Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Tin học 7

Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Tin học 7

Hiện nay ngành giáo dục của chúng ta đang đổi mới theo xu hướng của thời đại. Cùng với sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin cũng góp phần quan trọng không kém trong việc phát triển kinh tế nước nhà. Trước tình hình đó Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời đưa bộ môn Tin học vào giảng dạy ở các trường THCS trong cả nước như một bộ môn bắt buộc thay vì là môn học tự chọn như trước đây. Đây là môn học tuy không phải là mới đối với tất cả học sinh, giáo viên cũng gặp ít nhiều khó khăn trong việc giảng dạy bộ môn mới. Chính vì vậy cần có phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Sách Tin học dành cho Trung Học Cơ Sở, quyển 2 của Bộ giáo dục biên soạn nhằm phục vụ việc dạy và học Tin lớp 7. Sau một năm học chương trình Tin học 6 các em đã phần nào có được kiến thức cơ bản về máy tính và soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, với chương trình Tin 7 kiến thức hoàn toàn mới và khó hơn, đòi hỏi các em phải tính toán, tư duy cũng như dành nhiều thời gian thực hành. Giáo viên cũng phải có phương pháp tích cực, phù hợp với trình độ học sinh để giảng dạy có hiệu quả. Trước đòi hỏi đó, là một giáo viên dạy môn tin học tôi thiết nghĩ cần phải tìm hiểu nghiên cứu vấn đề này nhằm tìm ra phương pháp dạy và học tích cực hơn, phù hợp và hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục.

Trong khuôn khổ một đề tài, chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót, kính mong sự góp ý chân thành của cán bộ chuyên môn nhằm giúp cho đề tài của tôi hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cám ơn.

 

doc 19 trang thuychi01 28685
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Tin học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GD & ĐT QUAN SƠN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
DẠY VÀ HỌC BỘ MÔN TIN HỌC 7 
 Người thực hiện: Lê Thị Lý
 Chức vụ: Giáo viên
 Đơn vị công tác: Trường THCS - DTNT Quan Sơn
 SKKN thuộc lĩnh vực: Tin học
THANH HOÁ, NĂM 2018
MỤC LỤC
TT
Đề mục
Trang
1
2
3
4
5
1. MỞ ĐẦU
. Lí do chọn đề tài.
. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1
1
1
1
2
6
7
8
9
10
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề của đề tài
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
3
3
3
4
13
11
12
13
14
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận.
3.2. Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
15
15
15
16
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài.
Hiện nay ngành giáo dục của chúng ta đang đổi mới theo xu hướng của thời đại. Cùng với sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật thì công nghệ thông tin cũng góp phần quan trọng không kém trong việc phát triển kinh tế nước nhà. Trước tình hình đó Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời đưa bộ môn Tin học vào giảng dạy ở các trường THCS trong cả nước như một bộ môn bắt buộc thay vì là môn học tự chọn như trước đây. Đây là môn học tuy không phải là mới đối với tất cả học sinh, giáo viên cũng gặp ít nhiều khó khăn trong việc giảng dạy bộ môn mới. Chính vì vậy cần có phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Sách Tin học dành cho Trung Học Cơ Sở, quyển 2 của Bộ giáo dục biên soạn nhằm phục vụ việc dạy và học Tin lớp 7. Sau một năm học chương trình Tin học 6 các em đã phần nào có được kiến thức cơ bản về máy tính và soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, với chương trình Tin 7 kiến thức hoàn toàn mới và khó hơn, đòi hỏi các em phải tính toán, tư duy cũng như dành nhiều thời gian thực hành. Giáo viên cũng phải có phương pháp tích cực, phù hợp với trình độ học sinh để giảng dạy có hiệu quả. Trước đòi hỏi đó, là một giáo viên dạy môn tin học tôi thiết nghĩ cần phải tìm hiểu nghiên cứu vấn đề này nhằm tìm ra phương pháp dạy và học tích cực hơn, phù hợp và hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục.
Trong khuôn khổ một đề tài, chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót, kính mong sự góp ý chân thành của cán bộ chuyên môn nhằm giúp cho đề tài của tôi hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cám ơn. 
