SKKN Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3- 4 tuổi tại trường mầm non Nga Văn

SKKN Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3- 4 tuổi tại trường mầm non Nga Văn

 “Trẻ em hôm nay- Thế giới ngày mai”

Thế giới trẻ thơ ,một thế giới đã từng là đề tài của biết bao cuốn sách, nguồn cảm xúc của biết bao tác giả. Nhiều công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học, giáo dục học đã cho chúng ta thấy rằng trong những năm đầu của cuộc đời đứa trẻ hệ thần kinh mềm mại hơn, non yếu hơn. Trong khoảng thời gian đó rất dễ hình thành những nét cơ bản của cá tính và những thói quen nhất định.Vì vậy việc quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là trách nhiệm và nghĩa vụ chung mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội .

Bậc học mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng đầu tiên cho việc giáo dục con người mới trong tương lai. Trường mầm non là môi trường thuật lợi nhất cho việc hình thành và phát triển toàn diện về nhân cách ban đầu, cũng như phát triển các lĩnh vực giáo dục kĩ năng của trẻ.

Muốn chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tốt, phát triển cân đối, hài hoà về mọi mặt thì nhà giáo dục phải tác động đến trẻ từ nhiều phía, bằng nhiều hình thức, thủ thuật, phương pháp khác nhau như tổ chức và thực hiện tốt, đầy đủ ba nội dung lớn đó là chăm sóc trẻ khoẻ mạnh thực hiện cân - đo - khám sức khoẻ đúng theo định kỳ, được theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn về thể chất và tâm lý cho trẻ. Công tác nuôi dưỡng tốt chế biến thực phẩm theo đúng độ tuổi, ăn đủ chất, đủ lượng, đảm bảo định lượng Klo theo quy định. Tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, sáng tạo, xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung chương trình, xây dựng mạng nội dung, mạng hoạt động, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày, xác định mục đích về kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với đặc điểm, khả năng nhận thức của trẻ, tình hình thực tế của địa phương. Trẻ được tham gia vào các hoạt động chơi - tập có chủ định như làm quen với hoạt động tạo hình, âm nhạc, thể chất và tổ chức các chế độ, thời điểm trong ngày của trẻ như hoạt động góc, hoạt động đi dạo, đi thăm,hoạt động các ngày hội, ngày lễ Xác định được kĩ năng sống đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của trẻ như vậy. Nên tôi rất băn khoăn, làm thế nào để lựa chọn được nội dung, phương pháp phát triển kỹ năng sống cho trẻ đúng và phù hợp với lứa tuổi, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ có nề nếp thói quen, kỹ năng giao tiếp trong mọi hoạt động cũng như thế giới xung quanh trẻ.

 

doc 28 trang thuychi01 21/05/2020 1541
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3- 4 tuổi tại trường mầm non Nga Văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGA SƠN 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG 
CHO TRẺ 3 – 4 TUỔI Ở TRƯỜNG 
MẦM NON NGA VĂN
 Người thực hiện: Vũ Thị Loan
 Chức vụ: Giáo Viên
 Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Văn
 SKKN lĩnh vực: Chuyên môn
 THANH HÓA, NĂM 2019
 MỤC LỤC
Nội dung
Trang
1 . MỞ ĐẦU
1
1.1.Lý do chọn đề tài
1
1.2. Mục đích nghiên cứu
2
1.3. Đối tượng nghiên cứu
2
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2
2. NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
3
2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề
3
2.2. Thực trạng của vấn đề
4
2.3. Các giải pháp và tổ chức thực hiện 
6
2.3.1. Lập kế hoạch hoạt động kỹ năng sống cho trẻ 3 – 4tuổi theo các chủ đề năm học 2018 - 2019
6
2.3.2. Tạo môi trường thân thiện giáo dục trẻ kỹ năng sống theo phương châm lấy trẻ làm trung tâm
8
2.3.3. Dạy trẻ kỹ năng sống thông qua hoạt động học.
9
2.3.4.Kết hợp phương pháp dùng trò chơi tạo tình huống.
11
2.3.5. Dạy trẻ kỹ năng sống thông qua mọi lúc mọi nơi và các ngày hội, ngày lễ.
12
2.3.6. Tuyên truyền, phối hợp với các bậc cha mẹ trẻ về nội dung và cách rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ trong gia đình.
