nhé! Như vậy thì cô và các bạn sẽ yêu con hơn đấy!
Hoặc vào giờ đón trẻ, tôi dùng hình thức khen ngợi, động viên trẻ bằng cách: Hôm nay  con có váy đẹp thế? Ai mua váy đẹp cho con đấy?  Sau khi vào lớp, trò chuyện với trẻ xong tôi dùng hình thức khen ngợi, động viên trẻ trước lớp: Hôm nay cô th

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_bien_phap_ren_ky_nang_song_cho_tre_5_6_tuoi_tai.doc