SKKN Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn bậc Tiểu học tại trường TH&THCS Tứ Yên

SKKN Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn bậc Tiểu học tại trường TH&THCS Tứ Yên

Thanh tra, kiểm tra, giám sát là những biện pháp quan trọng để ngăn ngừa, phát hiện và giải quyết các hoạt động bất hợp pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, quản lý mà thiếu kiểm tra, thanh tra thì dẫn đến tệ quan liêu, tham ô, lãng phí và tệ nạn này chỉ có thể loại bỏ bằng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

 Ngoài việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, thanh tra, kiểm tra còn có chức năng là một biện pháp ngăn chặn hữu hiệu các hành vi vi phạm pháp luật. Hoạt động thanh tra cùng với phương pháp kiểm tra, giám sát luôn thể hiện kỷ luật pháp luật. Mọi hình thức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sẽ luôn có tác dụng giảm nhẹ và răn đe các hành vi sai trái của các bộ phận quản lý. Mặt khác, các giải pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật mà còn có tác dụng lấp lỗ hổng chính sách, pháp luật, ngăn chặn tận gốc nguyên nhân dẫn đến vi phạm.

Việc kiểm tra thường xuyên là rất cần thiết để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý. Để đảm bảo tính thường xuyên của các cuộc thanh tra, người chủ trì, quản lý cần chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thanh tra hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Hoạt động thanh tra phải có tính độc lập tương đối và việc thanh tra phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Tính thường xuyên của hoạt động thanh tra, kiểm tra được xác định bởi đặc điểm, tính chất của hoạt động quản lý hành chính trong nền hành chính quốc gia và có quan hệ chặt chẽ với yêu cầu về thời gian của quá trình ra các quyết định.  lãnh đạo và quản lý.

doc 10 trang Phúc Hảo 27/03/2024 1330
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn bậc Tiểu học tại trường TH&THCS Tứ Yên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN
1. Lời giới thiệu
Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Đây là một công việc, một hoạt động nghiệp vụ mà các cấp quản lý phải thực hiện. Lênin nói “Lãnh đạo mà không kiểm soát thì không được coi là lãnh đạo”. Trong lĩnh vực giáo dục, Người cho rằng, kiểm tra, giám sát là chức năng quản trị quan trọng. Thông qua kiểm tra và giám sát, các nhà lãnh đạo hiểu rõ liệu các hoạt động ở tất cả các cấp có phù hợp với nhu cầu, sứ mệnh, mục tiêu và kế hoạch của nhà trường hay không. Trên cơ sở đó, các nhà quản lý có cơ sở chính xác để điều chỉnh nhanh chóng các quyết định của mình cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đã định của kế hoạch.
Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động nghiệp vụ là một khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lý, đảm bảo thông tin liên lạc thường xuyên, kịp thời để ban giám hiệu xây dựng cơ chế phối hợp trong quá trình quản lý nhà trường. Nó là một công cụ quan trọng giúp tăng hiệu quả quản lý trường học và nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nếu tổ chức tốt việc kiểm tra thì công tác của chúng ta nhất định sẽ tiến bộ gấp mười, thậm chí trăm lần”. Bởi vậy việc kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn của nhà trường trong nhiều năm qua luôn được chú trọng. Từ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng cao qua từng năm. Qua việc phân tích thực trạng công tác kiểm tra nội bộ nói chung và xem xét hoạt động chuyên môn để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, có thể kịp thời tìm ra các giải pháp nâng cao công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục của giáo viên. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo một cách hiệu quả, chúng tôi đã mạnh dạn lựa chọn nội dung “Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm tra, giam sát hoạt động chuyên môn bậc Tiểu học tại trường TH&THCS Tứ Yên”. 
2. Tên sáng kiến: 
“Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm tra, giam sát hoạt động chuyên môn bậc Tiểu học tại trường TH&THCS Tứ Yên”. 
