SKKN Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ của trường Mầm non Hoằng Sơn

SKKN Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ của trường Mầm non Hoằng Sơn

Trong hệ thống Giáo dục quốc dân, Giáo dục Mầm non chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, đây là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng của ngành Giáo dục & Đào tạo; Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Giáo dục Mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”.

 Giai đoạn phát triển của trẻ ở lứa tuổi Mầm non có tính quyết định đến thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ của trẻ trong suốt cả cuộc đời. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt sẽ có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo, chất lượng Giáo dục mầm non quyết định tới sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, trí tuệ và thẩm mỹ. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ trường Mầm non.

 Năm học 2018 - 2019 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đưa nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, tăng cường “ Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ”. thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Với trách nhiệm là người cán bộ quản lý đứng đầu nhà trường, tôi luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ để trẻ phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; cần phải chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo viên để họ duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường . Bên cạnh việc chú trọng công tác chuyên môn cần phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục Mầm non đang trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.

Chính vì thế tôi chọn đề tài “ Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ của trường Mầm non Hoằng Sơn ”

 

doc 20 trang thuychi01 29/05/2020 70
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ của trường Mầm non Hoằng Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Mở đầu
	1.1. Lí do chọn đề tài
Trong hệ thống Giáo dục quốc dân, Giáo dục Mầm non chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, đây là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng của ngành Giáo dục & Đào tạo; Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “Giáo dục Mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”.
 Giai đoạn phát triển của trẻ ở lứa tuổi Mầm non có tính quyết định đến thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ của trẻ trong suốt cả cuộc đời. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt sẽ có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo, chất lượng Giáo dục mầm non quyết định tới sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, trí tuệ và thẩm mỹ. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ trường Mầm non. 
 Năm học 2018 - 2019 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, đưa nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, tăng cường “ Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ”... thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Với trách nhiệm là người cán bộ quản lý đứng đầu nhà trường, tôi luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ để trẻ phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; cần phải chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo viên để họ duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường . Bên cạnh việc chú trọng công tác chuyên môn cần phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để chất lượng giáo dục của trường ngày càng được nâng cao đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục Mầm non đang trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.
Chính vì thế tôi chọn đề tài “ Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ của trường Mầm non Hoằng Sơn ”
1.2. Mục đích nghiên cứu
Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non 
1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý luận, phân tích , tổng hợp 
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. 
- Phương pháp thống kê toán học, tổng kết kinh nghiệm.
2. Nội dung
2.1. Cơ sở lý luận 
Thế kỷ 21 là thế kỷ của trí tuệ, là thế kỷ của nền kinh tế trí thức. Chất lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách của con người. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào là phụ thuộc rất lớn vào sự giáo dục của trẻ trong trường Mầm non. Để thực hiện được nhiệm vụ to lớn của ngành học, cần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ một cách toàn diện. Với nhiệm vụ là cán bộ quản lý đứng nhà trường, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước mọi hoạt động trong nhà trường việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá sự phát triển về giaó dục của trẻ, phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựng kỷ cương, nề nếp trong nhà trường phát huy tinh thần tự học và tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện chương trình một cách đúng đắn khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của bậc học Mầm non và của thời đại hiện nay.
Mục tiêu của công tác bồi dưỡng nhằm hoàn thiện quá trình đào tạo, khắc phục những thiếu sót lệch lạc trong công tác giảng dạy, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục để theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, có lương tâm nghề nghiệp và nhân cách nhà giáo, có lòng nhân ái tận tụy, thương yêu trẻ hết mình, tất cả những điều đó được thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để cải tiến nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ của mỗi giáo viên. Làm sao để thúc đẩy bản thân mỗi giáo viên trong nhà trường đều phải suy nghĩ làm thế nào để đưa trường mình trở thành một đơn vị tốt, muốn thế trước hết phải xây dựng đội ngũ giáo viên. 
Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt, quyết định chất lượng giáo dục ở trong nhà trường chính vì vậy mà tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng giáo viên để nhà trường có một đội ngũ giáo viên đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng chuyên môn cao, có lòng yêu nghề mến trẻ, tận tụy say sưa với công việc, coi trường như nhà, quý trẻ như con, có như vậy thì nhà trường chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mới đạt hiệu quả cao. 
