SKKN Một số kinh nghiệm tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

SKKN Một số kinh nghiệm tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

Như chúng ta đã biết đặc điểm phát triển của trẻ, do tính xã hội hóa rất cao mà ngành giáo dục mầm non mang tính chất giáo dục gia đình, giáo dục bằng tấm gương, bằng môi trường, giáo dục trẻ mọi lúc, mọi nơi, luôn thống nhất hai quá trình nuôi và dạy trẻ, vừa chăm sóc, vừa bảo vệ và giáo dục trẻ. Thế nhưng trong thực tế một số ít phụ huynh chưa nhận thức đúng đắn về việc chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non còn cho rằng đến trường là phải biết chữ, biết viết hay hoạt động học hát, đọc thơ là đủ. Chưa nhận thức sâu sắc được sự phát triển toàn diện của trẻ là cả thế giới thu nhỏ của người lớn, trong đó giáo viên mầm non là người mẹ hiền thứ hai của trẻ để rèn luyện và phát triển toàn diện. Từ đó làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của giáo viên và nhà trường, ảnh hưởng đến việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

 Mục tiêu giáo dục mầm non là một ngành học nhằm hình thành ở trẻ em trước tuổi đến trường tiểu học (Trước 6 tuổi ), tạo nền tảng và cơ sở ban đầu của nhân cách con người Việt Nam. Giáo dục mầm non được coi là một ngành học như các ngành học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

 Ngành giáo dục mầm non không chỉ có trách nhiệm đối với những trẻ em đang nhận sự giáo dục trong trường lớp chính qui ở nhà trẻ mẫu giáo mà ngành học nhận tất cả trẻ em trong độ tuổi dù đến lớp hay ở nhà, dù đang nhận sự giáo dục ở loại hình nào làm đối tượng và trách nhiệm của mình.

 Là giáo viên mầm non - người mẹ thứ hai của trẻ và trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ 4-5 tuổi, tôi luôn suy nghĩ và mong muốn tìm ra các hình thức và biện pháp phối hợp với các bậc phụ huynh cùng quan tâm đến việc chuẩn bị một cách toàn diện, thể lực và tinh thần cho trẻ đủ để học tập

 

doc 21 trang thuychi01 86542
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số kinh nghiệm tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A- MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Như chúng ta đã biết đặc điểm phát triển của trẻ, do tính xã hội hóa rất cao mà ngành giáo dục mầm non mang tính chất giáo dục gia đình, giáo dục bằng tấm gương, bằng môi trường, giáo dục trẻ mọi lúc, mọi nơi, luôn thống nhất hai quá trình nuôi và dạy trẻ, vừa chăm sóc, vừa bảo vệ và giáo dục trẻ. Thế nhưng trong thực tế một số ít phụ huynh chưa nhận thức đúng đắn về việc chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non còn cho rằng đến trường là phải biết chữ, biết viết hay hoạt động học hát, đọc thơ là đủ. Chưa nhận thức sâu sắc được sự phát triển toàn diện của trẻ là cả thế giới thu nhỏ của người lớn, trong đó giáo viên mầm non là người mẹ hiền thứ hai của trẻ để rèn luyện và phát triển toàn diện. Từ đó làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động của giáo viên và nhà trường, ảnh hưởng đến việc chăm sóc và giáo dục trẻ.
 Mục tiêu giáo dục mầm non là một ngành học nhằm hình thành ở trẻ em trước tuổi đến trường tiểu học (Trước 6 tuổi ), tạo nền tảng và cơ sở ban đầu của nhân cách con người Việt Nam. Giáo dục mầm non được coi là một ngành học như các ngành học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.
 Ngành giáo dục mầm non không chỉ có trách nhiệm đối với những trẻ em đang nhận sự giáo dục trong trường lớp chính qui ở nhà trẻ mẫu giáo mà ngành học nhận tất cả trẻ em trong độ tuổi dù đến lớp hay ở nhà, dù đang nhận sự giáo dục ở loại hình nào làm đối tượng và trách nhiệm của mình.
