SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết ở trường mầm non Hoằng Quang - Thành phố Thanh Hóa

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết ở trường mầm non Hoằng Quang - Thành phố Thanh Hóa

Lúc sinh thời Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Tư tưởng đoàn kết xuyên suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Xuất phát từ quan điểm của Người chúng ta cần phải nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính cho tất cả các thành viên trong nhà trường thực hiện.

Đoàn kết trong tập thể là sức mạnh để hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ có tập thể đoàn kết mới tạo ra được môi trường rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy tốt, học tốt. Do vậy việc xây dựng tập thể đoàn kết trong nhà trường được đặt lên hàng đầu, được tiến hành thường xuyên không phải một sớm, một chiều mà đòi hỏi người quản lý giáo dục phải đầu tư nhiều công sức, tâm huyết với nghề, vận dụng hết khả năng, trí tuệ để điều hành đội ngũ vận hành theo quỹ đạo để đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.

Trên thực tế cho thấy sức mạnh đoàn kết của tập thể sẽ quyết định trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục của nhà trường. Do vậy một tập thể mạnh luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí và ở đó luôn có tình người, tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao, mọi người sống bên nhau đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh của đơn vị, cũng chính là việc liên kết các giáo viên, nhân viên, các thành viên trong nhà trường thành một tập thể đoàn kết thống nhất, vững mạnh về mọi mặt, hết lòng vì mục tiêu giáo dục của nhà trường, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Tỉnh nhà nói chung và của nhà trường nói riêng.

 

doc 21 trang thuychi01 29/05/2020 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết ở trường mầm non Hoằng Quang - Thành phố Thanh Hóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC
Mục
Nội dung
Trang
1
Mở đầu
1
1.1
Lý do chọn đề tài
1
1.2
Mục đích nghiên cứu
2
1.3
Đối tượng nghiên cứu
2
1.4
Phương pháp nghiên cứu
2
2
Nội dung
3
2.1
Cơ sở lý luận
3
2.2
Thực trạng về tập thể sư phạm của trường mầm non Hoằng Quang hiện nay
4
2.2.1
Tình hình chung
4
2.2.2
Kết quả thực trạng
5
2.3
Một số biện pháp cụ thể
6
2.3.1
Giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành đến từng CBGV-NV trong nhà trường
6
2.3.2
Xây dựng đội ngũ CBGV phân công, công việc hợp lý phát huy năng lực sở trường
7
2.3.3
Xây dựng kế hoạch năm học gắn với việc xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường
8
2.3.4
Thực hiện công tác dâm chủ trong trường học
9 + 10
2.3.5
Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong tập thể sư phạm nhà trường
11
2.3.6
Quan tâm chăm lo đến đời sống và bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBGV
12
2.3.7
Tăng cường công tác kiểm tra, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, công tác đánh giá xếp loại giáo viên
13
2.3.8
Tăng cường phẩm chất và uy tín của nhà quản lý
14
2.4
Hiệu quả của SKKN
15
3
Kết luận, kiến nghị
16
3.1
Kết luận
16 + 17
3.2
Kiến nghị
18
 1. Mở đầu
1.1. Lý do chọn đề tài
	Lúc sinh thời Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Tư tưởng đoàn kết xuyên suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Xuất phát từ quan điểm của Người chúng ta cần phải nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính cho tất cả các thành viên trong nhà trường thực hiện.
Đoàn kết trong tập thể là sức mạnh để hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ có tập thể đoàn kết mới tạo ra được môi trường rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy tốt, học tốt. Do vậy việc xây dựng tập thể đoàn kết trong nhà trường được đặt lên hàng đầu, được tiến hành thường xuyên không phải một sớm, một chiều mà đòi hỏi người quản lý giáo dục phải đầu tư nhiều công sức, tâm huyết với nghề, vận dụng hết khả năng, trí tuệ để điều hành đội ngũ vận hành theo quỹ đạo để đạt được mục tiêu giáo dục đề ra. 
