SKKN Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu kém tiến bộ trong môn Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 11

SKKN Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu kém tiến bộ trong môn Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 11

 Có thể nói chất lượng giáo dục nước ta đang là một vấn đề mang tính thời sự. Hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp”, tỷ lệ học sinh yếu kém ở các trường THPT không phải là ít, trong đó phải kể đến tỷ lệ học sinh yếu kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh. Trong khi đó, môn Giáo dục quốc phòng và An ninh có vai trò, vị trí và ý nghĩa hết sức quan trọng trong giáo dục phổ thông. Ngoài mục đích trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản, bao gồm các kiến thức về Điều lệnh đội ngũ đơn vị; Luật nghĩa vụ quân sự và trách niệm của học sinh; Bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia; Các kỹ thuật sử dụng súng, đạn, lựu đạn và cách bảo quản; Các tư thế vận động, vận dụng trong tập luyện và chiến đấu; Cấp cứu các tai nạn thông thường và phòng tánh thiên tai; Trách nhiệm của học sinh THPT đối với môn học Quốc phòng An ninh. Ngoài ra còn rèn cho các em các kỹ năng quan sát, tổng hợp, phân tích đánh giá, suy luận; kỹ năng vận dụng kiến thức vào bài tập. Học tốt Giáo dục quốc phòng và An ninh giúp các em giải thích được bản chất của đấu tranh giai cấp; Sức mạnh của Đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và một lòng theo Đảng, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, vào tháng lợi của cách mạng Việt Nam. Việc nắm vững kiến thức cơ bản góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc phổ thông, chuẩn bị cho học sinh tham gia các hoạt động sản xuất và hoạt động sau này.

doc 21 trang thuychi01 5871
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu kém tiến bộ trong môn Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC
1. PHẦN MỞ ĐẦU. 1
1.1. Lí do chọn đề tài. .. 1
1.2. Mục đích nghiên cứu 2 
1.3. Đối tượng nghiên cứu 2
1.4. Phương phấp nghiên cứu... 2
2. NỘI DUNG.. 3 
2.1. Cơ sở lí luận.. 3
2.1.1. 	Quan điểm dạy học phân hóa. 3
2.1.2. Quan điểm dạy học tích cực, một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực 3
2.1.3. Quan điểm về kiểm tra đánh giá kết quả của học sinh... 3
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 4
2.3. Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu kém tiến bộ trong môn quốc phòng an ninh lớp 11 5
2.3.1. Những biện pháp chung.. 5
2.3.2. Những biện pháp cụ thể...7
2.3.3. Tổ chức thực hiện. 13
2.4. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm. 14
2.4.1. Đánh giá định tính 15
2.4.2. Đánh giá định lương 16
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ... 17
3.1. Kết luận17
3.2. Kiến nghị. 17
TÀI LIỆU THAM KHẢO 18
1. PHẦN MỞ ĐẦU
	1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
	Có thể nói chất lượng giáo dục nước ta đang là một vấn đề mang tính thời sự. Hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp”, tỷ lệ học sinh yếu kém ở các trường THPT không phải là ít, trong đó phải kể đến tỷ lệ học sinh yếu kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh. Trong khi đó, môn Giáo dục quốc phòng và An ninh có vai trò, vị trí và ý nghĩa hết sức quan trọng trong giáo dục phổ thông. Ngoài mục đích trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức cơ bản, bao gồm các kiến thức về Điều lệnh đội ngũ đơn vị; Luật nghĩa vụ quân sự và trách niệm của học sinh; Bảo vệ chủ quyền và biên giới quốc gia; Các kỹ thuật sử dụng súng, đạn, lựu đạn và cách bảo quản; Các tư thế vận động, vận dụng trong tập luyện và chiến đấu; Cấp cứu các tai nạn thông thường và phòng tánh thiên tai; Trách nhiệm của học sinh THPT đối với môn học Quốc phòng An ninh... Ngoài ra còn rèn cho các em các kỹ năng quan sát, tổng hợp, phân tích đánh giá, suy luận; kỹ năng vận dụng kiến thức vào bài tập. Học tốt Giáo dục quốc phòng và An ninh giúp các em giải thích được bản chất của đấu tranh giai cấp; Sức mạnh của Đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và một lòng theo Đảng, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, vào tháng lợi của cách mạng Việt Nam. Việc nắm vững kiến thức cơ bản góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở bậc phổ thông, chuẩn bị cho học sinh tham gia các hoạt động sản xuất và hoạt động sau này.
