Báo cáo biện pháp Một số kinh nghiệm thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học hạnh phúc

Báo cáo biện pháp Một số kinh nghiệm thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học hạnh phúc

Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt”; vì thế, trong nhiều năm qua ngành Giáo dục đã phát động nhiều phong trào thi đua như: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Cuộc vận động “ Hai không” với nhiều nội dung như; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” “Xây dựng nhà trường văn hóa – nhà giáo kiểu mẫu – học sinh thanh lịch”. Đặc biệt năm học 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào “Trường học Hạnh phúc” (giai đoạn 2019 – 2021) trong toàn ngành Giáo dục. Có thể nói với tinh thần thẳng thắn, nhìn vào sự thật, đối diện với chính mình các cuộc vận động và phong trào thi đua nói trên đã và đang thổi luồng gió mới, tạo thêm sinh khí cho toàn xã hội, cho ngành giáo dục có thêm sức mạnh để hoàn thiện thiên chức “Trồng người” của mình.

Như chúng ta đã biết, với sự phát triển của xã hội, sự đổi mới của đất nước đã kéo theo mặt trái của cơ chế thị trường như: các tệ nạn xã hội, sự suy giảm về đạo đức, thiếu lương tâm, trách nhiệm; ý thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng, việc giáo dục toàn diện ở góc độ nào đó chưa được quan tâm thường xuyên. Một số trường cơ sở hạ tầng vật chất chưa được đầy đủ, các phòng chức năng còn thiếu, xây dựng khuôn viên tạo môi trường trong và ngoài lớp học chưa đạt yêu cầu. Một số trường đã đạt chuẩn quốc gia nhưng vẫn chưa thực sự coi trọng việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp.

Hơn nữa, một số cán bộ địa phương chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non, chưa quan tâm đúng mức đến bậc học mầm non. Một số Giáo viên chưa thực sự yêu thương trẻ, chưa đặt sự an toàn của trẻ lên hàng đầu và chưa có sự tôn trọng trẻ. Giáo viên chưa đầu tư nghiên cứu tài liệu để đổi mới phương pháp dạy học cũng như việc tự làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ, một bộ phận nhỏ giáo viên có trình độ về đào tạo trên chuẩn nhưng lại chưa đạt trình độ chuẩn về năng lực chuyên môn. Tổ chức các hoạt động còn rập khuôn máy móc, chưa phát huy được tính tích cực cũng như chưa tạo được các tình huống cho trẻ tham gia hoạt động, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế. Chất lượng đội ngũ không đồng đều. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị thiếu đồng bộ, nhận thức của phụ huynh và xã hội về bậc học mầm non chưa sâu sắc.

 

doc 24 trang thanh tú 22 08/10/2022 1713
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo biện pháp Một số kinh nghiệm thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học hạnh phúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC
Lĩnh vực
Cấp học
: Giáo dục mẫu giáo
: Mầm non
Tác giả
: Lê Thị Thanh Hóa
Đơn vị công tác
: Trường mầm non Ánh Sao
Chức vụ
: Tổ trưởng chuyên môn
NĂM HỌC: 2019 - 2020
PHỤ LỤC
Nội dung Trang
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt”; vì thế, trong nhiều năm qua ngành Giáo dục đã phát động nhiều phong trào thi đua như: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Cuộc vận động “ Hai không” với nhiều nội dung như; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” “Xây dựng nhà trường văn hóa – nhà giáo kiểu mẫu – học sinh thanh lịch”... Đặc biệt năm học 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào “Trường học Hạnh phúc” (giai đoạn 2019 – 2021) trong toàn ngành Giáo dục. Có thể nói với tinh thần thẳng thắn, nhìn vào sự thật, đối diện với chính mình các cuộc vận động và phong trào thi đua nói trên đã và đang thổi luồng gió mới, tạo thêm sinh khí cho toàn xã hội, cho ngành giáo dục có thêm sức mạnh để hoàn thiện thiên chức “Trồng người” của mình. 