 Là giáo viên mầm non - người mẹ thứ hai của trẻ và trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ 4-5 tuổi, tôi luôn suy nghĩ và mong muốn tìm ra các hình thức và biện pháp phối hợp với các bậc phụ huynh cùng quan tâm đến việc chuẩn bị một cách toàn diện, thể lực và tinh thần cho trẻ đủ để học tập 
 Như chúng ta đã biết chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng không chỉ riêng bậc học Mầm Non. Cho đến nay có rất nhiều hình thức và phương pháp chăm sóc trẻ khác nhau như chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng đổi mới, hay phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng mầm non mới .Dù có thực hiện phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng nào nếu như chỉ có nhà trường và giáo viên nổ lực cố gắng mà không có sự phối kết hợp với gia đình và các bậc phụ huynh về cách chăm sóc giáo dục trẻ thì hiệu quả giáo dục sẽ không cao. Vậy chúng ta phải phối hợp như thế nào, bởi vì công tác tuyên truyền thì hầu như giáo viên nào cũng đã thực hiện, nhưng tuyên truyền như thế nào để đạt được hiệu quả, khoa học và điều quan trọng là để trẻ ngày càng có nhiều nhận thức tiến bộ và đúng đắn về tinh thần, nhận thức, tình cảm, ngôn ngữ, giao tiếp ứng sử mới là điều quan trọng. Chính vì vậy tôi chọn nội dung tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để thống nhất một số biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo khoa học.
Xuất phát từ những vấn đề trên cùng với nhận thức lý luận thu được qua các năm học tập và nghiên cứu kết hợp với thực tiễn 12 năm công tác và việc tìm hiểu thực tế về ngành học mầm non, tôi nhận thấy việc phối hợp với các bậc cha mẹ của trẻ 4-5 tuổi là rất quan trọng là nhiệm vụ thiết thực của từng nhóm/ lớp mẫu giáo 4-5 tuổi trong trường mầm non. Tôi đi đến quyết định viết sáng kiến kinh nghiệm với đề tài :
“ Một số kinh nghiệm tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi ”
2. Mục đích của đề tài
- Đẩy mạnh công tác phối hợp với cha mẹ trẻ trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ 4-5 tuổi 
- Nghiên cứu và tìm ra các hình thức, biện pháp phối hợp của cha mẹ của trẻ đạt hiệu quả cao nhất để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ 4-5 tuổi 
3. Đối tượng nghiên cứu
- Các bậc phụ huynh của trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Định Công.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài này tôi đã sử dụng một số phương pháp sau: 
+ Phương pháp điều tra khảo sát thực tế
+ Phương pháp đàm thoại và tuyên truyền 
+ Phương pháp phân tích so sánh 
+ Phương pháp thực hành, trải nghiệm
 +Phương pháp quan sát 
+ Cùng một số phương pháp khác 
B - NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận:
Đối với ngành học mầm non, phối hợp giữa gia đình và nhà trường là một nhiệm vụ thiết thực, tạo sự liên kết và thống nhất giữa trường mầm non và cha mẹ trẻ về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở lớp cũng như ở gia đình. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng nhằm giúp trẻ sự phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, nhận thức, tình cảm, thẩm mĩ, ngôn ngữ, giao tiếp ứng xử...góp phần thực hiện tốt mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ mà nhiệm vụ năm học đã đề ra.
Còn gia đình là một tế bào của xã hội và trẻ được giáo dục nền tảng chính ở trong gia đình. Giáo dục không chỉ đơn thuần là nuôi con đầy đủ về vật chất, mà chủ yếu giúp con trở nên hữu ích, là người con hiếu thảo trong gia đình, công dân tốt cho xã hội và đất nước. Ông Ragan - Nhà giáo dục Mỹ đã nói: Nhà trường đầu tiên là gia đình và người thầy đầu tiên là mẹ nên người mẹ rất quan trọng đối với trẻ. Họ thực hiện thiên chức làm mẹ, làm thầy - một trọng trách khó khăn nhưng cao cả.
Nhận thức rõ về điều này, trong nhiều năm qua và đặc biệt năm học 2015–2016, nhà trường luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giữa nhà trường và cha mẹ trẻ ở trường mầm non. Mối quan hệ này được xây dựng mật thiết theo những kế hoạch, biện pháp cụ thể, gắn chặt với các hoạt động chuyên môn, chăm sóc, nuôi dạy trẻ của nhà trường.
