Sáng kiến kinh nghiệm Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phát triển đội viên mới. trường Tiểu học Minh Thuận 1

Sáng kiến kinh nghiệm Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phát triển đội viên mới. trường Tiểu học Minh Thuận 1

Năm học 2020- 2021, Liên đội trường TH Minh Thuận 1 có 6 chi đội và 15 lớp nhi đồng với 584 em. Ngay từ đầu năm đã tổ chức đại hội bầu ra Ban chỉ huy Đội và đề ra nhiệm vụ trọng tâm dựa trên chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi do Hội đồng Đội cấp trên ban hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, liên đội có những ưu điểm và hạn chế như sau:

* Ưu diểm: Được chi ủy, chi bộ, Ban giám hiệu quan tâm chỉ đạo các hoạt động Đội; Sự dìu dắt của Đoàn; Giáo viên phụ trách chi đội trẻ, đầy nhiệt huyết; Học sinh phần lớn có tinh thần kỉ luật, ngoan, lễ phép.

* Hạn chế:

- Về phía học sinh: Ban chỉ huy Đội chưa phát huy hết năng lực, chưa am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội và các phong trào, hội thi, các sự kiện cần thực hiện trong năm; Chưa có phương pháp cụ thể và kỹ năng cần thiết trong điều hành các hoạt động Đội; Đội ngũ phụ trách sao tổ chức sinh hoạt cho nhi đồng lớp 1, 2, 3 chưa theo quy trình; Một số đội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ít tham gia sinh hoạt Đội.

- Về phía giáo viên: Giáo viên tổng phụ trách không được đào tạo chuyên môn công tác đội, chỉ tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn, có nhiều phong trào, hội thi, sự kiên trong năm học mà việc xây dựng và triển khai kế hoạch chưa cụ thể, chưa phù hợp chủ điểm của từng tháng, chưa hình thành kỷ năng tổ chức các hoạt động, hướng dẫn cho Ban chỉ huy Đội nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác Đội và phong trào của nhà trường; Một số giáo viên phụ trách xem nhẹ hoạt động của đội, ít tham gia rèn luyện nâng cao nghiệp vụ công tác Đội.

 

