SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non Nga Trung

SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non Nga Trung

Giáo dục thẩm mĩ trong trường mầm non là một trong năm lĩnh vực chủ yếu nhằm bước đầu hình thành và phát triển ở trẻ những hiểu biết và kĩ năng cơ bản về thẩm mĩ đối với môi trường thiên nhiên, với con người và xã hội. Giáo dục thẩm mĩ trong trường mầm non là tạo môi trường giáo dục phát triển thẩm mĩ phù hợp với trẻ lứa tuổi mầm non, những điều kiện cần thiết nhằm giúp trẻ có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật; có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc, tạo hình. [1]

Với chương trình giáo dục mẫu giáo, mục tiêu của chương trình là nhằm giúp trẻ từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mĩ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học. Riêng với mục tiêu về sự phát triển thẩm mĩ thì chương trình có mục tiêu giúp trẻ có khả năng quan sát, so sánh, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định. Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau, ham hiểu biết và khám phá tìm tòi các sự vật hiện tượng xung quanh, v.v. Sự chín muồi về nhận thức đồng nghĩa với việc phát triển tính tích cực nhận thức, được thể hiện rõ ở trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi khi ở giai đoạn này, trẻ bắt đầu phát triển mạnh về tư duy, đặc biệt là tư duy trực quan hình tượng – trước khi chuyển dần sang tư duy trừu tượng, được biểu hiện rõ thông qua hoạt động trò chơi học tập của trẻ. Tính tích cực nhận thức ở độ tuổi này được thể hiện thông qua việc trẻ quan tâm nhiều đến thế giới muôn màu xung quanh mình, những mối quan hệ trong thế giới tự nhiên bằng những câu hỏi ngộ nghĩnh, “ngây thơ”. Trẻ luôn muốn khám phá những điều mới lạ, luôn tò mò với những điều mình chưa biết, .chính những yếu tố đó khiến trẻ có thêm động lực tìm hiểu, tính tích cực nhận thức của trẻ lúc này được hình thành và phát triển khá mạnh. Tính tích cực nhận thức là trạng thái tâm lý mang tính cá nhân trong hoạt động nhận thức, là biểu hiện sự tích cực hoạt động của chủ thể đối với đối tượng nhận thức. Giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ được tiến hành thông qua nhiều hoạt động mà âm nhạc và tạo hình được coi là những hoạt động chiếm ưu thế. Mục đích của giáo dục thẩm mĩ nhằm phát triển ở trẻ khả năng cảm nhận và thể hiện cái đẹp; giáo dục trẻ mối quan hệ thẩm mĩ, tình cảm thẩm mĩ. Từ đó, hình thành ở trẻ thị hiếu và thái độ thẩm mĩ đúng đắn.

 

doc 24 trang thuychi01 6681
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non Nga Trung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN SÁNG TẠO 
TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC, 
NHẰM PHÁT TRIỂN THẨM MĨ CHO TRẺ MẪU GIÁO
 4 – 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA TRUNG
Người thực hiện: Vũ Thị Cúc
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường mầm non Nga Trung
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý
THANH HÓA NĂM 2017
A. MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Giáo dục thẩm mĩ trong trường mầm non là một trong năm lĩnh vực chủ yếu nhằm bước đầu hình thành và phát triển ở trẻ những hiểu biết và kĩ năng cơ bản về thẩm mĩ đối với môi trường thiên nhiên, với con người và xã hội. Giáo dục thẩm mĩ trong trường mầm non là tạo môi trường giáo dục phát triển thẩm mĩ phù hợp với trẻ lứa tuổi mầm non, những điều kiện cần thiết nhằm giúp trẻ có khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật; có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm nhạc, tạo hình. [1] 