3. Tác giả sáng kiến:
- Họ và tên: Trần Quốc Phi
- Địa chỉ tác giả sáng kiến: Trường TH&THCS Tứ Yên
- Số điện thoại: 0972200575.
- Email: tranquocphi75@gmail.com@
- Họ và tên: Nguyễn Hồng Thắm
- Địa chỉ tác giả sáng kiến: Trường TH&THCS Tứ Yên
- Số điện thoại: 0388572126
- Email: nguyenhongtham1972@gmail.com
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trần Quốc Phi, Nguyễn Thị Hồng Thắm
5. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Công tác quản lí
6. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 06/9/2022
7. Mô tả bản chất của sáng kiến:
7.1. Về nội dung của sáng kiến:
7.1.1. Cơ sở lý luận
Thanh tra, kiểm tra, giám sát là những biện pháp quan trọng để ngăn ngừa, phát hiện và giải quyết các hoạt động bất hợp pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, quản lý mà thiếu kiểm tra, thanh tra thì dẫn đến tệ quan liêu, tham ô, lãng phí và tệ nạn này chỉ có thể loại bỏ bằng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
 Ngoài việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, thanh tra, kiểm tra còn có chức năng là một biện pháp ngăn chặn hữu hiệu các hành vi vi phạm pháp luật. Hoạt động thanh tra cùng với phương pháp kiểm tra, giám sát luôn thể hiện kỷ luật pháp luật. Mọi hình thức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sẽ luôn có tác dụng giảm nhẹ và răn đe các hành vi sai trái của các bộ phận quản lý. Mặt khác, các giải pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát không chỉ trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật mà còn có tác dụng lấp lỗ hổng chính sách, pháp luật, ngăn chặn tận gốc nguyên nhân dẫn đến vi phạm.
Việc kiểm tra thường xuyên là rất cần thiết để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý. Để đảm bảo tính thường xuyên của các cuộc thanh tra, người chủ trì, quản lý cần chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thanh tra hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Hoạt động thanh tra phải có tính độc lập tương đối và việc thanh tra phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Tính thường xuyên của hoạt động thanh tra, kiểm tra được xác định bởi đặc điểm, tính chất của hoạt động quản lý hành chính trong nền hành chính quốc gia và có quan hệ chặt chẽ với yêu cầu về thời gian của quá trình ra các quyết định. lãnh đạo và quản lý.
Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Hiểu rõ các kế hoạch và mục tiêu đặt ra đã thực sự đạt được ở đâu và như thế nào là nhiệm vụ chuyên môn của các nhà quản lý các cấp. Kiểm tra không chỉ giúp nhà quản lý thu thập thông tin về hoạt động mình quản lý mà còn xác định kết quả thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả cụ thể hoạt động của từng cá nhân, bộ phận, vị trí, từ đó có thể đưa ra các biện pháp chỉ đạo điều hành, quản lý và phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn không chỉ đánh giá ưu khuyết điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên trong nhà trường mà còn phân tích nguyên nhân và đề xuất các biện pháp phát huy lợi ích. Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Vì vậy, phải tham mưu, tạo điều kiện để kịp thời điều chỉnh, nâng cao chất lượng chuyên môn. Nó giúp động viên, khen thưởng đúng đắn, tiêu biểu cho các tập thể, cá nhân. 
Bởi vậy, kiểm tra vừa là tiền đề, vừa là điều kiện đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục. Thực tế cho thấy, nếu đánh giá chính xác, trung thực thì nhà quản lý sẽ có thông tin chính xác về thực trạng của đơn vị, xác định các mức độ, giá trị, các nhân tố ảnh hưởng, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp điều chỉnh, khắc phục hiệu quả. Kiểm tra còn có tác dụng kích thích, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ người được kiểm tra hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn.
7.1.2. Thực trạng
* Thuận lợi:
Nhiều thầy cô giáo trẻ, nhiệt tình, có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đoàn kết, có trách nhiệm cao trong công việc. Sẵn sàng khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Môi trường giáo dục vui vẻ, thân thiện và dễ dàng tương tác tại nơi làm việc. Giữa cán bộ quản lý và giáo viên có không khí thân thiện, vui vẻ giữa các nhân viên. 100% giáo viên đảm bảo về chuyên môn.
