Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2019-2020 ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2019-2020 ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Thật vinh dự và tự hào về sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Việc đầu tư cho giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, được ưu tiên đi trước một bước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Để đạt đư¬ợc mục tiêu giáo dục: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dư¬ỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực cho xã hội, việc nâng cao chất l¬ượng giáo dục trung học phổ thông là vô cùng cần thiết. Trong sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục trung học phổ thông nói riêng, ngư¬ời quản lý đóng vai trò hết sức quan trọng, là người “đứng mũi chịu sào”, người “thuyền trưởng” chèo lái con thuyền giáo dục đi đến thành công. Một trong những công việc mà người quản lý giáo dục phải làm đó là xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá các mặt hoạt động của công tác giáo dục toàn diện.

Hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá luôn được luôn các nhà trường quan tâm và đặt lên hàng đầu. Đặc biệt đối với công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo là một nội dung vô cùng quan trọng bởi vì một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là làm thế nào góp phần thúc đẩy việc “dạy tốt, học tốt”. Trong việc kiểm tra toàn diện ở trường trung học phổ thông, công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên là một trong những nội dung quan trọng của công tác kiểm tra chuyên môn; nó chiếm một thời lượng khá lớn trong các nội dung thanh tra một cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở nhận thức về chức năng, nhiệm vụ và nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên đã được các văn bản pháp quy của Nhà nước quy định, kết hợp với kinh nghiệm kiểm tra chuyên môn ở trường THPT với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạn nhà giáo, góp phần thúc đẩy giáo dục toàn diện nhà trường, chính vì lí do như vậy bản thân tôi lựa chọn đề tài sáng kiến để nghiên cứu và ứng dụng: “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2019-2020 ở trường THPT Trần Phú - tỉnh Vĩnh Phúc”.

 

docx 28 trang cucnguyen11 14/10/2021 500
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2019-2020 ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC
Đề mục
Tên đề mục
Trang
1
Lời giới thiệu
5
2
Tên sáng kiến
5
3
Tác giả sáng kiến
6
4
Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến
6
5
Lĩnh vực áp dụng sáng kiến
6
6
Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử
6
7
Mô tả bản chất sáng kiến
6
 Nội dung của sáng kiến gồm ba chương:
Chương I: Cơ sở lý luận của công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2019-2020
7
Chương II: Tình hình thực tế công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2019-2020 ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
9
Chương III: Kế hoạch công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2019-2020 ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