	Mỗi học sinh là một cá thể riêng biệt, tất nhiên sẽ có sự khác nhau về năng lực học tập. Có học sinh tiếp thu bài học nhanh, nhưng cũng có những em tiếp thu bài rất chậm, thậm chí là không tiếp thu được gì thông qua các hoạt động trên lớp. Đặc biệt, khái niệm Giáo dục quốc phòng và An ninh luôn trừu tượng, khó hiểu ... hệ thống lí thuyết nhiều mang tính lôgic tinh tế rất cao. Nội dung phần bài học sau các em muốn hiểu được cần phải nhớ, hiểu, vận dụng lại kiến thức đã học ở phần trước, lớp trước. Nếu học sinh đã rỗng kiến thức cơ bản thì việc tiếp thu kiến thức ngày càng khó khăn, thiếu hụt dẫn đến ghi nhớ máy móc không hiểu bản chất nên chán học và học yếu, kém bộ môn. 
Hiện nay việc dạy học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh ở trường THPT nói chung và trường THCS &THPT Thống Nhất nói riêng tuy đã áp dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực, song việc phân loại để cung cấp “những lỗ hổng kiến thức” cho các em học sinh yếu kém vẫn chưa được thực hiện một cách thường xuyên, GV chưa có biện pháp tác động đến tình cảm, chưa gây được hứng thú học tập cho học sinh.
 Được tiếp xúc hàng ngày với các em, đó là điều kiện thuận lợi giúp tôi tìm hiểu rõ về đặc điểm tâm lí của lứa tuổi và đề ra các biện pháp giáo dục thích hợp nhằm giúp những học sinh yếu kém có thể nắm được bài học và hoà nhập vào hoạt động học trên lớp cùng các bạn. 
Lớp 11 là năm thứ hai THPT nên việc lấp “lỗ hổng” kiến thức môn Giáo dục quốc phòng và An ninh để các em có một nền tảng kiến thức vững chắc là cần thiết, tạo điều kiện cho các em học tập tiếp lên các lớp 12 và có được sự tự tin trong cuộc sống. Do đó, giáo viên cần có biện pháp dạy học phù hợp giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản, có kĩ năng làm bài tập, tích cực, hứng thú trong giờ học, từ đó thoát khỏi tình trạng yếu kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh. Khi học tốt hơn môn Giáo dục quốc phòng và An ninh thì việc định hướng nghề nghiệp tương lai cho các em sẽ rộng mở hơn, các em sẽ lựa chọn được các trường đại học, cao đẳng khối A00, A01 khối B00, khối C00, khối D01, D02, D04 để thi, hoặc các trường cao đẳng, trung cấp nghề phù hợp với sở thích năng lực của mình.
Từ những lí do trên, tôi đã chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu kém tiến bộ trong môn Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 11” 
	1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
 	Qua đề tài này, tôi mong muốn tìm ra nguyên nhân học sinh học yếu kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh, từ đó có những biện pháp giúp các em yêu thích, hứng thú hơn đối với môn học này cũng như các môn học khác. Tạo cho các em học sinh yếu kém có ý chí vượt qua khó khăn, rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận và tự tin vươn lên trong học tập.
 Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề dạy đối tượng HS yếu kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh.
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
Một số biện pháp sư phạm giúp học sinh yếu kém tiến bộ trong môn Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 11.
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 - Nghiên cứu lý luận dạy học
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin
- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 
2. NỘI DUNG
 	2.1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.
 	2.1.1. Quan điểm của dạy học phân hoá.
	Dạy học phân hoá là cách thức dạy học đòi hỏi phải tổ chức, tiến hành các hoạt động dạy học dựa trên những khác biệt của người học về năng lực, nhu cầu nhận thức, các điều kiện nhận thức, nhằm tạo ra những kết quả học tập và sự phát triển tốt nhất cho từng người học, đảm bảo công bằng giáo dục, tức là đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội học tập cho người học
	 Những cấp độ và hình thức dạy học phân hoá:
	Dạy học phân hoá ở cấp độ vĩ mô: là tìm kiếm các phương pháp, kĩ thuật dạy học để mỗi học sinh nhóm học sinh, với nhịp độ học tập khác nhau trong giờ
học đều đạt kết quả mong muốn.