1.2. Mục đích nghiên cứu.
Trên cơ sở học sinh đang còn gặp nhiều khó khăn trong giờ học Tin học, bản thân tôi khi nghiên cứu đề tài này nhằm giúp học sinh sử dụng các ví dụ cụ thể trước hết để học sinh nắm được cú pháp và ý nghĩa của các hàm tính toán. Và thông qua các ví dụ đó hướng dẫn học sinh giải quyết các vấn đề cần nêu ở trên.
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
- Đối tượng nghiên cứu chính: Các giáo viên dạy Tin học và học sinh lớp 7.
- Nghiên cứu một số phương pháp nâng cao chất lượng học của học sinh trong 
học tập Tin học ở nhà cũng như ở trường.
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Để giải quyết các nhiệm vụ trên của đề tài, tôi đó sử dụng phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp nghiên cứu và tổng hợp tài liệu
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm
- Phương pháp quan sát sư phạm
- Phương pháp thực hành: Tận dụng tối đa các buổi học thực hành để các em được làm quen với các dạng bài tập trên máy nhiều hơn.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Qua kinh nghiệm mà tôi đã được học ở các thầy cô và các đồng nghiệp trong trường, bên cạnh đó tôi cũng thường xuyên đi dự giờ một số đồng nghiệp trong tổ, tôi thấy có một vài nguyên nhân cần khắc phục nhằm nâng cao tính hiệu quả trong dạy và học phân môn Tin học 7
Theo nghị quyết TW4 khóa 7 xác định khuyến khích học sinh tự học, giáo viên phải áp dụng phương pháp hiện đại để nâng cao năng lực học tập của học sinh. Bên cạnh đó theo nghị quyết TW2 khóa 8 tiếp tục khẳng định đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tự sáng tạo của học sinh. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, phương pháp hiện đại để nâng cao chất lượng trong qua trình dạy học. Nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến nội dung đào tạo, quy trình đào tạo và phương pháp đào tạo cũng như phương pháp dạy và học. Cho nên giờ học thực hành bao giờ cũng sinh động và lôi cuốn học sinh tích cực học tập. Do đó môn Tin học nói chung cũng như môn tin học 7 nói riêng đã được ngành giáo dục quan tâm đúng mức. Hiện nay ngành giáo dục đã đưa môn tin học vào trong chương trình THCS cũng như các môn học khác. Hiện nay môn học này đã có đầy dủ SGK và PPCT thích hợp. Tuy nhiên đây là một môn học mới nên còn nảy sinh rất nhiều vấn cần giải quyết trong quá trình dạy và học. Cho nên việc sử dụng “PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC BỘ MÔN TIN HỌC 7” là một phương pháp dạy học mà được mọi giáo viên đang quan tâm đến cho nên việc sử dụng phương pháp này là rất cần thiết.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
Tin học là một môn học mới được đưa vào giảng dạy trong trường THCS. Đặc biệt là các em vừa mới tiếp xúc với bộ môn mới đầu tiên mặc dù các em rất thích máy tính nhưng là để chơi các trò chơi trên máy chứ chưa ý thức được tầm quan trọng của bộ môn nên chất lượng học tập còn hạn chế. đây là bộ môn đặc trưng muốn đạt chất lượng cao đòi hỏi các em phải tiếp xúc với máy tính nhiều nhưng thời lượng mỗi tuần chỉ có 2 tiết trên lớp thì các em chưa thể thực hành hết các kiến thức đã học mà nếu có thực hành hết thì sẽ nhanh quên.
Bên cạnh đó do hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn gia đình không có điều kiện để mua máy tính cho con em học hơn nữa đa số học sinh đều ở tại trường, theo thống kê của giáo viên dạy thì mỗi lớp chỉ được 3 đến 4 em là gia đình có máy vi tính. 
Một thực tế khác là ý thức học tập của một số học sinh không cao, không hứng thú trong học tập, lười hoạt động, không tích cực tự giác, ý thức tự học, tự rèn luyện yếu. 