16
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
18
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
18
3.1. Kết luận:
18
3.2. Kiến nghị
20
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài :
 “Trẻ em hôm nay- Thế giới ngày mai”
Thế giới trẻ thơ ,một thế giới đã từng là đề tài của biết bao cuốn sách, nguồn cảm xúc của biết bao tác giả. Nhiều công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học, giáo dục học đã cho chúng ta thấy rằng trong những năm đầu của cuộc đời đứa trẻ hệ thần kinh mềm mại hơn, non yếu hơn. Trong khoảng thời gian đó rất dễ hình thành những nét cơ bản của cá tính và những thói quen nhất định.Vì vậy việc quan tâm, bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là trách nhiệm và nghĩa vụ chung mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội .
Bậc học mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng đầu tiên cho việc giáo dục con người mới trong tương lai. Trường mầm non là môi trường thuật lợi nhất cho việc hình thành và phát triển toàn diện về nhân cách ban đầu, cũng như phát triển các lĩnh vực giáo dục kĩ năng của trẻ.
Muốn chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tốt, phát triển cân đối, hài hoà về mọi mặt thì nhà giáo dục phải tác động đến trẻ từ nhiều phía, bằng nhiều hình thức, thủ thuật, phương pháp khác nhau như tổ chức và thực hiện tốt, đầy đủ ba nội dung lớn đó là chăm sóc trẻ khoẻ mạnh thực hiện cân - đo - khám sức khoẻ đúng theo định kỳ, được theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn về thể chất và tâm lý cho trẻ. Công tác nuôi dưỡng tốt chế biến thực phẩm theo đúng độ tuổi, ăn đủ chất, đủ lượng, đảm bảo định lượng Klo theo quy định. Tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, sáng tạo, xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung chương trình, xây dựng mạng nội dung, mạng hoạt động, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày, xác định mục đích về kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với đặc điểm, khả năng nhận thức của trẻ, tình hình thực tế của địa phương. Trẻ được tham gia vào các hoạt động chơi - tập có chủ định như làm quen với hoạt động tạo hình, âm nhạc, thể chất và tổ chức các chế độ, thời điểm trong ngày của trẻ như hoạt động góc, hoạt động đi dạo, đi thăm,hoạt động các ngày hội, ngày lễXác định được kĩ năng sống đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của trẻ như vậy. Nên tôi rất băn khoăn, làm thế nào để lựa chọn được nội dung, phương pháp phát triển kỹ năng sống cho trẻ đúng và phù hợp với lứa tuổi, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ có nề nếp thói quen, kỹ năng giao tiếp trong mọi hoạt động cũng như thế giới xung quanh trẻ. 
Giáo dục mầm non giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy việc giáo dục trẻ là trách nhiệm không phải của riêng ai mà là của toàn xã hội, trong đó gia đình và nhà trường là hai nhân tố quan trọng nhất.Bởi lẽ trẻ mầm non rất nhạy cảm với những tác động xấu của môi trường xung quanh. Cho nên môi trường sống của trẻ hôm nay phụ thuộc nhiều vào người lớn, gia đình, trường lớp và cộng đồng xã hội, việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng đối với ngành học mầm non, là con đường, là tiền đề cơ bản hình thành và phát triển toàn diện nhân cách ban đầu và tạo nền móng cho sự phát triển về thể chất, tâm lý và chuẩn bị đầy đủ về tâm thế cho trẻ ở các bậc học tiếp theo.
Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hà viện khoa học giáo dục Việt Nam có viết: “ Để đứa trẻ trở thành cá thể độc lập tự chủ sống khỏe sống tốt và thành công trong tương lai thì ngay từ nhỏ cần giáo dục cho trẻ các kỹ năng sống, đó có thể coi như chìa khóa cho sự sống còn và phát triển của con người” [1].
Trên thực tế lớp 3 tuổi B3 do tôi chủ nhiệm một số trẻ chưa mạnh dạn tự tin, chưa có khả năng thói quen tự phục vụ, trong khi tham gia các hoạt động trẻ chưa biết đoàn kết hợp tác với bạn. Vậy làm thế nào để giáo dục cho trẻ kỹ năng sống có hiệu quả và phát triển một cách toàn diện về mọi mặt, đó là câu hỏi luôn đặt ra cho tôi .Từ những trăn trở suy nghĩ trên tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3- 4 tuổi tại trường mầm non Nga Văn” để nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng kỹ năng sống cho trẻ nói riêng và chất lượng giáo dục trẻ toàn diện nói chung..
