SKKN Một số kinh nghiệm quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường mầm non Điện Biên - Thành phố Thanh Hóa

SKKN Một số kinh nghiệm quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường mầm non Điện Biên - Thành phố Thanh Hóa

 Một trong những nhiệm vụ của đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo trong đó nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Trước hết chúng ta phải khẳng định giáo viên là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện theo hướng chuẩn hóa là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước.

 Có thể nói, đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực, đội ngũ này giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Chính vì thế để tìm ra các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hiện nay là công việc hết sức quan trọng đối với các nhà trường mà đặc biệt là trường Mầm non Điện Biên một ngôi trường đang nằm trong kế hoạch và lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ II mà nhiệm kì 2015 - 2020 đại hội Đảng bộ Phường Điện Biên đề ra.

Mục tiêu của công tác bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để có một môi trường giáo dục tốt phải có đội ngũ cán bộ giáo viên mạnh. Trong những năm gần đây nhà trường cũng đã chú trọng đến công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ và cũng đã có những ảnh hưởng tích cực trong việc phát triển nhà trường. Tuy nhiên do đặc thù của ngành học, số lượng giáo viên biên chế ít, chủ yếu là giáo viên hợp đồng, chế độ đãi ngộ còn nhiều bất cập, tính ổn định chưa cao. Vậy thì làm thế nào để có đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, vững vàng về kiến thức chuyên môn và yên tâm công tác đây là những trăn trở của những người làm công tác quản lí trường mầm non.

 

doc 21 trang thuychi01 29/05/2020 50
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số kinh nghiệm quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường mầm non Điện Biên - Thành phố Thanh Hóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	MỤC LỤC
NỘI DUNG
Trang
1. MỞ ĐẦU
1
1.1. Lí do chọn đề tài
1
1.2. Mục đích nghiên cứu
2
1.3. Đối tượng nghiên cứu
2
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2
1.5. Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm
3
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
3
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
3
2.2.Thực trạng vấn đề trước khi áp dung sáng kiến kinh nghiệm
4
2.3. Các giải pháp đã sử dụng khi giải quyết vấn đề:
6
2.3.1. Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giáo viên 
6
2.3.2. Tích cực đổi mới công tác quản lý theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên 
7
2.3.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có nề nếp và tác phong làm việc khoa học 
8
2.3.4. Chăm lo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
9
2.3.5. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí
12
2.3.6. Chăm lo đời sống cho đội ngũ
13
2.3.7. Biện pháp bồi dưỡng kĩ năng sống cho đội ngũ cán bộ giáo viên
14
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
15
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
16
3.1. Kết luận
16
3.2. Kiến nghị
17
TÀI LIỆU THAM KHẢO
18
1. MỞ ĐẦU:
	1.1. Lý do chọn đề tài: 
	Một trong những nhiệm vụ của đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo trong đó nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cũng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Trước hết chúng ta phải khẳng định giáo viên là yếu tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục. Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện theo hướng chuẩn hóa là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước..
 Có thể nói, đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng là lực lượng cốt cán biến các mục tiêu giáo dục thành hiện thực, đội ngũ này giữ vai trò quan trọng quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục. Chính vì thế để tìm ra các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ hiện nay là công việc hết sức quan trọng đối với các nhà trường mà đặc biệt là trường Mầm non Điện Biên một ngôi trường đang nằm trong kế hoạch và lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ II mà nhiệm kì 2015 - 2020 đại hội Đảng bộ Phường Điện Biên đề ra. 
Mục tiêu của công tác bồi dưỡng là nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, về quan điểm, nội dung phương pháp giáo dục đồng thời theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để có một môi trường giáo dục tốt phải có đội ngũ cán bộ giáo viên mạnh. Trong những năm gần đây nhà trường cũng đã chú trọng đến công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ và cũng đã có những ảnh hưởng tích cực trong việc phát triển nhà trường. Tuy nhiên do đặc thù của ngành học, số lượng giáo viên biên chế ít, chủ yếu là giáo viên hợp đồng, chế độ đãi ngộ còn nhiều bất cập, tính ổn định chưa cao. Vậy thì làm thế nào để có đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, vững vàng về kiến thức chuyên môn và yên tâm công tác đây là những trăn trở của những người làm công tác quản lí trường mầm non.