Với chương trình giáo dục mẫu giáo, mục tiêu của chương trình là nhằm giúp trẻ từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mĩ, chuẩn bị cho trẻ vào học ở tiểu học. Riêng với mục tiêu về sự phát triển thẩm mĩ thì chương trình có mục tiêu giúp trẻ có khả năng quan sát, so sánh, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định. Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau, ham hiểu biết và khám phá tìm tòi các sự vật hiện tượng xung quanh, v.v... Sự chín muồi về nhận thức đồng nghĩa với việc phát triển tính tích cực nhận thức, được thể hiện rõ ở trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi khi ở giai đoạn này, trẻ bắt đầu phát triển mạnh về tư duy, đặc biệt là tư duy trực quan hình tượng – trước khi chuyển dần sang tư duy trừu tượng, được biểu hiện rõ thông qua hoạt động trò chơi học tập của trẻ. Tính tích cực nhận thức ở độ tuổi này được thể hiện thông qua việc trẻ quan tâm nhiều đến thế giới muôn màu xung quanh mình, những mối quan hệ trong thế giới tự nhiên bằng những câu hỏi ngộ nghĩnh, “ngây thơ”. Trẻ luôn muốn khám phá những điều mới lạ, luôn tò mò với những điều mình chưa biết,.chính những yếu tố đó khiến trẻ có thêm động lực tìm hiểu, tính tích cực nhận thức của trẻ lúc này được hình thành và phát triển khá mạnh. Tính tích cực nhận thức là trạng thái tâm lý mang tính cá nhân trong hoạt động nhận thức, là biểu hiện sự tích cực hoạt động của chủ thể đối với đối tượng nhận thức. Giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ được tiến hành thông qua nhiều hoạt động mà âm nhạc và tạo hình được coi là những hoạt động chiếm ưu thế. Mục đích của giáo dục thẩm mĩ nhằm phát triển ở trẻ khả năng cảm nhận và thể hiện cái đẹp; giáo dục trẻ mối quan hệ thẩm mĩ, tình cảm thẩm mĩ. Từ đó, hình thành ở trẻ thị hiếu và thái độ thẩm mĩ đúng đắn. 
Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo viên khi tổ chức hoạt động học nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 – 5 tuổi cũng như mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm chỉ giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo đạt hiệu quả nên tôi đã lựa chọn đề tài: “ Biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non Nga Trung” để nghiên cứu.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
+ Tìm ra một số biện pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện sáng tạo trong tổ chức hoạt động học nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non Nga Trung .
+ Hướng dẫn giáo viên cách xây dựng tổ chức hoạt động học, làm đồ dùng đô chơi.phục vụ cho việc phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non Nga Trung .
+ Nâng cao chất lượng phát triển thẩm mĩ cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường mầm non Nga Trung .
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 
Tập trung nghiên cứu một số biện pháp chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi tại trường mầm non Nga Trung
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để hoàn thành nhiệm vụ đề tài đặt ra. Tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tham khảo các tài liệu liên quan đến hoạt động học phát triển thẩm mĩ cho trẻ. 
- Phương điều tra, khảo sát: theo phiếu khảo sát trẻ và trao đổi trực tiếp.
- Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp kết quả điều tra.
- Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm.
B. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Hoạt động học của trẻ trong chế độ sinh hoạt hàng ngày được tổ chức dưới sự định hướng và hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Nội dung hoạt động học được tiến hành theo mục đích, kế hoạch, mang tính tích hợp và được dự kiến trong kế hoạch tuần phù hợp với các lĩnh vực nội dung giáo dục trong chương trình theo chủ đề. [4] 
Hoạt động tạo hình và hoạt động âm nhạc là các dạng hoạt động nghệ thuật được trẻ yêu thích và là các phương tiện giáo dục thẩm mĩ có hiệu quả. Đối với trẻ mẫu giáo, nội dung giáo dục phát triển thẩm mĩ bao gồm: Khả năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc trươc vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình); một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc, tạo hình và thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động này.