* Khó khăn:
Trình độ, năng lực của giáo viên không đồng đều; ban kiểm tra nội bộ nhà trường chưa được đào tạo nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra nên làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, truyền đạt cách làm kiểu cầm tay chỉ việc.
7.1.3. Các biện pháp đã tiến hành
* Nâng cao nhận thức của đội ngũ về công tác kiểm tra, giám sát.
Kiểm tra và giám sát là công việc nhạy cảm. Chúng ta phải giúp giáo viên đánh giá cao công việc này. Để đạt được điều này, các quản trị viên phải ban hành lệnh kiểm tra và giám sát nhanh chóng cho tất cả giáo viên tại các cuộc họp của cơ quan. Cần tăng cường quán triệt lý tưởng cách mạng của Đảng trong đội ngũ giáo viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giúp họ nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình. Mục tiêu, yêu cầu kiểm tra nội bộ trường học. Nó biến các văn bản pháp quy của ngành, nội quy của nhà trường thành ý thức tự giác, chủ động và trách nhiệm cá nhân của giáo viên.
* Bồi dưỡng đội ngũ kiểm tra, giám sát
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, hiệu trưởng quyết định về số lượng và chất lượng đảm bảo cho công tác kiểm tra nội bộ (chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn). Các thành viên của ban kiểm tra là các tổ trưởng và các giáo viên có kinh nghiệm và năng lực. Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra để đảm bảo thống nhất phương pháp kiểm tra, đánh giá. Đến đầu năm học nhà trường đảm bảo các tài liệu tham vấn chuyên môn được ghi chép kỹ lưỡng và thống nhất. Hồ sơ, sổ, vở học sinh (thống nhất về hình thức và nội dung), mã số nghiệp vụ của tất cả giáo viên trong đơn vị. Các thành viên trong đơn vị xây dựng quy chế chuyên môn. Nhờ đó, mọi người đều hiểu vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của kiểm tra, giám sát. Trong khi đó, trường cũng tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát cho ủy ban kiểm tra. Nói cách khác, thành viên đoàn giám sát phải là những giáo viên, đảng viên có đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực chuyên môn vững vàng. Những thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát cần tinh tế, khéo léo trong việc nhận xét, gợi mở, tư vấn để giáo viên nhận ra những thiếu sót cần khắc phục, tránh những nhận xét làm tổn thương thầy cô.
* Xây dựng kế hoạch kiểm tra 
Trước tình hình thực tế, hiệu trưởng quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ. Các thành viên trong hội đồng kiểm tra cần tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Kế hoạch kiểm tra phải tạo điều kiện thuận lợi cho mọi giáo viên trong khả năng và lợi thế cũng như khắc phục mọi hạn chế đã xác định của họ. Xây dựng các kế hoạch hàng năm, hàng tháng và hàng tuần hoàn chỉnh và xem xét từng mốc quan trọng. Việc xây dựng kế hoạch phải chi tiết, có tính khả thi đối với hoàn cảnh, hoàn cảnh cụ thể của nhà trường. Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm học nên được xây dựng và thông báo cho tất cả các thành viên của hội đồng sư phạm sớm nhất là vào tháng 8. Kế hoạch hàng tháng, tuần cần phù hợp, đảm bảo tính khả thi với tình hình thực tế điều kiện cụ thể của nhà trường.
* Xây dựng tiêu chí kiểm tra 
Để có thể đánh giá các đối tượng kiểm tra, giám sát một cách chính xác, phải có một khung tiêu chuẩn để thực hiện điều đó. Các công cụ so sánh và tiêu chí kiểm tra cần dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật Pháp luật, quy định của Nhà nước, mục tiêu của nhà trường. Khi tạo tiêu chuẩn kiểm tra cần đảm bảo các bước sau: 
Bước 1: Phó Hiệu trưởng thu thập thông tin từ các văn bản cấp trên như tình hình thực tế của nhà trường, đánh giá xếp loại vừa qua. 