2.2. Thực trạng
Năm học 2018 - 2019 trường Mầm non Hoằng Sơn có tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên:19 đồng chí (biên chế:13; hợp đồng tỉnh:3; hợp đồng trường: 3). Ban giám hiệu: 2 đồng chí; giáo viên: 12 đồng chí; nhân viên: 5 đồng chí. Trình độ chuẩn trở lên 100% (Đại học: 10 đồng chí; Cao đẳng: 2 đồng chí; Trung cấp 7 đồng chí). Trường có 6 nhóm lớp: 1nhóm trẻ , 5 lớp mẫu giáo
Trường Mầm non Hoằng Sơn huyện Hoằng hóa
Cô và trẻ trường Mầm non Hoằng Sơn
Với quyết tâm phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục trẻ của nhà trường trong năm học: 2018-2019, ngoài việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, mua sắm thêm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ còn cần phải có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Trong quá trình thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trường mầm non Hoằng Sơn gặp những thuận lợi và khó khăn sau:
2.2.1. Thuận lợi
Trường luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các ban nghành đoàn thể và của toàn dân xã Hoằng Sơn chung tay vì nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của nhà trường; sự chỉ đạo tận tình, sát sao của Phòng giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, giáo viên đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, đa số giáo viên có tư tường chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư phạm vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với nghề, có nhiều cố gắng phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục.
2.2.2. Khó khăn
- Mặt bằng dân trí không đồng đều. Một số bộ phận người dân chưa coi trọng việc cho trẻ đến trường và đi học thường xuyên, tình trạng trẻ bỏ học vẫn còn nhất là trẻ ở nhóm nhà trẻ và 3 tuổi.
- Trong năm học nhà trường còn thiếu phòng học, phòng tin học, phòng giáo dục thể chất. Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho học tập và vui chơi của trẻ còn thiếu so với yêu cầu giáo dục hiện nay.
- Sân trường lâu năm đã và đangxuống cấp ảnh hưởng không tốt đến hoạt động học tập, vui chơi của trẻ. 
- Năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận giáo viên không đồng đều, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên còn hạn chế.
Trước những thuận lợi khó khăn trên, đầu năm học 2018 - 2019 này chúng tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng giáo dục trẻ tại các nhóm lớp với kết quả đạt được như sau:
TT
Lĩnh vực phát triển của trẻ
Tổng số
Mức độ đạt được trên trẻ
Đạt
%
Chưa Đạt
%
1
PT Thể chất
NT: 20
17
85
3
15
MG: 140
120
86
20
14
2
PT nhận thức
NT: 20
16
80
4
20
MG: 140
115
82
25
18
3
PT Ngôn ngữ
NT: 20
16
80
4
20
MG: 140
119
85
21
15
4
PTTC&KNXH
NT: 20
16
80
4
20
MG: 140
118
84
22
16
5
PT thẩm mỹ
NT: 20
MG: 140
112
80
28
20
Xếp loại chung
NT: 20
16
80
4
20
MG: 140
117
84
23
16
Qua khảo sát chất lượng tỷ lệ trẻ đạt còn thấp so với yêu cầu. Trước thực trạng chất lượng giáo dục của trường tôi đã suy nghĩ, nghiên cứu và đã đưa ra sáng kiến “Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ của trường mầm non Hoằng Sơn”.
2.3. Một số giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường Mầm non Hoằng Sơn, năm học 2018-2019.
 2.3.1. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các hoạt động chuyên môn
 Kế hoạch được ví như chiếc chìa khóa mở đường đi đến mục đích, kế hoạch có tầm quan trọng đặc biệt, nó như kim chỉ nam có tác dụng chỉ đạo cho hoạt động thực hiện theo con đường đã định sẵn, nó như ngọn đèn dẫn lối cho ta thực hiện công việc một cách khoa học. Xây dựng được kế hoạch coi như đã thành công được một nửa công việc. Do đó, trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học các cấp đã chỉ đạo và hướng dẫn và căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể của trường mình, từ đó tôi xây dựng các kế hoạch cho cả năm học. Chỉ đạo Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chuyên môn cho cả năm học, dự kiến các chủ đề, thời gian thực hiện cho từng chủ đề; xây dựng mục tiêu, nội dung cho từng độ tuổi, xây dựng kế hoạch cho từng tháng, tuần... đồng thời chỉ đạo giáo viên các nhóm lớp xây dựng chế độ sinh hoạt; kế hoạch hoạt động cho phù hợp đặc điểm cụ thể của từng nhóm lớp mình phụ trách, sát với kế hoạch của nhà trường ( Kế hoạch thực hiện năm học, kế hoạch thực hiện từng chủ đề trong năm, kế hoạch tháng, tuần...) và nhà trường phê duyệt trước ít nhất 3-5 ngày mới được thực hiện do vậy kế hoạch thực hiện của giáo viên và kế hoạch chỉ đạo của chuyên môn luôn thống nhất, phù hợp với yêu cầu. Hàng tháng giáo viên báo cáo kế hoạch, lịch dạy của lớp cho nhà trường. Qua đó Ban giám hiệu có cơ sở để theo dõi, kiểm tra và có biện pháp chỉ đạo kịp thời tốt hơn. 
