SKKN Kinh nghiệm soạn giảng và tổ chức dạy học bài: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - Môn GDCD lớp 11 nhằm nâng cao chất lượng môn GDCD tại trường THPT Quảng xương 4

SKKN Kinh nghiệm soạn giảng và tổ chức dạy học bài: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - Môn GDCD lớp 11 nhằm nâng cao chất lượng môn GDCD tại trường THPT Quảng xương 4

Một trong những trọng tâm của đổi mới giáo dục hiện nay là đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học dựa vào hoạt động tích cực, chủ động của học sinh với sự tổ chức và hướng dẫn đúng mực của giáo viên nhằm phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, bồi dưỡng hứng thú học tập, tạo niềm tin và niềm vui trong học tập.

 Đối với môn giáo dục công dân (GDCD) cũng như bao môn học khác ở các trường trung học phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học đang được xem là vấn đề bức thiết hiện nay. Đa số giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học đã mạnh dạn thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả khả quan, đáng khích lệ. Tuy nhiên, những giờ dạy học như thế chưa nhiều. Và trong thực tế vẫn còn một bộ phận giáo viên chưa “nhập cuộc”, vẫn lên lớp giảng dạy với những phương pháp rất đỗi quen thuộc: chỉ thuyết trình hoặc thuyết trình kết hợp một số rất ít các câu hỏi đàm thoại.

Bản thân là một giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân trong trường THPT, tôi luôn nhận thức rõ vị trí hàng đầu của môn học mà mình đang đảm nhiệm góp phần quan trọng trong định hướng phát triển nhân cách của học sinh thông qua cung cấp hệ thống tri thức cơ bản về giá trị đạo đức – nhân văn, đường lối chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và pháp luật, kế thừa các truyền thống đạo đức, bản sắc dân tộc Việt Nam. Vì vậy, trong những năm học qua tôi luôn cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong soạn giảng, tổ chức dạy học và bước đầu đã đạt được những thành công nhất định, được đồng nghiệp đánh giá cao trong các tiết dự giờ, thăm lớp, được học sinh tin yêu, say sưa, hứng thú trong học tập.

Trong quá trình áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy bộ môn GDCD tôi đã thành công ở nhiều bài song trong khuôn khổ thời gian có hạn tôi xin được chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân trong việc vận dụng phương phương dạy học tích cực trong soạn giảng và tổ chức một bài học cụ thể trong phần: Công dân với sự phát triển kinh tế - môn giáo dục công dân lớp 11 với đề tài: “Kinh nghiệm soạn giảng và tổ chức dạy học bài: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - môn GDCD lớp 11 nhằm nâng cao chất lượng môn GDCD tại trường THPT Quảng xương 4” .

 

docx 20 trang thuychi01 6111
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Kinh nghiệm soạn giảng và tổ chức dạy học bài: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - Môn GDCD lớp 11 nhằm nâng cao chất lượng môn GDCD tại trường THPT Quảng xương 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M ỤC L ỤC
Tên mục Trang
A. PHẦN MỞ ĐẦU..2 
B. NỘI DUNG .4
I. Cơ sở lý luận...............................4
II. Thực trạng của việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn GDCD nói chung và bài: Quy luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa tại trường THPT Quảng Xương 4. 5
III. Giải pháp thực hiện..........................6
1. Soạn giảng và tổ chức dạy học bài: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa – môn giáo dục công dân lớp 11 theo phương pháp dạy học tích tích cực...6
2. Tổ chức thực hiện giờ dạy:.......17
IV. Kết quả đạt được19
C. KẾT LUẬN.20
PHẦN MỞ ĐẦU
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Một trong những trọng tâm của đổi mới giáo dục hiện nay là đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học dựa vào hoạt động tích cực, chủ động của học sinh với sự tổ chức và hướng dẫn đúng mực của giáo viên nhằm phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, bồi dưỡng hứng thú học tập, tạo niềm tin và niềm vui trong học tập. 
  Đối với môn giáo dục công dân (GDCD) cũng như bao môn học khác ở các trường trung học phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học đang được xem là vấn đề bức thiết hiện nay. Đa số giáo viên giảng dạy bộ môn GDCD trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học đã mạnh dạn thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả khả quan, đáng khích lệ. Tuy nhiên, những giờ dạy học như thế chưa nhiều. Và trong thực tế vẫn còn một bộ phận giáo viên chưa “nhập cuộc”, vẫn lên lớp giảng dạy với những phương pháp rất đỗi quen thuộc: chỉ thuyết trình hoặc thuyết trình kết hợp một số rất ít các câu hỏi đàm thoại. 