Đặc điểm cơ bản của hoạt động tạo hình ở trẻ 4 – 5 tuổi
Cùng với việc hoàn thiện dần các kĩ năng tạo hình, trẻ ở lứa tuổi này đã hiểu được chức năng thẩm mĩ của các đường nét, hình khối. Trẻ có khả năng phân biệt và điều chỉnh các nét vẽ, tạo ra nhiều hình thức khác nhau ( ô van, hình bán nguyệt), qua đó mở rộng phạm vi các đối tượng miêu tả. Đồng thời, trẻ bắt đầu nhận biết, phân biệt mầu sắc thật của đối tượng miêu tả như một dấu hiệu đặc thù và thể hiện chúng trong tranh vẽ ( ví dụ: trẻ hiểu ông mặt trời nên được tô màu đỏ hoặc vàng, mặt nước tô màu xanh.). Tri giác không gian và tư duy không gian phát triển giúp trẻ có thể liên hệ giữa không gian ba chiều của khung cảnh hiện thực với không gian hai chiều trên tờ giấy vẽ và biết cách sắp xếp xen kẽ giữa các đối tượng miêu tả chính trên nền các thành phần thứ yếu ( Ví dụ: vẽ đường làng thể hiện sự xen kẽ các kiểu nhà, cây cối.) [2] 
Đặc điểm cơ bản của hoạt động âm nhạc ở trẻ 4 – 5 tuổi
Trẻ độ tuổi này đã thể hiện tính độc lập. Trẻ đặt ra các câu hỏi như: Vì sao? Thế nào?......Trong tư duy trẻ bắt đầu nắm được mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng. Trẻ có thể xác định được các âm thanh cao, thấp, to nhỏ. Âm sắc (tiếng hát của bạn hoặc tiếng đàn). Biết phân biệt tính chất âm nhạc: Vui vẻ, sôi nổi, êm dịu, nhịp độ nhanh hay chậm..Trẻ hiểu được yêu cầu của bài hát, sự phối hợp động tác trong khi múa. Ở độ tuổi này giọng trẻ đã âm vang ( tuy chưa lớn) và linh hoạt hơn. Khả năng phối hợp giữa nghe nhạc và hát cũng ổn định hơn. Hứng thú với từng dạng hoạt động âm nhạc ở từng trẻ, khả năng thể hiện sự phân hóa rõ rệt, trẻ thích hát, trẻ thích múa, trẻ thích chơi các dụng cụ âm nhạc.[2] 
Căn cứ vào đặc điểm phát triển hoạt động thẩm mĩ của trẻ 4 – 5 tuôi, giáo viên cần có một quan điểm xuyên suốt luôn luôn hướng vào trẻ, căn cứ vào khả năng, nhu cầu của trẻ để tổ chức hoạt động học. 
Để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng phát triển thẩm mĩ nói riêng. Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009, ban hành quyết định về chương trình giáo dục mầm non. Mục tiêu giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.
Trong các văn bản Pháp luật hiện nay ( điều 2, điều 22 Luât giáo dục Việt Nam sô 38/2005/QH11); Chương trình giáo dục mầm non ( Ban hành theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) đều cho rằng giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non là một nội dung quan trọng trong quá trình giáo dục phát triển toàn diện trẻ mầm non. [3] 
Bên cạnh đó trong tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2016 – 2017 có nội dung chuyên đề “ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non ” đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn tổ chức triển khai tài liệu từ năm học 2016 – 2017, nội dung phát triển thẩm mĩ qua hoạt động học cho trẻ mầm non nói chung và trẻ 4 – 5 tuổi nói riêng. Đó là hoạt động dưới sự định hướng và hướng dẫn trực tiếp của giáo viên trong đó sử dụng hiệu quả các hoạt động có ưu thế nổi trội trong việc giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ như hoạt động tạo hình, âm nhạc, kể chuyện, đọc thơ, đóng kịch
Để thực hiện tôt tổ chức hoạt động học nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi thì chúng ta phải nhận thức được rằng: Dưới 6 tuổi được coi là giai đoạn khởi đầu – giai đoạn “ vàng ” trong quá trình phát triển của con người. Đây là thời kì thuận lợi để giáo dục thẩm mĩ cho trẻ đặc biệt là trẻ 4 – 5 tuổi, tạo tiền đề quan trọng cho việc giáo dục hình thành nhân cách con người trong tương lai. [3] 
 II THỰC TRẠNG.
1. Thuận lợi
- Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong giảng dạy.
- Các nhóm lớp được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất.
- Giáo viên được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do nhà trường tổ chức.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, được sự tín nhiệm và ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh.
- Phụ huynh nhiệt tình, có trách nhiệm và ý thức phối kết hợp cùng giáo viên trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
- 100% trẻ sinh hoạt bán trú tại trường, số trẻ được phân chia đúng theo chỉ tiêu và độ tuổi. Tỷ lệ bé ngoan, bé chuyên cần đạt 95 – 98%
2. Khó khăn
- Trình độ chuyên môn của giáo viên chưa đồng đều. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên có mặt còn chưa đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục, đặc biệt là ở một số năng lực nghề nghiệp, ít chú ý đến phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non. 
- Giáo viên chưa chịu khó tìm tòi phương pháp mới để áp dụng vào việc tổ chức hoạt động học của trẻ. Còn hạn chế việc cập nhật tin tức và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
- Khả năng chú ý có chủ định của trẻ còn kém, trẻ hứng thú nhanh nhưng cũng dễ chán, dễ quên ngay.
- Đồ dùng, học liệu để dạy trẻ chưa đa dạng, phong phú, hấp dẫn trẻ và độ bền không cao.