Hình ảnh CBGV sinh hoạt chuyên môn
2.3.2. Sắp xếp bố trí công tác cho giáo viên phù hợp năng lực sở trường
 Là một Hiệu trưởng chỉ đạo mọi hoạt động trong nhà trường, tôi hiểu hơn ai hết trình độ, năng lực, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ giáo viên trường mình phụ trách. Do đó, sau khi đi sâu tìm hiểu tình hình đội ngũ giáo viên của nhà trường, chúng tôi thống nhất trong ban giám hiệu phân công sắp xếp đúng người đúng việc, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, với sức khoẻ, tuổi đời, điều kiện hoàn cảnh gia đình... 
Tôi đã phân công giáo viên hợp lý từng khối lớp, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy được hết khả năng, năng lực sở trường của họ đồng thời từ đó phát huy được sự sáng tạo của mỗi giáo viên trong quá trình công tác. Chúng tôi chọn những giáo viên trẻ, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững phụ trách lớp Mẫu giáo 5 – 6 tuổi vì lứa tuổi này chuẩn bị vào lớp 1 nên cần đầu tư, trang bị một số lượng kiến thức và điều kiện cần thiết cho trẻ có đủ điều kiện tham gia học tập tốt hơn. Những giáo viên có tuổi nghề lâu năm có sức khoẻ, có kinh nghiệm, hoàn cảnh kinh tế ổn định, chuyên môn vững thì phân công chăm sóc nhóm trẻ từ 18 - 36 tháng. Còn các giáo viên có chuyên môn về nuôi dưỡng khá, và đặc biệt là kinh nghiệm chế biến các món ăn cho trẻ thì phân công làm cô nuôi... Và phân chia theo từng tổ: Tổ nhà trẻ + nuôi dưỡng, tổ mẫu giáo (3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi). Mỗi tổ có một tổ trưởng, 1 tổ phó chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động của tổ với ban giám hiệu, là lực lượng nòng cốt, vì vậy cần chọn giáo viên có trình độ đạt chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín đối với đồng nghiệp, có năng lực sư phạm tốt để chỉ đạo phân công điều hành giáo viên trong tổ. Xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng, tuần. Hàng tháng sinh hoạt 01 lần tạo nề nếp trong sinh hoạt, có đánh giá kết quả và kế hoạch tiếp theo. Mỗi lớp hai giáo viên; giáo viên một: chịu trách nhiệm giảng dạy, giáo viên hai: chịu trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc, hàng tháng, hàng tuần giáo viên đều phải xây dựng kế hoạch cụ thể đối với nhiệm vụ được phân công ở lớp. Nhờ đưa ra biện pháp này tôi đã giúp rèn luyện cho giáo viên nâng cao về ý thức trách nhiệm, tay nghề vững vàng, đồng thời cũng phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác được giao là tiền đề để nâng cao chất lượng trẻ ở các nhóm lớp.
