Báo cáo biện pháp Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động của trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Báo cáo biện pháp Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động của trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời

Trong những năm gần đây bậc học mầm non đang được rất nhiều các cấp đặc biệt quan tâm, chú trọng đầu tư và được tiến hành đổi mới chương trình giáo dục trẻ mầm non. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc tổ chức các hoạt động sao cho phù hợp với sự phát triển của trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động một cách chủ động tích cực, hồn nhiên vui tươi để phát huy khả năng sáng tạo của mình

Ở bậc học mầm non, hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo. Trẻ được ‘‘Học mà chơi- Chơi mà học’’. Đối với trẻ hoạt động ngoài trời là một hoạt động không thể thiếu vì trẻ sẽ được hít thở không khí trong lành, được quan sát thế giới xung quanh khám phá những điều mới lạ từ thiên nhiên giúp trẻ tăng thêm vốn sống và nhất là trẻ được tự do hoạt động. Thông qua hoạt động vui chơi ngoài trời trẻ phát triển trí tuệ, thể chất, tình cảm quan hệ xã hội qua đó nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ. Vì vậy, giáo viên cần tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Nhưng làm thế nào để tổ chức được hoạt động vui chơi ngoài trời cho trẻ thực sự có hiệu quả, lôi cuốn và hấp dẫn được trẻ. Vì khả năng chú ý có chủ định của 3- 4 tuổi còn kém trẻ dễ dàng tham gia vào các hoạt động nhưng cũng nhanh chán, nhanh bỏ cuộc.

Ở trường mầm non tôi đang công tác nói chung và ở lớp B2 tôi đang phụ trách nói riêng, việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ đã được quan tâm nhưng chưa đạt được kết quả cao, hình thức giảng dạy của nhiều giáo viên mầm non trẻ chưa có sự linh hoạt và tính sáng tạo còn hạn chế.

Từ thực trạng trên, là giáo viên mầm non được phân công lớp mẫu giáo bé 3-4 tuổi tôi luôn trăn trở và tìm các biện pháp để tổ chức các hoạt động vui chơi hoạt động ngoài trời cho trẻ một cách có hiệu quả nhất. Tôi nghĩ môi trường hoạt động ngoài trời sẽ là một môi trường hấp dẫn và lôi cuốn trẻ nếu chúng ta biết nắm bắt và vận dụng tất cả những yếu tố có sẵn trong thiên nhiên, tác động vào chúng qua các trò chơi, quan sát, tìm hiểu sự vật xung quanh trẻ trong các tình huống. Những câu hỏi như: vì sao, làm thế nào và sự tò mò ham hiểu biết của trẻ, giáo dục cho trẻ hình thành hành vi đẹp, thói quen tốt góp phần phát triển nhân cách cho trẻ. Chính vì nhu cầu nhận thức của trẻ muốn khám phá thế giới xung quanh, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động của trẻ mẫu bé 3 -4 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ngoài trời” để làm sáng kiến kinh nghiệm trong năm học này.

 

doc 22 trang thanh tú 22 08/10/2022 6233
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo biện pháp Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động của trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC
TT
NỘI DUNG
TRANG
A
Phần 1: Đặt vấn đề.
2
B
I/
Phần 2: Giải quyết vấn đề.
Nội dung lý luận
3
3-4
II/
Thực trạng
4-6
1
Đặc điểm tình hình của nhà trường
4
2
Nhựng thuận lợi và khó khăn
4-5
a.
Thuận lợi
4-5
b.
Khó khăn
5
3
Khảo sát thực tế
5-6
III
Biện pháp thực hiện
6-17
1
Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài trời
6-8
2
Biện pháp 2: Đa dạng các trò chơi ngoài trời
8-11
3
Biện pháp 3: Cách tổ chức trong các hoạt động để tạo hứng thú cho trẻ.