Bản thân là một giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân trong trường THPT, tôi luôn nhận thức rõ vị trí hàng đầu của môn học mà mình đang đảm nhiệm góp phần quan trọng trong định hướng phát triển nhân cách của học sinh thông qua cung cấp hệ thống tri thức cơ bản về giá trị đạo đức – nhân văn, đường lối chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và pháp luật, kế thừa các truyền thống đạo đức, bản sắc dân tộc Việt Nam. Vì vậy, trong những năm học qua tôi luôn cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong soạn giảng, tổ chức dạy học và bước đầu đã đạt được những thành công nhất định, được đồng nghiệp đánh giá cao trong các tiết dự giờ, thăm lớp, được học sinh tin yêu, say sưa, hứng thú trong học tập.
Trong quá trình áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy bộ môn GDCD tôi đã thành công ở nhiều bài song trong khuôn khổ thời gian có hạn tôi xin được chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân trong việc vận dụng phương phương dạy học tích cực trong soạn giảng và tổ chức một bài học cụ thể trong phần: Công dân với sự phát triển kinh tế - môn giáo dục công dân lớp 11 với đề tài: “Kinh nghiệm soạn giảng và tổ chức dạy học bài: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - môn GDCD lớp 11 nhằm nâng cao chất lượng môn GDCD tại trường THPT Quảng xương 4” .
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Soạn giảng và tổ chức dạy học bài: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - môn giáo dục công dân lớp 11 theo phương pháp dạy học tích cực nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của bài học.
- Xây dựng cho học sinh sự nhiệt tình, hăng say, chủ động, tích cực trong học bài 4 môn giáo dục công dân lớp 11 nói riêng và môn giáo dục công dân trong trường PTTH nói chung. 
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
- Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa - môn giáo công dân lớp 11.
- Học sinh lớp 11A, 11C, 11D, 11E, 11G Trường PTTH Quảng Xương 4.
4. PHƯƠNG PHÁP NGIÊN CỨU
- Phương pháp quan sát: Thông qua dự giờ đồng nghiệp, theo dõi việc học tập bộ môn ở học sinh.
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn, trò chuyện.
- Phương pháp thực nghiệm
- Phương pháp thống kê.
NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận
1. Quy trình chuẩn bị một giờ học theo đổi mới phương pháp dạy học
Từ thực tế dạy học, có thể tổng kết thành quy trình chuẩn bị một giờ học với các bước thiết kế một giáo án và khung cấu trúc của một giáo án cụ thể như sau:
a. Các bước thiết kế một giáo án
- Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học căn cứ vào chuẩn kiến thức (KT), kĩ năng (KN) và yêu cầu về thái độ trong chương trình. Bước này được đặt ra bởi việc xác định mục tiêu của bài học là một khâu rất quan trọng, đóng vai trò thứ nhất, không thể thiếu của mỗi giáo án. Mục tiêu (yêu cầu) vừa là cái đích hướng tới, vừa là yêu cầu cần đạt của giờ học; hay nói khác đi đó là thước đo kết quả quá trình dạy học. Nó giúp GV xác định rõ các nhiệm vụ sẽ phải làm (dẫn dắt HS tìm hiểu, vận dụng những KT, KN nào; phạm vi, mức độ đến đâu; qua đó giáo dục cho HS những bài học gì).
- Bước 2: Nghiên cứu sách giáo khoa (SGK và các tài liệu liên quan để: hiểu chính xác, đầy đủ những nội dung của bài học; xác định những KT, KN, thái độ cơ bản cần hình thành và phát triển ở HS; xác định trình tự logic của bài học.. 
- Bước 3: Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức của HS, gồm: xác định những KT, KN mà HS đã có và cần có; dự kiến những khó khăn, những tình huống có thể nảy sinh và các phương án giải quyết.
- Bước 4: Lựa chọn PPDH, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức đánh giá thích hợp nhằm giúp HS học tập tích cực, chủ động, sáng tạo.
Bước này được đặt ra bởi trong giờ học theo định hướng đổi mới PPDH, GV phải quan tâm tới việc phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, KN vận dụng KT vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn; tác động đến tư tưởng và tình cảm để đem lại niềm vui, hứng thú trong học tập cho HS
- Bước 5: Thiết kế giáo án.