1.2. Mục đích nghiên cứu :
 - Góp phần hình thành và phát triển toàn diện về nhân cách ban đầu và năm lĩnh vực giáo dục.
 - Rèn luyện các kiến thức kỹ năng cho trẻ nề nếp thói quen trong sinh hoạt hàng ngày.
 - Mở rộng và làm giàu vốn từ, kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ trong sáng mạch lạc cho trẻ
 - Kích thích được sự hứng thú của trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động .
 - Tạo cho trẻ có các mối quan hệ gần gũi, đầm ấm thân thiện với môi trường xung quanh.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
 Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3- 4 tuổi lớp B3 trường mầm non Nga Văn.
1.4. Phương pháp nghiên cứu :
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết:
Giáo viên lựa chọn, sưu tầm các nguồn tài liệu có nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu, để vận dụng và đưa ra các biện pháp tổ chức thực hiện cho phù hợp
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin:
Nhằm nắm bắt đặc điểm, tình hình của trẻ, giáo viên đi điều tra từng hộ gia đình, gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh, ghi chép đầy đủ các thông tin về trẻ.
- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu:
 Sau khi khảo sát tôi đã thiết lập biểu bảng điền đầy đủ và xử lý số liệu phù hợp với nội dung đề tài nghiên cứu 
- Phương pháp sử dụng tình huống:
Đưa ra các tình huống cụ thể, kích thích trẻ tìm tòi suy nghĩ giải quyết vấn đề đặt ra. 
- Phương pháp trò chơi:
Sử dụng các loại trò chơi để kích thích trẻ tự nguyện, hoạt động tích cực
- Phương pháp thực hành trải nghiệm:
Tổ chức cho trẻ hành động thao tác trực tiếp đồ vật, đồ chơi, sử dụng các yếu tố chơi, các trò chơi đơn giản thích hợp để khích lệ trẻ hoạt động
Phương pháp nêu gương- đánh giá:
Nêu gương là hình thức khen, chê đúng lúc, đúng chỗ, biểu dương là chính
Đánh giá thể hiện thái độ đồng tình hoặc chưa đồng tình trước việc làm, hành vi, cử chỉ,từ đó đưa ra nhận xét, tự nhận xét, tình huống , hoàn cảnh cụ thể
.
 2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
2.1. Cơ sở lý luận.
 Hiện nay có rất nhiều khái niệm và quan điểm khác nhau về kỹ năng sống tùy thuộc vào từng thời gian, từng hoàn cảnh đất nước, từng môi trường sống của mỗi địa phương để có một cách giáo dục kĩ năng sống khác nhau. 
Đối với trẻ mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi nói riêng thì đây là một giai đoạn hết sức quan trọng “ khủng hoảng tuổi lên ba”. Giai đoạn này trẻ có những thay đổi lớn về tâm sinh lý, trẻ bướng bỉnh hơn, nghịch hơnnhưng trẻ cũng tò mò hơn, thích tự làm và thích thể hiện bản thân
 Trẻ được hoạt động trong môi trường giáo dục phù hợp với đặc điểm và khả năng nhận thức của trẻ trong độ tuổi. Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo 3-4 tuổi.( Theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình Giáo dục mầm non) về sự phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội, khả năng thẩm mỹ của trẻ. Tạo điều kiện, khuyến khích trẻ tự tin bày tỏ ý kiến, thể hiện thái độ, bộc lộ sở thích, và khả năng. Trẻ được lựa chọn, được đưa ra quyết định, thực hành để trẻ cảm nhận về tình cảm và rèn luyện kỹ năng hành vi.
