Báo cáo biện pháp Sử dụng phần mềm tự động nhận xét đánh giá học sinh theo thông tư 22 và thông tư 27 tiết kiệm thời giờ, nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm trong thời đại 4.0

Báo cáo biện pháp Sử dụng phần mềm tự động nhận xét đánh giá học sinh theo thông tư 22 và thông tư 27 tiết kiệm thời giờ, nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm trong thời đại 4.0

Phạm vi và đối tượng thực hiện

Tất cả các giáo viên làm công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp ở Trường Tiểu học Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Mục đích của biện pháp

Chủ nhiệm lớp từ trước đến nay đều sử dụng phương pháp ghi

chép nhận xét bằng viết tay hay đánh máy. Tuy nhiên phương pháp này thường mất thời gian nhiều. Vì vậy tôi đã mạnh dạn áp dụng “chuyển đổi số vào công tác chủ nhiệm lớp” tức là áp dụng phần mềm tự động thu thập thông tin và dữ liệu của giáo viên nhằm đưa ra nhận xét đúng đắn phù hợp với quá trình học tập của học sinh.

ppt 19 trang Hiền Tài 05/07/2024 980
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo biện pháp Sử dụng phần mềm tự động nhận xét đánh giá học sinh theo thông tư 22 và thông tư 27 tiết kiệm thời giờ, nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm trong thời đại 4.0", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐỒNG 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ VỚI HỘI THI 
BIỆN PHÁP 
Báo cáo biện pháp sử dụng phần mềm tự động nhận xét đánh giá học sinh theo thông tư 22 và thông tư 27 tiết kiệm thời giờ, nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm trong thời đại 4.0 
Giáo viên thực hiện: Đỗ Văn Hiếu 
PHẦN MỞ ĐẤU 
01 
PHẦN NỘI DUNG 
02 
PHẦN KẾT LUẬN 
03 
Báo cáo biện pháp sử dụng phần mềm tự động nhận xét đánh giá học sinh theo thông tư 22 và thông tư 27 tiết kiệm thời giờ, nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm trong thời đại 4.0 
PHẦN MỞ ĐẦU 
1. Lí do chọn biện pháp 
Năm học 2023-2024 là năm học thứ tư thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia đầu tiên, ngày 10 tháng 10 năm 2023. 
Năm học 2023 – 2024 trường Tiểu học Tân Đồng đã xác định mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám hiệu trong công tác quản trị nhà trường. Chính vì thế, qua quá trình nghiên cứu tìm tòi tôi nhận thấy rằng ứng dụng các phần mềm chuyển đổi số vào trong công tác chủ nhiệm lớp mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực. Vì vậy, tôi chọn đề tài “ Báo cáo biện pháp sử dụng phần mềm tự động nhận xét đánh giá học sinh theo thông tư 22 và thông tư 27 tiết kiệm thời giờ, nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm trong thời đại 4.0” nhằm đáp ứng như cầu đổi mới hiện nay. 
Phạm vi và đối tượng thực hiện 
Tất cả các giáo viên làm công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp ở Trường Tiểu học Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
Mục đích của biện pháp 
Chủ nhiệm lớp từ trước đến nay đều sử dụng phương pháp ghi 
chép nhận xét bằng viết tay hay đánh máy. Tuy nhiên phương pháp này thường mất thời gian nhiều. Vì vậy tôi đã mạnh dạn áp dụng “chuyển đổi số vào công tác chủ nhiệm lớp” tức là áp dụng phần mềm tự động thu thập thông tin và dữ liệu của giáo viên nhằm đưa ra nhận xét đúng đắn phù hợp với quá trình học tập của học sinh. 