Đây là bước người GV bắt tay vào soạn giáo án - thiết kế nội dung, nhiệm vụ, cách thức hoạt động, thời gian và yêu cầu cần đạt cho từng hoạt động dạy của GV và hoạt động học tập của HS.
b. Cấu trúc của một giáo án được thể hiện ở các nội dung sau:
- Mục tiêu bài học: Nêu rõ yêu cầu HS cần đạt về KT, KN, thái độ;
- Chuẩn bị về phương pháp và phương tiện dạy học: 
+ GV chuẩn bị các thiết bị dạy học (tranh ảnh, mô hình, hiện vật, hoá chất...), các phương tiện dạy học (máy chiếu, TV, đầu video, máy tính, máy projector...) và tài liệu dạy học cần thiết; 
+ Hướng dẫn HS chuẩn bị bài học (soạn bài, làm bài tập, chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập cần thiết).  
- Tổ chức các hoạt động dạy học: Trình bày rõ cách thức triển khai các hoạt động dạy- học cụ thể. Với mỗi hoạt động cần chỉ rõ: Tên hoạt động ; Mục tiêu của hoạt động; Cách tiến hành hoạt động; Thời lượng để thực hiện hoạt động; Kết luận của GV về: những KT, KN, thái độ HS cần có sau hoạt động; những tình huống thực tiễn có thể vận dụng KT, KN, thái độ đã học để giải quyết; những sai sót thường gặp; những hậu quả có thể xảy ra nếu không có cách giải quyết phù hợp;...
- Hướng dẫn các hoạt động tiếp nối: xác định những việc HS cần phải tiếp tục thực hiện sau giờ học để củng cố, khắc sâu, mở rộng bài cũ hoặc để chuẩn bị cho việc học bài mới.
2. Thực hiện giờ dạy học theo đổi mới phương pháp dạy học.
Một giờ dạy học nên được thực hiện theo các bước cơ bản sau:
a. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- Kiểm tra tình hình nắm vững bài học cũ và những KT, KN đã học có liên quan đến bài mới.
- Kiểm tra tình hình chuẩn bị bài mới (soạn bài, làm bài tập, chuẩn bị tài liệu và đồ dùng học tập cần thiết)
b. Tổ chức dạy và học bài mới
- GV giới thiệu bài mới: nêu nhiệm vụ học tập và cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu bài học; tạo động cơ học tập cho HS.  
- GV tổ chức, hướng dẫn HS suy nghĩ, tìm hiểu, khám phá và lĩnh hội nội dung bài học, nhằm đạt được mục tiêu bài học với sự vận dụng PPDH phù hợp.
c. Luyện tập, củng cố
GV hướng dẫn HS củng cố, khắc sâu những KT, KN, thái độ đã có thông qua hoạt động thực hành luyện tập có tính tổng hợp, nâng cao theo những hình thức khác nhau.
d. Đánh giá
- Trên cơ sở đối chiếu với mục tiêu bài học, GV dự kiến một số câu hỏi, bài tập và tổ chức cho HS tự đánh giá về kết quả học tập của bản thân và của bạn.
- GV đánh giá, tổng kết về kết quả giờ học.
e. Hướng dẫn HS học bài, làm việc ở nhà
- GV hướng dẫn HS luyện tập, củng cố bài cũ (thông qua làm bài tập, thực hành, thí nghiệm,).
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài học mới.
II. Thực trạng của việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn GDCD nói chung và bài: Quy luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa tại trường THPT Quảng Xương 4.
 Trong những năm vừa qua, thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy học của ngành, Trường THPT Quảng Xương 4 đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm đổi mới phương pháp dạy học trong tất cả các môn học trong đó có môn GDCD và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ.
 Thứ nhất, nhà trường đã tổ chức các cuộc hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên tổ chức các tiết dạy bài học minh họa theo hướng đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các môn học theo chu kỳ mỗi tháng một lần hoặc một kỳ hai lần.. 
 Thứ hai, sau khi được trang bị kiến thức về phương pháp dạy học tích cực (PPDHTC), đa số giáo viên giảng dạy môn GDCD tại tường đã áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào quá trình soạn bài và lên lớp.