Bước 2: Chọn lọc, tổng hợp và phân tích thông tin để xây dựng dự thảo tiêu chuẩn. 
Bước 3: Cử ban kiểm tra thảo luận, góp ý giúp các Phó Hiệu trưởng hoàn thiện bộ công cụ đánh giá, tạo không khí thoải mái trong quá trình đánh giá. 
Bước 4: Phó Hiệu trưởng bổ sung, điều chỉnh kế hoạch. 
Bước 5: Phó hiệu trưởng ra thông báo để mọi người thực hiện theo các tiêu chí kiểm tra. Khi xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra cần xem xét đầy đủ điều kiện thực tế của các trường, đặc biệt là đối tượng học sinh để đảm bảo đánh giá khách quan, tránh thiệt thòi cho giáo viên trực tiếp đứng tại các lớp học có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, yếu thế, khuyết tật. 
Tóm lại, khung tiêu chuẩn này chính là Quy chế hoạt động chuyên môn mà tập thể giáo viên đã xây dựng và thống nhất. Ban kiểm tra dựa vào đó để kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn của nhà trường.
* Tổ chức kiểm tra 
Việc kiểm tra, giám sát giáo viên và học sinh cần được tổ chức tùy theo tình hình thực tế. Số lượng giáo viên được kiểm tra, giám sát cần đảm bảo 100%. Tùy theo khả năng, hiệu quả công việc của từng người mà bộ phận kiểm tra, giám sát sẽ tiến hành thanh tra định kỳ hay thanh tra đột xuất, tăng, giảm số lượng các cuộc kiểm tra. Chỉ kiểm tra, giám sát giáo viên một năm hai lần nếu họ làm tốt công tác chuyên môn. Tuy nhiên, hệ thống này vẫn để một số giáo viên mắc lỗi hoặc năng lực chuyên môn kém nên ban kiểm tra, giám sát cần linh hoạt về tần suất và nội dung kiểm tra.
Trong quá trình kiểm tra, đánh giá, bộ phận kiểm tra không chỉ tiến hành kiểm tra trực tiếp mà còn tiến hành các biện pháp kiểm tra gián tiếp (trong đó đối tượng được kiểm tra tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của mình bằng văn bản). Tuy nhiên, để phương pháp này có hiệu quả, bộ phận kiểm tra, giám sát cần kiểm tra xác suất một trong những nội dung người được kiểm tra đã báo cáo để xác minh tính khách quan, chính xác của người tự kiểm tra, đánh giá. 
* Hiệu quả sau kiểm tra 
Kiểm tra không phải là "bới lông tìm vết". Kiểm tra phải có tác dụng nhắc nhở, khuyến khích thực hiện theo hướng tốt hơn. Nó cũng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thông qua việc lấy hiệu quả quản lý làm tiêu chuẩn đánh giá hoạt động quản lý. Lợi ích của thử nghiệm nên lớn hơn chi phí và kết quả của thử nghiệm. Vì vậy, các nhà quản trị cần quan tâm đến hiệu quả của việc kiểm tra. 
Người kiểm tra, giám sát phải luôn ân cần, nhẹ nhàng, chỉ rõ ưu khuyết điểm để người được kiểm tra hiểu ưu điểm nào cần phát huy, khuyết điểm nào cần khắc phục. Trong mọi trường hợp, việc kiểm tra hoặc giám sát không nên là một thử nghiệm, lưới kéo hoặc bẫy. Nếu đối tượng kiểm tra vẫn còn nhiều lỗi, người kiểm tra nên tư vấn cho họ cách khắc phục các tồn tại và gia hạn thời gian để họ khắc phục các tồn tại và lên kế hoạch cho một đợt kiểm tra khác vào lần tới.