3. Kết quả khảo sát đầu năm
* Khảo sát chất lượng giáo viên 
( Số giáo viên mẫu giáo 4 – 5 tuổi là 4 giáo viên)
Nội dung khảo sát
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
Chuẩn bị cho hoạt động học
Giáo án đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung, phương pháp
2
1
1
0
Tỷ lệ %
50
25
25
0
Đồ dùng cho cô và cháu đầy đủ, thuận tiện sử dụng
2
1
1
0
Tỷ lệ %
50
25
25
0
Tổ chức giờ học hợp lí: Thời gian, đội hình, vị trí lớp học 
2
1
1
0
Tỷ lệ %
50
25
25
0
Nội dung hoạt động học
Nắm chắc yêu cầu kiến thức, kĩ năng của hoạt động dạy
2
1
1
0
Tỷ lệ % 
50
25
25
0
Đảm bảo yêu cầu kiến thức, kĩ năng của hoạt động dạy
2
1
1
0
Tỷ lệ %
50
25
25
0
Hình thành kiến thức cho trẻ có hệ thống chính xác, phù hợp
2
1
1
0
Tỷ lệ %
50
25
25
0
Phương pháp thực hiện
Thể hiện đúng phương pháp của hoạt động
2
1
1
0
Tỷ lệ % 
50
25
25
0
Sử dụng các phương pháp khác phù hợp với hoạt động, phát huy được tính tích cực của trẻ.
2
1
1
0
Tỷ lệ %
50
25
25
0
Biết lồng tích hợp nội dung các môn học vào hoạt động phù hợp
2
1
1
0
Tỷ lệ % 
50
25
25
0
Bao quát lớp, giải quyết các tình huống sư phạm
2
1
1
0
Tỷ lệ %
50
25
25
0
Sử dụng đồ dùng và các phương tiện trực quan đúng lúc có hiệu quả
2
1
1
0
Tỷ lệ %
50
25
25
0
* Kết quả thể hiện trên trẻ
( Tổng số trẻ được khảo sát: 60 cháu)
Nội dung khảo sát
Đạt
Chưa đạt
Số lượng
Tỷ lệ %
Số lượng
Tỷ lệ %
Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật.
45
75
15
25
Trẻ có kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình.
46
77
14
23
Trẻ thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động âm nhạc, tạo hình.
44
73
16
27
Trẻ có nề nếp học tập
48
80
12
20
Kết quả: Tỷ lệ giáo viên xếp loại giỏi: 50%; Tỷ lệ giáo viên xếp loại khá và trung bình: 50%. Tỷ lệ trẻ đạt là 75%; Tỷ lệ trẻ chưa đạt là 25%.
Đứng trước tình hình đó, tôi rất băn khoăn, trăn trở phải làm gì? Làm như thế nào để chỉ đạo giáo viên sáng tạo trong tổ chức hoạt động học phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. Chính vì vậy tôi đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau.
III - CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Chỉ đạo giáo viên tạo môi trường giáo dục cho trẻ hoạt động
1.1 Tạo môi trường hoạt động tạo hình phong phú
Trang trí tạo môi trường nghệ thuật để gây cảm xúc, gây ấn tượng cho trẻ về nghệ thuật tạo hình. Tạo môi trường đẹp trong lớp là để khi trẻ đến lớp, ấn tượng đầu tiên tác động vào trẻ là toàn bộ sự bài trí, cách sắp xếp trang trí lớp học của trẻ. Trẻ quan sát xung quanh xem lớp mình có khác nhà mình không? Có đẹp hơn nhà mình không?... Chính môi trường lớp học sẽ tạo ấn tượng khó phai trong trẻ. Đây là tác động cần thiết để hình thành cảm xúc nghệ thuật cho trẻ. Vì vậy dựa vào yêu cầu của chủ đề, căn cứ vào cấu trúc phòng học của lớp mình và đặc điểm tâm lý của trẻ ở độ tuổi 4 – 5 tuổi mà tạo môi trường nghệ thuật xung quanh trẻ .
Các mảng chính trong lớp như mảng chủ đề, các tiêu đề của các góc, để gây ấn tượng cho trẻ tôi đã chỉ đạo giáo viên sưu tầm, thiết kế các  hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu, có màu sắc đẹp, bố cục hợp lý và có tên thật gần gũi với trẻ.
Ví dụ : Mảng chủ đề thường ở vị trí chính để trẻ dễ nhìn thấy. Nội dung của mảng chủ đề thường được tổng hợp các hình ảnh về chủ đề: Có hình ảnh ngôi trường, đu quay, cầu trượt ... có cô giáo cùng bé đi dạo ...