16
8
Những thông tin cần được bảo mật
26
9
Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến
26
10
Đánh giá lợi ích thu được do áp dụng sáng kiến
26
11
Danh sách những tổ chức/cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu
28
Tài liệu tham khảo
29
Một số minh chứng về công tác hoạt động sư phạm nhà giáo ở trường THPT Trần Phú
30
MỘT SỐ CỤM TỪ VIẾT TẮT
1. Phó Hiệu trưởng: PHT
2. Văn phòng: VP
3. Tổ trưởng chuyên môn: TTCM 
4. Giáo viên: GV
5. Học sinh: HS
6. Giáo viên chủ nhiệm: GVCN
7. Ban giám hiệu: BGH
8. Bảo vệ: BV
9. Đoàn thanh niên: ĐTN
10. Thanh tra nhân dân: TTrND
11. Hành chính: HC
12. Cơ sở vật chất: CSVC
13. Thiết bị dạy học: TBDH
14. Trung học phổ thông: THPT
15. Điểm bình quân: ĐBQ 
16. Ban lao động: BLĐ
17. Phòng cháy chữa cháy: PCCC
18. Phương pháp dạy học: PPDH
19. Học sinh giỏi: HSG
20. Kế toán: KT
21. Công nghệ thông tin: CNTT
22. Vệ sinh: VS.
23. Hoạt động sư phạm: HĐSP.
BÁO CÁO KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN
1. Lời giới thiệu
Thật vinh dự và tự hào về sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Việc đầu tư cho giáo dục và đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu, được ưu tiên đi trước một bước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Để đạt được mục tiêu giáo dục: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn nhân lực cho xã hội, việc nâng cao chất lượng giáo dục trung học phổ thông là vô cùng cần thiết. Trong sự nghiệp giáo dục nói chung và giáo dục trung học phổ thông nói riêng, người quản lý đóng vai trò hết sức quan trọng, là người “đứng mũi chịu sào”, người “thuyền trưởng” chèo lái con thuyền giáo dục đi đến thành công. Một trong những công việc mà người quản lý giáo dục phải làm đó là xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và kiểm tra đánh giá các mặt hoạt động của công tác giáo dục toàn diện. 
Hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá luôn được luôn các nhà trường quan tâm và đặt lên hàng đầu. Đặc biệt đối với công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo là một nội dung vô cùng quan trọng bởi vì một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là làm thế nào góp phần thúc đẩy việc “dạy tốt, học tốt”. Trong việc kiểm tra toàn diện ở trường trung học phổ thông, công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên là một trong những nội dung quan trọng của công tác kiểm tra chuyên môn; nó chiếm một thời lượng khá lớn trong các nội dung thanh tra một cơ sở giáo dục. 
Trên cơ sở nhận thức về chức năng, nhiệm vụ và nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên đã được các văn bản pháp quy của Nhà nước quy định, kết hợp với kinh nghiệm kiểm tra chuyên môn ở trường THPT với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạn nhà giáo, góp phần thúc đẩy giáo dục toàn diện nhà trường, chính vì lí do như vậy bản thân tôi lựa chọn đề tài sáng kiến để nghiên cứu và ứng dụng: “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2019-2020 ở trường THPT Trần Phú - tỉnh Vĩnh Phúc”. 
2. Tên sáng kiến
“Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2019-2020 ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc”. 
3. Tác giả sáng kiến
- Họ và tên: Lê Thị Hiền.
- Địa chỉ: Trường THPT Trần Phú - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Số điện thoại: 0976376576; Email: hienthaotranphu@yahoo.com.vn
4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Lê Thị Hiền.
5. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến
- Bản thân người viết đề tài này vừa để trau dồi kinh nghiệm và tìm ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở nhà trường, đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục cũng như sự tin tưởng, kỳ vọng của phụ huynh và học sinh.
- Khảo sát đánh giá thực trạng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.
- Đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn để rút ra kinh nghiệm, những ưu điểm, nhược điểm.
- Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo ở trường THPT.
- Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu tài liệu, khảo sát ...
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, trao đổi ... 
- Phương pháp phân tích tổng hợp, chứng minh, đánh giá, đối chiếu, so sánh, tổng kết kinh nghiệm.
6. Ngày sáng kiến được áp dụng 
Vận dụng trong năm học từ tháng 9 năm 2019 đến tháng ngày 10 tháng 3 năm 2020.
7. Mô tả bản chất của sáng kiến
Nội dung chính sáng kiến gồm ba chương:
Chương I: Cơ sở lý luận của công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo trong giáo dục đào tạo.
Chương II: Tình hình thực tế công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020.
Chương III: Kế hoạch công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020.
Nội dung cụ thể:
Chương I: Cơ sở lý luận của công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo trong giáo dục đào tạo
1. Khái niệm
Kiểm tra là một trong những chức năng cơ bản của quản lý. Đó là công việc mà người quản lý ở bất kỳ cấp nào cũng phải thực hiện để biết rõ những kế hoạch, mục tiêu đề ra trên thực tế đã đạt được đến đâu và như thế nào? Từ đó đề ra những biện pháp động viên, giúp đỡ, uốn nắn và điều chỉnh nhằm thúc đẩy các cá nhân và tổ chức phát triển. Hay nói một cách ngắn gọn: Kiểm tra có nghĩa là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét.