12-16
4
Biện pháp 4: Sưa tầm thêm đồng dao, hò, vè, câu đố
16
5
Biện pháp 5: Thiết kế 1 số đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu
16-17
IV
Kết quả đạt được
18-19
C
Kết luận và kiến nghị
20-22
1
Kết luận
20-21
2
Kiến nghị
21-22
PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây bậc học mầm non đang được rất nhiều các cấp đặc biệt quan tâm, chú trọng đầu tư và được tiến hành đổi mới chương trình giáo dục trẻ mầm non. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc tổ chức các hoạt động sao cho phù hợp với sự phát triển của trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động một cách chủ động tích cực, hồn nhiên vui tươi để phát huy khả năng sáng tạo của mình
Ở bậc học mầm non, hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo. Trẻ được ‘‘Học mà chơi- Chơi mà học’’. Đối với trẻ hoạt động ngoài trời là một hoạt động không thể thiếu vì trẻ sẽ được hít thở không khí trong lành, được quan sát thế giới xung quanh khám phá những điều mới lạ từ thiên nhiên giúp trẻ tăng thêm vốn sống và nhất là trẻ được tự do hoạt động. Thông qua hoạt động vui chơi ngoài trời trẻ phát triển trí tuệ, thể chất, tình cảm quan hệ xã hội qua đó nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ. Vì vậy, giáo viên cần tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Nhưng làm thế nào để tổ chức được hoạt động vui chơi ngoài trời cho trẻ thực sự có hiệu quả, lôi cuốn và hấp dẫn được trẻ. Vì khả năng chú ý có chủ định của 3- 4 tuổi còn kém trẻ dễ dàng tham gia vào các hoạt động nhưng cũng nhanh chán, nhanh bỏ cuộc.
Ở trường mầm non tôi đang công tác nói chung và ở lớp B2 tôi đang phụ trách nói riêng, việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ đã được quan tâm nhưng chưa đạt được kết quả cao, hình thức giảng dạy của nhiều giáo viên mầm non trẻ chưa có sự linh hoạt và tính sáng tạo còn hạn chế.
Từ thực trạng trên, là giáo viên mầm non được phân công lớp mẫu giáo bé 3-4 tuổi tôi luôn trăn trở và tìm các biện pháp để tổ chức các hoạt động vui chơi hoạt động ngoài trời cho trẻ một cách có hiệu quả nhất. Tôi nghĩ môi trường hoạt động ngoài trời sẽ là một môi trường hấp dẫn và lôi cuốn trẻ nếu chúng ta biết nắm bắt và vận dụng tất cả những yếu tố có sẵn trong thiên nhiên, tác động vào chúng qua các trò chơi, quan sát, tìm hiểu sự vật xung quanh trẻ trong các tình huống. Những câu hỏi như: vì sao, làm thế nàovà sự tò mò ham  hiểu biết của trẻ, giáo dục cho trẻ hình thành hành vi đẹp, thói quen tốt góp phần phát triển nhân cách cho trẻ. Chính vì nhu cầu nhận thức của trẻ muốn khám phá thế giới xung quanh, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động của trẻ mẫu bé 3 -4 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ngoài trời” để làm sáng kiến kinh nghiệm trong năm học này.
PHẦN B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỂ
I. NỘI DUNG LÝ LUẬN 
 - Hoạt động ngoài trời là một trong những hoạt động vui chơi mà trẻ hứng thú và quan tâm nhất, nó mang lại cho trẻ nhiều niềm vui và kiến thức cần thiết về thế giới xung quanh chúng. Trẻ nhận thức thế giới xung quanh bằng cách tiếp xúc, tìm hiểu, khám phá và quan tâm đến những gì xảy ra ở cuộc sống xung quanh mình. Qua hoạt động ngoài trời trẻ thỏa mãn nhu cầu hoạt động, nhu cầu tìm hiểu khám phá của trẻ. Hoạt động ngoài trời tạo cho trẻ sự nhanh nhẹn và thích ứng với môi trường tự nhiên đồng thời trẻ tự tin, mạnh dạn trong cuộc sống. Đối với trẻ 3- 4 tuổi nói riêng và trẻ mầm non nói chung, vui chơi là hoạt động chủ đạo vì vậy trẻ được học mà chơi, chơi mà học.
- Thông qua các hoạt động ngoài trời trẻ phát huy được tính tích cực chủ động của mình. Đồng thời qua đó trẻ có được sự thoải mái dễ chịu khi được ra ngoài hít thở không khí trong lành của thiên nhiên xung quanh trẻ. Ở trường mầm non, trong những giờ hoạt động ngoài trời mọi người có cảm giác như được trở về với làng quê với những nhóm trẻ tụm năm tụm ba chơi các trò chơi dân gian, ngoài ra lại có những nhóm trẻ ngồi trò chuyện hay có những nhóm trẻ được tự do chơi các trò chơi ngoài trời như chơi cầu trượt, xích đu, bập bênhChính vì vậy hoạt động ngoài trời là một hoạt động cần thiết không thể thiếu đối với trẻ mầm non.
