SKKN Áp dụng kiến thức tin học trong chương trình tin học 7 để giải các bài tập toán 7

SKKN Áp dụng kiến thức tin học trong chương trình tin học 7 để giải các bài tập toán 7

Ngày nay, với sự phát triển nhảy vọt của khoa học công nghệ nói chung của ngành tin học nói riêng, với những tính năng ưu việt, sự tiện dụng và được ứng dụng rộng rãi, tin học ngày nay là một phần không thể thiếu được của nhiều ngành trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội. Hơn thế nữa nó còn đi sâu vào đời sống của con người.

Do vậy, Việt Nam nói chung và ngành giáo dục đào tạo nói riêng phải đầu tư phát triển về mọi mặt. Đặc biệt là nguồn nhân lực tức là phải đào tạo ra một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, nắm vững tri thức khoa học công nghệ để làm chủ trong mọi hoàn cảnh công tác và hoạt động xã hội nhằm đáp ứng được nhu cầu trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để đáp ứng được các yêu cầu trên, môn Tin học đã được đưa vào giảng dạy ở các trường phổ thông với vai trò là môn học tự chọn với thời lượng 2 tiết/tuần với tất cả các lớp ở cấp học. Ngoài việc trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và vai trò của nó trong xã hội hiện đại và giúp học sinh bước đầu làm quen với phương pháp giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính phục vụ học tập và cuộc sống thì việc học tin học ở THCS còn phụ giúp cho học sinh học các môn học khác như học Toán, học Địa Lý

 

