Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục đạo đức học sinh bằng những câu chuyện kể về Bác Hồ

Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục đạo đức học sinh bằng những câu chuyện kể về Bác Hồ

         * Cơ sở của sáng kiến: Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước. Do vậy, chúng ta phải có trách nhiệm “Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” đây là trách nhiệm chung của cha mẹ, nhà trường và xã hội. Tất cả đều có mối kết hợp hài hòa để tạo một môi trường sống thuận lợi cho sự phát triển nhân cách của trẻ. Song do rất nhiều nguyên  nhân  dẫn đến ảnh hưởng về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Có một vài học sinh vi phạm những chuẩn mực đạo đức, số học sinh vi phạm không nhiều, nhưng hậu quả hành vi của các em gây ra cho gia đình cũng như xã hội rất lớn.                                             

Trong phạm vi nhà trường, có nhiều học sinh dễ bị lôi kéo bởi những hành vi xấu. Vì vậy nếu giáo dục không đúng đắn và kip thời thì số học sinh này sẽ gia tăng nhanh, ảnh hưởng đến bậc học sau, dẫn đến kết quả của quá trình giáo dục trong nhà trường ngày càng có nguy cơ đi xa mục tiêu giáo dục. Vì vậy nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh và có biện pháp thích hợp để ngăn chặn, uốn nắn những vi phạm của các em  một cách kịp thời là vấn đề cấp thiết đối với toàn xã hội, đặc biệt là nhà trường. Nhưng hiện nay, vấn đề giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường chưa được các thầy cô giáo nhận thức đúng với tầm quan trọng của nó và chưa thực hiện triệt để theo những yêu cầu sư phạm trong quá trình giáo dục.

doc 16 trang Phúc Hảo 27/03/2024 1371
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục đạo đức học sinh bằng những câu chuyện kể về Bác Hồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH 
BẰNG NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC HỒ
 A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
 * Cơ sở của sáng kiến: Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước. Do vậy, chúng ta phải có trách nhiệm “Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em” đây là trách nhiệm chung của cha mẹ, nhà trường và xã hội. Tất cả đều có mối kết hợp hài hòa để tạo một môi trường sống thuận lợi cho sự phát triển nhân cách của trẻ. Song do rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ảnh hưởng về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Có một vài học sinh vi phạm những chuẩn mực đạo đức, số học sinh vi phạm không nhiều, nhưng hậu quả hành vi của các em gây ra cho gia đình cũng như xã hội rất lớn. 
Trong phạm vi nhà trường, có nhiều học sinh dễ bị lôi kéo bởi những hành vi xấu. Vì vậy nếu giáo dục không đúng đắn và kip thời thì số học sinh này sẽ gia tăng nhanh, ảnh hưởng đến bậc học sau, dẫn đến kết quả của quá trình giáo dục trong nhà trường ngày càng có nguy cơ đi xa mục tiêu giáo dục. Vì vậy nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh và có biện pháp thích hợp để ngăn chặn, uốn nắn những vi phạm của các em một cách kịp thời là vấn đề cấp thiết đối với toàn xã hội, đặc biệt là nhà trường. Nhưng hiện nay, vấn đề giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường chưa được các thầy cô giáo nhận thức đúng với tầm quan trọng của nó và chưa thực hiện triệt để theo những yêu cầu sư phạm trong quá trình giáo dục.
 * Tổng quan thông tin: Mục đích giáo dục của chúng ta là cải thiện những hành vi sai lệch đó và dần dần giúp các em xây dựng lại nhân cách và phát triển nhân cách theo những chuẩn mực đạo đức quy định.
 Theo thực tế cho thấy rằng phần đông các thầy cô giáo chưa nắm vững bản chất, đặc điểm của quá trình giáo dục đạo đức học sinh. Khi tiến hành giáo dục đạo đức học sinh còn thiếu cơ sở khoa học, thường dựa vào những kinh nghiệm thông thường mà áp dụng chung chung cho tất cả các đối tượng học sinh. 