Qua điều tra những tiết học đầu tiên về cả lí thuyết và thực hành tôi tiến hành đã thu được kết quả như sau:
* Về khâu tiếp nhận lý thuyết:
Lớp
Tổng số
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu - Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
7A
28
5
18
9
32,4
12
42,4
2
7,2
7B
30
3
9,9
6
19,8
18
60,4
3
9,9
Cộng
58
8
13,6
15
25,5
30
52,4
5
8,5
* Về kĩ năng thực hành:
Lớp
Tổng số
Thực hành
Tự thao tác sau khi có hướng dẫn
Thao tác cần có hướng dẫn thường xuyên
Chưa biết thao tác
SL
%
SL
%
SL
%
7A
28
5
18
19
67,6
4
14,4
7B
30
4
13,2
20
67
6
19,8
Cộng
58
9
15,3
39
67,7
10
17
Qua kết quả trên thì đa phần các em nắm kiến thức lí thuyết còn yếu, các em hay quên và chưa vận dụng vào thực hành được nếu không có sự hướng dẫn của giáo viên. Từ thực tế trên và bản thân tôi là một giáo viên dạy bộ môn tin học luôn suy nghĩ phải đưa ra những giải pháp như thế nào để các em nắm lí thuyết chắc hơn nhớ lâu hơn và vận dụng vào thực hành tốt hơn. sau một thời gian suy nghĩ tiến hành thực nghiệm tôi đã thu được những kết quả rất tốt sau đây tôi xin đề ra một số giải pháp sử dụng các dụng cụ trực quan trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn tin học lớp 
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề của đề tài.
a. Đối với giáo viên:
- Cần phải nắm vững các phương pháp dạy học Tin học (theo sự đổi mới) nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập. Để nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học, giáo viên phải tiếp cận nội dung bài và lựa chọn các phương pháp, xây dựng hệ thống câu hỏi logic, phù hợp với ba đối tượng: giỏi, trung bình, yếu. Từ đó dẫn dắt học sinh tự khám phá kiến thức, không thụ động ghi nhận kiến thức giáo viên cung cấp, phải có sự phối hợp giữa hoạt động dạy và hoạt động học trên cơ sở lấy học sinh làm trung tâm.
- Sử dụng “Phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Tin học 7” là một phương pháp quan trọng để tích cực hóa hoạt động của học sinh, học sinh được trực tiếp thực hành trên máy. Bằng cách này học sinh nắm vững kiến thức hơn, đặc biệt là biết rõ hơn các con đường đi tới kiến thức mới đồng thời phát triển tư duy sáng tạo, các kỹ năng của học sinh.
- Trong dạy học sử dụng “Phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Tin học 7” được áp dụng các phương pháp sau:
	* Thường xuyên được làm quen gần gũi với máy tính:
Ví dụ 1: 
Bài 1: “Chương trình bảng tính là gì?” SGK Tin học 7. Các em được làm quen với chương trình bảng tính. Học sinh đã được làm quen với phần mềm Word dùng soạn thảo văn bản ở chương trình Tin học 6. Vì vậy giáo viên cần hướng dẫn học sinh phân biệt rõ công dụng của hai phần mềm này để tránh cho các em nhầm lẫn kiến thức cũ.
Máy tính là công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho việc học Tin học, tuy nhiên không phải học sinh nào cũng có điều kiện mua để học nên giáo viên cần tận dụng tối đa thời gian thực hành trên phòng máy để giúp các em ôn luyện kiến thức, khuyến khích học sinh nên ra các trung tâm thực hành thêm. Nhưng cần nhắc nhở học sinh “game” là một hình thức giải trí, không nên quá lạm dụng dẫn đến sao lãng việc học.
Thời gian dành cho môn học này của các em vẫn còn rất ít mà môn học này đòi hỏi học sinh phải tìm hiểu học hỏi cao, chính vì vậy nên chuẩn bị các bài tập, các bài thực hành giao cho học sinh làm ở nhà để củng cố kiến thức.
Ví dụ 2: Ở một số nội dung khó giáo viên nên linh động tìm phương pháp truyền đạt ngắn gọn dễ hiểu kết hợp với máy tính để hs tiếp thu một cách dễ dàng.
Ví dụ: Bài số 3_SGK trang 26 yêu cầu học sinh tính số tiền trong sổ
Đây là một bài tập dạng khó. Để hướng dẫn học sinh dễ hiểu trước hết nên dẫn chứng các em về việc gởi tiền ở ngân hàng, sau đó để hs tự thực hành trên máy trước. Để hs so sánh kết quả với nhau, sau đó Gv hướng dẫn hs tiếp: với số tiền gởi ban đầu sau mỗi tháng ngân hàng sẽ trả thêm một số tiền lời, cứ như thế mỗi tháng số tiền sẽ tăng lên.