Thực hiện Kế hoạch số 56/KH - BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 Hình thành cho trẻ hệ thống các kỹ năng xã hội cần thiết trong cuộc sống của trẻ: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp hoạt động với người khác, kỹ năng tuân thủ qui định ở những nơi sinh hoạt chung[2]
Theo Modun 39 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non “ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên mầm non”. Để giúp trẻ làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình, nhưng điều quan trọng hơn nữa là việc trẻ sẽ vận dụng những kỹ năng đó như thế nào trong cuộc sống. Việc áp dụng một cách linh hoạt các kỹ năng sống cần thiết vào cuộc sống sẽ giúp cho trẻ có những nền tảng vững chắc trong việc tạo dựng tư thế chủ động sáng tạo của một đứa trẻ năng động.[3]
Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc rèn kỹ năng sống cho trẻ Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành chỉ thị số 40/2008/CT- BGDĐT ngày 22/7/2008 về việc phát động phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong đó có nội dung rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.[4]
Nhằm giúp trẻ có những kỹ năng sống lành mạnh, trong sáng, trẻ nhận biết và phân biệt được những hành vi, thái độ, việc làm đúng, sai, những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.Trẻ biết vận dụng những kiến thức của mình để thực hiện theo cái đúng, cái hay, cái đẹp và biết giải quyết những khó khăn trong cuộc sống cho phù hợp. Muốn vậy, phải tạo cho trẻ có môi trường để trải nghiệm, thực hành. Dạy kỹ năng sống cho trẻ là truyền cho trẻ những kinh nghiệm sống của người lớn.Nhưng trên thực tế, trong xã hội hiện nay các gia đình thường chú trọng đến việc học kiến thức của trẻ mà không chú ý đến phát triển các kỹ năng sống cho trẻ. Luôn bao bọc, nuông chiều, làm hộ trẻ khiến trẻ ỷ lại, ích kỷ, không quan tâm đến người khác và các kỹ năng trong cuộc sống rất hạn chế. Vì vậy giáo dục kỹ năng sống sẽ thúc đẩy những hành vi mang tính xã hội tích cực, giúp nâng cao chất lượng của cuộc sống xã hội, trẻ có được những kỹ năng cơ bản tạo điều kiện cho quá trình phát triển của trẻ sau này.
 Nắm bắt được rõ đặc điểm của lứa tuổi, người giáo viên sẽ dễ dàng hiểu trẻ, có cách giao tiếp phù hợp với trẻ, hay lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức, tổ chức các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục phù hợp nhằmnâng cao chất lượng toàn diện cho trẻ.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
 2.2.1. Thuận lợi:
*Về cơ sở vật chấ,trang thiết bị: Trường mầm non Nga Văn nằm ngay khu trung tâm của xã, là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, có đầy đủ phòng học và một số phòng chức năng rộng rãi, khang trang, có các khu vườn cổ tích, vườn rau, khu vui chơi vận động của trẻcó khuôn viên sư phạm xanh - sạch - đẹp, có đồ chơi ngoài trời đạt từ 5 loại trở lên. Nhà trường luôn đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 
 Phòng học của lớp rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ các tủ góc đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy học và rèn kỹ năng sống cho trẻ . 
- Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình, đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn, năng động có nhiều sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ. Bản thân tôi là một giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn trên chuẩn (Đại học Sư phạm Mầm non), có niÒm đam mê với công tác chăm sóc giáo dục trẻ, điều đặc biệt tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ 3 - 4 tuổi, rõ nét nhất vẫn là d¹y kü n¨ng sèng cho trÎ. Tôi luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ giúp đỡ của tập thể giáo viên nhà trường; sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và nhất là các bËc cha mẹ học sinh, tạo điều kiện về kinh phí cũng như đồ dùng, đồ chơi. Nên ngay từ đầu năm học, tôi đã xây dựng lịch trình d¹y kü n¨ng sèng cho trÎ lớp mình.
*Đối với giáo viên: Trình độ chuyên môn đạt chuẩn, có tâm huyết với nghề.Tôi đã được phân công dạy lớp mẫu giáo 3 tuổi B3, được nhà trường tạo điều kiện cho đi dự các giờ dạy tốt, các tiết dạy mẫu,tham khảo các sách báo tập san, tài liệu chuyên ngành. Được tham gia các chuyên đề do Phòng giáo dục tổ chức đã giúp tôi có thêm kiến thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động cho trẻ đạt hiệu quả cao.
*Đối với học sinh: Trẻ đến trường được học chương trình theo từng độ tuổi, ngoan ngoãn, mạnh dạn tự tin, hứng thú tham gia vào các hoạt động giáo dục
Hầu hết là các cháu đều ăn bán trú tại trường nên các hoạt động lồng ghép tích hợp dạy trẻ hình thành kỹ năng sống vào tất cả các thời điểm trong ngày của trẻ được đảm bảo chất lượng và tất cả các trẻ đều được tham gia.