 Trong giáo dục học sinh dạy chữ và dạy người là hai vấn đề song song tồn tại và có giá trị như nhau. Mục đích của giáo dục là tạo ra những con người có phẩm chất đạo đức và có năng lực. Đặc biệt trong ngày nay hai vấn đề nổi cộm đi trái ngược nhau đó là - Nhân cách học sinh ngày càng xuống cấp, sự phát triển công nghệ thông tin khoa học ngày càng mạnh mẽ. Chính vì vậy, đối với giáo dục học sinh nói chung và học sinh tiểu học nói riêng ngày nay cần phải nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người thầy. Giáo viên chủ nhiệm sẽ là người thực hiện phần lớn công việc giáo dục đạo đức học sinh. Giáo viên có vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý, tổ chức các hoạt động của học sinh ở lớp mình phụ trách, là người chịu trách nhiệm chủ yếu trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh và cũng là người trực tiếp đánh giá , xếp loại hạnh kiểm của các em. Giáo viên chủ nhiệm là cầu nối giữa nhà trường và gia đình, giữa học sinh với nhà trường, giữa học sinh và xã hội.
 * Khẳng định tính khoa học của sáng kiến: Từ xa xưa, ông cha ta đã từng khẳng định: “Tiên học lễ, hậu học văn”; Bác Hồ của chúng ta cũng đã từng nói“Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Điếu đó giúp ta thấy rõ hơn tầm quan trọng của “đức”. Đức là cái gốc, là yếu tố căn bản và quan trọng quyết định nhân cách của một con người. Vì vậy, việc giáo dục đạo đức tư tưởng cho học sinh là việc làm cấp thiết và được đặt lên hàng đầu.
 Tuy nhiên, trong xu thế phát triển chung hiện tại của toàn xã hội, bên cạnh những mặt tích cực, những thành tựu mới đáng phấn khởi đạt được trong các lĩnh vực hoạt động xã hội thì cũng có không ít những tiêu cực ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ làm cản trở quá trình giáo dục. Hình thành nhân cách cho học sinh, mỗi thầy cô giáo chúng ta cần quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức tư tưởng cho học sinh. Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm bản thân tôi nhận thấy rằng giáo dục đạo đức học sinh là công việc quan trọng và phải thực hiện xuyên suốt trong quá trình giáo dục. Nhất là hiện nay các cấp, các ngành trong cả nước đang thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì tại sao chúng ta không đưa tinh thần đó vào công tác giáo dục học sinh. Dạy các em cả trong giờ chơi và giờ học, dạy cả khi các em ở nhà. Muốn thực hiện được điều này giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng được một hình tượng vững chắc trong lòng học sinh. Không gì đẹp hơn cho học sinh học tập và noi theo Bác Hồ, một vĩ nhân của nhân loại, một lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một hình tượng đạo đức toàn vẹn trên mọi lĩnh vực. Chính vì vậy tôi đã vận dụng kinh nghiệm bản thân viết thành sang kiến kinh nghiệm “GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH BẰNG NHỮNG CÂU CHUYỆN KỂ VỀ BÁC HỒ” mà tôi đã thực hiện thành công trong những năm qua. 
B. NỘI DUNG:
	1. Thực trạng:
 Trong thực tế hiện nay, sự phát triển về giáo dục vẫn không đồng đều ở mọi lúc ở mọi nơi. Nhận thức của phụ huynh về giáo dục ở một số địa bàn còn nhiều hạn chế đời sống vật chất của nhân dân còn lắm khó khăn. Việc quan tâm đến học tập của con em họ còn ít, phần lớn giao cho nhà trường là chính. Mặt khác, trong tình hình hiện nay các em còn chịu nhiều ảnh hưởng và có khả năng bị chi phối bởi môi trường xung quanh của xã hội. Bên cạnh điều tốt mà học sinh đã học được từ những công nghệ cao qua điện thoại di động, qua intenet cũng còn những điều xấu luôn bao vây xung quanh các em. Những thói hư tật xấu của học sinh nếu chưa được ngăn chặn kịp thời thì sẽ ảnh hưởng lớn đến các học sinh khác. Chính các học sinh chưa ngoan này làm ảnh hưởng đến tâm lí của giáo viên giảng dạy làm cho tiết học nặng nề, hiệu quả tiết học không cao, làm thầy cô mất hứng thú trong quá trình giảng dạy thậm chí sinh ra bực mình hay có những hành vi, lời nói làm tổ thương đến các em dẫn đến việc vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Hiện nay phần lớn gia đình chỉ có một, hai con. Các em được cưng chìu từ gia đình, tạo cho các em tâm lý ỷ lại, không nghe theo những biện pháp giáo dục ở nhà trường. Ngay phụ huynh cũng muốn con mình đến trường không bị la rầy mà không chú ý giáo dục các em theo hướng tốt mà chủ yếu cưng chìu như những cậu ấm, cô chiêu: muốn gì được nấy? Dần tạo trong tư tưởng các em chỉ biết hành động theo ý mình mà không cần quan tâm đến những người xung quanh.