 Để đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng được nhanh nhạy với sự phát triển của xã hội và đáp ứng tốt mục tiêu của ngành giáo dục trong thời kì hội nhập, là hiệu trưởng nhà trường tôi nhận thấy công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non là hết sức cần thiết. Nếu làm tốt công tác này sẽ củng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, vững về nghề nghiệp tay nghề, có phẩm chất đạo đức tốt, có phong cách sư phạm thực sự chuyên nghiệp đáp ứng kịp thời xu hướng đổi mới của nền giáo dục hiện nay. 
Từ những nhận thức trên, tôi đã chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trong trường mầm non Điện Biên - Thành phố Thanh Hóa”
1.2. Mục đích nghiên cứu:
- Mục đích của tôi khi nghiên cứu đề tài này là đi sâu vào một số kinh nghiệm quản lí đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non Điện Biên.
- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức vai trò trách nhiệm trong đội ngũ giáo viên nhà trường. Giúp giáo viên có kỹ năng đánh giá đồng nghiệp và tự đánh giá bản thân tốt hơn.
- Thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ của tất cả cán bộ giáo viên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường. 
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
 Các kinh nghiệm trong quá trình quản lí làm thế nào để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cụ thể là đội ngũ cán bộ giáo viên trường mầm non Điện Biên - Thành phố Thanh hóa.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Dựa trên một số tài liệu bồi dưỡng giáo viên, chiến lược phát triển giáo dục, kế hoạch phát triển nhà trường, các thông tin đại chúng, các tác giả trong ngành ... để thu thập các thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài.
- Phương pháp điều tra: Khảo sát chất lượng đội ngũ giáo viên trước và sau khi áp dụng các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên.
- Phương pháp thực hành: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tập huấn, phỏng vấn, dự giờ giáo viên
- Phương pháp thống kê: Thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu khảo sát đội ngũ giáo viên trước và sau khi áp dụng các biện pháp thực hiện.
- Phương pháp tổng kết và rút kinh nghiệm: Đánh giá những kết quả, kinh nghiệm, đối chiếu với thực tiễn.
1.5. Những điểm mới của sáng kiên kinh nghiệm:
- Chú trọng biện pháp nâng cao chất lượng kĩ năng sống cho đội ngũ cán bộ giáo viên.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
 Như chúng ta đã biết: Đại hội Đảng lần thứ XI với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện Giáo dục & Đào tạo với những định hướng khá cụ thể: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo. Đặc biệt quan điểm “Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục & Đào tạo của Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”. 
Chất lượng đội ngũ trong mỗi nhà trường thể hiện ở nhiều mặt: Đủ về số lượng, hợp lý cơ cấu, đảm bảo về trình độ đào tạo và có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thầy giáo, cô giáo phải là người hiểu sâu về kiến thức chuyên ngành, có vốn văn hóa nói chung...
Vậy thì đổi mới giáo dục phải được bắt đầu ngay từ bậc học mầm non: Bởi vì MaCaRen Cô một nhà triết học nổi tiếng người Nga đã từng khẳng định: “90% những gì con người lấy được từ xã hội hình thành từ xã hội là từ trước tuổi lên 5”; Và Bác Hồ kính yêu của chúng ta lúc sinh thời cũng đã nói lời tâm huyết: “Trẻ em hôm nay là cái bóng cái hình của đất nước sau này, vì vậy đầu tư cho công tác giáo dục là một việc làm cần thiết”
Việc “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên” phải có kế hoạch trên cơ sở xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề, hệ thống trường lớp được trang bị tương đối đồng bộ chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn ở trường mầm non là vấn đề rất quan trọng để phát triển nhà trường.
2.2.Thực trạng vấn đề trước khi áp dung sáng kiến kinh nghiệm:
Được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường mầm non Điện Biên tháng 04 năm 2013; với cương vị của người quản lý bản thân tôi đã thực hiện các biện pháp quản lí nhà trường trong đó rất quan tâm chú trọng đến công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Vì vậy bản thân tôi đã nắm bắt được đúng thực trạng của đội ngũ.
* Thuận lợi:
 Nhà trường luôn được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố Thanh hóa; Đảng ủy – Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên đầu tư xây dựng trường lớp khang trang, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. 
 Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đủ theo Điều lệ trường mầm non; phần lớn là giáo viên trẻ khỏe, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình trong công tác, gắn bó với nhà trường, có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như trong cuộc sống đời thường. 