1 
2 
3 
CẤU TRÚC BIỆN PHÁP 
CÁCH SỬ DỤNG 
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 
CÀI ĐẶT PHẦN MỀM 
PHẦN NỘI DUNG 
1. Nội dung biện pháp thực hiện. 
Biện pháp: Cài đặt và sử dụng phần mềm tự động nhận xét Smas sersion 1 . 
Tải phần mềm: Tải tại đây 
Hình 1. 
Sau khi tải về, kích đúp chuột vào	 rồi tích chuột vào I accept the agreement (1) rồi bấm chuột vào Next (2). 
Hình 2 
Hình 3 
Hình 4 
Các thầy cô mở excel chọn File (1) rồi tiếp tục chọn Options (2). 
Hình 6 
Hình 5 
Bư ớ c	t i ếp	theo	ch ọ n	 C ust o mize	ribb o n	 ( bước	1)	chọn Import/Export (bước 2) chọn Import Customization (bước 3) 
Hình 7 
Tiếp tục bám và mục cài đặt thường là ổ C rồi tìm đến thư mục NX-MAS bấm vào Excel custommization.export 
Hình 8 
Chọn YES rồi tiếp tục bấm OK. 
Hình 9 
Mở file excel xuất hiện HỔ TRỢ NHẬP ĐIỂM vậy là xong cài đặt. 
Hình 9 
Bây giờ chúng ta chỉ cần vào VNEDU xuất sổ điểm các môn tôi dạy và nhập theo trên hình 10 
Hình 10 
Phần mềm tự động nhận xét như hình 11. Đối với các môn khác cũng tương tự. 
Ngoài ra chúng ta còn có thể thêm bớt lời nhận xét trên phần mềm cho phù hợp với môn học và học sinh mỗi vùng miền. 
Hình 11 
2. Hiệu quả các biện pháp thực hiện. 
Khả năng tiết kiệm thời gian là một lợi ích lớn, thiết thực mà 
phần mềm đem lại. Lời nhận xét rõ ràng, phong phú, khoa học phù hợp với điểm kiểm tra và đánh giá xếp loại của giáo viên 
Khảo sát thời gian trước và sau khi sử dụng phần mềm. 
Lớp 
sĩ số 
Môn 
Trước khi dùng phần mềm 
Sau khi dùng phần mềm 
Thời gian 
n h ập điểm 
Thời 
gian xếp loại 
Thời gian 
nhận xét 
Thời gian 
n h ập điểm 
Thời 
gian xếp loại 
Thời gian 
nhận xét 
Lớp 5.4 
Sĩ số 45 
Tiếng Việt 
10 phút 
5 phút 
120 phút 
10 phút 
5 phút 
1 phút 
Toán 
10 phút 
5 phút 
120 phút 
10 phút 
5 phút 
1 phút 
Khoa học 
10 phút 
100 phút 
10 phút 
1 phút 
LS&ĐL 
10 phút 
100 phút 
10 phút 
1 phút 
Đạo đức 
10 phút 
100 phút 
10 phút 
1 phút 
Kĩ thuật 
10 phút 
100 phút 
10 phút 
1 phút 
Tổng thời gian 
20 phút 
50 phút 
640 phút 
20 phút 
50 phút 
6 phút 
710 phút 
76 phút 
Nhìn thời gian trước và sau khi sử dụng phần mềm chắc chắn chúng ta sẽ thấy hài lòng về kết quả nhận được. Bản thân tôi cũng rất tự tin khi áp dụng phần mềm vào nhận xét đánh giá học sinh. 
Đây là biện pháp hoàn toàn mới, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Giúp giáo viên giảm “gánh nặng thời gian” mỗi lần nhận xét đánh giá học sinh. 
 Biện pháp này có thể áp dụng cho tất cả giáo viên làm công tác giảng dạy ở Trường Tiểu học Tân Đồng và áp dụng cho giáo viên ở các trường trên địa bàn thành phố và tỉnh. 
Nhà trường, phòng giáo dục nên tập huấn triển khai phần mềm này đến giáo viên của thành phố, tỉnh. 
Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài trên trong thời 
gian qua, tôi đã rút ra được những bài học kinh nghiệm như sau: 
Giáo viên phải là những người nhiệt tình, không ngừng thúc đẩy học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của bản thân. 
Giáo viên phải tìm tòi, sáng tạo, linh hoạt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chủ nhiệm một cách thành thạo. 
 Bài học kinh nghiệm. 
Kiến nghị, đề xuất. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbien_phap_su_dung_phan_mem_tu_dong_nhan_xet_danh_gia_hoc_sin.ppt