Công thức nhập vào để tính “số tiền trong sổ”:
Số tiền tháng 1=tiền gởi+(tiền gởi*lãi suất)
Từ tháng 2 trở đi=số tiền tháng trước+(số tiền tháng trước*lãi suất) 
* Lưu ý: Lãi suất không đổi
Với cách hướng dẫn này tôi nhận thấy học sinh có thể giải quyết bài toán cho kết quả đúng.
Chương trình bảng tính cũng đòi hỏi học sinh phải biết tính toán và nắm vững kiến thức toán học.
Ví dụ 3: Bài tập 3-SGK trang 31 
Giả sử các ô A1 chứa giá trị -4, ô B1 chứa giá trị 3. hãy cho biết kết quả các phép tính sau:
=SUM(A1,B1)	b.=SUM(A1,B1,-5) c. =AVERAGE (A1,B1,4)
Trước khi giải bài tập này cần cho học sinh nhắc lại kiến thức về toán học là phép cộng các số âm và số dương, tính trung bình cộng như thế nào để tránh tình trạng học sinh hiểu bài, biết làm nhưng ra sai kết quả.
Đáp án:	 a. –1 	b. –6	c.1
	* Học sinh biết được máy tính là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc học tập không chỉ riêng môn Tin học mà các môn khác cũng vậy.
Chương trình tin học 7 có phần mềm học tập, giới thiệu các phần mềm hỗ trợ học tập như: Typing test (luyện gõ), Earth Explorer (học địa lý Thế giới), Toolkit (học toán), GeoGebra (vẽ hình học động). Hiện nay khó khăn là nhà trường chưa cung cấp các phần mềm này để phục vụ giảng dạy, giáo viên cần tìm kiếm bên ngoài về phục vụ công tác giảng dạy của mình, tạo kết quả đúng như yêu cầu. Có thể tải các phần mềm từ trang  
Các phần mềm này đòi hỏi phải cài đặt trước khi sử dụng, giáo viên cần tìm hiểu kỹ trước khi dạy tránh mất thời gian thực hành của học sinh do việc phải cài đặt phầm mềm.
Áp dụng “Phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Tin học 7” được coi là mới và đây cũng là những kiến thức mới, phương pháp mới, một phương pháp dạy học đa dạng về số lượng và mục đích sử dụng cho nên giáo viên mới lựa chọn phương pháp dạy học này; Người dạy phải biết giá trị từng phương pháp, nội dung sử dụng nó khi nào áp dụng thì có kết quả. Vì vậy tuỳ từng loại kiến thức mà sử dụng phương pháp cho phù hợp.
Song song với phương pháp trên thì hiện nay đa số cán bộ giáo viên đều được đào tạo chính quy nên kiến thức và phương pháp dạy học ngày càng vững chắc hơn. Tuy nhiên việc đi sâu tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực có hiệu quả là điều hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng dạy và học cho tất cả các môn học nói chung và môn Tin học 7 nói riêng. 
Đó là một số ví dụ và “Phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Tin học 7” mà tôi đề ra nhằm giúp việc giảng dạy bộ môn tin học 7 đạt chất lượng cao hơn. Trong khuôn khổ một đề tài không thể nào bao quát hết các nội dung chính vì vậy giáo viên cần bám sát học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp cũng như ở phòng máy để học sinh nắm rõ kiến thức và nền tảng của môn học này từ đó “Phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Tin học 7” được áp dụng cho chương trình Tin học phổ thông đạt kết quả cao.
b. Đối với học sinh:
- Giáo viên phải tác động cho học sinh thấy được môn Tin học là cần thiết.
- Sách giáo khoa là phương tiện chủ yếu để học sinh học tập. Bên cạnh đó, học sinh phải biết chọn lọc những quyển sách đọc tham khảo để học tốt môn Tin học.
- Học sinh phải tích cực chủ động học tập và thực hiện các yêu cầu chuẩn bị ở nhà trước khi đến lớp. Trong quá trình học tập, các em phải tư duy theo gợi dẫn của giáo viên, phải chủ động quan sát vấn đề, hiện tượng, phối hợp giải quyết, khám phá ra nội dung bài học, thực hành vận dụng.