*Đối với phụ huynh: Đa số phụ huynh quan tâm đến việc giáo dục con em mình, luôn phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên, ủng hộ các họat động do nhà trường tổ chức, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ tham gia một cách tích cực trong mọi hoạt động, luôn phối kết hợp với giáo viên trong giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
2.2.2. Khó khăn:
:* Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị: 
Về cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi của nhà trường còn chưa đồng bộ như các thiết bị công nghệ thông tin vào các hoạt động như: máy chiếu, máy ghi hình và còn thiếu một số phòng học, nên cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động
 * Đối với giáo viên:
 - Kiến thức về dạy trẻ kỹ năng sống để vận dụng vào trrong giảng dạy còn hạn chế nên chưa cuốn hút trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động 
 - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động còn nhiều hạn chế như:máy chiếu 
 *Đối với học sinh: 
 - Tổng số lớp có 38 cháu nhưng trong đó có một số cháu đi học không qua độ tuổi nhà trẻ nên khi trẻ đến trường trẻ còn sợ sệt, nhút nhát kỹ năng tự phục vụ và một số kỹ năng khác còn nhiều hạn chế, vì vậy các cháu chưa thật sự tự tin để hòa nhập cùng bạn bè.
- Một số cháu chưa có thói quen tốt trong hoạt động vui chơi, ý thức chăm sóc và bảo vệ cây xanh còn kém, còn có các cháu vẫn còn tình trạng ngắt lá, bẻ cành, vứt rác bừa bãi hoặc có thái độ thờ ơ, vô cảm trước môi trường chưa tốt.
*Đối với phụ huynh:
 - Có một số phụ huynh quá chú trọng đến việc phát triển kinh tế, chưa chú trọng đến con cái, ít quan tâm đến việc học của con cái, chưa thực sự coi trọng giáo dục mầm non
- Nhận thức của phụ huynh chưa đồng đều về kiến thức giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, một số còn nặng giáo dục con theo quan điểm truyền thống.
 - Còn một số phụ huynh chưa gương mẫu trong thực hiện hành vi lễ giáo trước trẻ như: nói tục, nói trống không...làm ảnh hưởng đến nề nếp của trẻ
* KÕt qu¶ cña thùc tr¹ng: 
Qua khảo sát thực trạng trên trẻ đầu năm về việc thực hiện hoạt động cho thấy kết quả như sau:
 Phụ lục 1- Bảng 1 (kết quả khảo sát trẻ đầu năm học tháng 9/2018) Từ kết quả đánh giá ban đầu cho thấy tỉ lệ trẻ đạt chưa cao và chưa đạt còn chiếm nhiều, làm thế nào để giúp trẻ kĩ năng sống được tốt nhất, hiệu quả nhất, tôi đã quyết định lựa chọn một số giải pháp.
 2.3. Các giải pháp tổ chức thực hiện.
Việc bồi dưỡng kinh nghiệm sống, rèn luyện thói quen tốt giúp trẻ hình thành kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, biết hợp tác cùng bạn, xây dựng tính độc lập, kích thích óc tò mò, khả năng sáng tạo: biết yêu thương, chia sẻ, biết lắng nghe người khác nói, đồng thời biết diễn đạt ý của mình trong nhóm bạn, ngoài ra còn xây dựng ở trẻ lòng tự tin khi tiếp nhận thử thách mới.