Trên thực tế cho thấy sức mạnh đoàn kết của tập thể sẽ quyết định trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục của nhà trường. Do vậy một tập thể mạnh luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí và ở đó luôn có tình người, tính thân thiện, lòng nhân hậu, đức bao dung của mọi người trong tập thể luôn được đề cao, mọi người sống bên nhau đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh của đơn vị, cũng chính là việc liên kết các giáo viên, nhân viên, các thành viên trong nhà trường thành một tập thể đoàn kết thống nhất, vững mạnh về mọi mặt, hết lòng vì mục tiêu giáo dục của nhà trường, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Tỉnh nhà nói chung và của nhà trường nói riêng.
	Qua công tác quản lý, tôi nhận thấy việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết là một vấn đề rất cần thiết và khó khăn nhất đối với những người làm công tác quản lý. Xây dựng được tập thể sư phạm vững mạnh, đoàn kết thì mới đáp ứng được mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong mỗi nhà trường. Để thực hiện được điều này nhà trường cần phải xây dựng tập thể lớp, các khối, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết cùng chung chí hướng, tất cả vì học sinh thân yêu, không khí trong tập thể phải ấm áp, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, chan hòa tình chị em đồng nghiệp, tất cả mọi thành viên phải có tinh thần trách nhiệm cao thì mới đem lại kết quả chăm sóc giáo dục trẻ tốt. Ngược lại nếu nội bộ nhà trường mất đoàn kết thì sẽ mang đến một hậu quả khôn lường trước được. Bản thân tôi đã từng đảm nhận chức vụ tại trường mầm non Hoằng Quang thuộc địa bàn còn gặp nhiều khó khăn như: Trường chia thành 3 điểm trường cách nhau vài ba cây số, cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên hợp đồng trường nhiều 9/21, năng lực của giáo viên không đồng đều, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ chưa cao, nhà trường chưa đạt cơ quan văn hóa... Khắc ghi lời Bác dạy. Trong quá trình công tác bản thân tôi luôn suy nghĩ và cố gắng làm sao xây dựng được tập thể nhà trường thành một khối đoàn kết toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp trồng người, Đây là vấn đề cần thiết, được tiến hành thường xuyên , mọi sự mâu thuẫn cần được giải quyết một cách linh hoạt, mềm dẻo, khéo léo để tạo sự đồng thuận trong nhà trường cùng chung mục đích :Xây dựng nhà trường ngày một lớn mạnh". Vì thế tôi chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết ở trường mầm non Hoằng Quang - thành phố Thanh Hóa” Nhằm mục đích được đóng góp một phần nhỏ của mình vào việc xây dựng đoàn kết nội bộ trong nhà trường ngày càng phát triển .
1.2. Mục đích nghiên cứu
Việc xây dựng một tập thể vững mạnh trong một cơ quan đơn vị là việc làm thiết thực, đậc biệt là xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ không đơn giản. Ngay cả trong một gia đình giữa anh chị em đôi lúc cũng không thống nhất ý kiến, bất đồng về quan điểm, thậm chí ai cũng muốn giành phần hơn về mình. Như vậy trong tập thể đông người điều đó càng phức tạp hơn. Vì thế việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết được đặt lên hang đầu, được tiến hành thường xuyên không phải một sớm, một chiều mà đỏi hỏi người làm công tác quản lý phải đầu tư nhiều công sức, tâm huyết với nghề, vận dụng hết khả năng trí tuệ để điều hành đội ngũ vận hành theo quỹ đạo để đạt được mục tiêu đề ra. Nếu người cán bộ quản lý không chú tâm, cho là không quan trọng thì sự bất đồng sẽ xẩy ra bất cứ lúc nào. Bản thân tôi luôn ý thức được rằng: Trong sự thành công của tập thể nhà trường trước hết phải nói đến sự đoàn kết, đồng tâm hợp lực của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường.