doc 3 trang tuyettranh 24/12/2022 5401
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phát triển đội viên mới. trường Tiểu học Minh Thuận 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Minh Thuận, ngày 20 tháng 01 năm 2021
BÁO CÁO
TÓM TẮT NỘI DUNG, BẢN CHẤT, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN
- Tên sáng kiến: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phát triển đội viên mới. trường Tiểu học Minh Thuận 1, năm học 2020 - 2021”
- Tên cá nhân thực hiện: Nguyễn Vũ Linh.
- Thời gian đã triển khai thực hiện từ ngày: 1/8/2020 đến ngày 20/01/2021.
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
Năm học 2020- 2021, Liên đội trường TH Minh Thuận 1 có 6 chi đội và 15 lớp nhi đồng với 584 em. Ngay từ đầu năm đã tổ chức đại hội bầu ra Ban chỉ huy Đội và đề ra nhiệm vụ trọng tâm dựa trên chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi do Hội đồng Đội cấp trên ban hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, liên đội có những ưu điểm và hạn chế như sau:
* Ưu diểm: Được chi ủy, chi bộ, Ban giám hiệu quan tâm chỉ đạo các hoạt động Đội; Sự dìu dắt của Đoàn; Giáo viên phụ trách chi đội trẻ, đầy nhiệt huyết; Học sinh phần lớn có tinh thần kỉ luật, ngoan, lễ phép.
* Hạn chế: 
- Về phía học sinh: Ban chỉ huy Đội chưa phát huy hết năng lực, chưa am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội và các phong trào, hội thi, các sự kiện cần thực hiện trong năm; Chưa có phương pháp cụ thể và kỹ năng cần thiết trong điều hành các hoạt động Đội; Đội ngũ phụ trách sao tổ chức sinh hoạt cho nhi đồng lớp 1, 2, 3 chưa theo quy trình; Một số đội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ít tham gia sinh hoạt Đội.
- Về phía giáo viên: Giáo viên tổng phụ trách không được đào tạo chuyên môn công tác đội, chỉ tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn, có nhiều phong trào, hội thi, sự kiên trong năm học mà việc xây dựng và triển khai kế hoạch chưa cụ thể, chưa phù hợp chủ điểm của từng tháng, chưa hình thành kỷ năng tổ chức các hoạt động, hướng dẫn cho Ban chỉ huy Đội nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác Đội và phong trào của nhà trường; Một số giáo viên phụ trách xem nhẹ hoạt động của đội, ít tham gia rèn luyện nâng cao nghiệp vụ công tác Đội.
- Về phía phụ huynh: Phần lớn gia đình ở nông thôn, phải làm thuê kiếm sống, một số phụ huynh đi làm xa gửi con ông bà nên ít quan tâm đến việc học và tham gia phong trào của các em; Một số phụ huynh ngại cho con tham gia phong trào vì sợ ảnh hưởng đến việc học của các em.
Vì vậy, tôi đề ra “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phát triển đội viên mới, trường Tiểu học Minh Thuận 1, năm học 2020 - 2021”
Mục đích sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phát triển đội viên mới, trường Tiểu học Minh Thuận 1, năm học 2020 – 2021 nhằm xác định một số nội dung trong công tác tập huấn cho Ban chỉ huy Đội, đội ngũ phụ trách sao; Kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết tổ chức phong trào Đội cho giáo viên và Ban chỉ huy Đội; Công tác phối hợp với các bộ phận trong ngoài nhà trường, Ban phụ trách, phụ huynh học sinh tổ chức hoạt động; Các phong trào, hội thi, buổi tọa đàm nhân các sự kiện chính trong năm để có biện pháp tổ chức từng phong trào, hội thi đúng yêu cầu và đạt kết quả cao. Nâng cao vai trò và tầm quan trọng của hoạt động đội trong trường học.
Đến cuối học kì I năm học 2020-2021, có trên 90% giáo viên Phụ trách lớp thay đổi tư duy hăng hái, nhiệt huyết với các phong trào của đội. Có 100% em học sinh trong Ban chỉ huy Liên đội và Chi đội nắm được các yêu cầu về nghi thức và kĩ năng đội. Số học sinh tham gia các hoạt động tăng từ 80% trở lên. Tổng số Sao nhi đồng toàn trường đi vào hoạt động hiệu quả đạt 70% trở lên. 
2. Phạm vi triển khai thực hiện sáng kiến: 
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào ở trường Tiểu học Minh Thuận 1, tôi đã áp dụng tại liên đội và đạt kết quả cao. Giải pháp này là tài liệu thực hiện cho bản thân tôi trong những năm tiếp theo và có thể làm nhân rộng cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong toàn huyện.
3. Mô tả sáng kiến: 
Từ thực trạng trên, bản thân đề ra 5 giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trên:
* Giải pháp 1: Nâng cao nhiệt huyết, kỹ năng tổ chức tham gia các phong trào cho giáo viên trong Ban phụ trách.
* Giải pháp 2: Tập huấn cho Ban chỉ huy Đội và phụ trách sao.
* Giải pháp 3: Nghiệp vụ và kỹ năng cơ bản dành cho Ban chỉ huy Đội.
* Giải pháp 4: Tuyên truyền giáo dục ý thức vai trò, trách nhiệm của đội viên .
* Giải pháp 5: Phối hợp tổ chức các hoạt động theo các chủ điểm.
4. Kết quả hiệu quả mang lại: Sau khi áp dụng các giải pháp trên kết quả hoạt động của liên đội tăng lên rõ rệt như:
- Ban phụ trách (21 GVCN) tích cực quản lý lớp, tham gia đầy đủ và có chất lượng các hoạt động liên đội tổ chức, đăng ký và thực hiện tốt chương trình rèn luyện phụ trách đội (5 nội dung: Rèn luyện đạo đức, tác phong, phẩm chất chính trị; Phương pháp làm việc; Hồ sơ sổ sách Đội; Kỹ năng Đội; Lòng yêu trẻ và say mê công tác đội)
- Ban chỉ huy Đội (10 em trong liên đội, 20 em trong đội) nắm vững kiến thức, kỷ năng và nghiệp vụ công tác Đội, tham gia sinh hoạt sao đúng quy trình, tổ chức và điều hành được các sự kiên và hội thi cấp chi đội và liên đội theo đúng trình tự. Trong năm tổ chức 5 đợt tập huấn cho Ban chỉ huy Đội.
- Công tác tham mưu, phối hợp: Ban giám hiệu luôn tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, thời gian và kinh phí cho liên đội hoạt động, các bộ phận phối hợp nhịp nhàng tổ chức tốt các sự kiện lớn, hội thi trong năm. Phần lớn phụ huynh hiểu vai trò của công tác Đội, thấy lợi ít khi cho con tham gia các động nên tích cực cho học sinh tham gia (Phần lớn các hội thi các cấp tổ chức phụ huynh đều tham gia cùng các em)
- Về phong trào: Liên đội phát động nhiều phong trào theo chủ đề từng tháng và đạt kết quả cao trong việc hình cách học sinh như: Phong trào nuôi heo đất, thu 10.865.000 từ giáo viên, phụ huynh và học sinh tặng quà học sinh nghèo liên đội vượt khó, học tốt (20 bộ đồng phục, dụng cụ học tập), thăm tặng quà gia đình chính sách và học sinh nhân tết nguyên đán,...Ngoài ra, tổ chức nhiều hội thi, hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian,thu hút nhiều đội viên, nhi đồng tham gia. 
Kết quả tham gia phong trào các cấp tổ chức: Giải nhì báo tường 20/11 cấp huyện, giải C báo tường cấp tỉnh, giải khuyến khích hội thi tìm hiểu luật giao thông, 7 giải khuyến khích viết chữ đẹp cấp huyện, giải ba toàn đoàn Hội thi giao lưu Tiếng Việt của chúng em, Đạt 02 giải nhì Hội thi An toàn giao thông cấp huyện...
Chất lượng đội viên không ngừng được nâng cao về mọi mặt, các em ngoan ngoãn, lễ phép, đoàn kết với bạn bè. Trong khuôn nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng lần XII trường đã tổ chức kết nạp đội cho các em Thiếu nhi. Trong đợt này Liên đội đã tham mưu kết nạp cho 141 nhi đồng là học sinh các lớp 3 trở thành đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đạt 100%./. 
5. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội và Phát triển đội viên mới, ở trường Tiểu học Minh Thuận 1, tôi đã áp dụng tại liên đội và đạt kết quả cao. Giải pháp này là tài liệu thực hiện cho bản thân tôi trong những năm tiếp theo và có thể làm nhân rộng cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong toàn huyện.
6. Kiến nghị đề xuất:
- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên tổng phụ trách đội;
- Cung cấp tài liệu, hướng dẫn tổ chức hoạt động Đội cho thiếu nhi.
Ý kiến xác nhân của 	Người báo cáo
Thủ trưởng đơn vị
	Nguyễn Vũ Linh

Tài liệu đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_giai_phap_nang_cao_chat_luong_hoat_don.doc