SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 1500m nam cho đội tuyển học sinh giỏi lứa tuổi 14 - 15 trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá

SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 1500m nam cho đội tuyển học sinh giỏi lứa tuổi 14 - 15 trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá

Điền kinh là một môn phổ biến có nội dung đa dạng phù hợp với mọi lứa tuổi và là một loại hình hoạt động gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Chính vì vậy bài tập Điền kinh là phương tiện, là biện pháp tốt nhất để rèn luyện nhằm hoàn thiện và nâng cao sức khoẻ. Những bài tập chạy nói chung và chạy bền nói riêng được dùng để tăng cường khả năng chức phận của hệ thống các cơ quan trong cơ thể. Trội hơn là hệ thống tim mạch, hô hấp

Cự ly chạy 1.500m thuộc một trong hai nội dung thi đấu của chạy cự ly trung bình, là một môn thể thao tổng hợp cả hai quá trình ưa khí và yếm khí. Mặc dù sử dụng tốc độ tối đa không cao trên toàn cự ly như chạy cự ly ngắn. Nhưng muốn đạt được thành tích đỉnh cao việc tập luyện các bài tập phát triển sức bền chuyên môn nhằm rút ngắn thời gian chạy đến mức tối đa là vô cùng khó khăn và cần thiết bởi lẽ khi rút ngắn thời gian chạy cần phải sử dụng tốc độ tương đối cao, nếu các em không có sức bền chuyên môn thì sẽ không khắc phục được trạng thái “cực điểm” sẽ dẫn đến không đạt được thành tích cao. Vì vậy nâng cao sức bền chuyên môn trong chạy cự ly 1.500m là rất có ý nghĩa.

Tại Trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc Thanh Hoá phong trào TDTT phát triển rất mạnh trong đó Điền kinh là một trong những môn thể thao có thành tích cao so với các trường khác trong Huyện. Nhưng thành tích đó chưa cao so với các trường ở huyện khác trong tỉnh, thành phố khác trong nước. Để nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện điền kinh và nâng cao thành tích chạy 1.500m đặc biệt với các em nam nói riêng thì cần phải chú trọng vào việc huấn luyện làm sao phát triển thể lực chuyên môn cho phù hợp với lứa tuổi trình độ của các em.

Thành công trên lĩnh vực nghiên cứu lựa chon hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho các em chạy 1.500m của các tác giả: Nguyễn Xuân Bảy, Nguyễn Đức Triệu đều nghiên cứu ở các đối tượng khác nhau. Những kết quả nghiên cứu phần nào phản ánh được nội dung phát triển sức bền chuyên môn và là cơ sở để lựa chọn bài tập của đề tài.

 