Các góc hoạt động như góc gia đình, trong đó có các hình ảnh mẹ và bé mặc tạp dề nấu cơm, có đồ dùng công cụ chế biến. Hay góc xây dựng đặt tên : Kiến trúc sư tí hon, công trình mơ ước ... có hình ảnh của trẻ hoặc các con vật đang di chuyển các vật liệu, đang làm các bác thợ xây với những hình ảnh ngộ nghĩnh ở phía trên mảng tường. Còn phía mảng tường tôi chỉ đạo giáo viên trang trí bằng nhựa trong hoặc thảm gai, trong đó có các sản phẩm do chính tay trẻ làm để trang trí cho góc đó. Nếu không có các chất liệu trên thì tôi chỉ đạo giáo viên hai lớp 4 -5 tuổi dùng ni lông, mặt sau của lịch tường.
Để phát huy tối đa tác dụng của môi trường hoạt động sau khi chuyển chủ đề, tôi đã chỉ đạo giáo viên thay đổi nội dung chủ đề mới. Giáo viên cùng trẻ thảo luận và đặt tên cho chủ đề mới và tên của góc chơi của mình. Nội dung của các góc tôi chỉ đạo giáo viên giới thiệu cho trẻ về các sản phẩm bằng các ngôn ngữ nghệ thuật để tích lũy cho trẻ có vốn hiểu biết về nghệ thuật, say mê nghệ thuật. Từ đó kích thích lòng ham muốn tham gia sáng tạo sản phẩm nghệ thuật để trang trí .
Ví dụ : Ở góc tạo hình :
Tôi chỉ đao giáo viên giới thiệu cho trẻ biết " đây là ngôi nhà nghệ thuật của chúng mình . Chúng mình hãy cùng chọn một cái tên thật hay để đặt cho nó nhé, nào ai có ý kiến ? cô gợi ý các tên như sau: họa sĩ nhí, bé khéo tay, bé làm họa sĩ, họa sĩ tí hon ..." Cho  trẻ thảo luận và lựa chọn nếu trẻ nào nghĩ được tên khác hay hơn cô có thể chọn làm tên góc hoạt động .
Bây giờ ngôi nhà này đã có tên rồi : Cô giới thiệu  với chúng mình đây là hình ảnh hai bạn Gấu đang tập vẽ tranh, bạn Thỏ đang nặn ... tranh này do cô tự làm lấy, chúng mình thấy như thế nào? còn đây là bức tranh vẽ về ngôi nhà mơ ước của bạn Tuấn năm trước học ở đây, còn đây là tranh dán hình ngôi nhà của bạn Thùy Linh, còn đây là con gà, con vịt, quả cảm... bây giờ cô muốn mỗi bạn hãy làm thật nhiều những sản phẩm để trang trí cho ngôi nhà của chúng mình đẹp hơn nhé. Cô muốn trong lớp mình ai cũng có sản phẩm để được trang trí lên từng ngôi nhà nhỏ của chúng mình để cô thay các tranh vẽ của bạn cũ, chúng mình có đồng ý không? Từ lời gợi mở như vậy đã kích thích trẻ tạo ra sản phẩm mới .
Để gây hứng thú cho trẻ trong góc tạo hình. Tôi đã chỉ đạo giáo viên chuẩn bị mảng cung cấp kiến thức, các nguyên vật liệu phù hợp và phong phú về chủng loại. Ví dụ : Giấy màu, tranh ảnh cũ, màu nước, đất nặn ...
Nguyên vật liệu tôi chỉ đạo giáo viên luôn để ở trạng thái mở để trẻ dễ sử dụng khi vào hoạt động. Bên cạnh đó tôi cũng chỉ đạo 4 giáo viên khối 4 – 5 tuổi chuẩn bị một bức tranh hay sản phẩm tạo hình mà giáo viên đã cung cấp hoặc sắp cung cấp trên hoạt động học để làm mảng cung cấp kiến thức cho trẻ, thu hút sự chú ý của trẻ trong các giờ đón và trả trẻ, giờ hoạt động góc, kết hợp với lời gợi ý trẻ vào góc chơi, từ đó giúp trẻ củng cố và làm quen kiến thức, giúp trẻ tăng thêm vốn kiến thức, kỹ năng trong giờ hoạt động học.