Kiểm tra nội bộ trường học là hoạt động xem xét và đánh giá các hoạt động giáo dục, điều kiện dạy - học, giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường, nhằm mục đích phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung, phát triển nhà trường, phát triển người giáo viên và học sinh nói riêng.
Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên nhằm đánh giá khách quan, toàn diện chất lượng hoạt động sư phạm của giáo viên để tư vấn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy; đôn đốc việc tuân thủ qui chế chuyên môn.
2. Nội dung công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo
Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ văn bản số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/202019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020;
Căn cứ văn bản số 1270/SGDĐT-TTr ngày 23/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020;
Trường THPT Trần Phú đã xây dựng kế hoạch số 282/KH-TP ngày 01 tháng 10 năm 2019, Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020. Trong đó nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo cụ thể như sau:
- Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm: yêu cầu nắm được nội dung, chương trình, kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy...
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy; việc soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học theo quy định, chấm bài, dự giờ, thao giảng; việc đảm bảo các loại hồ sơ chuyên môn theo quy định; việc tự bồi dưỡng và tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn.
- Để thực hiện đạt các chỉ tiêu kiểm tra trong một năm học là một việc không dễ dàng, điều ấy đòi hỏi Ban kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên phải đảm bảo đúng quy trình và thời gian hoàn thành đúng tiến độ.
3. Vị trí, vai trò của kiểm tra hoạt động sư phạm trong nhà trường
a. Vị trí
Kiểm tra là một công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý trường học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo.
Các thành tố cơ bản của quá trình giáo dục là:
Mục tiêu - Nội dung - Phương pháp - Giáo viên - Học sinh - Kiểm tra đánh giá.
Các yếu tố cơ bản này giúp thực hiện được quá trình dạy học hiệu quả. Để thấy được quá trình dạy học đạt được kết quả như thế nào phải có công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo.
Vậy công tác kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên là một bộ phận cấu thành không thể thiếu của quá trình dạy học.
b. Vai trò 
* Để quá trình dạy học có chất lượng và hiệu quả cao, từ xa xưa con người đã tìm ra và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, từ đó có nhiều cách kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo phục vụ cho công tác dạy học cùng phát triển.
* Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo có ý nghĩa quan trọng đảm bảo chất lượng dạy và học.
- Thực hiện nguyên tắc khách quan trong dạy học.
- Góp phần đảm bảo chất lượng kiến thức theo những đặc trưng cơ bản như: tính chính xác; tính khoa học; tính thực tiễn...
c. Nguyên tắc kiểm tra
- Kiểm tra phải chính xác, khách quan.
- Kiểm tra phải có hiệu quả.
- Kiểm tra phải thường xuyên, kịp thời.
- Kiểm tra phải công khai.
Chương II: Tình hình thực tế công tác kiểm tra hoạt động sư phạm ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
1. Đặc điểm tình hình nhà trường 
Trường THPT Trần Phú (tiền thân là trường THPT Nguyễn Thái Học) được thành lập vào ngày 11/01/1947 tại làng Chùa, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, là trường trung học được thành lập sớm nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp (đầu năm 1947) nhà trường chỉ có 6 giáo viên dạy 2 lớp với gần 100 học sinh, cơ sở vật chất dạy học thiếu thốn. Đến nay, trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, năm học 2019 - 2020 nhà trường đã có 84 cán bộ giáo viên và nhân viên, trong đó nữ: 68 đồng chí, chiếm tỉ lệ 80%; cán bộ quản lý có 04 đồng chí, giáo viên có 74 đồng chí, nhân viên có 06 đồng chí. Nhà trường có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo, trong đó có 48 thạc sỹ. Nhà trường có cơ sở vật chất khang trang với các thiết bị giảng dạy tương đối đồng bộ và ngày càng được hiện đại hóa. 
Năm học 2019-2020 toàn trường có: 33 lớp với 1317 học sinh; trong đó học sinh nữ là 754 em. 