* Khó khăn: 
	Trình độ của từng cán bộ giáo viên, nhân viên chưa đồng đều, nhất là kĩ năng sống, xử lý các tình huống diễn ra hàng ngày sức thuyết phục chưa cao. Đội ngũ giáo viên tuy được trẻ hóa nhưng nhiều đồng chí mới ra trường chưa có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ và đầu tư làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho các hoạt động, kiến thức về hiểu biết xã hội còn hạn chế. Chưa thực sự linh hoạt sáng tạo trong công tác soạn giảng bằng giáo án điện tử, chưa có kỹ thuật viết sáng kiến kinh nghiệm. 
 Chế độ đãi ngộ của giáo viên tuy đã được nâng lên nhưng vẫn còn thấp so với mặt bằng chung của xã hội. Số giáo viên hợp đồng trường vẫn còn nhiều. Do vậy, đời sống giáo viên mầm non còn gặp khó khăn.
 Kết quả:
Mặc dù đã có những biện pháp bồi dưỡng giáo viên nhưng qua đánh giá thực chất về chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường đầu năm học kết quả cụ thể:	
* Trình độ chuyên môn: 
Số lượng
Trình độ đào tạo
Tổng số
Nữ
Thạc sĩ
ĐHSP
CĐSP
THSP
41
41
0
34
02
 05
	* Kết quả chất lượng giảng dạy của giáo viên
Tổng số tiết khảo sát
Xếp loại
Giỏi
Khá
ĐYC
CĐYC
41
15
21
05
0
	*Kỹ năng tuyên truyền 
Tổng số GV được phỏng vấn
Mức độ đạt được qua đánh giá
Rất tốt
Tốt
Khá
TB
25
0
05
15
05
* Đánh giá chung về chất lượng giáo viên:
 Mức độ đạt 
Trung bình
%
Khá
%
 Tốt
%
Về tư tưởng chính trị
41/41
 100
Về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ
1
2,4
19/41
46,3 
21/41
 51,2 
Về kĩ năng sư phạm
 1
2,4
21/41
 51,2 
19/41 
 46,3
Chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường được quyết định bởi chất lượng đội ngũ giáo viên; xuất phát từ thực trạng đội ngũ giáo viên tôi đã lựa chọn các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng khi giải quyết vấn đề:
2.3.1. Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giáo viên 
Tăng cường nhận thức của đội ngũ giáo viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống là một việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với sự nghiệp giáo dục hiện nay, là yếu tố hình thành nhân cách, phát triển con người trong nhà trường. 
Thông qua các chuyên đề, các hội nghị nhằm lồng ghép các nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và kỹ năng sống. Hoạt động này được xây dựng cụ thể trong kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, theo chủ đề, chủ điểm. Khi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng luôn chú ý tới hai mặt đó là: thái độ đối với công việc và cách ứng xử trước những vấn đề, tình huống trong quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, với học sinh. Đồng thời giúp cho giáo viên hiểu sâu sắc về vị trí, vai trò của mình đó là muốn giáo dục nhân cách chuẩn mực cho học sinh đạt hiệu quả thì giáo viên cần phải là những người có tư cách đạo đức tốt, không được phép phạm sai lầm về đạo đức và là tấm gương mẫu mực, tôn trọng và công bằng trong đối xử với học sinh, phải xây dựng uy tín đối với nhân dân và xã hội; là tấm gương sáng để trẻ noi theo. Từ những kỹ năng sống gắn với thực tế, tình huống cụ thể và những quy tắc, quy định văn hóa đạo đức phù hợp trong nhà trường. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được làm hoen ố danh dự của cô giáo. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhờ đó mà đội ngũ giáo viên luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội. 
Bên cạnh đó chú trọng xây dựng thói quen làm việc có kỷ cương, nề nếp, lương tâm, trách nhiệm thông qua các hoạt động cụ thể như tổ chức hội thảo “Xây dựng môi trường giáo dục kỉ cương, thân thiện, hiệu quả”. Nội dung hội thảo được chuẩn bị chu đáo, các bài viết của giáo viên chuẩn bị khá công phu thể hiện lòng nhân ái - tình yêu thương con người là cái gốc của đạo lý làm người; ý thức, thái độ và tình yêu nghề nghiệp thể hiện ở việc không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức để trở thành tấm gương sáng, là niềm tin đạo đức trước học sinh và nhân dân; tình yêu thương học sinh thể hiện trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ, đó cũng là điểm xuất phát của tình yêu nghề nghiệp...Thông qua buổi hội thảo đã giúp cho giáo viên thêm tự hào, gắn bó với nghề, công bằng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. 