- Hoạt động ngoài trời cũng là một hoạt động không thể thiếu trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Bởi thông qua đó, trẻ được tiếp xúc, gần gũi với thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành, đồng thời được khám phá, thoả mãn trí tò mò của trẻ. Giai đoạn trẻ đi mẫu giáo là giai đoạn phát triển quan trọng trong cuộc đời của bé. Ở giai đoạn này, trẻ hình thành, phát triển giao tiếp xã hội, phát triển về mặt tư duy, trí tuệ, thể chất và nhiều kĩ năng khác. Nếu không được tham gia các hoạt động ngoài trời, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, tình cảm, kỹ năng giao tiếp của trẻ, có thể khiến trẻ mất tự tin, thiếu sự linh hoạt, khó hòa đồngVì vậy, trong các hoạt động dạy và học hàng ngày của trẻ tại trường mầm non không thể thiếu hoạt động ngoài trời.
- Hoạt động ngoài trời bao gồm các hoạt động có chủ đích (nhằm rèn luyện một số kiến thức, kỹ năng cho trẻ một cách khoa học, theo đúng mục tiêu của chương trình), các hoạt động giúp trẻ nhận biết và làm quen với môi trường và cuộc sống xung quanh Có thể nói, khi trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời, khi trẻ đùa nghịch, cười nói, chạy nhảy thực chất là trẻ khám phá, học hỏi và có điều kiện phát triển tốt nhất những cảm xúc tích cực của mình.
- Bên cạnh đó, các hoạt động này giúp trẻ phát triển về mặt thể chất, vận động, giúp bé tiêu hao năng lượng, do đó sẽ ăn ngủ ngon hơn. Việc chạy nhảy, vui đùa, hít thở không khí trong lành sẽ giúp cho đầu óc thoải mái, sảng khoái hơn, bé sẽ tiếp thu các bài học trong lớp một cách dễ dàng hơn.
- Một lợi ích quan trọng của các hoạt động ngoài trời là tăng cường kĩ năng giao tiếp của trẻ. Trẻ sẽ tiếp xúc, làm quen, nói chuyện với các bạn trong lớp, từ đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp. Ngoài ra, trẻ sẽ dễ dàng thích nghi hòa nhập khi đến các môi trường khác. Do đó, có thể  khẳng định rằng, hoạt động ngoài trời có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ của trẻ.
- Mặc dù vậy, trong điều kiện cơ sở vật chất chật chội hiện nay, việc tổ chức các hoạt động ngoài trời cho các bé ở trường mầm non phải luôn linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế của trường. Bên cạnh đó, giáo viên luôn theo dõi sát sao tâm lý của trẻ, để bố trí, tổ chức các hoạt động sao cho có hiệu quả nhất. Ở trường mầm non các hoạt động ngoài trời phải được tổ chức một cách phong phú, đa dạng. Do đó có khi chỉ là những hoạt động đơn giản như: Cho các bé chơi cầu trượt, nhà bóng, đi dạo quanh sân, thi nhận biết các cây xanh, các loài hoa có trong khuôn viên nhà trường,, cũng có thể là những hoạt động cầu kì hơn như: Cho bé tham gia hội chợ của nhà trường, đi chơi công viên, tham gia các trò chơi dân gian Từ đó, hình thành cho trẻ nhiều thói quen tốt như: Xếp hàng khi đi chơi, biết giúp đỡ nhau khi tham gia các hoạt động nhóm, hình thành thói quen tự lập
- Các trường mầm non nên tận dụng các hành lang để trưng bày các bức vẽ của bé, trang trí khu vực mái che sân trường từ đó tạo không gian bên ngoài sống động, khiến các bé thích thú, tăng cảm hứng cho bé khi tham gia các hoạt động do cô giáo tổ chức. Có thể thấy, cùng là một hoạt động như nhau, nhưng nắm rõ tâm lý của từng bé, sáng tạo, linh hoạt dựa trên cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường, sẽ giúp các hoạt động ngoài trời trở nên sôi nổi, hấp dẫn hơn với trẻ.