Trong các nhà trường ít nhiều vẫn còn có hiện tượng học sinh cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, chưa lễ phép, gây mất đoàn kết trong tập thể lớp...
Các em học sinh vừa từ lớp một, hai, ba lên làm quen với môi trường lớp 4, các em khá rụt rè chưa quen với cách học cũng như mạnh dạn bày tỏ ý kiến. Khi phát biểu các em nói không rõ ràng, trả lời trống không, không tròn câu và ít nói lời cảm ơn, xin lỗi với cô, bạn bè. Nhiều em đến trường tỏ ra nói nhiều vì ở nhà các em không có người trò chuyện, chia sẻ ...
Về phía các bậc cha mẹ các em luôn nóng vội trong việc dạy con; họ chỉ chú trọng đến việc con mình về nhà mà chưa đọc, viết chữ, hoặc chưa biết làm Toán thì lo lắng một cách thái quá! Ngoài ra, một trở ngại nữa là phụ huynh trong lớp có một số bố mẹ thì quá nuông chiều, cung phụng con cái khiến trẻ không có kĩ năng tự phục vụ bản thân. Ngược lại, một số phụ huynh vì bận nhiều công việc nên ít quan tâm giúp đỡ con em trong các hoạt động cần thiết
 2. Nội dung giáo dục đạo đức học sinh bằng những câu chuyện kể về Bác Hồ:
* Mục tiêu của giáo dục: Là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Luật Giáo dục - 2005).
Bậc học tiểu học là bậc học nền tảng tạo cơ sở cho HS phát triển học tiếp các bậc học tiếp theo, vì vậy bên cạnh việc trang bị cho học sinh những vốn kiến thức kĩ năng cơ bản trong học tập, lao động còn cần phải chú ý đến việc rèn đạo đức cho học sinh, dạy học sinh cách “làm người”, để học sinh có thêm vốn kinh nghiệm thích ứng với môi trường mới, yêu cầu mới.
Bên cạnh đó mục tiêu của việc giáo dục đạo đức học sinh còn giúp cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh cũng như các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương thấy rõ tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện, coi trọng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; trong đó, chú trọng hiệu quả của công tác giáo dục pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho HS các nhà trường; 
Tiếp tục nâng cao ý thức tự giác trong HS về thực hiện pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi và biết cách tuyên truyền cho những người xung quanh; biết trân trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, sống trung thực, tự trọng, lành mạnh.
	* Nội dung giáo dục cụ thể:
	- Lòng yêu nước, tự hào dân tộc 
+ Câu chuyện: Hai bàn tay; Miền Nam ở trong trái tim tôi; Bác Hồ với bộ đội ở Đền Hùng; các chú có báo không; ......
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; văn hoá.
+ Câu chuyện: Tôn trọng luật lệ; Nước nóng nước nguội; Tài ứng khẩu của Bác; Bữa cơm gia đình;.....
- Ý thức trách nhiệm với việc làm của mình.
+ Câu chuyện: Chiếc đồng hồ quả quýt ; Nước nóng nước nguội; Thời gian quý lắm đấy; Chiếc vòng bạc; đạn bọc đường; .....
- Hòa đồng, thân thiện, quan tâm đến mọi người:
+ Câu chuyện: Ba chiếc ba lô; bát chè sẽ đôi; chú còn trẻ vào hầm trước đi; Bác có phải là vua đâu; Ai ngoan sẽ được thưởng; Chiếc rễ đa tròn; Chú sang xông nhà cho Bác; Tấm lòng của Bác; Những vị khách đặc biệt của Bác Hồ; Ba lần được gặp Bác; Bác Hồ thăm trại nhi đồng; Chú ngã có đau không......