- Học thì phải hành. Thực hành là thước đo đánh giá tiếp nhận và vận dụng kiến thức. Hành thông thường là áp dụng bài tập trên lớp và ở nhà.
c. Giáo án minh họa: 
TIẾT 27: BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:
- Biết được các bước định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và chọn màu chữ.
- Biết thực hiện căn lề ô tính.
- Biết tăng giảm chữ số thập phân của dữ liệu số.
- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được thao tác sử dụng nút lệnh để định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ, căn lề ô tính.
- Tăng giảm chữ số thập phân của dữ liệu kiểu số.
3. Thái độ:
- Chăm chỉ, sáng tạo và làm việc khoa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: 
- Bài giảng, hình minh họa, máy chiếu.
- Phương án tổ chức lớp học: tổ chức học tập của mỗi cá nhân, phối hợp với học hợp tác và học nhóm.
2. Học sinh: 
- Nội dung ôn tập: các kiến thức chung về Excel.
- Các bước định dạng văn bản trong soạn thảo văn bản Word, SGK, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định tình hình lớp: Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: 
Câu hỏi:
Phương án trả lời:
Các em hãy cho biết “Dữ liệu số và dữ liệu kí tự mặc định được căn lề nào trong ô tính?
-Dữ liệu kí tự: căn thẳng lề trái
-Dữ liệu số: căn thẳng lề phải
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: 
Chiếu Slide 2,3,4. Nêu nôi dung cần tìm hiểu của bài.
? Các em hãy nhận xét và so sánh về hai trang tính?
Trả lời: Trang tính 2 trình bày đẹp hơn trang tính 1, 
Chương trình bảng tính có công cụ định dạng giúp em trình bày trang tính như thay đổi phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ, căn lề trong ô tính, tô màu nền,Giới thiệu các nội dung chính bài học (gồm 4 phần). Ta sẽ bắt đầu vào tìm hiểu phần 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ.
b. Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của GV:
Hoạt động của HS:
Nội dung:
Hoạt động 1: 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ.
Chiếu Slide 5-7.
? Để định dạng nội dung của một hay nhiều ô tính em cần làm gì? 
?Sử dụng các lệnh ở đâu để định dạng? 
?Đây là lệnh gì?
?Đây là lệnh gì?
?Đây là lệnh gì? 
?Đây là lệnh gì?
a. Định dạng phông chữ:
?Để định dạng phông chữ em thực hiện như thế nào? 
Chiếu Slide 8
b. Định dạng cỡ chữ:
?Để định dạng cỡ chữ em thực hiện như thế nào? 
Chiếu Slide 9 tổng kết kiến thức.
Chiếu Slide 10, 
c. Định dạng kiểu chữ:
? Để định dạng kiểu chữ em thực hiện như thế nào? 
Chiếu Slide 11, 
d. Định dạng màu chữ:
Để định dạng màu chữ em thực hiện như thế nào? 
Chiếu hướng dẫn thực hiện.
* Chú ý: Có thể sử dụng đồng thời nhiều nút lệnh để có các kiểu chữ kết hợp như vừa đậm vừa nghiêng vừa gạch chân,  
Chiếu Slide 12-12 tổng kết kiến thức
Quan sát, theo dõi, lắng nghe, ghi nhớ, trả lời câu hỏi theo gợi ý: 
+ Chọn ô tính (hoặc các ô tính) đó.
+ Trong nhóm Font của dải lệnh Home.
+ Định dạng phông chữ.
+ Định dạng cỡ chữ.
+ Định dạng kiểu chữ.
+ Định dạng màu chữ.
Định dạng phông chữ:
- B1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung.
- B2. Nháy chuột tại nút mũi tên ở ô Font trong nhóm Font của dải lệnh Home
- B3. Nháy chuột chọn phông
Định dạng cỡ chữ:
- B1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung.
- B2. Nháy chuột tại nút mũi tên ở ô Font Size trong nhóm Font của dải lệnh Home
- B3./ Nháy chuột chọn cỡ chữ
+ Ghi chép các nội dung chính.
Quan sát, theo dõi, lắng nghe, ghi nhớ, trả lời câu hỏi theo gợi ý: 
Định dạng kiểu chữ:
- B1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung.