Như chúng ta đã biết, với sự phát triển của xã hội, sự đổi mới của đất nước đã kéo theo mặt trái của cơ chế thị trường như: các tệ nạn xã hội, sự suy giảm về đạo đức, thiếu lương tâm, trách nhiệm; ý thức về bảo vệ môi trường của cộng đồng, việc giáo dục toàn diện ở góc độ nào đó chưa được quan tâm thường xuyên. Một số trường cơ sở hạ tầng vật chất chưa được đầy đủ, các phòng chức năng còn thiếu, xây dựng khuôn viên tạo môi trường trong và ngoài lớp học chưa đạt yêu cầu. Một số trường đã đạt chuẩn quốc gia nhưng vẫn chưa thực sự coi trọng việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp. 
Hơn nữa, một số cán bộ địa phương chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non, chưa quan tâm đúng mức đến bậc học mầm non. Một số Giáo viên chưa thực sự yêu thương trẻ, chưa đặt sự an toàn của trẻ lên hàng đầu và chưa có sự tôn trọng trẻ. Giáo viên chưa đầu tư nghiên cứu tài liệu để đổi mới phương pháp dạy học cũng như việc tự làm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ, một bộ phận nhỏ giáo viên có trình độ về đào tạo trên chuẩn nhưng lại chưa đạt trình độ chuẩn về năng lực chuyên môn. Tổ chức các hoạt động còn rập khuôn máy móc, chưa phát huy được tính tích cực cũng như chưa tạo được các tình huống cho trẻ tham gia hoạt động, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế. Chất lượng đội ngũ không đồng đều. Việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị thiếu đồng bộ, nhận thức của phụ huynh và xã hội về bậc học mầm non chưa sâu sắc. 
Mặt khác, giáo viên chưa thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ cho trẻ; các trò chơi dân gian dần dần bị mai một; việc hình thành kĩ năng sống cho học sinh chưa được quan tâm đúng mức. Trong giao tiếp hàng ngày của người lớn đôi khi chưa thực sự tế nhị cho nên có ảnh hưởng trực tiếp đến việc giáo dục đạo đức lối sống cho trẻ. Một bộ phận phụ huynh học sinh mong muốn nóng vội cho con nhanh thành đạt giỏi giang nên cho con học nhanh, học trước chương trình, muốn con phải đọc thông viết thạo ở độ tuổi mầm non, một bộ phận phụ huynh học sinh quá cưng chiều con, trẻ đòi gì được ấy, hoặc đưa đón trẻ ở cổng trường mà không gặp giáo viên chủ nhiệm, nên ảnh hưởng đến việc tuyên truyền hay thông báo về các kế hoạch của trường cũng như của lớp đề ra.
Thực tế cho thấy, các phong trào thi đua đã được triển khai đầy đủ, kịp thời và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện phong trào ở các nhà trường nói chung và trường mầm non nói riêng hiệu quả chưa cao, chưa đồng đều. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học hạnh phúc” là một phong trào lớn, có qui mô rộng và có thời gian thực hiện. Là một giáo viên trường mầm non tôi nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào này đối với việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Phong trào này đã được ngành triển khai đến các nhà trường một cách đầy đủ, nghiêm túc; song là một phong trào mới nên hiện nay việc tổ chức thực hiện tại các nhà trường đôi khi còn mang tính hình thức, việc tổ chức thực hiện chưa khoa học, kiểm tra giám sát thiếu chặt chẽ do đó hiệu quả các cuộc vận động chất lượng còn chưa cao. Giáo viên chưa thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tham gia tích cực vào các hoạt động
Phong trào này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Là một giáo viên tôi luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để mỗi ngày đến trường đều trở thành một ngày thật hạnh phúc với trẻ, tìm ra những biện pháp phù hợp để khắc phục tồn tại, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. 
Với những kinh nghiệm đạt được, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học hạnh phúc”. 
PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN
	Hạnh phúc là một từ vay mượn từ tiếng Hán với hai thành tố có giá trị đẳng lập: “hạnh” có nghĩa gốc là “may mắn”, còn “phúc” có nghĩa gốc là “tốt lành”. Tựu trung lại, hạnh phúc có nghĩa là may mắn tốt lành. 
	Hạnh phúc là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, là mưu cầu “Khát khao của tất cả chúng sinh”. Là thước đo đúng đắn nhất về sự tiến bộ của xã hôi.
	Hạnh phúc là khi được làm điều mình yêu thích, là có thể thỏa sức sáng tạo và thực hiện đam mê của mình. Hạnh phúc là trạng thái cảm xúc hân hoan, thỏa mãn nhu cầu về đời sống vật chất và sự vừa lòng của cả đời sống tinh thần. Có rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc. Hạnh phúc có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi chúng ta và đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Trẻ được hạnh phúc trong môi trường gia đình và trẻ cũng cần được hạnh phúc trong môi trường xã hội và môi trường xã hội của trẻ chính là trường học. Vậy trường học phải là trường học hạnh phúc.
	Trường học hạnh phúc là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Trường học hạnh phúc phải là điểm đến thân thiện và vui thích của trẻ, là môi trường giáo dục hoàn hảo tạo được cho trẻ tâm lí thoải mái khi trẻ đến trường. Trường học hạnh phúc là nơi khiến cả cô và trò đều có cảm giác muốn đến “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” khi đến sẽ có hứng thú, niềm vui, sự mong chờ và những rung động. Lớp học hạnh phúc không áp đặt trẻ phát triển theo khuôn mẫu mà đóng vai trò định hướng để trẻ được làm những gì mình yêu thích và say mê. Ở đó, trẻ được học những gì có ý nghĩa với chúng, được khơi gợi niềm yêu thích, các bài học được thông qua các trò chơi và những trải nghiệm.
	Để có một trường học hạnh phúc cần chú trọng xây dựng những giá trị nhân văn và những chuẩn mực hành xử tích cực. Chuẩn mực giữa cô và trò, giữa cô với đồng nghiệp, với Ban giám hiệu nhà trường và với phụ huynh. Và điều quan trọng nữa muốn học trò hạnh phúc thì trước hết cô phải là người hạnh phúc. Kể cả các bậc phụ huynh, mỗi ngày đến trường đều cảm thấy là một ngày vui và thực sự ý nghĩa. 
	Đặc điểm của trẻ ở lứa tuổi mầm non là “Học mà chơi chơi bằng học” nên việc xây dựng môi trường phải hấp dẫn đối với trẻ. Môi trường áp dụng các phương pháp học tập linh hoạt, hiện đại để có thể kích thích các tư duy tìm tòi, khám phá cho trẻ. Môi trường an toàn về thể chất và tinh thần. Giáo viên và học sinh phải được bảo vệ, không có sự xúc phạm về thể xác và tinh thần để mỗi khi đến trường như là về nhà. Môi trường vận động an toàn khỏe khoắn, lành mạnh, phát triển để trẻ có thể học tập hạnh phúc. Trẻ mầm non mỗi trẻ có một tâm lý tính cách khác nhau chính vì vậy cô cần tôn trọng sự khác biệt bởi chính sự khác biệt ấy mới tạo nên sự đa dạng. Tôn trọng giữa cô và đồng nghiệp, giữa ban giám hiệu, cô và học sinh.
	Dựa trên tôn trọng, hầu hết các công việc sẽ diễn ra suôn sẻ và có trách nhiệm cao. Đặc biệt, với các giáo viên, khi thấu hiểu giá trị tôn trọng, biết tôn trọng, họ sẽ làm được việc tôn trọng học sinh, dẫn đến thay đổi lớn về nội dung, cách thức giáo dục. Từ đó sẽ tạo ra những thành tưu lớn cho giáo dục con người.