- Tiết kiệm:
+ Câu chuyện: Từ đôi dép đến chiếc ô tô; Bài học về sự tiết kiệm; Bữa ăn tối của Bác; Một lần nhớ mãi; Bác Hồ thích ăn món gì nhất; vừa đẹp vừa đỡ chói mắt đồng bào.....
- Ý thức tự học và rèn luyện
+ Câu chuyện: Bác Hồ với tiếng Hán cổ và hiện đại; Bác Hồ với tiếng Pháp; Bác Hồ với tiếng Anh; Bác Hồ với tiếng Nga; Bác Hồ ở Pacpo; Bác Hồ tăng gia rau cải; quyền lao động của Bác; .....
3. Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh bằng những câu chuyện kể về Bác Hồ:
3.1. Giáo viên là tấm gương sáng mẫu mực cho học sinh noi theo.
 	Rõ ràng khi được giao trách nhiệm làm chủ nhiệm một lớp, người thầy giáo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường về lớp mình phụ trách, chịu trách nhiệm về mọi quyền lợi cũng như nghĩa vụ học tập, rèn luyện của từng học sinh trong lớp mình. Từ khâu định kế hoạch cho đến khâu điều hành thực hiện đều từ giáo viên chủ nhiệm. Vì vậy, giáo viên phải có năng lực tổ chức, phải có tình thương và trách nhiệm cao thì mới có thể hoàn thành tốt công tác của mình. 
Để học sinh nghe và làm đúng những yêu cầu của giáo viên, trước hết các em phải có niềm tin yêu vào thầy cô giáo mà muốn tạo được uy tín đó thì rõ ràng thầy cô giáo không chỉ có năng lực là đủ mà phải thực sự gương mẫu, là tấm gương sáng về mọi mặt để các em noi theo. Đây quả là một thử thách lớn cho giáo viên. Bản thân nhiều khi cũng phải tự cố gắng để vượt qua những trở ngại của chính mình để mẫu mực trước học sinh, tạo dựng niềm tin yêu ở các em. Sự mẫu mực không phải chỉ trong chuyên môn nghiệp vụ mà cả trong lời ăn tiếng nói, trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ cần một sơ suất nhỏ như thiếu công bằng, thiếu tôn trọng các em ... thì sẽ tạo ra sự nghi ngờ trong suy nghĩ, trong sự tín nhiệm của các em đối với thầy cô giáo và thế là khoảng cách giữa học sinh và giáo viên sẽ ngày càng xa hơn. Đặc biệt là trong cách xử lý công việc hàng ngày, giáo viên không nên tùy tiện theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi đuôi chuột”; mà phải thấu đáo, đã nói là làm, làm đến chốn và thật thấu tình đạt lý. Có như thế mới thuyết phục được học sinh, mới tập hợp được các em xung quanh mình cùng hoàn thành tốt kế họach đã định.Nếu người giáo viên cư xử không đúng với đồng nghiệp của mình thì đối với học sinh mình hình ảnh người thầy, người cô trong cái nhìn học sinh chỉ là sự giả tạo. Xã hội ngày càng phát triển, học sinh càng được tiếp cận nhiều với khoa học công nghệ, có thể nói các em “khôn” hơn nhiều ( nói theo nghĩa gốc ). Chính vì thế, muốn được học sinh tôn trọng, noi theo mình, người giáo viên phải thực sự mẫu mực.
	Khi người thầy kể về Bác Hồ phải liên hệ được những gì tự bản thân mình đã học tập và làm được theo Bác để xây dựng trong học sinh một niềm tin tuyệt đối. Chẳng hạn: Sống hòa đồng, biết quan tâm đến mọi người, biết tôn trọng những quy định chung, ứng xử có văn hóa, biết giữ lời hứa, có trách nhiệm với việc làm của mình.. Với mỗi chuẩn mực đạo đức cần giáo dục cho học sinh giáo viên phải chỉ rõ cho học sinh thấy mình đã làm như thế nào và phải nhớ rằng chính bản thân giáo viên phải thực hiện xuyên suốt. Cũng có nghĩa là đi đôi với giáo dục đạo đức học sinh người thầy phải tự rèn luyện bản thân mình từng ngày từng ngày.	
Tuy nhiên để xây dựng lớp thành một tập thể vững mạnh không thể chỉ dựa hoàn toàn vào một giáo viên chủ nhiệm. Muốn thành công còn phải biết dựa vào chính các em học sinh. Vì vậy xây dựng nề nếp tự quản trong học sinh là biện pháp không thể thiếu được trong công tác giáo dục đạo đức học sinh của giáo viên chủ nhiệm.