2.3.3. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên:
 “ Muốn có trò giỏi trước hết phải có thầy giỏi ” việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng đặc biệt, bởi giáo viên là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong trường Mầm non, hơn ai hết giáo viên phải là người nắm vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ để thực hiện tốt công việc của mình. Nếu giáo viên không được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên thì không thể đáp ứng được việc nâng cao chất lượng của ngành học mầm non trong thời đại thông tin tri thức như hiện nay. Ý thức được điều đó ngay từ đầu năm học tôi đã thực hiện phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp, đối với giáo viên có tay nghề còn non, giáo viên mới ra trường chú trọng bồi dưỡng thêm phương pháp dạy, cách tổ chức hoạt động giáo dục: Tổ chức thi giảng, dự giờ dạy tốt; Bồi dưỡng công tác tự học tập của giáo viên. Đối với giáo viên khá - tốt, bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng, tác phong, sự sáng tạo linh hoạt cho giáo viên. Tham mưu với Hiệu trưởng tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp học chuyên đề của Phòng, Sở giáo dục, tổ chức các buổi hội thảo để trao đổi về các sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên trong trường đã được xếp loại cấp Tỉnh và khuyến khích giáo viên ứng dụng vào thực tế nhóm lớp của mình một cách phù hợp, cho giáo viên đi tham quan học tập các trường bạn trong tỉnh (Trường Mầm non Tân Sơn, Hoa Mai...) thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, qua chương trình bồi dưỡng thường xuyên, qua các tài liệu, tạp chí giáo dục mầm non, tạp chí khoa học giáo dục 
Hình ảnh GV thăm quan dự giờ học tập trường Mầm non Hoa Mai
Hình ảnh dạy chuyên đề và học BDTX qua mạng tại trường
Bản thân tôi cũng luôn là người gương mẫu tiên phong trong công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để giáo viên noi theo. Nhờ biện pháp này của tôi đã giúp trình độ và năng lực giáo viên trong trường tôi ngày càng được nâng cao và có chiều sâu hơn. Cụ thể, trong năm học này trường tôi có 10 cán bộ giáo viên, nhan viên có trình độ đại học, 2 giáo viên có trình độ cao đẳng, 7 giáo viên, nhân viên có trình độ trung cấp và hiện trường đang có 1 giáo viên đang theo học lớp đại học tại chức, 100% giáo viên đều có khả năng tổ chức các hoạt động cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non và có lồng ghép tích hợp chuyên đề, môn học khác một cách hợp lý, khoa học.
2.3.4. Tập trung chỉ đạo chất lượng giáo dục trẻ
2.3.4.1. Xây dựng chỉ đạo lớp điểm để nhân diện
 Chỉ đạo điểm là nhiệm vụ để nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Trong năm học 2018 - 2019, dựa vào tình hình điều kiện cụ thể của từng nhóm lớp và năng lực của giáo viên tôi đã chỉ đạo lớp điểm lớp mẫu giáo lớn là lớp 5TuổiA cô giáo Nguyễn Thị Hiền; Khối mẫu giáo nhỡ là lớp 4TuổiA Cô Nguyễn Thị Thơ; Khối mẫu giáo bé là lớp 3TuổiA cô giáo Lê Thị Gấm; Nhà trẻ 24 - 36 tháng Cô Vũ Thị Huyền. Ngay đầu năm trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo từ trang trí lớp tạo môi trường hoạt động thân thiện cho trẻ, xây dựng bộ hồ sơ tốt, giáo án tốt cho đến cách tổ chức các hoạt động theo hướng mở và lấy trẻ là trung tâm. Đồng thời bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ chơi. Qua biện pháp chỉ đạo điểm này của tôi, giúp xây dựng được mô hình tốt và từ đó nhân ra diện rộng về chất lượng giáo dục trong toàn trường, các giáo viên được học hỏi lẫn nhau thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng giáo dục trẻ được nâng lên ở các nhóm lớp qua các lần tôi dự giờ khảo sát. 
Ảnh hoạt động ngoài trời của cô và trẻ
Ảnh dự giờ hoạt động trong lớp
2.3.4.2. Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi
Xác định đồ chơi là phương tiện, là linh hồn trong các trò chơi của trẻ. Nếu không có đồ chơi sẽ không có hoạt động vui chơi, không có sự phát triển. Bởi vậy việc làm đồ dùng đồ chơi, bổ sung phương tiện cho trẻ hoạt động là việc làm thường xuyên liên tục đối với cán bộ giáo viên nhà trường. Đặc biệt khuyến khích giáo viên tự làm đồ chơi từ những nguyên vật liệu sẵn có dễ kiếm hoặc tận dụng, sưu tầm ở địa phương, thân thiện với môi trường và tạo điều kiện cho trẻ tham gia làm cùng cô. Chính việc làm thường xuyên này đã làm số lượng đồ dùng đồ chơi ở các nhóm lớp ở trường tôi phong phú hơn và để phục vụ cho các hoạt động của trẻ trong chủ đề, phát huy được tính tích cực của trẻ khi tham gia vào các hoạt động do cô tổ chức.