docx 21 trang thuychi01 6554
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 1500m nam cho đội tuyển học sinh giỏi lứa tuổi 14 - 15 trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lý do chọn đề tài. 
Điền kinh là một môn phổ biến có nội dung đa dạng phù hợp với mọi lứa tuổi và là một loại hình hoạt động gắn liền với thực tiễn cuộc sống. Chính vì vậy bài tập Điền kinh là phương tiện, là biện pháp tốt nhất để rèn luyện nhằm hoàn thiện và nâng cao sức khoẻ. Những bài tập chạy nói chung và chạy bền nói riêng được dùng để tăng cường khả năng chức phận của hệ thống các cơ quan trong cơ thể. Trội hơn là hệ thống tim mạch, hô hấp
Cự ly chạy 1.500m thuộc một trong hai nội dung thi đấu của chạy cự ly trung bình, là một môn thể thao tổng hợp cả hai quá trình ưa khí và yếm khí. Mặc dù sử dụng tốc độ tối đa không cao trên toàn cự ly như chạy cự ly ngắn. Nhưng muốn đạt được thành tích đỉnh cao việc tập luyện các bài tập phát triển sức bền chuyên môn nhằm rút ngắn thời gian chạy đến mức tối đa là vô cùng khó khăn và cần thiết bởi lẽ khi rút ngắn thời gian chạy cần phải sử dụng tốc độ tương đối cao, nếu các em không có sức bền chuyên môn thì sẽ không khắc phục được trạng thái “cực điểm” sẽ dẫn đến không đạt được thành tích cao. Vì vậy nâng cao sức bền chuyên môn trong chạy cự ly 1.500m là rất có ý nghĩa.
Tại Trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc Thanh Hoá phong trào TDTT phát triển rất mạnh trong đó Điền kinh là một trong những môn thể thao có thành tích cao so với các trường khác trong Huyện. Nhưng thành tích đó chưa cao so với các trường ở huyện khác trong tỉnh, thành phố khác trong nước. Để nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện điền kinh và nâng cao thành tích chạy 1.500m đặc biệt với các em nam nói riêng thì cần phải chú trọng vào việc huấn luyện làm sao phát triển thể lực chuyên môn cho phù hợp với lứa tuổi trình độ của các em.
Thành công trên lĩnh vực nghiên cứu lựa chon hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho các em chạy 1.500m của các tác giả: Nguyễn Xuân Bảy, Nguyễn Đức Triệuđều nghiên cứu ở các đối tượng khác nhau. Những kết quả nghiên cứu phần nào phản ánh được nội dung phát triển sức bền chuyên môn và là cơ sở để lựa chọn bài tập của đề tài.
Xuất phát từ những lý do trên với mục đích muốn tiếp xúc với công tác huấn luyện thể thao, nâng cao thành tích cho đội tuyển học sinh giỏi TDTT của nhà trường, tôi mạnh dạn tiến hành:
“Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 1500m nam cho đội tuyển học sinh giỏi lứa tuổi 14-15 trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá” 
Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn nhằm nâng cao thành tích chạy 1500m cho đội tuyển học sinh giỏi nam trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc -Thanh Hoá
Giả thuyết của đề tài là : trong điều kiện hiện nay của trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá.
Nếu áp dụng các bài tập thể lực chuyên môn mà chúng tôi lựa chọn sẽ có tác dụng nâng cao thành tích chạy 1500m cho đội tuyển học sinh giỏi nam trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc -Thanh Hoá
1.2. Mục tiêu của đề tài : 
Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng trình độ thể lực chuyên môn chạy 1.500m của đội tuyển học sinh giỏi nam trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc -Thanh Hoá
Mục tiêu 2: Lựa chọn, ứng dụng đánh giá hiệu quả các bài tập phát triển thể lực chuyên môn đội tuyển học sinh giỏi nam trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc -Thanh Hoá
1.3. Đối tượng nghiên cứu.
Các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho đội tuyển học sinh giỏi nam chạy 1500 m trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá 
Đối tượng thực nghiệm:
- 10 học sinh nam trong đội tuyển học sinh giỏi lứa tuổi 14- 15 trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá 
 Địa điểm nghiên cứu.
Trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc Thanh Hoá” 
Sân vận động trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc -Thanh Hoá” 
1.4. Phương pháp nghiên cứu.
Để giải quyết nhiệm vụ trên, đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
1.4.1. Phương pháp đọc và phân tích tài liệu tham khảo.
Thông qua phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu như: Sách giáo khoa Điền kinh, thể lực như, một số vấn đề đào tạo VĐV trẻ, một số phương pháp huấn luyện VĐV chạy cự ly trung bình của một số chuyên gia và một số đề tài nghiên cứu về sức bền chuyên môn cho VĐV cấp cao cho chúng tôi thấy được cơ sở lý luận về phương pháp và các thể lực chuyên môn sao cho phù hợp với đối tượng nghiên cứu.
1.4.2. Phương pháp phỏng vấn toạ đàm.
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến hành phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu hỏi đối với 20 giáo viên có trình độ thâm niên công tác lâu năm các môn chạy cự ly trung bình và dài. Thông qua phương pháp phỏng vấn chúng tôi đã thu thập được một số test và các bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho các học sinh chạy 1.500m.
1.4.3 Phương pháp quan sát sư phạm.
Chúng tôi quan sát các buổi tập luyên và thi đấu của các học sinh chạy 1.500m nam để đánh giá sự tiếp thu lượng vận động, khả năng phối hợp vận động, qua đó có thể xác định khối lượng cho phù hợp với điều kiện cụ thể.