Trong những năm qua nhà trường luôn nêu cao tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ từ cấp chi ủy- chính quyền đến từng cá nhân cán bộ giáo viên, nhân viên nên đã hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn nội bộ, cùng nhau khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó được cấp trên công nhận chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Nhiều cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Chính vì vậy mà tôi đã suy nghĩ và tìm ra các biện pháp nhằm thất chặt và phát huy hơn nữa tinh thần xây dựng đoàn kết nội bộ nhà trường.
	1.3. Đối tượng nghiên cứu
 Đới với đề tài này được thực hiện trên nhiều lĩnh vực vì phạm vi nghiên cứu rộng. Tuy nhiên đối với một đơn vị trường học tôi xin Đề cập đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non Hoằng Quang Thành phố Thanh Hóa
1.4. Phương pháp nghiên cứu
 Để đề tài này hoàn thành và được đưa vào ứng dụng trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành các hoạt động trong nhà trường tôi đã sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu lý luận:
+ Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu có nội dung chuyên đề.
+ Một số văn kiện của Đảng về Giáo dục và Đào tạo.
 + Một số văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng môi trường giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Các tạp chí giáo dục.
+ Tổng kết tham khảo kinh nghiệm đồng nghiệp.
- Phương pháp quan sát nghiên cứu thực tiễn hoạt động ở nhà trường:
+ Thực nghiệm (Kiểm chứng kết quả qua môi trường sư phạm mầm non).
+ Trắc nghiệm (Qua phiếu điều tra giáo viên).
+ Phân tích, xử lý số liệu.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận
 Xây dựng một tập thể vững mạnh nhất thiết phải có sự đồng tâm, hợp lực của các cá nhân về mọi hoạt động, cùng chung quan điểm, cùng đi một hướng nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đoàn kết, thống nhất các lực lượng Cách mạng Việt Nam là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sức mạnh của sự đoàn kết đã đưa dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù và giữ vững độc lập dân tộc. Sức mạnh của sự đoàn kết đã được Hồ Chí Minh đúc kết thành câu bất hủ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.Thành công, thành công, đại thành công”. 
Trong bất kỳ tổ chức nào cũng vậy, đoàn kết tập thể luôn tạo nên sức mạnh tổng hợp, đảm bảo sự thành công của tổ chức. Đoàn kết trong nội bộ nhà trường vừa tạo nên sức mạnh của tập thể sư phạm, vừa tạo tâm lý xã hội đặc biệt quan trọng của người quản lý. Trong cuốn “Hiệu trưởng nhà trường với bầu không khí tập thể” đã viết: “Đoàn kết giáo viên là một trong những nhiệm vụ tâm lý xã hội cơ bản của người lãnh đạo nhà trường, vì hiệu quả của quá trình dạy học, giáo dục phần lớn phụ thuộc vào nó. Sự đoàn kết của tập thể thúc đẩy sự tối ưu hoá tất cả các mặt đời sống và hoạt động của tập thể”.
Thực tế đã chứng minh rằng, đoàn kết trong tập thể sư phạm có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Ngược lại một tập thể không có sự đoàn kết thống nhất sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và hiệu quả giáo dục của nhà trường. 
Tuy nhiên quan hệ giữa cá nhân và tập thể đặc biệt quan trọng, nhiều thành viên trong nhà trường tốt sẽ tạo ra một tập thể vững mạnh, ngược lại một tập thể vững mạnh sẽ tạo điều kiện tiến bộ của từng cá nhân. Sinh hoạt và làm việc trong tập thể nhà trường là điều kiện của mỗi cá nhân phối hợp giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt, qua đó để thống nhất với nhau về nhận thức và hành động. Khi đã nhận thức rõ mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân với tập thể, người giáo viên sẽ tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động của tập thể nhà trường.
Mỗi người cán bộ quản lý trong nhà trường đều có những đặc điểm riêng khác nhau về phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn... nhưng họ đều có chung một mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục. 