	Một môi trường học tập chỉ có thể có hạnh phúc nếu các mối quan hệ được xây dựng và thực thi dựa trên yêu thương. Yêu thương bắt đầu từ sự thấu hiểu, chia sẻ với người khác mà không phải là sự ích kỉ, đơn phương thực hiện. Yêu thương cũng là một giá trị truyền thống của dân tộc ta, nên phát huy nó không phải là việc khó khăn. 	
	Phong cách yêu thương, quan tâm, chia sẻ xuất phát từ tình cảm chân thành đừng để ảnh hưởng của rào cản vật chất hay một số tác động tiêu cực Trường học hạnh phúc là phải để. “Trẻ là ngọn nến thắp sáng niềm hạnh phúc của cha mẹ và cô giáo” Minh chứng 1. Ngọn nến muốn sáng cần có bàn tay nâng niu từ nhiều khía cạnh gia đình, trường học, xã hội. Khi mỗi ngày đến trường của con là một ngày vui (Có nghĩa là hạnh phúc) hạnh phúc đó sẽ lan tỏa đến thầy cô và cha mẹ vậy nên chúng ta hãy hành động “Để trẻ luôn tỏa sáng” Minh chứng 2.
	Là một giáo viên, thực hiện phong trào xây dựng trường học hạnh phúc thực sự là một ý tưởng mà tôi rất tâm đắc và nhận thấy có tính khả thi cao.
II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ.
Là một giáo viên công tác hơn mười năm ở trường mầm non Kiêu Kỵ. Ban giám hiệu nhà trường chị em bạn bè đồng nghiệp đã giúp đỡ tạo điều kiện quan tâm nên luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Nay do điều kiện đường đi làm không thuận tiện và may mắn là phòng giáo dục Huyện xây dựng trường mới gần nhà nên tôi đã xin chuyển công tác về trường mầm non Ánh Sao Năm học 2019 – 2020. Tôi được nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo lớn, với hai giáo viên. Trong quá trình thực hiện tôi còn gặp một số thuận lợi và khó khăn sau:
1. Thuận lợi: 
	- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao về chuyên môn của phòng giáo dục và đào tạo. Đặc biệt của ban giám hiệu nhà trường của chị em bạn bè đồng nghiệp.
	- Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho tôi học lớp chuyên đề do phòng giáo dục và đào tạo tổ chức. Tham gia kiến tập một số chuyên đề do các trường ở trong Huyện thực hiện.
- Là một ngôi trường mới phòng học khang trang, có đầy đủ các phòng chức năng.
- Môi trường rộng rãi, thoáng mát. 
- Trẻ khỏe mạnh, cùng độ tuổi, đi học đều.
- Bản thân là giáo viên có trình độ chuẩn về chuyên môn, là giáo viên dạy giỏi, năng động, tìm tòi sáng tạo, nhiệt tình trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
- Một số Phụ huynh bước đầu đã quan tâm đến công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường nói chung và những hoạt động của lớp nói riêng.
2. Khó khăn
	- Do ngôi Trường mới Giáo viên các trường chuyển về nên sự quan tâm, chia sẻ, sự tin tưởng giữa đồng nghiệp còn hạn chế. 
	- Các trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác chăm sóc trẻ chưa thực sự đầy đủ.
	- Số trẻ đông nên giáo viên gặp khó khăn trong việc bao quát trẻ.
	- Do đặc thù là khu đô thị học sinh và phụ huynh ở nhiều vùng quê khác nhau nên còn nói tiếng địa phương. 
	- Phụ huynh đa phần lần đầu tiên cho con học trường công lập nên chưa hiểu được các hoạt động của trường công lập, chưa chia sẻ với nhà trường với giáo viên những khó khăn, luôn có những đòi hỏi không phù hợp với trường công lập mới, Chính vì vậy sự phối hợp với phụ huynh học sinh – giáo viên và nhà trường chưa tốt.