3.2. Xây dựng lớp thành một tập thể có ý thức tự quản.
 	Trước hết phải hiểu “ý thức tự quản” của học sinh là gì? Đó là tinh thần tự giác thực hiện mọi qui định của người học sinh, là ý thức trách nhiệm cao, là sự gắn bó với tập thể, biết lo cái chung của tập thể và biết yêu thương, gắn bó với bạn bè để giúp nhau cùng tiến bộ. Ý thức tự quản tốt còn là sự chân thành, trung thực, sự tự nguyện hoàn thành mọi công việc được giao không chờ sự nhắc nhở, thúc ép của người khác. Học sinh phải biết tự quản bản thân mình, tự ghép mình vào khuôn khổ kỷ luật của lớp và tự quản lẫn nhau, cùng giám sát, giúp đỡ nhau, tạo điều kiện cho nhau phấn đấu tốt để trở thành con ngoan trò giỏi.
 	Xây dựng nề nếp tự quản tốt trong học sinh là biến ý thức tự quản thành thói quen, thành một nề nếp tốt có tác dụng tích cực trong việc góp phần phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập cũng như trong việc trao dồi phẩm chất đạo dức Đồng thời đối với các em có biểu hiện xấu về đạo đức về ý thức kỉ luật, giáo viên chủ nhiệm và lớp cũng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giúp đỡ bạn sữa chữa lỗi lầm bằng tất cả tình thương và trách nhiệm của mình. Cứ như vậy, dần dà các em hình thành thói quen tốt và không chờ đợi, ỷ lại vào người khác mà ý thức được là phải vươn lên để hoàn thiện nhân cách của mình.
Từ những câu chuyện kể về Bác Hồ mà các em được học, được nghe cho các em thấy được ý thức trách nhiệm cao của Bác trong mọi việc. Dù Bác là một vị Chủ tịch mà vẫn tuân thủ luật lệ như mọi người, sẽ gợi trong ý thức học sinh sự tự giác, hình thành ý thức tự giác để tạo thành một tập thể tự quản tốt. Khi có ý thức con người sẽ thực hiện tốt mọi việc.
3.3. Nâng cao hiệu quả giáo dục lồng ghép trong từng tiết học:
	Giảng dạy hiệu quả mục tiêu giáo dục lồng ghép về các giá trị truyền thống lịch sử dân tộc, văn hoá, giá trị đạo đức cho HS trong các môn học; khắc sâu và khơi dậy trong HS ý thức kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của đất nước; trân trọng bản sắc dân tộc trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; niềm tự hào, tự tôn dân tộc; 
	Tổ chức các hoạt động theo chủ đề để HS hiểu và vận dụng theo tiêu chuẩn “Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan” tiếp tục tổ chức giảng dạy hiệu quả Bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh 
	Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để trang bị cho HS không chỉ có kiến thức văn hoá mà còn có kiến thức cuộc sống xã hội. Tập trung giáo dục HS kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu....Chú trọng, nâng cao giáo dục HS văn hoá giao tiếp, ứng xử với những người xung quanh, với thiên nhiên, môi trường; trong đó những hành vi như biết chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, thực hiện văn hoá giao thông, nói lời cám ơn, xin lỗi, biết thông cảm và sẽ chia cần được giáo dục thường xuyên, đánh giá cụ thể theo nội quy nhà trường để khen, chê rõ ràng đạt hiệu quả giáo dục cao. Phát huy hiệu quả đạt được trong công tác giáo dục truyền thống của ngành GD&ĐT Tỉnh Bạc Liêu và nhà trường. Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt đội của nhà trường cho HS nhằm giới thiệu và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của các thế hệ cán bộ, giáo viên, HS trong nhà trường, của ngành giáo dục; góp phần thúc đẩy tinh thần tu dưỡng đạo đức và ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện của HS.
Duy trì và phát huy hiệu quả các cuộc thi tìm hiểu Pháp luật, tìm hiểu về những giá trị truyền thống; đặc biệt quan tâm công tác tìm hiểu chủ quyền biển đảo. Từ đó tiếp tục giáo dục HS ý thức tìm hiểu giá trị các di tích lịch sử của đất nước, nhằm tạo dựng tình yêu, niềm tự hào về đất nước ngàn năm văn hiến.