Bất kì một cá nhân người cán bộ quản lý nào cũng có ảnh hưởng giáo dục rộng rãi đến tập thể nhà trường và ngược lại. Đồng thời mỗi người cán bộ giáo viên đều trực tiếp nhận sự ảnh hưởng đó. Chính vì vậy mối đoàn kết của tập thể nhà trường không những tuỳ thuộc vào tinh thần trách nhiệm và năng lực của từng cán bộ quản lý, giáo viên mà còn tuỳ thuộc vào sự phối hợp giáo dục giữa giáo viên và người quản lý.
 Một tập thể sư phạm đoàn kết không chỉ là nguyện vọng của các cá nhân mà còn là mong muốn của toàn xã hội. Tập thể sư phạm đoàn kết góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người và đào tạo ra những con người có đầy đủ đức lẫn tài đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.
Như vậy, việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết là nhu cầu cấp bách đối với tất cả các trường học nói chung và trường mầm non Hoằng Quang nói riêng trong giai đoạn hiện nay.
2.2. Thực trạng về tập thể sư phạm của trường mầm non Hoằng Quang hiện nay
2.2.1. Tình hình chung
	Trường mầm non Hoằng Quang nằm ở phía Đông Bắc thành phố Thanh Hóa, thuộc địa bàn xã Hoằng Quang. Trong những năm qua mặc dù gặp không ít những khó khăn, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, của Đảng ủy - UBND xã Hoằng Quang, cùng với sự nỗ lực không ngừng phấn đấu vươn lên của tập thể cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường. nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ tại trường. Có môi trường sư phạm trong sáng lành mạnh, đoàn kết nhất trí cao. Đã đem lại lòng tin cho lãnh đạo và nhân dân địa phương
* Thuận lợi:
- Trong tình hình thực tế hiện nay, đội ngũ CB-GV-NV nhà trường đã thấm nhuần và nhận thức rõ nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, tin tưởng vào bản thân và đồng nghiệp, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Trong những năm qua nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, của Đảng ủy, chính quyền địa phương. Các tổ chức chính trị, Đặc biệt là sự thông cảm chia sẻ và vào cuộc của phụ huynh học sinh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường, có sự phối kết hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong nhà trường. Nhà trường có Chi bộ Đảng gồm 08 đồng chí. Mọi Đảng viên trong Chi bộ đều nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường.
- Trường có 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 55%, có nhiều kinh nghiệm trong công tác CSGD trẻ, có lối sống giản dị, lành mạnh, chan hòa, có tâm huyết với nghề, kiên định vững vàng trong tư tưởng, xác định rõ vị trí và nhiệm vụ được giao
 	* Khó khăn:
- Hiện nay một số giáo viên chưa kịp thời đổi mới phương pháp giáo dục, ý thức phê và phê bình chưa cao, tinh thần trách nhiệm, tính tự giác còn hạn chế, chưa có tính sáng tạo trong giảng dạy, một số giáo viên tuổi đời đã cao còn hạn chế trong việc cập nhật kiến thức mới, thiếu năng động trong công tác giảng dạy, một số giáo viên mới vào ngành chưa có kinh nghiệm trong thực tiễn, nhiều giáo viên còn nuôi con nhỏ thời gian dành cho các hoạt động còn hạn chế
- Nhà trường còn nhiều giáo viên hợp đồng trường chưa được hưởng các chế độ chính sách theo quy định, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, chị chưa thực sự yên tâm công tác.
2.2.2. Kết quả thực trạng
	Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết trong nhà trường, Song thực tế kết quả thực trạng vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả.