	Dạy học phân hoá ở cấp độ vi mô bao gồm dạy học phân hoá nội tại và dạy học phân hoá về tổ chức.
	Dạy học phân hoá ở cấp độ vĩ mô là sự tổ chức quá trình dạy học thông qua cách tổ chức các loại trường lớp khác nhau cho các đối tượng học sinh khác nhau, xây dựng các chương trình giáo dục khác nhau.
	Một số hình thức dạy học phân hoá ở cấp độ vĩ mô: Phân ban, dạy tự chọn, phân ban kết hợp với dạy học tự chọn, phân luồng [8]
	2.1.2. Quan điểm dạy học tích cực, một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực
 	Thuật ngữ “Phương pháp dạy hoc tích cực” được dùng để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học .
 	Trong dạy học tích cực hoạt động học tập được thực hiện trên cơ sở hợp tác và giao tiếp ở mức độ cao. Phương pháp dạy học tích cực đem lại cho người học hứng thú niềm vui trong học tập, nó phù hợp với đặc tính ưa thích hoạt động của trẻ em. Việc học đối với học sinh khi đã trở thành niềm hạnh phúc sẽ giúp các em tự khẳng định mình và nuôi dưỡng lòng khát khao sáng tạo [1].
 	Dạy và học tích cực tập trung trọng tâm vào hoạt động học, tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang học tập chủ động, phát huy khả năng tự học ngay từ những lớp nhỏ ở trường phổ thông, tự học không chỉ trong giờ lên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên mà cả ở nhà, trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, không có sự hướng dẫn của giáo viên [1].
 	Một số phương pháp dạy học tích cực: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác (dạy học theo nhóm hoặc thảo luận nhóm), học theo hợp đồng, học theo góc, học theo dự án, dạy học vĩ mô
 	Một số kĩ thuật dạy học tích cực: kĩ thuật đặt câu hỏi, Kĩ thuật khăn phủ bàn, kĩ thuật mãnh ghép, sơ đồ tư duy, kĩ thuât “KWL”, kĩ thuật hơp tác, kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực[1].
 	2.1.3. Quan điểm về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
 	Khi đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, sẽ đặt ra yêu cầu khách quan phải đổi mới kiểm tra, đánh giá, bảo đảm đồng bộ cho quá trình hướng tới nâng cao chất lượng dạy học. Khi đổi mới kiểm tra, đánh giá bảo đảm yêu cầu khách quan, chính xác, công bằng sẽ tạo tiền đề xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, tạo động lực mới thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới công tác quản lí.
 	Kiểm tra, đánh giá có vai trò rất to lớn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả của kiểm tra, đánh giá là cơ sở điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học và quản lí giáo dục. Kiểm tra đánh giá đúng thực tế, chính xác và khách quan sẽ giúp người học tự tin, hăng say, nâng cao năng lực sáng tạo trong học tập.
 	Đổi mới kiểm tra đánh giá chỉ có hiệu quả khi kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của HS. Sau mỗi kỳ kiểm tra, giáo viên cần bố trí thời gian trả bài, hướng dẫn HS tự đánh giá kết quả bài làm, tự cho điểm bài làm của mình, nhận xét mức độ chính xác trong chấm bài của GV. Trong quá trình dạy học và khi tiến hành kiểm tra, đánh giá GV phải biết “ khai thác lỗi” để giúp HS tự nhận rõ sai sót nhằm rèn luyện phương pháp học tập, phương pháp tư duy. [2].
 	Để có được một đề kiểm tra phù hợp thì GV phải nắm vững các quy trình ra một đề kiểm tra.
 	2.2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
	Học sinh Trường THCS &THPT Thống Nhất chủ yếu có hộ khẩu thường trú ở 4 huyện: Yên Định, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Cẩm Thuỷ. Đa số các em phải đi học xa, hoàn cảnh kinh tế lại khó khăn, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập. Đặc biệt chất lượng đầu vào rất thấp đã gây không ít khó khăn cho việc dạy học nói chung và dạy học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh nói riêng.