 Thứ ba, ngoài những phương tiện dạy học truyền thống, giáo viên môn GDCD đã tích cực sử dụng các phương tiện dạy học mới nhằm nâng cao chất lượng cho bài giảng (máy vi tính, projecto, tài liệu phát tay ).
 Tuy nhiên, việc áp dụng PPDHTC ở bộ môn GDCD trong nhà trường chúng vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục.
 Một là, việc áp dụng PPDHTC vào việc soạn bài và giảng bài của giáo viên chưa nhiều, chưa thường xuyên. Các kỹ năng thực hiện phương pháp dạy học mới ở một vài đồng chí còn chưa nhuần nhuyễn, do đó chưa đạt được hiệu quả cao trong dạy học. 
Hai là, sĩ số ở các lớp học còn đông học sinh, trong khi đó năng lực học tập của các em còn nhiều hạn chế, cộng thêm tư tưởng coi nhẹ bộ môn GDCD ở nhiều học sinh vì các em xem đây là môn học phụ nên không tích cực học học tập bộ môn. Vì vậy, đây cũng là rào cản lớn cho việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn GDCD tại các trường THPT nói chung , trường Quảng Xương 4 nói riêng.
III. Giải pháp thực hiện.
1. Soạn giảng và tổ chức dạy học bài: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa – môn giáo dục công dân lớp 11 theo phương pháp dạy học tích tích cực.
1.1. Lý do cho bài. 
- Cạnh tranh trong kinh tế là một qui luật diễn hàng ngày, hàng giờ trong kinh tế, nội dung qui luật hấp dẫn, sinh động, dễ lôi cuốn người học mặc dù đây là một vấn đề mới, khó và gây ra nhiều sự tò mò, thắc mắc thậm chí là hiểu sai lệch về bản chất của cạnh tranh trong học sinh trung học phổ thông. Vì vậy, khi giáo viên biết cách áp dụng tốt phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy sẽ lôi cuốn, tạo được sự hấp dẫn đối với học sinh, được học sinh hứng thú, hăng say tìm hiều và nắm vững bản chất của qui luật này.
- Hiện nay các bài dạy về qui luật kinh tế nói chung và bài: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa trong chương trình môn GDCD lớp 11 chưa được nhiều giáo viên quan tâm đúng mức mặc dù nó có vai trò rất to lớn trong việc cung cấp cho học sinh một số phạm trù, qui luật kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế ở nước ta. Trên cơ sở đó giúp cho học sinh có thể xác định được phương hướng học tập, lựa chọn ngành nghề hoặc các hoạt động khác khi ra trường. Với mục đích giúp HS nắm vững và đúng bản chất của qui luật cạnh trạnh đang diễn ra khốc liệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay để các em biết phân biệt được mặt tích cực và hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, biết nhận xét được tình hình cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở địa phương. Từ đó ủng hộ các biểu hiện tích cực, phê phán, lên án các biểu hiện tiêu cực của cạnh tranh. Có cái nhìn đúng đắn về cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
- Trong quá trình áp dụng các phương pháp dạy học tích cực trong soạn giảng và tổ chức dạy học các bài học trong môn GDCD tại trường Quảng xương 4, tôi thấy mình đã thành công nổi bật với bài: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vì vậy, tôi đã chọn bài này làm để thực nghiệm với mong muốn được trao đổi với các đồng nghiệp của mình một số kinh nghiệm trong soạn giảng và tổ chức dạy học bài 4: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
1.2. Soạn giảng và tổ chức dạy học bài: Qui luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
A. Mục tiêu bài học.
a. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
- Hiểu được mục đích của cạnh tranh và tính hai mặt của cạnh tranh.
b. Về kĩ năng
- Phân biệt được mặt tích cực và hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.
- Nhận xét được tình hình cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở địa phương.
c. Về thái độ
Ủng hộ các biểu hiện tích cực, phê phán các biểu hiện tiêu cực của cạnh tranh.
B. Phương tiện và phương pháp dạy học.
a. Phương tiện
- Sách giáo khoa, sách giáo viên GDCD 11
- Tư liệu có liên quan đến bài học
- Máy chiếu, loa.
b. Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
C. Tiến trình dạy học
a. Ổn định lớp
b. Kiểm tra bài cũ
Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu qui luật nào trong kinh tế? Em hãy nêu khái quát nội dung của qui luật đó?