II.THỰC TRẠNG
1.Đặc điểm tình hình của nhà trường
Đây là một trường mầm non mới được thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Trường hiện có 11 nhóm lớp (3 lớp lớn, 3 lớp nhỡ, 3 lớp bé và 2 lớp nhà trẻ) với tổng số học sinh là 390. Và 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đa số giáo viên nhân viên trong nhà trường là ở các xã xung quanh và trong huyện Gia Lâm. Trong trường gồm có 3 ban giám hiệu (1 hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng), 24 giáo viên, 7 nhân viên nấu ăn, 1 kế toán, 1 văn thư, 1 y tế và 2 bảo vệ. Trình độ đạt chuẩn là 100% trên chuẩn là 27%
- Trong quá trình thực hiện biện phát huy tính tích cực chủ động của trẻ mẫu giáo bé thông qua hoạt động ngoài trời tôi gặp những thuận lợi và khó khăn sau. 
2. Thuận lợi và khó khăn: 
a. Thuận lợi
Năm học 2015 - 2016 Tôi được nhà trường phân công chăm sóc và nuôi dạy trẻ mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi, các cháu trong lớp đều ở cùng một độ tuổi sự hiểu biết của trẻ tương đối đồng đều nên việc chăm sóc và giáo dục trẻ có nhiều thuận lợi. Trường tôi đang công tác là một trường mới được thành lập nên được nhiều các cấp, ban ngành và hầu hết các bậc phụ huynh đều rất quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất để chăm sóc và giáo dục trẻ.
Lớp tôi là lớp mẫu giáo bé nên được ban giám hiệu nhà trường và nhiều giáo viên quan tâm, tạo rất nhiều điều kiện để cho trẻ phát triển một cách tốt nhất, bản thân tôi là giáo viên phụ trách lớp, đã trực tiếp chăm sóc và giáo dục trẻ được 6 năm.
Ngoài ra ban giám hiệu nhà trường còn tạo điêu kiện để giáo viên trong lớp được tham gia nhiều lớp học nâng cao, nhiều lớp tập huấn về các chuyên đề. Bố trí giáo viên có năng lực, có chuyên môn để truyền thụ cho trẻ kiến thức kỹ năng và qua đó giúp trẻ phát triển toàn diện. 
– Bản thân thường xuyên học hỏi đồng nhiệp qua các buổi hoạt động ngoài trời và tự tìm hiểu qua các loại sách báo đồng thời có kế hoạch sắp xếp hoạt động vui chơi theo từng chủ đề với sự hứng thú của trẻ.
– Phụ huynh ủng hộ các nguyên vật liệu cho các hoạt động và học sinh thì tích cực tham gia các hoạt động.
b. Khó khăn:
Tuy nhiên là một trường mới thành lập cũng không ít khó khăn mà cả cô, trò, ban giám hiệu cùng các bậc phụ huynh phải vượt qua.
- Do trường mới thành lập nên cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn chưa đủ trang thiết bị phòng học thì chật hẹp đôi khi việc cho trẻ hoạt động gặp khá nhiều khó khăn. 
- Có nhiều giáo viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, nghệ thuật tổ chức tiết còn chưa thu hút trẻ. 
- Đa số trẻ mới đi học và tuổi còn nhỏ nên chưa có thói quen nề nếp, hay quấy khóc chưa biết làm theo yêu cầu của cô. Bên cạnh đó được gia đình chiều chuộng nên nghich ngợm, quấy khóc, một số lại quá nhút nhát, ít giao tiếp.
– Khả năng chú ý có chủ định của trẻ còn kém. Trẻ dễ dàng cuốn hút vào các hoạt động nhưng cũng nhanh chóng tự rút ra khỏi trò chơi nếu nó không còn hứng thú.
– Diện tích sân chơi chật hẹp.