	Sự thay đổi về môi trường học tập từ THCS lên THPT ảnh hưởng không nhỏ tới việc tiếp thu kiến thức, đặc biệt đối với các HS yếu kém. Bởi thầy cô và bạn bè mới khiến cho những em HS yếu kém vốn đã thiếu tự tin trong học tập càng trở nên xa lạ với những bài học mới.
 	Khi dạy môn Giáo dục quốc phòng và An ninh ở lớp 11 tôi nhận thấy vẫn còn tồn tại phổ biến tình trạng HS nắm kiến thức cơ bản môn Giáo dục quốc phòng và An ninh còn mơ hồ thậm chí không phân biệt đâu là kiến thức Lịch sử, đâu là kiến thức Giáo dục quốc phòng và An ninh, các em không nhớ được các dấu mốc lịch sử đấu tranh của quân đội và Công an nhân dân, các cuộc khởi nghĩa trước và sau khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, các tư thế khi tập đội ngũ từng người không súng  Chính vì thế việc tiếp thu kiến thức mới của các em gặp rất nhiều khó khăn. Một số em chán nản không muốn học vì thấy môn học quá khó, số khác tích cực hơn thì ghi chép bài đầy đủ, chú ý nghe giảng, tích cực tập luyện thì có thể vẫn tiếp thu kiến thức được ở bài I (Đội ngũ đơn vị), từ bài tiếp theo của Giáo dục quốc phòng và An ninh lớp 11 các em không thể theo kịp yêu cầu chung của bài họcNhiều em điều kiện học tập thiếu thốn, thiếu: SGK, sách tham khảo  nên ngại học hoặc muốn học nhưng do điều kiện thiếu thốn đã cản trở việc học tập của các em. Một số em có tâm lí trông chờ, lười suy nghĩ, ngại học dù là những bài tập vận dụng tương tự chỉ thay dự kiện nên khi bắt tay vào làm thì lóng ngóng, kĩ năng suy luận chậm 
Trong một lớp có sự chênh lệch khá lớn về lực học giữa những em khá giỏi và những em yếu kém. Điều này càng làm cho những HS yếu kém thiếu tự tin thường không dám trình bày ý kiến cá nhân, cũng như không dám nêu thắc mắc của mình trước những vấn đề của bài học. 
 	2.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM GIÚP HỌC SINH YẾU KÉM TIẾN BỘ TRONG MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH LỚP 11
 	2.3.1. NHỮNG BIỆN PHÁP CHUNG
 	2.3.1.1. Tìm hiểu HS nhằm phân loại đối tượng HS yếu kém QP –AN
	Muốn đánh giá đúng đối tượng để từ đó có phương pháp dạy phù hợp và có những biện pháp cụ thể với từng đối tượng HS yếu kém thì GV cần nắm được đặc điểm HS yếu kém môn QPAN. GV có thể tìm hiểu thông qua học bạ THCS về môn lịch sử, qua GV chủ nhiệm và nắm đối tượng ngay ở những tiết học đầu tiên, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp giáo dục phù hợp. 
 	* Đặc điểm của học sinh yếu kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh
	Học sinh yếu kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh là những học sinh có kết quả học tập thường xuyên ở mức độ thấp, điểm kiểm tra thường xuyên dưới trung bình. Sự yếu kém của học sinh trong quá trình học tập được thể hiện như sau: 
	- Các em không thể bắt kịp chương trình học hiện tại, không có khả năng tự làm bài tập về nhà. 
	- Học sinh lĩnh hội kiến thức chậm, chưa nắm được nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội và Công An nhân dân Việt Nam còn hời hợt, hay nhầm lẫn lãnh thổ quốc gia và biên giới quốc gia, chưa xác định rõ các các nguyên tắc cố định tạm thời gãy xương để cấp cứu ban đầu và chuyển thương. Không biết vận dụng lí thuyết vào giải quyết các bài tập cụ thể. 
	- Sau nhiều lần gặp khó khăn khi tiếp thu bài và làm bài tập, hứng thú học tập đối với môn học giảm sút nghiêm trọng, khiến các em mất tự tin và rơi vào trạng thái căng thẳng trong các giờ học. 
 	- Học sinh không chịu suy nghĩ, không có hứng thú tham gia vào các hoạt động học tập, hoạt động giao lưu giữa thầy và trò, thái độ học tập còn thụ động. 