- Khối 10: 12 lớp với 436 HS; Học sinh nữ: 250 em.
- Khối 11: 11 lớp với 487 HS ; Học sinh nữ: 283 em.
- Khối 12: 12 lớp với 394 HS; Học sinh nữ: 221 em.
Năm học 2018 - 2019 chất lượng giáo dục đạo đức học sinh như sau:
Loại Tốt: 1257/1337chiếm 94,02%; Loại khá: 79/1337 chiếm 5,91%; Loại TB: 01/1337 chiếm 0,07 %; Loại yếu: 0. 
Chất lượng giáo dục văn hóa năm học 2018-2019:
* Chất lượng đại trà năm học 2018-2019:
Toàn trường có 33 lớp với: 1337 học sinh, trong đó: Loại giỏi: 247/1337 chiếm 18,47 %; Loại khá: 1026/1337 chiếm 76,74%; Loại TB: 64/1337 chiếm 4,79%; Loại yếu: 0; Loại kém: 0.
* Chất lượng mũi nhọn - Học sinh giỏi năm học 2018-2019:
Năm học 2018-2019, toàn trường đạt 195 giải học sinh giỏi. Trong đó có 05 giải Nhất, 45 giải Nhì, 58 giải Ba, 87 giải Khuyến khích. Tổng số giải của học sinh Trần Phú chiếm tỷ lệ cao trong tổng số giải toàn tỉnh, vượt mức so với mặt bằng chung và khẳng định vị trí cao trong bảng xếp hạng học sinh giỏi của tỉnh.
* Chất lượng thi tốt nghiệp, Đại học và Cao đẳng năm học 2018-2019:
Thi tốt nghiệp đỗ: 456/457 đạt tỷ lệ 99,78%; đỗ Đại học và Cao đẳng tỷ lệ trên 98,47%; điểm trung bình cộng của tất cả các bài thi là 6,31 điểm cao hơn điểm trung bình chung của cả tỉnh, được xếp thứ 5 trong toàn tỉnh, trong đó môn Tiếng Anh xếp thứ 2. Môn Toán xếp thứ 4.
* Kết quả xếp loại giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019: Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên được đánh giá, xếp loại: 82. Trong đó xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:13; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 67; Hoàn thành nhiệm vụ: 02.
Năm học 2019 - 2020 chất lượng giáo dục học sinh trong học kỳ I như sau: 
Toàn trường có 33 lớp với: 1317 học sinh, trong đó về xếp loại đạo đức: Loại Tốt: 1244/1317 chiếm 94,46%; Loại khá: 71/1317 chiếm 5,39%; Loại TB: 02/1317 chiếm 0,15 %; Loại yếu: 0. 
Chất lượng giáo dục văn hóa học kỳ I năm học 2019-2020:
* Chất lượng giáo dục đại trà học kỳ I:
Toàn trường có 33 lớp với: 1317 học sinh, trong đó: Loại giỏi: 209/1317 chiếm 15,87 %; Loại khá: 1013/1317 chiếm 76,92%; Loại TB: 94/1317 chiếm 7,14%; Loại yếu: 01/1317 chiếm 0,08 %; Loại kém: 0.qaqa
* Chất lượng mũi nhọn - Học sinh giỏi năm học 2019-2020:
Trong học kỳ I năm học 2019 - 2020, học sinh khối 12 tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 56 giải, trong đó có 01 giải Nhất, 16 giải Nhì, 13 giải Ba, 26 giải Khuyến khích. Đối với khối 10,11 tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trong học kỳ 2 vào tháng 4/2020.
2. Thực trạng công tác kiểm tra hoạt động sư phạm ở trường THPT Trần Phú - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Với tầm nhìn chiến lược của BGH nhà trường, cùng với sự quan tâm của Sở Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Phúc, nhà trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo đã đi vào nề nếp. So với nhu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo càng phải được chú trọng. 