 Tổng phụ trách Đội – Thầy cô giáo phải là người truyền cảm hứng cho học sinh từ phong trào “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các em hiểu rằng không chỉ các em mà mọi người đều học tập và làm theo Bác. Hình ảnh Bác vừa vĩ đại vừa gần gũi với tất cả mọi người. Sự hy sinh cả cuộc đời của Bác cho Tổ quốc đáng được các thế hệ ghi nhớ và trân trọng giữ gìn thành quả Người đã để lại cho chúng ta. Học tập và rèn luyện theo người đó là niềm vinh dự lớn lao khi chúng ta là người Việt Nam.
3.4. Xây dựng chiếc cầu nối giữa nhà trường và gia đình học sinh:
 	Phối hợp với Hội khuyến học, Ban đại diện cha mẹ HS, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa 3 yếu tố gia đình – nhà trường – xã hội. Từ đó giáo dục HS ý thức xây dựng gia đình hiếu học, gia đình văn hoá mới, tạo môi trường giáo dục tốt cho HS. 
HS phấn đấu trở thàng con ngoan trò giỏi – cháu ngoan Bác Hồ.
Đây là mối quan hệ mật thiết và không thể thiếu được bởi giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong học sinh không chỉ là công tác của giáo viên chủ nhiệm mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội đối với thế hệ trẻ, mầm non tương lai của đất nước. Vì vậy, trong quá trình làm công tác của nhiệm của mình, luôn ý thức rằng sự quan hệ chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh là rất cần thiết. Thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn để trình bày kế hoạch của mình, tìm biện pháp kết hợp để cùng giáo dục. Hằng ngày ngoài giờ các em đến trường, số thời gian còn lại hầu như các em không có sự kiểm soát của thầy cô giáo, của nhà trường mà là ở trong sự kiểm soát của gia đình và xã hội. Vì vậy giáo dục đạo đức cho các em cần phải có sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh . 
Càng khó khăn hơn vì trong thực tế không phải phụ huynh nào cũng nhiệt tình, tận tâm với công việc phối hợp này đâu, họ có đủ muôn vàn lí do để “ xin lỗi “ hoặc “phó thác”cho giáo viên chủ nhiệm với phương châm : “Trăm sự nhờ thầy cô giúp đỡ”. Vì vậy mà đa phần học sinh có sai phạm đều do giáo viên chủ nhiệm phát hiện rồi tìm cách tháo gở chứ không phải do gia đình nhận biết để nhờ nhà trường quan tâm giúp đỡ cùng giáo dục con em mình. Đây cũng là một khó khăn lớn mà chúng ta phải luôn trăn trở để tìm giải pháp khắc phục tốt nhất nhằm nâng cao không ngừng chất lương toàn diện cho các em học sinh.
 Việc phối kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh nhằm mục đích cùng chăm lo giáo dục học sinh chưa ngoan về đạo đức, chưa ngoan về học tập. Đặc biệt đối với diện học sinh chưa ngoan, mối quan hệ này lại cần thiết hơn bao giờ hết.
Để bản thân các em thấm nhuần những giá trị đạo đức qua từng câu chuyện kể về Bác Hồ, cách tốt nhất là chính cha mẹ ông bà sẽ kể cho các em nghe. Bởi vì hơn tấc cả: cha mẹ, ông bà các em là những trang lịch sử sống. Muốn thực hiện được điều này người giáo viên phải biết giao việc, gợi mở để học sinh phải về tìm hiểu những điều các em thắc mắc, cần hiểu, cần nghe từ ông bà cha mẹ của mình. Phải kiểm tra thường xuyên để học sinh thấy rằng tìm hiểu học tập và làm theo Bác Hồ là trách nhiệm, là niềm vui, là cơ hội để các em mở man tri thức. Càng quý hơn khi chính học sinh sẽ kể lại cho bạn nghe về những điều mình đã được ông bà, cha mẹ của mình kể cho mình nghe. Đó cúng chính là cách giáo dục hiệu quả theo hình thức Gia đình – học sin

Tài liệu đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_giao_duc_dao_duc_hoc_sinh_bang_nhung_c.doc