	- Ít có cơ hội tham gia vào các hoạt động học tập trong lớp. Tính tình thì nhút nhát, rụt rè không ít khi phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
	- Ở HS có sức học yếu kém hoặc thiếu khả năng học tập thì vốn kiến thức thường nghèo nàn và có thể chưa nắm được các kiến thức, kĩ năng một cách vững chắc và sâu sắc như các bạn khác cùng lớp. 
	Sự yếu kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh được biểu hiện ở nhiều hình nhiều vẻ nhưng nhìn chung HS yếu kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh thường có các đặc điểm sau: 
 - Có nhiều “lỗ hổng” về kiến thức, kĩ năng.
 - Tiếp thu kiến thức chậm.
 - Phương pháp học tập môn Giáo dục quốc phòng và An ninh chưa tốt. 
 	- Thờ ơ với giờ học trên lớp, thường xuyên không làm bài tập ở nhà , bỏ tiết.
	Giáo viên cần nắm vững những đặc điểm này để có thể giúp đỡ học sinh yếu kém một cách có hiệu quả.
	* Nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh yếu kém môn GDQP- AN
	Qua thực tế tìm hiểu tôi nhận thấy có các nguyên nhân chủ yếu sau dẫn đến học sinh học yếu kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh đó là:
 - Nguyên nhân từ học sinh
 	+ Học sinh không hứng thú học tập bộ môn: Khác với các môn khác, môn Giáo dục quốc phòng và An ninh có nhiều khái niệm trừu tượng, khó, học sinh rỗng kiến thức cơ bản do đó các em tiếp thu kiến thức ngày càng khó khăn và thiếu hụt. 
 + Một số em lười học, thiếu sự chuẩn bị chu đáo dụng cụ học tập dẫn tới không nắm được các kĩ năng cần thiết trong việc học và vận dụng vào việc giải quyết các dạng bài tập Giáo dục quốc phòng và An ninh .
 	+ Một số em thiếu tìm tòi, sáng tạo trong học tập, có thói quen chờ đợi lười suy nghĩ hay dựa vào giáo viên, bạn bè hay xem lời giải sẵn trong sách giải một cách thụ động.
 - Nguyên nhân từ giáo viên
	Chưa thật sự quan tâm đến tất cả đối tượng học sinh trong cả lớp mà chỉ chú trọng một số em học khá, giỏi; giáo viên chưa thật sự tâm lý, chưa động viên khéo léo kịp thời đối với những những tiến bộ của học sinh dù rất nhỏ.
 	Chưa cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng thực hành Giáo dục quốc phòng và An ninh. 
 	 Không nắm chắc đối tượng HS dẫn tới chưa có phương pháp giáo dục phù hợp.
 	Phương pháp dạy học chậm đổi mới: Nhiều giáo viên chưa chú ý đến phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn, không có thí nghiệm trên lớp, bỏ giờ thực hành thí nghiệm, phương tiện dạy học nghèo nàn, lạc hậu.
	Việc kiểm tra đánh giá học sinh chưa nghiêm túc, chưa có tác dụng khích lệ học sinh trong học tập, thậm chí còn tạo điều kiện cho học sinh chây lười.
 	Chưa tạo được không khí học tập thân thiện, giáo viên chưa phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh 
 	- Nguyên nhân từ phụ huynh học sinh và xã hội
 	 Do kinh tế gia đình khó khăn nên điều kiện cũng như thời gian dành cho việc học còn thiếu nên kết quả học tập theo đó bị hạn chế.
	 Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của con em, thậm chí khoán trắng việc học tập của con em họ cho nhà trường.
 	Sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin cùng với internet và các dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn. Điều này cũng là một thuận lợi nếu phụ huynh hướng dẫn con em sử dụng internet cho việc khai thác tài liệu và ôn lại kiến thứcNhưng nó cũng có mặt trái khi phụ huynh không quản được con em mình để cho các em nghiện điện tử, nghiện fecebookkhông dành thời gian cho việc học.
 	Sau khi nắm bắt đặc điểm HS học yếu, kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh cũng như nắm bắt nguyên nhân gây nên. GV phải đưa ra được các biện pháp phù hợp để giúp những HS này. 