3. Khảo sát thực tế
- Qua thực tế hoạt động của cô và trẻ trường mình khi tham gia hoạt động ngoài trời vào đầu năm học tôi đã khảo sát và được kết quả như sau:
* Bảng khảo sát trẻ: 
STT
Tính tích cực của trẻ
Tổng số trẻ
Đạt
Chưa đạt
Số trẻ
Tỉ lệ %
Số trẻ
Tỉ lệ %
1
Sự tự tin
38
13
34
25
66
2
Khả năng giao tiếp
38
15
39
23
61
3
Trẻ tò mò ham hiểu biết
38
14
37
24
63
4
Trẻ thể hiện một số hiểu biết về thế giới xung quanh
38
12
32
26
68
5
Trẻ tích cực tham gia hoạt động
38
15
39
23
61
* Bảng khảo sát của cô:
STT
Đầu năm
Đạt %
1
Kiến thức sư phạm
95%
2
Kỹ năng sư phạm
70%
3
Khả năng giảng dạy và thu hút trẻ tham gia hoạt động ngoài trời
65%
- Từ bảng khảo sát trên tôi nhận thấy :
+ Trẻ chưa thật sự chưa hứng thú, tự tin, khả năng giao tiếp của trẻ còn yếu, còn rụt rè và nhút nhát khi ra ngoài trời. Đa số trẻ còn nhốn nháo, chưa tập trung chú ý. Nhiều trẻ còn ít hiểu biết về thế giới xung quanh.
+ Do là một giáo viên mới nên khả năng giảng dạy và thu hút trẻ còn yếu.
Cô giáo còn ít kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động, kỹ năng sư phạm chưa cao. 
- Từ các thực trạng trên của nhà trường tôi đã suy nghĩ và nghiên cứu một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động của trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi thông qua hoạt động ngoài trời.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài trời
   - Để nắm được tình hình, khả năng của trẻ từ đó tôi lên kế hoạch một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực chủ động cho trẻ, tôi đã xây dựng các tiêu chí đánh giá tính tích cực của trẻ:
Tính tích cực của trẻ
Tiêu chí đánh giá
   Sự tự tin
– Trẻ biết về bản thân mình tên, tuổi và các mối quan hệ với người khác
  Khả năng giao tiếp của trẻ
– Trẻ biết đưa ra các câu hỏi của mình cho người khác và trả lời các câu hỏi khi người khác hỏi, biết điều chỉnh giọng nói và sử dụng từ ngữ phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, chăm chú lắng nghe người khác nói và chờ đến lượt trong giao tiếp, trò chuyện.
Trẻ tò mò ham hiểu biết
– Trẻ thích khám phá sự vật, hiện tượng, trẻ tìm tòi cái mới lạ có ở xung quanh.
Trẻ thể hiện về một số hiểu biết về thế giới xung quanh
– Trẻ kể được một số đặc điểm của các loài động vật, thực vật.
- Dựa vào các tiêu chí trên tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài trời cho năm học 2015 – 2016 như sau:
 tháng
Chủ điểm
Nội dung
9
Trường mầm non
- Quan sát: Trừơng mầm non, lớp học của bé, đồ chơi ngoài trời.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất, nhảy vào- nhảy ra, về chỗ.
- Chơi tự chọn: Với sỏi, lá, phấn.
10
Bản thân
- Tìm hiểu cơ thể bé, dinh dưỡng cho bé, quá trình lớn lên của bé
- TCVĐ: Mắt tinh- tai thính, bé nhanh tay, đua tài
- Chơi tự chọn: Với vòng, phấn, đồ chơi lắp ghép.
11
Gia đình
- Tìm hiểu về gia đình bé, ngôi nhà của bé, nặn một số đồ dùng trong gia đình từ đất làm gốm
- TCVĐ: về đúng nhà, rồng rắn lên mây, bé khéo tay
- Chơi tự chọn: Với vỏ chai, đồ lắp ghép....
12
Nghề nghiệp
- Tìm hiểu các ngành nghề (bác sĩ, giáo viên, bác nông dân, )
- TCVĐ: gà vào vườn rau, bé tài ba.
- Chơi tự chọn: Với giấy, lá, vải,,,
1
Giao thông
- Tìm hiểu một số PTGT (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không), bé tham gia giao thông
- TCVĐ: Đua thuyền, về bến,..
- Chơi tự chọn: Với xốp, giấy màu, vỏ lon.
2
Thực vật 
- Bé tìm hiểu về một số loại rau, cây xanh, hoa quả và quá trình phát triển của cây.