Kiểm tra ở trường là công việc rất quan trọng và cần thiết. Vì quản lý mà không kiểm soát thì không phải là quản lý. Qua kiểm tra giúp giáo viên, tổ chuyên môn phát huy những ưu điểm đã đạt được và khắc phục những tồn tại trong công tác. Tuy nhiên, để việc kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao cần có sự tổ chức, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các thành viên trong ban kiểm tra, giám sát của trường. Do vậy, cần lưu ý một số vấn đề sau: 
Các thành viên nên được phân công nhiệm vụ cụ thể. 
Thành viên đoàn kiểm tra phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách khách quan và có mục tiêu đánh giá tất cả những người được kiểm tra. 
Cần tạo bầu không khí thoải mái khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. 
Mục đích chính của nó là tư vấn và khuyến khích đối tượng kiểm tra làm tốt công việc của mình. 
Sau đợt kiểm tra, cần tổ chức đánh giá ưu, nhược điểm, rút ​​kinh nghiệm cẩn thận để đối tượng kiểm tra nắm rõ những nhược điểm cần khắc phục để thực hiện tốt hơn trong lần kiểm tra tiếp theo. 
Cần tổ chức phúc tra để kiểm tra lại kiến nghị tư vấn ở lần kiểm tra trước.
7.2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến: 
Sáng kiến đã áp dụng trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn của bậc Tiểu học trường Tiểu học và THCS Tứ Yên đem lại hiệu quả rất thiết thực. Theo quan điểm của tác giả thì sáng kiến này có thể áp dụng trong việc kiểm tra giám sát hoạt động chuyên môn của các trường Tiểu học và các trường liên cấp trên cùng địa bàn có điều kiện tương đồng như trường Tiểu học và THCS Tứ Yên sẽ mang lại kết quả tốt.
8. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không
9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:
Muốn thực hiện tốt các giải pháp trên thì ban giám hiệu nhà trường phải nắm chắc các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, có năng lực quản lý và chuyên môn vững vàng; tạo khối đoàn kết nội bộ vững chắc.
10. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có) theo các nội dung sau:
10.1. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:
Qua áp dụng sáng kiến, chúng tôi nhận thấy: 
Giáo viên trong trường có ý thức phấn đấu, vươn lên để trang bị cho mình các kỹ năng, kiến thức cần thiết để đảm nhiệm công việc một cách tự tin hơn.
Ý thức trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tăng lên rõ rệt, qua đó nâng cao một bước chất lượng giáo dục và giảng dạy.
Kết quả cụ thể bậc Tiểu học:
* Kết quả kiểm tra, giám sát chuyên môn
Nội dung kiểm tra
Sốlượng
(lượt kiểm tra)
Xếp loại
Tốt (Giỏi)
Khá
Trung bình (Đ)
Yếu (CĐ)
Kiểm tra đột xuất
311
177
88
46
0
Kiểm tra theo kế hoạch
315
189
85
41
0
Kiểm tra toàn diện
21
11
7
3
0
* Kết quả khảo sát khảo sát giáo viên năm học 2022 – 2023
Tổng số GV dự khảo sát
Đạt trở lên
Điểm bình quân
07
7/7 = 100%
15.9
* Xếp loại chuyên môn cuối năm học 2022 – 2023
Tổng số GV
Xếp loại
Giỏi (tốt)
Khá
TB
Yếu
21
10
09
02
0
* Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học 2022 – 2023 (dự kiến)
Tổng số GV
Danh hiệu thi đua
LĐTT
CSTĐCS
Bằng khen CTUBND
Khác
21
21
02
01
03
* Chất lượng các cuộc thi dành cho giáo viên
Giáo viên dạy giỏi và thiết kế dạy học số: đạt 09 giải; trong đó có 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba, 01 giải Khuyến khích.
* Về chất lượng giáo dục và giảng dạy:
Nền nếp:100% học sinh thực hiện tốt nội quy, quy định của lớp cũng như của trường, không có học sinh vi phạm kỷ luật.