2. Thực trạng về công tác phối hợp với các bậc cha mẹ trong việc thực hiện mục tiệu chăm sóc giáo duc trẻ hiện nay.
2.1.Thuận lợi :
- Được phòng giáo dục quan tâm và chỉ đạo sát sao về mọi mặt nhất là về chuyên môn rất chặt chẽ, giáo viên đều soạn bài bằng viết tay tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn và có sáng tạo hơn trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ
- Được ủy ban nhân dân luôn quan tâm giúp đỡ và động viên chị em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ 
- Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học trong lớp như ti vi, đầu quay và các trang thiết bị khác rất thuận tiện cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ Luôn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn và đi dự thi giáo viên giỏi các cấp
 - Cơ sở vật chất của nhà trường tương đối đâỳ đủ, đặc biệt nhà trường có một khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Sân và vườn trường có nhiều cây xanh rất thuận tiện cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi.
- Là một giáo viên yêu nghề mến trẻ có chuyên môn đại học, nắm vững phương pháp dạy của các môn học, có khả năng sư phạm thu hút trẻ tham gia các hoạt động vui chơi và học tập.
- 100% các cháu được học cùng nhau từ lứa tuổi mẫu giáo bé và đa số các cháu đều thông minh nhanh nhẹn, có khả năng tiếp thu kiến thức do cô truyền đạt.
Bên cạnh đó bản thân còn luôn được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các phụ huynh về đóng góp các nguyên vật liệu, phế liệu, tranh ảnh giúp tôi có đủ điều kiện để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục nói chung và hoạt động vui chơi cho trẻ nói riêng.
Hiện nay các ngành, các cấp, các cấp và toàn thể xã hội đã quan tâm đúng mực hơn đối với ngành học mầm non.
2.2. Khó khăn: 
 -Với địa bàn xa khu trung tâm rất khó khăn trong việc cập nhật những cái mới và sự phát triển của xã hội 
- Đa số gia đình giáo viên và học sinh đều xuất phát từ gia đình nông nghiệp điều kiện kinh tế còn khó khăn làm ảnh hưởng đến việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Cơ sở vật chất của nhà trường tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu của giáo dục.
- Nhận thức của các bậc phụ huynh về công tác chăm sóc giáo dục trẻ còn nhiều hạn chế, chưa khoa học.
- Trình độ, năng lực của giáo viên chưa đồng đều. 
Do vậy trước thực trạng trên, tôi mong muốn góp một chút kinh nghiệm của mình cùng phối hợp với phụ huynh tập cho các cháu 4-5 tuổi phát triển phù hợp với lứa tuổi, có thời, có điểm . Bởi vì “ Tìm luyện những năng lực chưa thành thục chẳng những phí công mà còn gây buồn chán trong lòng đứa béĐừng vội ép buộc đứa bé sống y hệt người lớn”
 Sau đây bằng quá trình nghiên cứu học tập và kinh nghiệm giảng dạy trong 12 năm tại trường mầm non tôi đưa ra một số kinh nghiệm phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi .
2.3. Kết quả thực trạng:
Như thực trạng trên đã nêu, trước khi thực hiện đề tài, đầu năm học tôi đã làm một số khảo sát đối với phụ huynh lớp tôi.Tổng số trẻ trong lớp: 31 cháu
Tổng số phụ huynh khảo sát: 31 Phụ huynh
TT
Nội dung
Tổng số phụ huynh khảo sát
Số phụ huynh nhận thức tốt, có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
Tỷ lệ %
Số phụ huynh nhận thức chưa tốt, chưa có tinh thần hợp tác, chưa tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
Tỷ lệ %
1
Nhận thức của phụ huynh trong việc chăm sóc giáo dục trẻ theo khoa học
31
7
22.6
24
77.4
2
Tinh thần hợp tác với giáo viên
31
8
25.8
23
74.2
3
Tích cực, chủ động, tham gia các hoạt động trong lớp 
31
7
22.6
24
77.4
 Sau khi kh¶o s¸t lÇn ®Çu, kÕt qu¶ cho thÊy râ thùc tr¹ng phụ huynh cña líp t«i nãi riªng và toàn tr­êng nãi chung lµ viÖc nhận thức của phụ huynh về chăm sóc giáo dục trẻ theo khoa học ch­a cao. Do vËy mµ t«i mạnh dạn đưa ra “ Một số kinh nghiệm tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi ”
3. Các biện pháp phối kết hợp với các bậc phụ huynh:
Biện pháp 1: Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.