Việc tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra ở trường THPT Trần Phú, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra và theo đúng các bước:
+ Chuẩn bị kiểm tra;
+ Tiến hành kiểm tra;
+ Kết thức kiểm tra;
+ Xử lý sau kiểm tra; 
Bảng thống kê kết quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo trong học kỳ 1 năm học 2019-2020 đến ngày 06/03/2020:
* Về kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên gồm 02 lần, kết quả cụ thể như sau:
Lần 1: Kiểm tra hồ sơ ngày 30 tháng 10 năm 2019
- Ưu điểm:
+ Hồ sơ nộp đúng thời gian theo quy định; 
+ Nhiều hồ sơ chuẩn bị công phu, trình bày khoa học, hợp lí.
- Tồn tại cần khắc phục (Có ghi trong biên bản):
+ Một số đồng chí thiếu đầu sổ, sổ điểm thiếu làn điểm.
+ Một số giáo án , thiếu ngày dạy, ngày soạn; Soạn sơ lược; thiếu mục đánh giá năng lực.
+ Giáo án Chuyên đề: Nội dung giáo án chưa khoa học.
+ Kế hoạch giảng dạy thiếu cập nhật thông tin;
* Kết quả kiểm tra toàn trường: 74 hồ sơ; Trong đó: Loại tốt: 70; Loại khá: 04; Trung bình: 0; Yếu: 0.
* Xếp theo thứ tự các tổ:
Số 01: Tổ Sử - Địa - Ngoại ngữ (100% tốt).
Số 01: Tổ Văn - GDCD (100% tốt). 
Số 03: Toán - Tin (86,7% tốt).
Số 04: Vật lí - CN - TD (85,7 % tốt).
Số 05 : Tổ Hóa - Sinh - TD (84,6% tốt).
* Xử lý vi phạm: Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ để tính điểm xếp loại thi đua cuối năm.
* Kiến nghị: 
- Đề nghị các đồng chí còn một số tồn tại trong hồ sơ yêu cầu bổ sung và khắc phục.
- Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng kiểm tra lại trong tuần 01 tháng 12 năm 2019.
Lần 2: Kiểm tra hồ sơ ngày 07 tháng 03 năm 2020
Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-HT ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú về việc kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên lần 2 năm học 2019-2020, Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên từ ngày 06 tháng 3 đến ngày 07 tháng 3 năm 2020. 
- Ưu điểm:
+ Tổng số bộ hồ sơ của trường: 73 bộ.
+ Hồ sơ giáo viên gồm: Giáo án, Sổ điểm, Sổ kế hoạch giảng dạy, Sổ ghi chép, Bồi dưỡng chuyên môn, Sổ báo giảng, Sổ chủ nhiệm (Đối với giáo viên chủ nhiệm); Các loại hồ sơ khác nếu có
+ Hồ sơ nộp đúng thời gian theo quy định;
+ Nhiều hồ sơ chuẩn bị công phu, trình bày khoa học, hợp lí.
- Hạn chế, vi phạm: 
Một số tồn tại cần khắc phục (Có ghi trong biên bản):
+ Một số đồng chí thiếu các loại sổ theo quy định: Đ/c phạm Hà Quảng Phú thiếu Sổ dự giờ; Đ/c Phạm Trường Khương thiếu Sổ bồi dưỡng chuyên môn; 
+ Sổ chủ nhiệm thiếu thông tin, Kế hoạch cá nhân thiếu nhận xét sau khi thực hiện: Đ/c Huỳnh Thị Thoa.
+ Về bồi dưỡng chuyên môn yêu cầu giải đề thi: Có 02 đ/c giải thiếu: Đ/c Nguyễn Thị Thanh (B) giải 4 đề; Đ/c Nguyễn Duy Hiếu giải 05 đề. (Yêu cầu đến tháng 2 phải giải được 08 đề). 