Duy trì 100% sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học. Năm học 2022-2023 chất lượng đại trà cũng như chất lượng mũi nhọn được nâng lên rõ rệt, cụ thể:
Chất lượng đại trà năm học 2022-2023
Về phẩm chất.
Khối lớp 1, 2, 3: có 249 HS, (có 03 HS KT)
Phẩm chất
Tổng số
HSĐG
Đánh giá
Tốt
Đạt
Cần cố gắng
Yêu nước
249
180
69
0
Nhân ái
249
180
69
0
Chăm chỉ
249
180
69
0
Trung thực
249
180
69
0
Trách nhiệm
249
180
69
0
Khối lớp: 4,5: có 193 học sinh.
Phẩm chất
Tổng số
HSĐG
Đánh giá
Tốt
Đạt
Cần cố gắng
Chăm học, chăm làm
193
110
83
0
Tự tin, trách nhiệm
193
111
82
0
Trung thực, kỉ luật
193
111
82
0
Đoàn kết, yêu thương
193
108
85
0
Kết quả đánh giá về năng lực
Khối lớp 1, 2, 3: có 249 HS, (Có 03 HS KT)
Năng lực cốt lõi.
Năng lực
Tổng số
HSĐG
Đánh giá
Tốt
Đạt
Cần cố gắng
Tự chủ và tự học
249
175
74
0
Giao tiếp và hợp tác
249
175
74
0
Giải quyết vấn đề và sáng tạo
249
175
74
0
Năng lực đặc thù.
 Năng lực
Tổng số
HSĐG
Đánh giá
Tốt
Đạt
Cần cố gắng
Ngôn ngữ
249
178
71
Tính toán
249
180
69
Khoa học
249
178
71
Công nghệ
87
62
25
Tin học
87
62
25
Thẩm mĩ
249
178
71
Thể chất
249
178
71
Khối lớp: 4,5: Có 193 học sinh.
Năng lực
Tổng số
HSĐG
Đánh giá
Tốt
Đạt
Cần cố gắng
Tự phục vụ, tự quản
193
110
83
0
Giao tiếp và hợp tác
193
106
87
0
Tự học và giải quyết vấn đề
193
107
86
0
Đánh giá chất lượng môn Toán và môn Tiếng Việt bậc Tiểu học: 
Khối
Tổng HSĐG
Toán
Tiếng Việt
HHT
%
HT
%
CHT
%
HHT
%
HT
%
CHT
%
K1
71
58
81.7
13
18.3
0
0
54
76.1
17
23.9
0
0
K2
91
78
85.8
13
14.2
0
0
77
84.6
14
15.4
0
0
K3
87
64
73.6
23
26.4
0
0
63
72.4
24
27.6
0
0
K4
95
38
40.0
57
60.0
0
0
33
34.7
62
65.3
0
0
K5
98
43
43.9
55
56.1
0
0
38
38.8
60
61.2
0
0
Tổng
442
281
63.6
161
36.4
0
0
265
60.0
177
40.0
0
0
Chất lượng các cuộc thi, giao lưu: Đạt 86 giải; trong đó:
50 giải cấp Huyện (03 giải Nhất, 07 giải Nhì, 16 giải Ba, 24 giải Khuyến khích);
22 giải cấp Tỉnh (03 giải Nhì, 04giải Ba, 15 giải Khuyến khích);
14 giải cấp Quốc gia (02 Huy chương Bạc, 01 Huy chương Đồng, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 09 giải Khuyến khích).
10.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân:
11. Danh sách những tổ chức/cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
TT
Tên tổchức/cá nhân
Địa chỉ
Phạm vi/Lĩnh vực
áp dụng sáng kiến
1
2
......., ngày.....tháng......năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
........, ngày.....tháng......năm 2023
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
SÁNG KIẾN CẤP TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
Tứ Yên , ngày 22 tháng 5 năm 2023
TÁC GIẢ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trần Quốc Phi
Nguyễn Thị Hồng Thắm

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_kinh_nghiem_trong_viec_thuc_hien_kiem_tra_giam_s.doc