Hình thành cho đội ngũ giáo viên tác phong làm việc nhanh nhẹn, khoa học khi làm việc; trang phục khi thực hiện nhiệm vụ phải phù hợp với nghề; Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. Với việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá nêu gương điển hình kịp thời và có chính sách khen thưởng thỏa đáng đối với người tốt, việc tốt; đồng thời có những hình thức xử phạt đối với những việc làm chưa đúng; đó là động lực thôi thúc mỗi cá nhân tự phấn đấu, rèn luyện và hoàn thiện mình. 
2.3.2. Tích cực đổi mới công tác quản lý theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên 
 	Tôi cho rằng, đổi mới công tác quản lý không phải là xóa bỏ hết cái cũ mà chỉ đổi mới những cái chưa hiệu quả, chưa tốt; còn những gì đã tốt, đã hiệu quả thì cần giữ lại, cần duy trì. Nói chung, đổi mới là làm cho hiệu quả hơn, tốt hơn.
	*Thứ nhất là : phải nắm được tình hình thực tế của trường mình - phải biết rõ trường mình mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn... ở điểm nào để tránh chạy theo phong trào.
	*Thứ hai là : Ngoài việc phải chủ động trong công tác quản lý thì tôi cũng đã xây dựng đề án và lộ trình thực hiện của nhà trường trong giai đoạn 5 năm (2015 – 2020). Tiến hành tổ chức triển khai thực hiện với những lộ trình, bước đi và các giải pháp, biện pháp cụ thể, phù hợp vào quy hoạch chung của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thanh Hóa. Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của đơn vị .
	*Thứ ba là : Khi áp dụng một chủ trương mới biện pháp mới bao giờ cũng gặp áp lực, cán bộ quản lý phải là người biết động viên, tạo niềm tin để cán bộ giáo viên trong trường toàn tâm toàn ý cho việc đổi mới. Tôi cho rằng, con người là yếu tố quyết định. Cho nên, người làm công tác quản lý phải tập hợp được đội ngũ giỏi, tâm huyết, đặc biệt là đội ngũ trẻ tuổi. Từ đó có kế hoạch cụ thể bồi dưỡng cho đội ngũ này. Chúng tôi đổi mới những cái cần đổi mới, những cái nhỏ nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. 
 	Ví dụ, trước đây nhà trường quy định Ban giám hiệu phụ trách mảng nào thì quản lý và chỉ đạo đến từng giáo viên thì bây giờ để phát huy sự năng động của Tổ chuyên môn, giao cho Tổ trưởng, tổ phó phụ trách các tổ quản lý chỉ đạo trực tiếp các thành viên trong tổ Ban giám hiệu là người theo dõi giám sát và đánh giá kết quả .
	*Thứ tư là: Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục. Thông tin cho cấp ủy Đảng , chính quyền các đoàn thể, nhân dân và toàn xã hội về phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo nói chung và Giáo dục mầm non nói riêng trong điều kiện mới. 
	*Thứ năm là: Coi trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo. Mở lớp nâng cao về tin học cho 100 % Cán bộ giáo viên tham gia; đưa các hoạt động của nhà trường vào nề nếp chính quy, khoa học. Thực hiện tốt chế độ báo cáo đảm bảo thông tin nhanh, nhạy, kịp thời và chính xác.
*Thứ sáu là: Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác Thi đua, khen thưởng. Triển khai thực hiện phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ giáo viên. Tiếp tục xây dựng, phát hiện và bồi dưỡng các đ/c giáo viên trẻ, có năng lực.
2.3.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có nề nếp và tác phong làm việc khoa học. 
 	Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ vấn đề đầu tiên và làm thường xuyên đó là rèn luyện được nề nếp, kỷ cương cho tâp thể cán bộ giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện theo quy chế hoạt động của nhà trường, quy chế hoạt động chuyên môn và quy định của ngành học. Đó là đảm bảo giờ giấc đón trả trẻ theo đúng quy định, nghiêm túc thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ, tổ chức đầy đủ các hoạt động vào 9 thời điểm trong ngày như: Hoạt động học; hoạt động góc; hoạt động ngoài trời; ăn, ngủ, hoạt động chiều... 