- TCVĐ: bé tài giỏi, hái quả, bé vui trồng cây
- Chơi tự chọn: Với vòng, chai, phấn,
3
Động vật
- Trẻ khám phá các loại động vật (sống trong gia đình, trong rừng, dưới nước)
- TCVĐ: chó sói xấu tính, bịt mắt bắt dê, bé nhanh trí
- Chơi tự chọn: Với bao cát, lá, dây chun
4
Nước – mùa hè – Bác hồ
- Sự kỳ diệu của nước, khám phá về mùa hè, tìm hiểu về Bác Hồ.
- TCVĐ: kéo co, mùa hè vui nhộn, chuyền bóng.
- Chơi tự chọn: Với cát, nước, bóng..
- Sau khi xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể từ đó giáo viên có thể nắm được trình tự các đề tài có phướng hướng để tổ chức được tốt các giờ cụ thể trong từng ngày, từng tuần, tháng theo kế hoạch. Linh hoạt, sáng tạo hơn trong việc chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các giờ hoạt động. 
- Trẻ được hoạt động theo kế hoạch và hứng thú, nhiệt tình hơn trong các giờ hoạt động.
2 Biện pháp 2: Đa dạng các trò chơi ngoài trời
a. Giúp phát triển vận động ở trẻ:
[
Chơi với các bộ đồ chơi liên hoàn trong trường: Thông qua hoạt động leo trèo trên các thiết bị dụng cụ vận động ngoài trời: cầu trượt, các vận động bò trừơn trèo, tung ,ném, chuyền, bắt, leo qua các bậc thang, nhảy lò cò rèn cho trẻ sự khéo léo nhanh nhẹn của đôi bàn tay, bàn chân, giáo dục trẻ không leo trèo những nơi nguy hiểm.
    Tổ chức cho cháu chơi một số trò chơi vận động tập thể đơn giản, trò chơi dân gian cũng rất thu hút trẻ như : trời nắng trời mưa, kéo co, chó sói xấu tính, bịt mắt bắt dê,  hoặc cũng có thể cho cháu hát theo một số bài hát đơn giản như: bóng tròn to, đi xe đạp, tập tầm vông
    Ngoài trò chơi vận động theo chương trình chăm sóc giáo dục trẻ tôi đã linh hoạt thay đổi luạt chơi, thay đổi tên trò chơi nhằm thu hút trẻ và hấp dẫn trẻ vào các trò chơi.
Ví dụ:
- Trò chơi chuyền bóng có thể thay đổi tên là đua tài
- Trò chơi bịt mắt bắt dê có thể thay đổi tên là tai ai tinh
- Cùng làm với cô những đồ chơi ngoài trời : khinh khí cầu làm từ bóng bay và dây duy băng, làm các con vật từ lá cây và vỏ hộp sữa
- Những lốp xe hơi bị bể có thể tận dụng để cho trẻ chơi nhảy bật hoặc bò chui, đi thăng bằng trên lốp xe.
  - Phấn vẽ hoăc bất cứ những dụng cụ cho trẻ học giờ thể dục cũng có thể tận dụng cho trẻ hoạt động ngoài trời cũng là một hình thức ôn luyện kỹ năng vận động cho trẻ
 - Trường tôi là một trường có diện tích sân chơi chật hẹp, sĩ số cháu một lớp đông nên việc tổ chức cho các cháu vui chơi hoạt động ngoài trời còn gặp khó khăn. Tôi còn chủ động tìm tòi những nội dung hoạt động ngoài trời, những trò chơi vận động, trò chơi dân gian gắn liền với chủ đề và đưa ra khoảng thời gian phù hợp:
b. Các trò chơi phát triển giác quan:
   Trẻ lắng nghe tiếng động, tiếng gió thổi, tiếng kêu ở đâu, lá rụng, chim hót, ngửi mùi hoa, mùi cỏ, mùi lá cây, cảm nhận ánh nắng mặt trời, qua trò chơi ai tinh mắt, đoán cây qua lá, đoán vật bằng tay, đoán xem tiếng động gì, ai thính tai
Ví dụ: Bé đang ăn gì?