GV gọi HS trả lời
Giáo viên nhận xét và cho điểm học sinh.
c. Dạy bài mới
- Để giới thiệu bài học, GV chiếu lên máy chiếu cho HS xem 2 đoạn phim quảng cáo của các nhà sản xuất cùng một mặt hàng bột giặt để tạo sự hấp dẫn, lôi cuốn HS vào giờ học ( GVcó thể lựa chọn các đoạn phim quảng cáo khác của cùng loại mặt hàng nhưng được sản xuất ở các doanh ghiệp khác nhau như sữa, kem đánh răng) (Slide 1, 2)
Công ty TNHH Unilever
Công ty TNHH Đại Việt Hương
- GV đặt câu hỏi: Nội dung quảng cáo trên nhằm mục đích gì? Thể hiện điều gì trong nền kinh tế thị trường?
- HS trả lời:
- GV có thể giới thiệu nhanh về hai hãng bột giặt này và nhận xét, kết luận : Nội dung của các đoạn phim quảng cáo trên nhằm giới thiệu hàng hóa của mình có nhiều công dụng hơn, tốt hơn đáp ứng tốt nhu cầu của khác hàng. Thể hiện tính chất ganh đua, đấu tranh của các nhà sản xuất trong sản xuất và lưu thông hàng hóa để giành được thuận lợi và thu được nhiều lợi nhuận hơn. 
Vậy, những hiện tượng đó có cần thiết hay không, tốt hay xấu và cần được giải thích như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh (12 phút) 
- Mục tiêu: Nêu được khái niệm cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
- Hình thức: Nêu và gải quyết vấn đề, đàm thoại
- Tiến hành: 
GV hỏi: Em hiểu như thế nào là cạnh tranh?
 + 1 HS trả lời
 + HS khác nhận nhận xét, bổ sung.
 + GV giải thích từ cạnh tranh, kết luận, rút ra khái niệm.
- Chú ý: Nội dung của cạnh tranh thể hiện ở 3 khía cạnh chủ yếu là: tính chất của cạnh tranh, các chủ thể kinh tế khi tham gia cạnh tranh, mục đích của canh tranh.
GV hỏi: Em hãy nêu ví dụ về sự cạnh tranh giữa hai cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh mà em biết? Theo em có những nguyên nhân nào dẫn đến cạnh tranh giữa 2 cơ sở sản xuất – kinh doanh đó?
- HS trả lời
- GV:
+ Hướng HS lấy ví dụ về sự cạnh tranh giữa các cơ sở kinh doanh ở tại địa phương hoặc các cửa hàng kinh doanh ngay ở hai bên cổng trường các em học để các em thấy rõ được sự cạnh tranh thể hiện ở nhiều mặt như: sự đa dạng chủng loại, mẫu mã, giá cả hay thái độ phục vụ khách hàng, có thể cả những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh... 
+ GV bổ sung thêm các dụ về sự cạnh tranh qua các ví dụ mà HS nêu nếu còn thiếu. 
GV hỏi: Vậy, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh là gì? Lấy ví dụ. 
 - HS trả lời
 - GV nhận xét và kết luận: Nhấn mạnh các ý chính: 
+ Sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu.
+ Điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau.
- GV đưa thêm ví dụ qua việc chiếu slide 3,4 trên máy chiếu để phân tích nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh .
+ GV khẳng định: Hai nguyên nhân này là hai điều kiện cần và đủ để cạnh tranh hình thành, tồn tại, phát triển và trở thành một quy luật kinh tế khách quan trong sản xuất và lýu thông haÌng hoìa.
*Hoạt động 2: Tìm hiểu mục đích của cạnh tranh. (8 phút)
- Mục tiêu: HS nêu được mục đích của cạnh tranh.
- Hình thức: Đàm thoại
- Tiến hành:
GV hỏi: Theo em, những người tham gia cạnh tranh nhằm giành lấy những gì?
 HS trả lời
 GV nhận xét và kết luận về mục đích của cạnh tranh, các thể hiện của mục đích cạnh tranh
+ GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: 
GV chia lớp thành 2 đội mỗi dãy bàn một đội chơi – Đội 1 trả lời được 1 đáp án thì đội 2 phải đáp lại một đáp án khác, đội nào dừng trước thì đội đó thua cuộc. (Đội thắng cuộc được thưởng bằng 1 tràng pháo tay)
Câu hỏi: Theo em để đạt được mục đích của cạnh tranh các chủ thể kinh tế đã làm gì?