	Lập đầy đủ các kế hoạch theo quy định của ngành; biết lựa chọn, vận dụng phương pháp giáo dục tích cực trong chương trình giáo dục mầm non, tạo tình huống, cơ hội nhằm phát huy trí tuệ, tính chủ động sáng tạo của trẻ. Đồng thời tạo môi trường học mở phù hợp với chủ đề, chủ điểm, kích thích trẻ tìm tòi, khám phá, tìm ra cái mới, thể hiện sự hiểu biết của trẻ trong cuộc sống hàng ngày. Sáng tạo làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ bằng các nguyên vật liệu rẻ tiền, dễ sưu tầm ...việc phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi là một việc làm thường xuyên, mỗi tháng mỗi giáo viên làm 1- 2 loại đồ chơi/trẻ. Do đó, số lượng đồ chơi, đồ dùng đã được tăng lên. 
 2.3.4. Chăm lo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên
 Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là một việc làm thường xuyên và liên tục. Để cập nhật được thông tin và những vấn đề mới mẻ vào trong thực tiễn công tác chăm sóc, giáo dục trẻ đạt hiệu quả đòi hỏi giáo viên phải thường xuyên học tập, nghiên cứu tài liệu. 
 2.3.4.1. Động viên giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 Là một trường ngay trung tâm Thành phố Thanh Hóa mà tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn còn hạn chế; nhận thức và năng lực của giáo viên không có sự đồng đều. Vì vậy trong thời gian gần đây tôi đã quan tâm động viên và tạo mọi điều kiện cho giáo viên đi học để nâng cao trình độ lí luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Phân công, phân nhiệm hợp lý để tạo điều kiện cho những giáo viên tham gia học nâng chuẩn, không bố trí những công việc kiêm nhiệm nhiều, để khỏi chồng chéo thời gian học. Không những động viên quan tâm về tinh thần mà còn hỗ trợ về kinh phí học tập nên trong năm học vừa qua nhà trường có 1 đồng chí tốt nghiệp trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính; 1 giáo viên hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, 3 giáo viên đã tốt nghiệp đại học tại chức góp phần nâng cao tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; hiện tại nhà trường có 1 đồng chí đang theo học trung cấp Lí luận Chính trị - Hành chính; 
 2.3.4.2. Tích cực kiểm tra giúp đỡ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ
Kiểm tra là một biện pháp không thể thiếu trong công tác quản lý trường học như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Không coi trọng kiểm tra nội bộ trường học tức là tước mất vũ khí cần thiết của người lãnh đạo”. Mục đích kiểm tra là giúp đội ngũ cán bộ giáo viên ngày càng hoàn thiện hơn trình độ nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo, sử dụng hợp lý lực lượng lao động trong đơn vị và động viên tinh thần làm việc của mọi người. 
Thực tế vào đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, trọng tâm là kiểm tra toàn diện giáo viên và các tổ chuyên môn, tổ dinh dưỡng kiểm tra bằng nhiều hình thức, kiểm tra toàn diện có báo trước, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất. Nội dung kiểm tra là việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, kiểm tra hồ sơ, giáo án, kiểm tra thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc đánh giá chất lượng. Kiểm tra kỹ năng của trẻ: Vở tập tô, làm quen toán, tạo hình, các loại vở theo hướng dẫn của cấp trên 
 Kết quả kiểm tra là một trong những cơ sở để xem xét đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên, nhân viên hàng năm. Mỗi lần kiểm tra kết quả đều được công khai, rút kinh nghiệm, uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục, cũng như nhân rộng điển hình những hoạt đông tốt nhằm khuyến khích giáo viên hoàn thiện mình hơn, đồng thời động viên các giáo viên trau dồi năng lực chuyên môn nghiệp vụ để tránh những sai phạm trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động khác của bản thân. 
 2.3.4.3. Tổ chức Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn qua việc tổ chức chuyên đề, hội giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm, bồi dưỡng phát triển nhân tố mới
 Song song với việc rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, năng lực cho giáo viên là chỉ đạo tốt các chuyên đề, hội giảng cấp trườ

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_kinh_nghiem_quan_ly_nang_cao_chat_luong_doi_ngu.doc