 Là một giáo viên mầm non, là người mẹ hiền thứ hai của trẻ bản thân tôi luôn chăn chở làm thế nào để phụ huynh tin tưởng và phối hợp cùng cô chăm sóc và giáo dục trẻ thật tốt. Trước tiên tôi phải đầu tư vào chuyên môn nghiệp vụ của mình, từ bằng CĐSP mầm non chính qui tôi tiếp tục theo học liên thông lên đại học và tôi đã hoàn thành việc học của mình. Bên cạnh đó tôi thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách báo thu thập kiến thức từ các phương tiện truyền thông. Cụ thể như hàng năm phòng giáo dục và đào tạo cung cấp tài liệu cho giáo viên tham khảo và nghiên cứu như các quyển thiết kế các hoạt động, chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi, các quyển tuyển tập giáo án ở các lĩnh vực, các trò chơi phát triển trí thông minh của trẻ, các bài thơ câu đố trong từng chủ đề chủ điểm, tạp chí giáo dục mầm non, .Bản thân tôi đã nghiên cứu kỹ và đúc kết chọn lọc cho mình phương pháp tốt nhất. Song song với việc cung cấp tài liệu hàng năm phòng giáo dục mở các lớp chuyên đề cả lý thuyết và thực hành để giáo viên được nắm bắt những phương pháp mới nhất và hay nhất bản thân tôi luôn tham gia và tiếp thu đầy đủ. Đặc biệt trong năm học này tôi đã tham gia chuyên đề phát triển vận động cả lý thuyết và thực hành được trực tiếp thực hành giảng dạy mẫu tiết vận động tại huyện được phòng giáo dục và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Từ đó bản thân mạnh dạn và khẳng định mình trong công tác giảng dạy, ở trường tôi thường xuyên dạy đúng và đủ chương trình giáo dục mầm non, thường xuyên tham dự và dạy mẫu các giờ dạy mẫu ở trường cho đồng nghiệp và phụ huynh tham dự để giáo viên chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ và phụ huynh nắm bắt chương trình giáo dục mầm non 
 Tích cực tìm tòi sáng tạo làm đồ dùng dạy học và trang trí phòng lớp một cách khoa học, phù hợp với tâm sinh lý trẻ trong từng chủ đề. Cụ thể tôi đã tham khảo trên mạng internet, qua học tập và nghiên cứu, sáng tạo những nguyên vật liệu sẵn có dễ kiếm dễ tìm ở địa phương như các vỏ ngao, vỏ sò, vỏ lạc, hạt đậu, dây lenđể tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp phù hợp với đề tài mình cần lựa chọn. phối kết hợp với phụ huynh nhờ phụ huynh tìm hộ những nguyên vật liệu sẵn có cùng cô làm đồ dùng dạy học và trang trí lớp 
 Sáng tác thơ ca hò vè, bài hát làm phong phú hình thức giáo dục gây hứng
thú cho trẻ. Từ những bài thơ hoặc ca dao trò chơi có sẵn tôi có thể sáng tác thành bài thơ ca dao mới của mình phù hợp với đề tài hoặc chủ đề mình đang lựa chọn và truyền đạt đến trẻ.
Qua sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng, hàng quí được đồng nghiệp đóng góp xây dựng chuyên môn, từ đó học hỏi đồng nghiệp về kinh nghiệm, cách thức giảng dạy để làm phong phú hơn bài giảng của bản thân. Từ đó bản thân rất tự tin trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, phụ huynh yên tâm khi gửi con cho cô giáo và cùng phối hợp với cô giáo chuẩn bị cho trẻ một hành trang để trẻ phát triển về mọi mặt cả tinh thần và vật chất để trẻ luôn vui tươi phấn khởi hồ hởi với phương châm “ Học mà chơi, chơi mà học ” bởi vì ở lứa tuổi mầm non hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo. 
Biện pháp 2: Tuyên truyền để phụ huynh hiểu ý nghĩa, nội dung công tác phối hợp với các bậc cha mẹ trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường/ lớp mầm non.
 Mẹ đẻ là cô giáo đầu tiên và gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên của trẻ và nhà trường mầm non cũng tiếp tục đảm nhiệm vai trò đó. Chính vì vậy mà nếu như bố mẹ không hiểu rõ về tâm sinh lý của trẻ để có những biện pháp chăm sóc và giáo dục thì rất khó khăn nên việc tuyên truyền và phối kết hợp với phụ huynh hiểu ý nghĩa, nội dung công tác phối hợp với các bậc cha mẹ trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường/ lớp mầm non là việc làm cần thiết đầu tiên để phụ huynh hiểu được tầm quan trọng và tác dụng của việc phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Từ đó phụ huynh mới sẵn sàng tiếp thu và lĩnh hội những vấn đề mà giáo viên đưa ra để cùng tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần chăm lo cho sự phát triển của trẻ. Công tác phối hợp với các bậc cha mẹ có ý nghĩa quan trọng và là nhiệm vụ thiết thực của từng nhóm / lớp và trường mầm non, góp phần thực hiện tốt mục tiêu cơ sở giáo dục trẻ.
“ Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền ” 
Chính vì vậy sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường tạo nên sự liên kết giữa trường lớp mầm non và cha mẹ, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình chăm sóc – giáo dục trẻ, đáp ứng kịp thời những nhu cầu phát triển của trẻ về các mặt: Thể chất, tinh thần, nhận thức, tình cảm thẩm mỹ, ngôn ngữ giao tiếp ứng sử giáo dục cá biệt. Tạo nên các điều kiện tối ưu cho việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ. 
 	 Để tuyên truyền tôi sử dụng nhiều hình thức như: Soạn thảo văn bản về ý nghĩa, nội dung của công tác phối kết hợp giữa giáo viên và phụ huynh, sau đó phát tận tay phụ huynh. Kết hợp với việc tuyên truyền bằng truyền thanh hoặc góc trao đổi cùng phụ huynh 
 Ngay từ đầu năm học giáo viên phối hợp cùng với BGH nhà trường lên kế hoạch họp phụ huynh bàn về kế hoạch hoạt động của năm học. Giáo viên phối kết hợp với phụ huynh cùng cô trang trí lớp học nhằm cung cấp cho phụ huynh nắm được nội dung và hoạt động của trẻ trong lớp học như thế nào? Từ đó giúp phụ huynh hiểu được con mình đến trường được “ Học mà chơi, chơi mà học ”. Phụ huynh biết được con mình được vui chơi nhưng lại đang được học các nghề trong xã hội như cách bán hàng, mua hàng, cách làm bác sĩ chăm sóc và khám cho bệnh nhân, cách làm mẹ chăm sóc cho con nhỏ, cách làm kỹ sư xây dựng, xây thành những công trình có khuôn viên đẹp và sáng tạo, tập làm những họa sĩ, ca sĩ, được ôn tập các tiết toán ở lớp và khám phá hiện tượng tự nhiên và chăm sóc cây xanh cây hoa Tất cả được mô phỏng thành hoạt động chơi cho trẻ, từ đó phụ huynh phấn khởi tham gia cùng cô tìm kiếm nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để trang trí các góc lớp cùng với cô. Tham khảo xem phụ huynh nào vẽ đẹp, phụ huynh nào khéo tay để giúp cô trong việc trang trí lớp, kết quả lớp tôi đã giành giải nhất trong hội thi trang trí lớp của trường 
 Phối hợp với cha mẹ trong việc thực hiện chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Nhà trường phối hợp với trạm y tế tuyên truyền, lên lịch thông báo cụ thể để cha mẹ học sinh theo dõi các buổi khám sức khỏe tại trường. Ngoài ra trong năm học giáo viên còn tổ chức cân, đo chấm biểu đồ theo dõi sức khỏe của trẻ theo định kỳ để phát hiện các vấn đề về sức khỏe như: suy dinh dưỡng, béo phì,.. nhằm trao đổi với phụ huynh để thống nhất cách chăm sóc sức khỏe cho trẻ một cách tốt nhất.