	- Trẻ học các trường tư thục trong khu nhiều nên nếp của trẻ còn hạn chế. Chưa có kỹ năng tham gia hoạt động tập thể, làm việc theo nhóm chưa đảm bảo
 - Trẻ chưa thật sự sáng tạo trong suy nghĩ.
 - Một số trẻ còn hiếu động, tự kỷ, chưa tích cực trong việc tham gia hoạt động trải nghiệm. 
III. CÁC KINH NGHIỆM
1. Hãy tôn trọng cảm xúc
	Tôn trọng là một cảm giác hoặc hành động tích cực thể hiện đối với ai đó còn cảm xúc hay xúc cảm là một hiện tượng trải nghiệm cơ bản của con người về thái độ của chính mình đối với, sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, với người khác và với bản thân. Sự hình thành cảm xúc là một điều kiện tất yếu của sự phát triển con người như là một nhân cách và có rất nhiều cảm xúc, cảm xúc đạo đức, cảm xúc thẩm mỹ, cảm xúc trí tuệ... Một đặc trưng của cảm xúc là có tính đối cực: yêu và ghét, ưa thích và không ưa thích, xúc động và dửng dưng...Khái niệm “ Tôn trọng”, “ Cảm xúc” đó là trên lý thuyết trên định nghĩa rất đúng nhưng khi thực tế để lựa chọn tôn trọng cảm xúc quả là khó và khó hơn nữa khi tôi ở trong môi trường giáo dục và các trò lại là lứa tuổi mầm non. Khi tôi chuyển công tác về ngôi trường mới trong tôi xuất hiện rất nhiều cảm xúc và bao chùm là cảm xúc lo lắng đưa ra nhiều câu hỏi cho bản thân mình, rồi sợmình có làm được không, chị hiểu trưởng thì như thế nào, rồi chị em giáo viên và học sinh ra saorất nhiều cảm xúc. Thế nhưng thật may mắn cho tôi tất cả những lo lắng, những câu hỏi, rồi sợ đã tan biến hết. Buổi đầu tiên đến ngôi trường mới tôi đã rất ấn tượng ấn tượng từ môi trường không gian và cả con người. Môi trường lớp học khang trang với khuôn viên hai tầng bao quanh thành một khối hình thang không gian yên tĩnh đã làm tôi cảm thấy vơi bớt lỗi lo lắng. Chị em đến trường dọn dẹp tổng vệ sinh qua mấy ngày trò chuyện và quen dần. Chị hiệu trưởng là người làm cho tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc chị sống rất tình cảm, tôn trọng, chan hòa, nhẹ nhàngchị rất hài hước và hay cười. Mỗi buổi sáng đến trường chị hay đi các lớp chào hỏi các chị em đồng nghiệp và xem các con học sinh của mình như thế nàoXuất phát từ những điều hạnh phúc nhỏ vậy, tôi bước đầu yên tâm công tác ở ngôi trường mới này.
	Tôi được phân công dạy lớp lớn, lứa tuổi này là giai đoạn cuối cùng của trẻ em ở lứa tuổi “mầm non”. Hoàn thiện về mọi phương diện của tâm lý (nhận thức, tình cảm và ý chí). Có cơ sở ban đầu đề hình thành nhân cách con người. Xuất phát từ những điều đó tôi thầm nhủ mình cần cố gắng và sửa đổi rất nhiều.
	Qua một buổi họp hội đồng nhà trường chị có giới thiệu cho các đồng nghiệp của mình là trên ti vi kênh VTV7 có một chương trình rất hay đó là “Thầy cô chúng ta đã thay đổi” và tôi về nhà đã xem. Thật sự nó là một chương trình quá hay, tuyệt vời, tôi không kìm nổi những cảm xúc của mình, và tôi nhìn thấy trong đó có hình ảnh của tôi. Tôi cảm thấy mình còn quá nhiều điểm yếu và thiếu nhiều điều chưa làm được cho các con của mình. Từ đó tôi bước đầu nghiên cứu và làm theo.