Bên cạnh đó, giáo viên phối kết hợp với cha mẹ trẻ sưu tầm, góp nhặt vật liệu sẳn có đem đến lớp, đồng thời khuyến khích giáo viên tổ chức cho trẻ cùng làm đồ chơi cùng cô. Tổ chức nhiều hoạt động trưng bày sản phẩm như: “ Bé khéo tay”, “ Bé sáng tạo”, Công nhân tý hon chế tạo đồ chơi”... mang tính thiết thực phù hợp với trẻ nhằm phát huy khả năng sáng tạo, linh hoạt của trẻ.
Cô và trẻ cùng làm đồ dùng đồ chơi
2.3.4.3. Tổ chức hội thi 
Hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Vì vậy, phải có kế hoạch chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học. 
Năm học 2018- 2019 trên cơ sở chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi đã tổ chức tốt các hội thi đó là:
- Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi cấp trường cũng được trú trọng và có khen thưởng cho các giáo viên làm đồ dùng đồ chơi có sự sáng tạo ( Cô Nguyễn Thị Hiền mẫu giáo lớn 5Tuổi, Cô Nguyễn Thị Thơ mẫu giáo nhỡ 4Tuổi A, cô Lê Thị Hạnh lớp mẫu giáo bé 3Tuổi B, Cô Vũ Thị Huyền nhóm trẻ 24 - 36 tháng.
- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường có 11/12 giáo viên đạt giờ khá, giỏi 
- Hội thi “ Bé khỏe, bé tài năng” Nhà trường đã tổ chức cho các cháu ở tất cả các nhóm lớp dự thi cấp trường và chọn 6 cháu dự thi cấp huyện. Kết quả đạt giải nhì cấp huyện.
Một số hình ảnh hội thi của cô và cháu trường Mầm non Hoằng Sơn
Qua biện pháp tổ chức tốt các hội thi tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giáo dục và là dịp để giáo viên, các cháu thể hiện những tài năng của mình và có sự học hỏi lẫn nhau, năng lực sư phạm được nâng lên rõ rệt. Hội thi đã thực sự thu hút đông đảo phụ huynh và nhân dân quan tâm hưởng ứng. Từ hội thi đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại các nhóm lớp và năng lực của giáo viên.
2.3.4.4. Giao chỉ tiêu chất lượng cho từng khối, nhóm lớp
Dựa vào tình hình, đặc điểm của từng nhóm lớp tôi đã giao chỉ tiêu cho từng nhóm lớp cụ thể vì chất lượng gắn với chỉ tiêu thi đua của lớp, cá nhân vào cuối năm học: 
 Nhà trẻ : Tốt, khá đạt: 72- 75%; Trung bình: 25- 28%
 Mẫu giáo: Tốt, khá đạt: 75-78%; Trung bình: 22- 25%
 Không có trẻ chưa đạt.
Với biện pháp này tôi đã giúp giáo viên năng động hơn trong xây dựng kế hoạch tìm tòi sáng tạo trong lựa chọn phương pháp, cách thức chăm sóc giáo dục trẻ, có biện pháp ôn luyện kiến thức cho trẻ vào các thời điểm trong ngày để đạt được chỉ tiêu nhà trường giao.
2.3.4.5. Chỉ đạo giáo viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động trên trẻ.
- Bên cạnh sự đổi mới về phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo xu thế hội nhập hiện nay thì việc cho trẻ được tiếp cận với công nghệ thông tin là việc làm rất cần thiết. Để có thể thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT, nhà trường đã chủ động trang bị cho đội ngũ giáo viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, xây dựng giáo án điện tử và những ứng dụng của nó trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ngay từ đầu năm. Nhà trường đã mời chuyên gia máy tính hướng dẫn ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non để bồi dưỡng cho giáo viên. Khuyến khích cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký tham gia học lớp tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Vì vậy, phần lớn giáo viên đã có thể tự xây dựng những bộ giáo án điện tử và các bài giảng có sử dụng công nghệ thông tin và đã đem lại hiệu quả cao. Trẻ em hào hứng, chủ động và sáng tạo trong giờ học, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em. 
- Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở Trường Mầm non Hoằng Sơn ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc tạo ra giá trị thương hiệu của nhà trường và thực sự là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh. Vì trẻ em ở đây được chăm sóc, giáo dục một cách khoa học, hiện đại, xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp của

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_giai_phap_chi_dao_nang_cao_chat_luong_giao_duc_t.doc