Nội dung
Tổng số CBGVNV
Đạt tốt
Khá
TB
SL
Tỷ lệ
SL
Tỷ lệ
SL
Tỷ lệ
Tư tưởng phẩm chất chính trị
21
12
57.1%
7
33.3%
2
9.6%
Đạo đức nghề nghiệp
21
11
52.4%
7
33,3%
3
14.3%
Lối sống tác phong
21
11
52.4%
8
38%
2
9.6%
Năng lực, chuyên môn nghiệp vụ
21
7
33.3%
10
47.6%
4
19.1%
Chất lượng chuẩn nghề nghiệp GVMN
21 
7
36.9
11 
52.4%
4
19.1%
Từ khảo sát trên cho thấy các tiêu chí cần đạt để xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết đối với CBGV trong nhà trường về các tiêu chuẩn trên mức tỷ lệ tốt khá còn thấp, tỷ lệ trung bình còn cao . Cụ thể: 
Về tư tưởng: Do 100% giáo viên là nữ đôi lúc giữa giáo viên với nhau chưa hài lòng về công việc hoặc trong cuộc sống chưa hiểu hết về nhau. 
Về đạo đức nghề nghiệp: Chế độ đối với GVMN còn thấp dẫn đến một vài giáo viên chưa thực sự tận tụy, tâm huyết với công việc, chưa kịp thời học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Thực hiện phê bình và tự phê bình chưa cao.
Về lối sống, tác phong: Một số giáo viên mới, giáo viên cao tuổi tác phong làm việc chưa nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học. Trong lời nói, giao tiếp với đồng nghiệp còn “nói tiếng địa phương”, trang phục chưa gọn gàng, chưa phù hợp môi trường sư phạm.
Năng lực của đội ngũ chưa đồng đều về kiến thức, chất lượng đào tạo các hệ tại chức cũng như tập trung, chưa mang tính thống nhất cao, dẫn đến việc phân hóa về tay nghề, năng lực giảng dạy của từng giáo viên còn hạn chế. 
Số lượng cán bộ giáo viên hợp đồng trường còn nhiều 7/19, 100% là nữ tuổi đời còn trẻ chiếm 32%, lực lượng này đang ở độ tuổi nuôi con nhỏ nên chưa có ý thức cao trong việc, thường ít tham gia góp ý xây dựng, chưa tích cực phối hợp chặt chẽ với nhau trong mọi hoạt động, còn đi làm muộn, chưa đúng giờ. 
Về tiêu chuẩn nghề nghiệp GVMN trong các năm học trước: Số lượng GV đạt tỷ lệ xuất sắc còn thấp : 7/21 = 36,9%; Số lượng GV ở mức khá + TB còn chiếm tỷ lệ cao: 14/21 = 63,1%. 
Đứng trước thực trạng trên, bản thân là một cán bộ quản lý nhà trường, tôi luôn trăn trở để tìm ra một số giải pháp bồi dưỡng tại chỗ, nâng cao các tiêu chí theo quy định, xây dựng một tập thể vững mạnh đoàn kết. Nhằm nâng cao chất lượng CSGD toàn diện trong nhà trường như sau:
	2.3. Một số giải pháp cụ thể
2.3.1. Giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành học và của địa phương đến từng CBGV-NV trong nhà trường
	Đây là nội dung quan trọng hàng đầu của người làm công tác quản lý giáo dục. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ CBGV-NV, bồi dưỡng về đạo đức lối sống, để giáo viên có cuộc sống lành mạnh trong sáng, Quan hệ thân thiện, đúng mực với mọi đối tượng. Đặc biệt là đối với phụ huynh học sinh.
	Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành đến từng CBGV-NV trong nhà trường. Triển khai kịp thời các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động. Quán triệt đến tất cả các thành viên trong nhà trường ra sức học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sống và làm việc theo đúng Hiến pháp, Pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Quán triệt thực hiện Đề án "Đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hoá giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. 