Không chỉ có góc tạo hình mới phát huy khả năng tạo hình cho trẻ . Cụ thể :
+ Góc khám phá khoa học: trong góc khám phá khoa học luôn có nội dung cung cấp cho trẻ về toán và khám phá khoa học ... thông qua các môn học đó, tôi đã chỉ đạo giáo viên thiết kế lựa chọn các trò chơi, nội dung để củng cố, cung cấp cho trẻ, từ đó giáo viên có thể lồng ghép, rèn luyện kỹ năng tạo hình cho trẻ, kỹ năng cầm bút và kỹ năng tô màu .
+ Góc sách : Là một góc yên tĩnh nhất, khi vào góc sách trẻ được xem các loại sách, tô vẽ, làm tranh truyện, kể chuyện sáng tạo, cùng cô kể về các đồ dùng liên quan tới chủ đề đang thực hiện .
Ví dụ : Giáo viên hướng dẫn trẻ tô tranh truyện, hướng dẫn cách tô màu cho bức tranh thêm đẹp.
Như vậy, ở mỗi góc chơi, nhóm chơi chỉ có một nhóm trẻ hoặc một cá nhân tham gia hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên muốn rèn trẻ tiếp thu chậm hoặc củng cố kỹ năng cho trẻ, từ đó giúp trẻ phát triển hơn về kỹ năng tạo hình.
Nếu diện tích phòng học chật, tôi chỉ đạo giáo viên tận dụng không gian bên ngoài như hiên của phòng học làm nơi trưng bày sản phẩm của trẻ . Giáo viên bố trí mỗi trẻ có một ô để cài sản phẩm để nhận xét, đánh giá của trẻ, để trẻ tự tay cầm ra ô của mình cài vào. Ở đây trẻ được quan sát toàn bộ sản phẩm của mình và của bạn. Trẻ có thể tự so sánh bài tập của ai đẹp hơn, xấu hơn, nếu bài của bé xấu thì bé phải cố lên, lần sau phải làm cho đẹp hơn để bằng bạn hoặc làm đẹp hơn để có bài trang trí trong các góc. Từ kết quả đó sẽ kích thích lòng ham muốn say mê học tạo hình của trẻ .
Ngoài ra tôi còn chỉ đạo giáo viên trang trí xen kẽ trồng cây xanh, sắp xếp đồ dùng đồ chơi cho hợp lý để tạo môi trường thực sự phù hợp với tâm lý của trẻ để trẻ hứng thú tham gia hoạt động tạo hình.
1.2 Tạo môi trường hoạt động âm nhạc phong phú
Chỉ đạo giáo viên vẽ tranh, sưu tầm tranh ảnh từ họa báo, lịch.có nội dung về hoạt động âm nhạc, nội dung bài sắp học để trang trí hoặc làm đồ dùng giảng dạy. 
Trang trí góc âm nhạc thật sinh động và thay đổi theo chủ đề để gây sự thu hút đối với trẻ. Góc âm nhạc là nơi trẻ có điều kiện thể hiện khả năng âm nhạc của mình. Trẻ có thể làm quen, ôn luyện, củng cố và vận dụng phát triển những kĩ năng âm nhạc qua các trò chơi, hoạt động phát triển khả năng sáng tạo của trẻ. Tại đây trẻ tự hát, hay tự vận động theo nhạc, biểu diễn một mình hay theo nhóm một cách hứng thú và sáng tạo.
Bên cạnh đó tôi cũng chỉ đạo giáo viên tham mưu với nhà trường để mua thêm đàn Oogar, đàn ghi ta điện, đàn bầu, sáo....Vận động, phối hợp với phụ huynh để mua các dụng cụ như loa đeo thắt lưng, micro bluetooth, đèn led.
Tận dụng diện tích phòng học, phòng âm nhạc tôi đã chỉ đạo giáo viên bố trí sắp xếp các học liệu, dụng cụ hợp lí đẹp mắt như: các đồ dùng, đồ chơi âm nhạc có thể sắp xếp theo từng nhóm riêng ( nhạc cụ thật – nhạc cụ đồ chơi; nhạc cụ gõ – thổi - gãy) hoặc sắp xếp theo trật tự tùy ý nhưng phải đảm bảo gọn gàng đẹp mắt và thuận tiện khi giáo viên và trẻ lấy ra sử dụng.
Khi thực hiện các hoạt động âm nhạc, trọng tâm là dạy múa minh họa, phòng âm nhạc có các thiết bị như đàn oocgan, quạt múa, gương soi..để trẻ hứng thú hoạt động. Đồng thời trong quá trình thực hiện, trẻ có thể nhìn vào gương điề

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_bien_phap_chi_dao_giao_vien_sang_tao_trong_to_chuc_hoat.doc