	Những buổi đầu khi có học sinh tôi cũng gặp ít khó khăn vì chưa quen nếp của các con, các con đa phần nhiều học trường tư thục các kỹ năng đơn giản nhất các con cũng không đạt, rồi tính cách các con khác nhau rồi tăng động tự ký có Tôi bắt đầu quan sát chú ý đến từng trẻ nếp mỗi trẻ rồi tính cách các condần dần cô quen nếp của trẻ và trẻ bước đầu theo nếp của cô. Cứ như vậy qua mấy tháng đầu năm học tôi đã hiểu hết tính của các con. Tôi đánh giá sự tiến bộ của trẻ so với bản thân trẻ, không so sánh với trẻ khác.
	Kiên nhẫn với trẻ, chờ đợi trẻ, khuyến khích trẻ bộc lộ cảm xúc, ý nghĩ và tự tin diễn đạt bằng lời.
	Luôn động viên trẻ tự tin vào bản thân: “Cô nghĩ nhất định con sẽ làm được”, “Lần sau con sẽ làm tốt hơn” khuyến khích trẻ tham gia, hợp tác để cùng phát triển. Khuyến khích trẻ trao đổi, hợp tác thực hiện ý tưởng chơi (cùng hoạt động và giúp đỡ lẫn nhau). Khuyến khích trẻ tham gia thảo luận xây dựng nội quy lớp học, xây dựng quy tắc hoạt động trong các góc. Khuyến khích trẻ hợp tác chuẩn bị, làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí, sắp xếp, vệ sinh môi trường hoạt động cùng cô.
	Khuyến khích trẻ đưa ra những quyết định hay lựa chọn theo khả năng, nhu cầu của bản thân trước và trong khi chơi. Trẻ được lựa chọn theo yêu cầu, khả năng của bản thân, trẻ được lựa chọn góc chơi, khu vực chơi, trẻ được lựa chọn đồ chơi, trẻ được lựa chọn vai chơi. Trẻ được đưa ra quyết định trong quá trình chơi, trong quá trình chơi đôi khi trẻ được thay đổi luật chơi cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế diễn ra khi chơi. Trong quá trình chơi trẻ có thể được giao lưu sang các góc chơi khác nhau.
	Tôi thường giành thời gian vào lúc đón và trả trẻ để hiểu về trẻ nhiều hơn tôi nói chuyện chia sẻ với trẻ và lắng nghe trẻ. Trong tất cả các hoạt động một ngày của trẻ tôi luôn lắng nghe, hỗ trợ trẻ kịp thời khi cần thiết. Chấp nhận các ý kiến của trẻ. Cùng chia sẻ ý tưởng chơi với trẻ, không áp đặt ý của mình. Hỗ trợ nhóm trẻ và hỗ trợ từng cá nhân trẻ đúng lúc, nếu trẻ không giải quyết được, tôi hỗ trợ trẻ tìm cách giải quyết.
	Không vội vàng can thiệp vào các tình huống xảy ra trong khi chơi, bình tĩnh lắng nghe và đưa ra những lời khuyên phù hợp, khi có tình huống xảy ra trong khi chơi, tôi chú ý quan sát, lắng nghe. Không vội vàng can thiệp ngay khi chưa thực sự cần thiết, để trẻ tự giải quyết tình huống.
	Luôn tin tưởng, khuyến khích trẻ. Khen gợi, động viên những thành công dù nhỏ của trẻ một cách kịp thời. không chê cười khi trẻ thất bại, động viên để trẻ tiếp tục cố gắng.
	Thay vì la mắng, dọa dẫm, hãy cho trẻ được sai lầm, được nói ra cảm xúc của mình. Điều đó sẽ giúp trẻ tiếp thu tốt hơn, tự tin và hòa đồng hơn. Từ đó, rèn luyện ý thức và khả năng tập trung từ chính nhận thức của bản thân mình. 