doc 10 trang thuychi01 10781
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Áp dụng kiến thức tin học trong chương trình tin học 7 để giải các bài tập toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC
Đặt vấn đề 
Mở đầu.1
Cơ sở khoa học.2
Nội dung
Đặc điểm tình hình...3
Những biện pháp thực hiện..4
Kết quả đạt được..7
Bài học kinh nghiệm....8
Kết luận....9
A/ ĐẶT VẤN ĐỀ.
I. MỞ ĐẦU.
Ngày nay, với sự phát triển nhảy vọt của khoa học công nghệ nói chung của ngành tin học nói riêng, với những tính năng ưu việt, sự tiện dụng và được ứng dụng rộng rãi, tin học ngày nay là một phần không thể thiếu được của nhiều ngành trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội. Hơn thế nữa nó còn đi sâu vào đời sống của con người.
Do vậy, Việt Nam nói chung và ngành giáo dục đào tạo nói riêng phải đầu tư phát triển về mọi mặt. Đặc biệt là nguồn nhân lực tức là phải đào tạo ra một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, nắm vững tri thức khoa học công nghệ để làm chủ trong mọi hoàn cảnh công tác và hoạt động xã hội nhằm đáp ứng được nhu cầu trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Để đáp ứng được các yêu cầu trên, môn Tin học đã được đưa vào giảng dạy ở các trường phổ thông với vai trò là môn học tự chọn với thời lượng 2 tiết/tuần với tất cả các lớp ở cấp học. Ngoài việc trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và vai trò của nó trong xã hội hiện đại và giúp học sinh bước đầu làm quen với phương pháp giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính phục vụ học tập và cuộc sống thì việc học tin học ở THCS còn phụ giúp cho học sinh học các môn học khác như học Toán, học Địa Lý	
Qua thời gian trực tiếp giảng dạy môn Tin học nói chung, Tin học 7 nói riêng bản thân tôi nhận thấy rằng nhiều học sinh học xong để đó, chưa biết áp dụng linh hoạt các kiến thức trong chương trình tin học để học các môn khác. Mặc dù đó chỉ là kiểm tra kết quả của một bài tập toán nhưng cũng rất cần thiết cho học sinh khi muốn kiểm tra xem bài tập đó mình làm đúng hay không? Từ đó học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học tin học và không có sự hứng thú và yêu thích khi học môn học này
Từ thực tế trên, tôi xin trình bày việc áp dụng kiến thức tin học trong chương trình tin học 7 để giải các bài tập toán 7 từ đó giúp học sinh có sự yêu thích hơn đối với môn học này
II. CƠ SỞ KHOA HỌC.
Công nghệ thông tin là một trong các phương tiện quan trọng nhất của sự phát triển, đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục của thế giới hiện đại, trong đó có Việt Nam. Chúng ta đang ở thời đại thông tin kĩ thuật số, thời đại Internet.
Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương chính sách đầu tư và phát triển về ứng dụng công nghệ thông tin như:
- Chỉ thị số 58-CT/TW của bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đã chỉ rõ: “Ứng dụng và phát triển CNTT là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước đi trước”.
- Chỉ thị số 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục đã chỉ rõ: Nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT; ứng dụng và phát triển CNTT trong giáo dục và đào tạo sẽ tạo một bước chuyển cơ bản trong quá trình đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập và quản lí giáo dục.
Phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể của ngành là: Tổ chức tốt việc dạy và học tin học ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học nhằm phổ cập tin học trong nhà trường,...
Đặc trưng của môn Tin học là khoa học gắn liền với công nghệ, do vậy dạy học Tin học một mặt trang bị cho học sinh kiến thức khoa học về Tin học, phát triển tư duy thuật toán, rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề, từ đó áp dụng các kiến thức đó để học tập các môn học khác cùng như trong đời sống hằng ngày. Nội dung chương trình của môn Tin học tự chọn hiện hành ở các trường phổ thông đã đáp ứng được những yêu cầu trên.
B/ NỘI DUNG .
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Thực tế qua những năm trực tiếp giảng dạy bộ môn cũng như trao đổi với đồng nghiệp tôi nhận thấy: hầu như học sinh đều rất yêu thích giờ tin học nhưng chỉ là muốn lên phòng máy để được sử dụng máy tính . Vì vậy chất lượng bộ môn qua các năm học chưa cao.
	1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của Chi Bộ và của BGH nhà trường trong công cuộc đổi mới phương pháp dạy học.
- Giáo viên giảng dạy được đào tạo theo đúng chuyên ngành và được bồi dưỡng chuyên đề hàng năm..
- Được nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi về CSVC trang thiết bị dạy học.
2. Khó khăn:
- Vẫn còn một số em học sinh tiếp thu kiến thức còn chậm, Chưa xác định được học tin học để làm gì, phục vụ việc gì. Các em chỉ thích lên phòng máy để sử dụng máy tính. Điều này thể hiệnqua việc học sinh rất ngại học các giờ lý thuyết mà chỉ thích được lên phòng máy thực hành 
- Học sinh trên địa bàn chủ yếu là con em các gia đình lao động, sự quan tâm của phụ huynh đến việc học tập của con em còn nhiều hạn chế, điều kiện để các em có máy vi tính ở nhà là rất khó, hầu hết các em chỉ được tiếp xúc, làm quen với máy tính trong giờ học . Một bộ phận học sinh chưa coi trọng môn học, xem đây là một môn phụ nên chưa có sự đầu tư thời gian cho việc học.