 HS trả lời
 GV thống kê các phương án thành 2 nhóm, bổ sung thêm một số phương án nếu thiếu và chỉ ra cho HS thấy: cạnh tranh có cả mặt tích cực và tiêu cực và dẫn dắt HS chuyển sang tìm hiểu tính hai mặt của cạnh tranh
*Hoạt động 3: Tìm hiểu tính hai mặt của cạnh tranh. (15 phút)
- Hình thức: Thảo luận nhóm.
- Mục tiêu: Hiểu được tính hai mặt của cạnh tranh.
- Tiến hành: 
Nhóm 1,3: Tìm các biểu hiện và cho ví dụ minh họa về mặt tích cực của cạnh tranh?
Nhóm 2,4: Tìm các biểu hiện và cho ví dụ minh họa về mặt tiêu cực của cạnh tranh?
+ HS thảo luận nhóm (5 phút)
+ Cử đại diện 2 nhóm lên trình bày, 2 nhóm còn lại bổ sung thêm ý kiến nếu có.
+ GV lần lượt nhận xét kết quả làm việc của các nhóm và kết luận nội dung kiến thức cần đạt.
GV nhận xét, kết luận nội dung làm việc của nhóm 1,3.
GV trình chiếu thêm các ví dụ bổ sung.
+ GV chiếu Slide 5, 6 và phân tích ví dụ Slide 5 để chứng minh thêm cho mặt tích cực của cạnh tranh.
+ GV khẳng định hiện nay có rất nhiều công ty dệt may trong cả nước nên tính chất cạnh tranh của các công ty may mặc rất quyết liệt. 
Hỏi: Vậy, công ty SoTo đặt ở xã Quảng Lợi, Quảng xương, Thanh Hóa (đóng tại địa bàn trường học Quảng Xương 4) đã làm gì để đứng vững trong thị trường có sự cạnh tranh quyết liệt đó?
 HS trả lời
 GV nhận xét và kết luận:
 Để tạo ra được nhiều sản phẩm may mặc bán ra thị trường nước ngoài và cạnh tranh được với các công ty may trong và ngoài nước thì giám đốc công ty đã tập trung đầu tư đào tạo đội ngũ công nhân có tay nghề, kỹ năng may vững vàng; lắp đặt máy móc hiện đại, tiên tiến để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý đáp ứng thị trường ngoài nước và trong nước.
Hỏi: Tại sao ông Hải - Giám đốc công ty SOTO lại chọn đặt công ty ở địa phận xã Quảng Lợi? 
 HS trả lời
 GV nhận xét và kết luận: Để khai thác nguồn nhân công đông, rẻ; đất đai rộng, giá thành rẻ; vị trí địa lý thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực (xây dựng khu trung tâm thương mại, du lịch biển, du lịch sinh thái)
+ GV chiếu Slide 7 để làm rõ ý thứ 2.
 GV kết luận chung toàn phần: Cạnh tranh là một động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hóa, với tư các là một động lực kinh tế thì cạnh tranh đó phải là cạnh tranh lành mạnh.
? Cạnh tranh lành mạnh là gì? 
 HS trả lời
 GV nhận xét và kết luận
Cạnh tranh lành mạnh là cạnh tranh đúng qui định của pháp luật và đạo đức xã hội, có tích chất thi đua, thông qua đó mỗi chủ thể nâng cao năng lực của mình mà không dùng thủ đoạn triệt hạ đối phương. Gắn với mặt tích cực của cạnh tranh.
+ GV nhận xét, kêt luận nội dung trả lời của nhóm 2,4
GV chiếu những hình ảnh ở Slide 8, 9,10 và phân tích thêm để HS thấy rõ hơn những hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa..
GV khẳng định; Mặt tiêu cực của cạnh tranh thường gắn với cạnh tranh không lành mạnh.
 ? Cạnh tranh không lành mạnh là gì? 
 HS trả lời
 GV nhận xét và kết luận 
 Cạnh tranh không lành mạnh là vi phạm pháp luật, đạo đức kinh doanh HS trả lời
 GV nhận xét và kết luận 
 Cạnh tranh không lành mạnh là vi phạm pháp luật, đạo đức kinh doanh nhằm hại đối thủ kinh doanh hoặc khách hàng

Tài liệu đính kèm:

  • docxskkn_kinh_nghiem_soan_giang_va_to_chuc_day_hoc_bai_qui_luat.docx