Để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi trường mầm non Nga Văn, tôi đã thực hiện một số giải pháp sau:
2.3. 1. Lập kế hoạch hoạt động kỹ năng sống cho trẻ 3 – 4 tuổi theo các chủ đề năm học 2018 – 2019
Lập kế hoạch hoạt động kỹ năng sống theo chủ đề là việc làm cần thiết để giáo viên lựa chọn nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các hoạt động để phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, khả năng nhận thức của trẻ, chủ đề để tôi xây dựng kế hoạch và từ đó để thực hiện 
 Kế hoạch tổ chức thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi, lớp mẫu giáo B3. Giáo viên chủ nhiệm :Vũ Thị Loan
Tháng
Chủ đề
Nội dung giáo dục kỹ năng sống trọng tâm
Mục tiêu giáo dục
9
Trường mầm
non
- Trẻ đến lớp biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định
- Biết lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng nơi qui định
- Trẻ biết chào hỏi lễ phép với phụ huynh và cô giáo trước khi vào lớp và ứng xử với bạn bè
- 100% trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định
- 100% trẻ lấy đồ chơi và cất đồ chơi đúng nơi qui định
- 100% trẻ có lễ phép trước khi vào lớp
10
Bản thân
Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Giữ gìn thân thể sạch sẽ
- Biết mặc quần áo hoặc cởi quần áo mỗi khi nóng lạnh, cất đúng nơi qui định
- 100% trẻ biết rửa tay -
- 100% trẻ biết giữ thân thể sạch sẽ
- 100% trẻ biết mặc quần áo hoặc cởi quần áo mỗi khi nóng lạnh
11
Gia đình
- Trẻ biết kính trọng ông, bà, bố mẹ lễ phép người lớn
- Trẻ biết giúp đỡ bố mẹ như tưới cây, quyét nhà, chơi với em
- 100% trẻ biết kính trọng ông, bà, bố mẹ lễ phép người lớn
- 85% trẻ biết giúp đỡ bố mẹ như tưới cây, quyét nhà, chơi với em
12
Nghề nghiệp
- Trẻ biết quí trọng của người lao động từ đó biết tiết kiệm điện nước trong sinh hoạt hàng ngày
- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ một số công việc phù hợp với độ tuổi, sắp xếp bàn ghế, cất gối, chiếu, sạp ngủ cùng với bạn trong lớp..
- 90% Trẻ biết quí trọng người lao động và nước trong sinh hoạt
- 87% trẻ biết giúp đỡ một số công việc phù hợp với độ tuổi, sắp xếp bàn ghế, cất gối, chiếu, sạp ngủ..
1
Thực vật
- Trẻ biết cắm hoa khi có ngày lễ, ngày tết
- Trẻ biết chăm sóc cây
- 85%trẻ biết cắm hoa
-100%trẻ biết chăm sóc cây, không ngắt lá bẻ cành
2
Động vật
- Trẻ biết chăm sóc bảo vệ vật nuôi trong gia đình
-100% trẻ biết cho vịt, gà ăn, giúp đỡ bố mẹ
3
Giao thông
- Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và nhắc nhở bố mẹ đội mũ bảo hiểm
- Biết một số luật giao thông đơn giản
-100% trẻ tham giao thông phải đội mũ bảo hiểm
-100% trẻ biết luật giao thông
4
- Hiện tượng tự nhiên
- Trẻ biết một số hiện tượng thời tiết trong ngày để mặc quần áo cho phù hợp
- Trẻ biết một số hiện tượng thời tiết thay đổi bất thường sau mưa, sấm, sét, cầu vòng..
-100% trẻ mặc quần áo theo thời tiết
-100% trẻ biết thời tiết sau mưa
5
- Quê hương đất nước- Bác Hồ
- Trẻ nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ
- Trẻ biết bảo vệ quần đảo trường xa, hoàng sa là của Việt Nam
-100% trẻ biết các anh hùng quên mình bảo vệ tổ quốc
-100%trẻ biết bảo vệ quần đảo trường sa, hoàng sa
BGH duyệt GVCN
Để thực hiện biện pháp này tôi đã tích cực:
+ Sưu tầm tìm tài liệu, sách báo, tập san, truy cập những tranh ảnh, đồ dùng, nội dung hay trên mạng Itenet, băng đĩa chiếu để học về giáo dục kỹ năng sống cho trẻđể tích luỹ thêm kinh nghiệm, kiến thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
+ Tham gia đầy đủ các chuyên đề do nhà trường và phòng giáo dục mở thảo luận về nội dung thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
+ Tham gia dự các giờ dạy mẫu có lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ..
* Kết quả: Dựa vào đặc điểm tâm sinh lý khả năng nhận thức và nội dung yêu cầu của chương trình tôi đã tổ chức thực hiện giáo dục kỹ năng sống vào trong các thời điểm trong ngày của trẻ và trẻ lớp tôi đã có nhiều tiến bộ, có hiệu quả và được nhà trường phê duyệt phù hợp với nội dung ,đạt kết quả cao
2.3.2. Tạo môi trường thân thiện giáo dục trẻ kỹ năng sống theo phương châm lấy trẻ làm trung tâm.
 Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên và xã hội cần thiết và trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm s

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_giai_phap_giao_duc_ky_nang_song_cho_tre_3_4_tuoi.doc