- B2. Nháy chuột tại nút Bold(B), Italic(I),
Underline(U) trong nhóm Font của dải lệnh Home để định dạng chữ đậm, nghiêng, gạch chân.
d. Định dạng màu chữ:
- B1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung.
- B2. Nháy chuột tại nút mũi tên ở ô Font Color
trong nhóm Font của dải lệnh Home
- B3. Nháy chuột chọn màu.
+ Ghi chép các nội dung trọng tâm.
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ.
a. Định dạng phông chữ:
- B1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung.
- B2. Nháy chuột tại nút mũi tên ở ô Font trong nhóm Font của dải lệnh Home
- B3. Nháy chuột chọn phông
b. Định dạng cỡ chữ:
- B1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung.
- B2. Nháy chuột tại nút mũi tên ở ô Font Size trong nhóm Font của dải lệnh Home
- B3. Nháy chuột chọn cỡ chữ
c. Định dạng kiểu chữ:
- B1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung.
- B2. Nháy chuột tại nút Bold(B), Italic(I),
Underline(U) trong nhóm Font của dải lệnh Home để định dạng chữ đậm, nghiêng, gạch chân.
d. Định dạng màu chữ:
- B1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung.
- B2. Nháy chuột tại nút mũi tên ở ô Font Color
trong nhóm Font của dải lệnh Home
- B3. Nháy chuột chọn màu.
Hoạt động 2: 2. Căn lề trong ô tính:
Chiếu Slide 14. a. Căn lề trong mỗi ô tính:
Để định dạng căn lề trong ô tính em thực hiện như thế nào? 
Nhận xét, hướng dẫn tường thao tác.
Chiếu Slide 15. Để gộp ô và căn giữa em thực hiện như thế nào? 
Chiếu Slide 16.
Tổng kết các nội dung chính.
Quan sát, theo dõi, lắng nghe, ghi nhớ, trả lời câu hỏi theo gợi ý: 
Căn lề trong mỗi ô tính:
- B1. Chọn các ô cần căn lề.
- B2. Chọn lệnh Center (căn giữa), Align left (căn trái), Align right (căn phải) trong nhóm Alignment trên dải lệnh Home.
Gộp ô và căn giữa:
- B1. Chọn các ô cần gộp và căn dữ liệu vào giữa.
- B2. Chọn lệnh Merge & Center trong nhóm Alignment trên dải lệnh Home.
Ghi chép nội dung.
2. Căn lề trong ô tính:
a. Căn lề trong mỗi ô tính:
- B1. Chọn các ô cần căn lề.
- B2. Chọn lệnh Center (căn giữa), Align left (căn trái), Align right (căn phải) trong nhóm Alignment trên dải lệnh Home.
b. Gộp ô và căn giữa:
-B1. Chọn các ô cần gộp và căn dữ liệu vào giữa.
-B2. Chọn lệnh Merge & Center trong nhóm Alignment trên dải lệnh Home.
Hoạt động 3. Củng cố - HDVN:
Chiếu các Slide 17-20. Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi bài tập củng cố.
-Hướng dẫn học sinh về nhà luyện lập bảng điểm lớp em va định dạng như hình 1.58 SGK.
Quan sát, theo dõi, lắng nghe, ghi nhớ, trả lời câu hỏi bài tập củng cố.
Ghi nhớ hướng dẫn bài tập về nhà.
Bài tập củng cố.
Bài tập rèn luyện ở nhà.
4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: 
- Học bài cũ
- Trả lời các câu hỏi SGK , xem nội dung còn lại của bài.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Qua một thời gian ngắn thực hiện ứng dụng Phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Tin học 7 vào dạy học tôi nhận thấy:
- Việc ứng dụng giúp Giáo viên truyền thụ kiến thức cho học sinh một cách tích cực và trực quan, tiết kiệm thời gian trong tiết dạy lí thuyết từ đó học sinh có thời gian thực hành nhiều hơn và trong quá trình thực hành học sinh nhớ kiến thức lâu hơn.
- Đối với học sinh tôi nhận thấy học sinh học tập tích cực hơn, hào hứng hơn, chú ý hơn, tham gia xây dựng bài sôi nổi hơn. Đặ

Tài liệu đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_phuong_phap_nang_cao_chat_luong_day_va.doc