	Lớp học hạnh phúc là nơi giúp giáo viên và học sinh hình thành cũng như duy trì các trạng thái cảm xúc tích cực. Mỗi lớp học hạnh phúc sẽ tạo nên một môi trường mà ai tham gia cũng cảm thấy hạnh phúc. Được tham gia vào các lớp học hạnh phúc sẽ giúp cho mỗi cá nhân thiết lập được các tình cảm lành mạnh, góp phần phát triển nhân cách tốt đẹp.
2. Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự yêu thương.
	Ở lứa tuổi mầm non, trẻ thường rất tò mò, ham hiểu biết nên tôi luôn lưu tâm xây dựng nhiều hoạt động hướng tới nhu cầu của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm.
	Trong các hoạt động phải tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, tương tác, giao lưu với bạn, với cô. Đặc biệt là các hoạt động phải linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, để đa số trẻ có thể tham gia và thực hiện; Qua đó giúp trẻ tự tin, hào hứng trong mọi hoạt động với cô và các bạn. Ngay từ đầu năm học tôi đã lập kế hoạch đưa ra mục tiêu nội dung giáo dục phù hợp với lứa tuổi và với trẻ của lớp tôi, tôi đảm bảo dạy đúng, dạy đủ chương trình theo quy định kế hoạch đưa ra. Tôi thực hiện từng bước, đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy, xây dựng có hiệu quả các hoạt động đổi mới giáo dục, tham gia sinh hoạt tổ khối chuyên môn, trau dồi kiến thức, tiếp cận những phương pháp mới. Đa dạng các hình thức dạy học, sáng tạo. Tham gia vào phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong nhà trường, tham gia vào hội giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm. 
	Xây dựng mối quan hệ thân thiện là việc đầu tiên cần phải thực hiện ở một tập thể nhà trường, ban giám hiệu trường tôi các chị như người chị cả trong gia đình sống rất tình cảm, chan hòa, bảo ban công việc rất nhẹ nhàng chu đáo luôn yêu thương, tôn trọng các em. Các chị là tấm gương để tôi học tập noi theo và biết cách tự hoàn thiện chính mình. Tôi luôn cởi mở, thân thiện, tạo được mối quan hệ đoàn kết với chị em. Quan tâm chia sẻ với nhau về chuyên môn cũng như gần gũi, giúp đỡ sẻ chia công việc, động viên với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống, để dẫn đến mọi người cùng đồng lòng, biết thương yêu nhau, biết chia sẻ, tin tưởng, tương thân tương ái, dẫn đến một tập thể vững mạnh và đó cũng là tiền đề dẫn đến sự thành công trong công tác của người giáo viên. 
	Nghề giáo viên mầm non rất vất vả nhưng bù lại, chúng tôi có rất nhiều niềm vui. Vui vì được sống cùng những tâm hồn trẻ thơ, được chăm sóc, dạy dỗ các con. Đó là niềm hạnh phúc giản dị của chúng tôi. Để lớp học hạnh phúc đối với học sinh mầm non: Trước tiên, giáo viên chúng tôi phải là những người có tâm, luôn coi trẻ như những đứa con của mình. Giáo viên là người mẹ khi chăm sóc các con, là người bạn khi học, khi chơi cùng các con. Làm được điều đó thì tôi tin chắc chắn, các con sẽ rất vui khi được đến lớp. 
	Chúng tôi những người giáo viên mầm non cũng có nhiều áp lực Nhưng chỉ cần vững về chuyên môn, giàu tâm huyết thì những áp lực đó không phải là vấn đề lớn. Điều khiến cô cà các đồng nghiệp luôn trăn trở và nặng lòng là áp lực từ phía phụ huynh. “Nhiều phụ huynh không hiểu nên thường có những lời nói khiên chúng tôi bị tổn thương. Không hiểu hết công việc của giáo viên nên có những phụ huynh xem chúng tôi như nhữn

Tài liệu đính kèm:

  • docbao_cao_bien_phap_mot_so_kinh_nghiem_thuc_hien_tot_phong_tra.doc