+ Sổ dự giờ dự quá ít tiết: Tính từ đầu năm đến ngày 6/3: Đ/c Phạm Trường Khương dự được 02 tiết; Đ/c Phạm văn Minh dự được 04 tiết; Đ/c Nguyễn Văn Tiến dự được 06 tiết.
+ Sổ báo giảng không ghi đầy đủ tiết theo phân phối chương trình, lớp dạy: Đ/c Phạm Trường Khương.
- Kết quả chung toàn trường:73 hồ sơ; Trong đó: Loại tốt: 66; Loại khá:05; Trung bình: 02; Yếu: 0.
* Xếp theo thứ tự các tổ:
Số 01: Tổ Sử - Địa - Ngoại ngữ (100% tốt)
Số 01: Tổ Văn - GDCD (100% tốt) 
Số 03: Toán - Tin (93,8% tốt).
Số 04 : Tổ Hóa - Sinh - TD (84,6% tốt)
Số 05: Vật lí - CN (66,7 % tốt)
- Xử lý vi phạm: Căn cứ tính điểm xếp loại thi đua cuối năm.
- Kiến nghị: 
+ Đề nghị các đồng chí còn một tồn tại trong hồ sơ yêu cầu bổ sung và khắc phục.
+ Đề nghị các đồng chí Tổ trưởng kiểm tra lại trong tuần 2 tháng 3 năm 2020.
* Về số giờ được kiểm tra đánh giá tính đến ngày 06/3/2020 được 84 giờ của 42 giáo viên. Số giờ được kiểm tra đúng kế hoạch đề ra.
3. Những điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn trong đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo năm học 2019-2020
3.1. Điểm mạnh
Trong nhiều năm liền trường THPT Trần Phú đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đơn vị lá cờ đầu bậc THPT của tỉnh Vĩnh Phúc. Chi bộ Đảng nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường nhiều năm được cấp trên khen thưởng. Với những thành tích xuất sắc như vậy, trường THPT Trần Phú được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý:
- Năm học 1996-1997, nhà trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
- Năm học 2001-2002, nhà trường được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.
- Năm học 2005-2006, nhà trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.	
- Năm học 2010-2011, nhà trường được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. 
 	- Năm học 2012-2013, nhà trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.
- Năm học 2015-2016, nhà trường được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.
- Năm học 2016-2017, nhà trường được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (Lần thứ hai).
Ngoài ra trường THPT Trần Phú còn được nhận rất nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua xuất sắc của các cấp
3.2. Điểm yếu
Một bộ phận học sinh chưa có ý thức học tập, chưa cố gắng vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
 3.3. Thuận lợi
Nhà trường là điểm sáng của ngành giáo dục Vĩnh Phúc nên luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương. 
Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chuyên trách cơ bản đủ về số lượng theo quy định, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tâm huyết, say mê với nghề.
Ban Giám hiệu là một tập thể đoàn kết, có tầm nhìn chiến lược, khoa học, sáng tạo. Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Ban Giám hiệu nhận được sự tin tưởng của cán bộ giáo viên, nhân viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục. Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, có kiến thức, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm cao. Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đoàn kết, yêu nghề, gắn bó với nhà trường.
Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh, sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, của chính quyền địa phương.
3.4. Khó khăn
Một số giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, một số mang nặng phong cách dạy học truyền thống, ngại khó nên ít chú ý đến tầm quan trọng và yêu cầu sử dụng thiết bị dạy học trong đổi mới.
Một số học sinh ý thức kém gây trở ngại cho giáo viên khi dạy học trên lớp. Đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến 

Tài liệu đính kèm:

  • docxsang_kien_kinh_nghiem_nang_cao_hieu_qua_cong_tac_kiem_tra_ho.docx
  • docxBÌA SKKN.doc.docx
  • docxPHỤ LỤC.doc.docx