Giúp trẻ phát triển vị giác tốt hơn
- Cách chơi: Trẻ phải bịt mắt và nếm thử các món ăn sau đó đoán xem mình vừa được ăn món gì hoặc quả gì.
c. Các trò chơi tăng cường nhận thức của trẻ:
 - Trẻ chơi với cát, nước, sỏi, phấn vẽ, đất đá để biết được tính chất của chúng. Chơi với lá cây như xếp lá thành những hình dạng khác nhau theo trí tưởng tựơng của trẻ như hình bông hoa, căn nhà, con bướm.
+ Ví dụ chơi với cát, nước ( Chủ điểm: nghề nghiệp, nước – mùa hè) : Trẻ vẽ hình trên cát: ngôi nhà, bông hoa, xây nhà trên cát, làm người láy xe chở cát
- Trẻ tham gia trồng cây và chăm sóc vườn cây xung quanh khu vực trường nhằm phát triển óc tò mò ở trẻ: quan sát sự thay đổi hàng ngày của cây xanh trong trường và phân loại chúng nhóm có hoa, nhóm không có hoa, nhóm ăn quả.
- Qua những trò chơi này cũng giúp trẻ mở rộng mối quan hệ với thế giới xung quanh, cách chăm sóc cây xanh và bảo vệ cây xanh, rèn cho trẻ cách giao tiếp lịch sự với mọi người
d. Sưu tầm một số trò chơi vận động và trò chơi dân gian cho trẻ hoạt động ngoài trời phù hợp với từng chủ đề: 
Ví dụ: Chủ điểm giao thông 
- Trò chơi đua thuyền
+ Số trẻ chơi: 7- 10 trẻ
+ Cách chơi: Trẻ ngồi sát đất, 2 chân trẻ gác lên người bạn phía trước và bán thật chắc vào người bạn trẻ dùng tay di chuyển.
+ Luật chơi: Trẻ phải di chuyển thật nhanh về đích và sao cho không bị rời ra khỏi bạn.
-> Qua việc thực hiện biện pháp trên tôi nhận thấy trẻ tăng thêm hứng thú, tích cực khi hoạt động, và tỏ ra thích thú và tò mò thích khám phá 
3. Biện pháp 3: Cách tổ chức trong các hoạt động để tạo hứng thú cho trẻ.
a. Hoạt động quan sát và đàm thoại
* Hoạt động quan sát:
 - Đây là hình thức cho trẻ làm quen với những kiến thức tự nhiên, xã hội xung quanh trẻ, kích thích sự tìm tòi khám phá của trẻ. Nội dung quan sát thường dựa vào khả năng của từng trẻ để có thể nâng cao hay hạ thấp yêu cầu tùy từng trường hợp quan sát. Để cho trẻ quan sát được tốt hơn, tôi đã hướng trẻ cùng chuẩn bị trước khi quan sát với tôi. Chẳng hạn với chủ điểm thế giới động vật thì yêu cầu trẻ thực hiện ở nhà như tìm hiểu về 1 số con vật sống trong gia đình rồi lên lớp kể lại cho cô và các bạn cùng biết về những gì trẻ quan sát được như đặc điểm, hình dáng, tiếng kêu, thức của các con vật đó. Hay vận động sự hỗ trợ của phụ huynh trò chuyện cùng trẻ hay dẫn cho trẻ tham quan vườn hoa ở công viên, ngoài ra cô cần có câu hỏi gợi ý nhằm phát triển tư duy của trẻ.
- Đồng thời với với phương pháp mới luôn lấy trẻ làm trung tâm trong quá trình quan sát chính vì thế cô cần có những kiến thức rộng về thế giới xung quanh để cung cấp cho trẻ.
- Có thể kết hợp giữa hoạt động chung và hoạt động ngoài trời tạo hứng thú để trẻ hoạt động.
Ví dụ: Hoạt động ngoài trời quan sát 1 số con vật sống trong gia đình
Cô chuẩn bị một số tranh ảnh hoặc con vật thât .
– Cho trẻ quan sát và trò chuyện cùng trẻ về một số con vật sống trong gia đình.
– Trẻ quan sát nhận xét đánh giá và nêu được ra các đặc điểm nổi bật của con vật mà trẻ được nhìn thấy.
– Dựa vào hiểu biết của trẻ cô gợ

Tài liệu đính kèm:

  • docbao_cao_bien_phap_mot_so_bien_phap_nham_phat_huy_tinh_tich_c.doc