 Phối hợp với cha mẹ trong việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ. Đó là quá trình chia sẻ giữa giáo viên và cha mẹ về kiến thức giáo dục trẻ và tạo điều kiện để cha mẹ tham gia vào các hoạt động giáo dục thực tiễn. Qua đó phụ huynh hiểu được phương pháp giáo dục trẻ đạt hiệu quả bằng nhiều hình thức với phương châm ‘‘ Học mà chơi, chơi mà học’’. Không những thế phụ huynh còn nắm được kế hoạch hoạt động trong ngày, trong tuần và cả chủ đề cụ thể treo ở góc trao đổi với phụ huynh để phụ huynh cùng cô cung cấp, bồi dưỡng kiến thức mà cô đã cho trẻ làm quen ở lớp. ví dụ như những bài thơ câu đố, câu truyện hoặc trò chơiNhư vậy trẻ cũng lĩnh hội được toàn bộ mục đích đề ra của đề tài, kế hoạch tuần và của chủ đề, chủ điểm. Ngoài ra trong quá trình tổ chức hoạt động trong ngày, do khả năng của trẻ không đồng đều, có những trẻ kém ăn, ít vận động, ít giao tiếp. Là giáo viên trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ, tôi phải hiểu được tâm sinh lý của trẻ để sử dụng mọi hình thức giúp trẻ tự tin, mạnh dạn và tích cực vận động. Cụ thể, đối với trẻ kém ăn thì tôi thường xuyên động viên khích lệ trẻ là phải ăn hết xuất thì cơ thể mới phát triển khỏe mạnh, thân hình cân đối,sau này lớn lên con sẽ trở thành những vận động viên xuất sắc, thành người mẫu được mọi người yêu mến. Đối với những cháu ít vận động, ngại giao tiếp tôi thường xuyên quan tâm nhiều hơn trong các hoạt động và tạo điều kiện cho các cháu hoạt động. Tôi luôn trao đổi kịp thời với các bậc phụ huynh về các hoạt động trong ngày của trẻ để các bậc phụ huynh cho trẻ vui chơi và hoạt động theo hướng dẫn của cô. Từ đó, trẻ sẽ vui tươi và phấn khởi tự tin tham gia trong tất cả các hoạt động ở lớp cũng như ở mọi lúc mọi nơi. Đến nay, tất cả trẻ trong lớp tôi phụ trách đều rất tích cực tham gia mọi hoạt của lớp cũng như ở gia đình và mọi lúc, mọi nơi, phụ huynh rất vui vẻ phấn khởi và tin tưởng khi gửi gắm con mình đến trường, đến lớp. 
 Phối hợp đánh giá công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở trường/ lớp mầm non. Đó là việc phụ huynh tham gia vào việc chăm sóc bữa ăn của trẻ, dự các tiết dạy của giáo viên, tham dự các buổi sơ kết, tổng kết lớp, trường và tham gia đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ bằng phiếu trắc nghiệm. Từ đó có ý kiến góp ý về mọi mặt giáo dục chăm sóc trẻ ở trường . Phụ huynh có thể tham gia cùng cô cho trẻ ăn và các hoạt động khác để biết được nề nếp ăn uống và hoạt động của con em mình ở trường, ở lớp như thế nào? Để đóng góp ý kiến cho giáo viên và nhà trường về chất lượng bữa ăn của trẻ, chất lượng chăm sóc và giáo dục để đi đến sự đồng thuận với giáo viên và nhà trường về mọi phương diện. Từ đó mới nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ phù hợp với xu hướng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 
 Cha mẹ tham gia xây dựng cơ sở vật chất. Đó là quá trình xã hội hóa vận động sự tham gia đóng góp của các bậc phụ huynh, vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay xây dựng cải tạo khuôn viên trường lớp hoặc đóng góp các hiện vật phục vụ quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Đặc biệt trong năm học này, nhà trường lên kế hoạch cải tạo khuôn viên làm khu vườn cổ tích. Cùng với giáo viên trong trường, tôi đã tuyên truyền với phụ huynh ở lớp tôi tài trợ những cây cảnh và tham gia ủng hộ ngày công đi đổ đất vào vườn cổ tích. Kết quả phụ huynh đã tham gia rất đông và nhiệt tình, cụ thể gia đình chị Vui phụ huynh của cháu Hà My lớp tôi đã tài trợ cho nhà trường 6 xe đất đổ vườn cổ tích, gia đình cháu Hiền ủng hộ 2.000.000 đồng để xây dựng vườn cổ tích cho các cháu. Đến nay vườn cổ tích tuy chưa được phong phú nhưng cũng rất đẹp nhờ có sự phối kết hợp tốt giữa gia đình và cô giáo cũng như nhà trường để phụ huynh cùng ủng hộ việc làm cần thiết cho các cháu học tập và vui chơi. 
Biện pháp 3: Các hình thức phối kết hợp với cha mẹ của trẻ trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.
Sau khi nhà trường tổ chức triển khai đến toàn thể CBGV, NV trong trường về nội dung và kế hoạch nhiệm vụ năm học mới, giáo viên chủ nhiệm các lớp tiếp thu và lên kế hoạch để triển khai họp phụ huynh của lớp mình.
 

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_kinh_nghiem_tuyen_truyen_va_phoi_ket_hop_voi_phu.doc