 2.3.1.2. Xây dựng môi trường học tập thân thiện, cởi mở
 	Đối với lứa tuổi HS nói chung và HS lớp 10 nói riêng, tình cảm, việc làm, hành động của các em còn mang tính chất cảm tính. Các em có thể không thích học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh chỉ vì không thích thầy cô dạy môn Giáo dục quốc phòng và An ninh đó. Chính vì vậy, muốn giúp các HS yếu kém môn Giáo dục quốc phòng và An ninh tiến bộ trước hết phải làm cho các em yêu mến, tin tưởng GV. Bởi vậy, sự thân thiện của GV nhằm tạo sự gần gũi, cảm giác an toàn để các em bày tỏ những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống của bản thân mình là yếu tố rất quan trọng. Sự khích lệ của thầy cô làm các em tự hào về mình, tự tin vào bản thân và có hứng thú học tập thực sự. Để thực hiện được, GV cần:
 	 - Tạo không khí lớp học thoải mái, nhẹ nhàng, không mắng hoặc dùng lời thiếu tôn trọng với các em, đừng để cho học sinh cảm thấy sợ giáo viên mà hãy làm cho học sinh thương yêu và tôn trọng mình. Ví dụ: HS không ghi bài, đừng vội quát mắng hay trách phạt mà hãy nhắc nhở nhẹ nhàng, hỏi rõ lý do, và sẵn sàng cho mượn bút nếu lí do là: “Bút em hết mực”.
	- Khen ngợi kịp thời, đúng lúc. Phải tìm ra ưu điểm để khen thành thật kẻo các em bị tổn thương vì nghĩ thầy cô giễu cợt mình. Ví dụ: khen chữ đẹp, trình bày rõ ràng, khen tính cẩn thận, khen tập trung nghe giảng, khen đã có ý thức tổ chức kỉ luật, khen đã có tinh thần tích cực, tự giác tập luyện...Không đợi HS làm xong cả bài rồi mới khen tốt. Các em viết được một chút thì khen ngay “Đúng rồi, em làm tiếp đi!”. Theo dõi bài làm của các em, nếu thấy HS bắt đầu làm sai thì phải nhắc ngay và đặt câu hỏi gợi ý để các em không mất công làm hết bài, nếu không các em sẽ nản không tự tin để tự làm lại.
- Chú ý lời phê ở bài kiểm tra, không nên tiết kiệm những lời phê như: “Có tiến bộ nhiều, cần phát huy! “, “ Trình bày bài sạch sẽ, chữ viết đẹp”
 	2.3.1.3. Giáo dục ý thức học tập
	GV cần giúp HS xác định đúng động cơ, thái độ học tập: học để có kiến thức, để làm người, để chiếm lĩnh tri thức của loài người, biến kiến thức đó thành kiến thức của mình. Học để lập thân lâp nghiệp cho cuộc sống tương lai sau này của chính các em, cho gia đình các em sau đó là phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân.
 	Tôi không quên kể cho các em nghe câu chuyện ngụ ngôn: “Ông nông dân mãi nghèo khổ” Để các em thấy được muốn học tập tốt thì phải có kế hoạch, ý thức tự giác và kiên trì thì mới thành công.
 	2.3.2. NHỮNG BIỆN PHÁP CỤ THỂ
	 2.3.2.1. Những biện pháp giúp đỡ các đối tượng HS 
 	* Đối với những em do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn
	Các em bị thiếu thốn sách vở đồ dùng học tập, ngoài các buổi đến lớp các em phải đi làm thêm để phụ giúp kinh tế gia đình không có thời gian tập trung cho học tập. GV cần:
	- Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của các em qua hồ sơ, qua GV chủ nhiệm, qua bạn bè của HS đó.
	- Đề xuất lên ban lãnh đạo nhà trường có thể miễn giảm cho các em một phần nào các khoản đóng góp có thể được. 
	- Phát động các em học sinh trong lớp quyên góp một phần nào đó để giúp bạn có thể mua một số đồ dùng học tập như sách giáo khoa, bút, vở và nên chủ động cho các em mượn một số sách vở đồ dùng học tập.
	- Trao đổi với phụ huynh, động viên gia đình tạo điều kiện cho em học tập, để các phụ huynh này nhận thức rõ quyền lợi của các em bây giờ là được học, có thể các em sẽ không học tiếp cao đẳng, đại học nhưng các em 

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_bien_phap_su_pham_giup_hoc_sinh_yeu_kem_tien_bo.doc