Qua khảo sát chất lượng đầu năm học, tôi thấy học sinh không có hứng thú trong giờ học và chưa biết áp dụng các kiến thức tin học đã học để học các môn học khác. Vì thế, kết quả khảo sát đầu năm học thấp.
Kết quả khảo sát đầu năm học 2015 - 2016
TT
Lớp
Sĩ số
Giờ học
Áp dụng để học môn khác
Hứng thú
Không hứng thú
Biết
Không biết
1
7A
34
10
29.4%
24
70.6%
5
14.7%
29
85.3%
2
7B
33
12
36.4%
21
63.6%
8
24.2%
25
75.8%
Tổng cộng
67
22
32.8%
45
67.2%
13
19.4%
54
80.6%
II. NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Áp dụng để giải toán
Trong cả chương trình toán 7, chương nào ta cũng có thể áp dụng các kiến thức tin học vào để giải bài tập
a. Chương I: Số hữu tỉ, số thực
Việc cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa của số hữu tỉ ta có thể áp dụng cả kiến thức của phần tính toán trong excel và cả phần mềm toolkit math để tính toán 
Ví dụ 1: (BT 8 - tr 10 SGK Đại số 7)
Tính a. 
- Áp dụng trong Excel: =Sum(3/7,-5/2,-3/5)
- Áp dụng trong Toolkit math: simplify(3/7,-5/2,-3/5)
Ví dụ 2 : (BT37- tr 22 sgk Đại số 7)
Tìm giá trị của biểu thức sau
d. 
- Áp dụng trong Excel: =(6^3+3*6^2+3^3)/-13
- Áp dụng trong Toolkit math: simplify(6^3+3*6^2+3^3)/-13
b. Chương 2: Hàm số và đồ thị hàm số
Đối với hàm số ta có thể vào excel để lập bảng tính các giá trị x,y tương ứng của một hàm số và vào phần mềm toolkit math để vẽ đồ thị hàm số
Ví dụ1 : BT 28 SGK Đại số tr64
Cho hàm số y=f(x) = 
 a. Tính f(5); f(-3)
b. Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau
x
-6
-4
-3
2
5
6
12
f(x)= 
a. f(5)=12/5; f(-3)=12/-3
b. Vào trang tính sau đó lập bảng như sau, sau đó dùng công thức để tính ô D6 sau đó sao chép công thức để tính các ô còn lại.
Ví dụ 2: BT 39 SGK Đại số 7 tr71
Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các các hàm số
a. y=x b. y=3x c. y=-2x d. y=-x
Sử dụng phần mềm toolkitmath để vẽ đồ thị
c. Chương 3: Thống kê
Việc tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu ở chương này ta có thể sử dụng các hàm trong excel để tính
Ví dụ1: BT17 SGK Đại số II tr20
Theo dõi thời gian làm của một bài toán( tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy giáo lập được bảng 25
Tgian(x)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tần số(n)
1
3
4
7
8
9
8
5
3
2
N=10
Tính số trung bình cộng:
Tìm mốt của dấu hiệu
Sau khi nhập bảng vào trang tính ta có thể dùng các hàm và công thức để tính
a.=(3*1+4*3+5*4+6*7+7*8+8*9+9*8+10*5+11*3+12*2)/10
b. =max(1,3,4,7,8,9,8,5,3,2) = 9. Vậy mốt là 8
d. Chương IV: Biểu thức đại số
Đối với việc tính toán với đa thức ta có thể sử dụng các lệnh trong phần mềm toolkitmath để tính toán
Ví dụ 2: BT 33 SGK Đại số II tr40
Tính tổng của hai đa thức:
a. M= x2y+0.5xy3-7.5x3y2+x3 và N=3xy3-x2y+5,5x3y2
2. Áp dụng để vẽ biểu đồ trong môn Địa Lý
Ví dụ : Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia châu Phi (SGK Địa Lý 7 tr98)
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
Qua thời gian áp dụng phương pháp, tôi nhận thấy học sinh đã có hứng thú hơn khi học bộ môn Tin học, trong các giờ thực hành song song với thực hành các em thường mang bài tập toán ra để kiểm tra kết quả. Mặc dù chỉ giúp cho việc kiểm tra kết quả bài tập toán chứ không khuyến khích học sinh phụ thuộc vào để lấy kết quả nhưng qua việc này học sinh vừa tạo được hứng thú khi học môn tin học đồng thời cũng làm cho việc học các môn khác hiệu quả hơn
Kết quả kiểm tra sau khi thực hiện
TT
Lớp
Sĩ số
Giờ học
Áp dụng để học môn khác
Hứng thú
Không hứng thú
Biết
Không biết
1
7A
34
29
85.3%
5
14.7%
25
73.5%
9
26.5%
2
7B
33
30
97%
3
3%
28
84.8%
5
15.2%
Tổng cộng
67
59
88%
8
12%
53
79%
14
21%
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Để thực hiện tốt và tạo hứng thú một tiết dạy tin học phù hợp với các đối tượng học sinh thì phải thực hiện được các vấn đề sau:
- Thiết kế bài dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh.
Giáo viên phải nắm bắt đối tượng học sinh về kĩ năng thực hành và phân loại đối tượng rõ ràng, chính xác.
- Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh trên lớp.
 - Giáo viên cần áp dụng các kiến thức vừa học được vào thực tế cuộc sống hay áp dụng các kiến thức đó để học các môn học khác.
- Đánh giá và theo dõi kết quả học tập theo từng đối tượng học sinh, khen những học sinh thực hành tốt, nghiêm túc, nhắc nhở những học sinh thực hành chưa tốt, chưa nghiêm túc.
C/ KẾT LUẬN.
Tin học là môn học mới đối với học sinh phổ thông. Để tạo hứng thú học tập cho học sinh và từng bước nâng cao chất lượng bộ môn đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả.
Trong quá trình dạy học áp dụng việc tổ chức hoạt động nhóm phù hợp với các đối tượng học sinh trong giờ thực hành tôi nhận thấy rằng các em thực hiện các kĩ năng cơ bản trên máy thành thạo hơn, tích cực tự giác trong các giời học và các em áp dụng được nhiều kiến thức được học vào cuộc sống hàng ngày và để học các môn học khác.
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân rút ra được trong quá trình dạy học. Rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để tôi có thể hoàn chỉnh hơn đề tài này, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
 TP Thanh Hoá, ngày 10 tháng 4 năm 2016
 Người viết	
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Thanh hoá,, ngày tháng năm 2014

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_ap_dung_kien_thuc_tin_hoc_trong_chuong_trinh_tin_hoc_7.doc