 Trong thực tế chúng ta đã biết: Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải tuân thủ thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật. Trong nhà trường cũng vậy cần phải thực hiện nghiêm túc những văn bản, quy định luật giáo dục, Căn cứ vào điều lệ trường mầm non và mục tiêu kế hoạch đào tạo,
 Muốn thực hiện tốt được điều này trong nhà trường thì ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng phải triển khai kịp thời toàn bộ những văn bản nội quy, quy định của các cấp, các nghành có liên quan về mục tiêu, nhiệm vụ năm học đến toàn thể CB- GV-NV được học tập. Bằng cách phổ biến truyên truyền qua các cuộc họp hội đồng giáo viên, qua hội nghị công chức viên chức và người lao động đầu năm học, tổ chức cho CBGVNV viết bản cam kết với nhà trường theo từng vị trí việc làm đã được phân công. Để thực hiên có hiệu quả trước tiên Chi uỷ; Ban giám hiệu; Công đoàn, đoàn thanh niên nhà trường phải tăng cường và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi ủy, BGH, các đoàn thể trong nhà trường, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền mà luôn luôn biết lắng nghe và tiếp thu những ý kiến từ CB-GV-NV để có biện pháp bổ sung, điều chỉnh phù hợp, có lòng vị tha. Đây là việc làm thường xuyên và liên tục trong nhà trường. Nhằm xây dựng tập thể có tinh thần kỷ cương, nề nếp, dân chủ, kỷ luật, luôn tạo nên môi trường thân thiện trong hội đồng giáo viên. 
Thực hiện tốt quản lý pháp chế trong nhà trường là cơ sở để nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo. Nhờ đó mà tập thể sư phạm nhà trường có ý thức tốt trong việc chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm thay đổi nhận thức về mục tiêu giáo dục và tổ chức quản lý giáo dục. Tùy theo tình hình thực tế của mỗi nhà trường mà người hiệu trưởng cần sử dụng linh hoạt các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của trường mình.
2.3.2. Xây dựng đội ngũ CBGV phân công, công việc hợp lý phát huy năng lực sở trường tạo điều kiện cho giáo viên , nhân viên hoàn thành nhiệm vụ
	Mỗi tổ chức trong nhà trường đều có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng, không chồng chéo trách nhiệm, nhiệm vụ của các tổ chức bao trùm đầy đủ các lĩnh vực hoạt động giáo dục của nhà trường và mọi tổ chức có chung một mục tiêu vì sự phát triển giáo dục của nhà trường. Việc phân công, phân nhiệm cho các thành viên, tổ chức phải được bàn bạc cụ thể đi đến thống nhất, đảm bảo tính hợp lý, giao đúng người, đúng việc, phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân. Đặc biệt, trong phân công giao việc, cán bộ quản lý phải có niềm tin đối với người được giao việc, thường xuyên động viên, khích lệ và giúp đỡ kịp thời để họ tự tin và thỏa mãn với công sức mà họ đã cống hiến, đồng thời họ sẽ phát huy hết năng lực của mình. Thông qua bàn bạc dân chủ, công khai, phát huy trí tuệ của tập thể trong việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức, các cá nhân một cách hợp lý, phù hợp với thực tế. 
 Ví dụ: * Đối với giáo viên, trước tiên tôi thường bố trí giáo viên vững về chuyên môn, có trình độ trên chuẩn, có năng lực sư phạm, điều kiện hoàn cảnh cá nhân tốt để ưu tiên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5 tuổi, những giáo viên có kinh nghiệm lâu năm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ đi kèm với giáo viên mới vào ngành. 
 * Đối với việc bầu tổ trưởng, tổ phó của các tổ chuyên môn phải thực hiện đúng nguyên tắc nhằm đoảm bảo tính tập trung dân chủ: trước tiên phải trưng cầu ý kiến của các thành viên trong tổ để họ có quyền giới thiệu tổ phó cho tổ mình.Tổ trưởng, tổ phó phải đạt chuẩn về trình độ đào tạo, vững vàng về chuyên môn, đảm bảo về phẩm chất đạo đức; có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý phối hợp triển khai công việc; có khả năng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của tổ; có khả năng tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; có tinh thần đoàn kết và uy tín trong đội ngũ cán bộ giáo viên, viên chức trong tổ
	2.3.3. Xây dựng kế hoạch năm học gắn với việc xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trườn

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_kinh_nghiem_trong_cong_tac_xay_dung_tap_the_su_p.doc