1.4.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm
Phương pháp này được sử dụng nhằm đánh giá thực trạng của đối tượng nghiên cứu đồng thời để kiểm tra kết quả của hệ thống bài tập. Đề tài tiến hành kiểm tra hai giai đoạn trước thực nghiệm và sau thực nghiệm. Để kiểm tra và đánh giá hiệu quả các bài tập chúng tôi lựa chọn một số test để đánh giá như:
- Chạy 100m xuất phát cao (Tốc độ trong chạy 1.500m)
- Bật xa 10 bước tại chỗ (sức mạnh - bền)
- Chạy 400m đánh giá khả năng phân phối tốc độ và sức bền chuyên môn.
- Chạy 1500m (đánh giá kết quả của quá trình tập luyện)
1.4.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm.
Bằng phương pháp này chúng tôi có cơ sở để đánh giá hiệu quả các bài tập lựa chọn, đề tài tiến hành thực nghiệm với 10 nam học sinh chạy 1500m của Trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc Thanh Hoá và chia thành 2 nhóm:
* Nhóm 1: Là nhóm thực nghiệm gồm 5 học sinh tập luyện theo các bài tập chúng tôi đã lựa chọn.
* Nhóm 2: Là nhóm đối chứng gồm 5 học sinh tập luyện theo kế hoạch huấn luyện thông thường.
2.2.6 Phương pháp toán học thống kê:
Trong quá trình nghiên cứu đề tài sẽ sử dụng các công thức toán học thống kê sau:
* Tính số trung bình cộng:
	 (n<30)
Trong đó:
	: Là trị số trung bình.
	: Là ký hiệu tổng.
	xi: Giá trị của các mẫu riêng biệt.
	n: Là kích thước tập hợp mẫu.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN.
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1 Những khái niệm và quan điểm trong huấn luyện thể lực chuyên môn cho VĐV chạy cự ly 1.500m.
Qua đúc kết kinh nghiệm từ huấn luyện thực tế của các nhà tâm lý, lý luận chuyên ngành điền kinh đã khẳng định rằng: "Yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển thể lực chuyên môn trong chạy cự ly 1500m là hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn. Trong đó hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn đóng vai trò quyết định đến thành tích đỉnh cao trong cự ly 1500m là hệ thống bài tập phát triển sức mạnh, bền, hệ thống bài tập phát triển tốc độ và hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn. Trong đó hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn đóng vai trò quyết định đến thành tích đỉnh cao trong cự ly trung bình. Từ đây cho ta nhận thấy thể lực chuyên môn trong chạy cự ly trung bình là sức mạnh bền, tốc độ và sức bền chuyên môn.
2.2. Mối quan hệ giữa tố chất thể lực với việc nâng cao thành tích chạy 1500m.
Ở lứa tuổi 14 - 15 chúng ta thấy thành tích thể thao bắt đầu tăng lên rất rõ, trước hết có liên quan đến nhịp điệu phát triển tự nhiên, do thời kỳ dậy thì, tích cực của cơ thể trẻ em tạo nên. Đến thời gian này quá rình huấn luyện thể lực phải khẩn trương và chuyên môn hơn, thường khối lượng tập luyện tăng lên nhằm phát triển nhanh thành tích.
Do vậy muốn nâng cao thành tích chạy 1500m cần vận dụng hệ thống các bài tập phát triển sức bền chuyên môn phù hợp với đối tượng tập luyện là điều hết sức quan trọng và không thể thiếu được trong quá trình giảng dạy.
Như vậy các tố chất thể lực trong chạy cự ly 1500m có mối quan hệ mật thiết với nhau. Từ đây có thể nói để phát triển thành tích đỉnh cao trong chạy 1.500m cần phải gắn liền với phát triển thể lực chuyên môn như sức mạnh bền, tốc độ và sức bền chuyên môn. 
2.3. Cơ sở lý luận của thể lực chuyên môn.
2.3.1. Cơ sở lý luận của tố chất sức mạnh bền.
Đặc trưng vận động phát triển sức mạnh bền trong huấn luyện chuyên môn chạy 1500m bao gồm các bài tập khắc phục trọng lượng cơ thể và khắc phục trọng lượng bên ngoài với trọng lượng sử dụng từ 20 đến 50% trọng lượng cơ thể và hoạt động với thời gian dài như các bài tập nhảy, các bài tập liên hoàn, các bài tập với tạ đòn Và những bài tập nhằm phát triển sức mạnh bền đều có đặc trưng lượng vận động:
- Cường độ hoạt động trung bình
- Khối lượng lớn:	+ Số lần lặp lại nhiều
	+ Tổ lặp lại nhiều.
- Quãng nghỉ ngắn.
- Tính chất nghỉ ngơi tích cực
2.3.2. Cơ sở lý luận của tố chất tốc độ.
Tố chất tốc độ là khả năng thực hiện động tác nhanh trong thời gian ngắn nhất và nó biểu hiện ở dạng đơn giản và phức tạp.
Theo các nhà lý luận chuyên ngành điền kinh đúc kết từ thực tế huấn luyện cho thấy sử dụng các bài tập phát triển tốc độ đặc trưng sau:
- Cường độ sử dụng cao 90 - 100% cường độ tối đa.
- Khối lượng thấp: Tổng quãng đường trong bài tập 0,3 - 0,5km.
+ Cự ly chạy từ 60 - 200m.
+ Số lần lặp lại phụ thuộc vào cự ly chạy và cường độ chạy.
- Quãng nghỉ hợp lý sao cho cơ thể hồi phục đáp ứng yêu cầu của lần chạy tiếp theo. Như vậy giáo dục tốc độ một cách toàn diện thì cần phải dựa vào nội dung bài tập phong phú và đảm bảo tính khoa học trên cơ sở lý luận, dựa trên đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và trình độ thể lực để xây dựng và lựa chọn nội dung bài tập sao cho phù hợp nhất.
2.3.3. Cơ sở lý luận của tố chất sức bền chuyên môn
Trong hoạt động TDTT, sức bền được hiểu là năng lực của cơ thể chống lại mệt mỏi trong một hoạt động nào đó, sức bền đảm bảo cho học sinh đạt được cường độ tốt nhất các hành vi kĩ thuật, chiến thuật tới cuối cự ly. 
Các bài tập nhằm phát triển sức bền chuyên môn ở đây chủ yếu là các bài tập lặp lại với tốc độ tới hạn và gần tới hạn của cơ thể. Có như vậy mới tạo được sự chuyển tốt sức bền chuyên môn mới đạt được hiệu quả cao. Vì thế cần giải quyết các nhiệm vụ liên quan, trước tiên phải đảm bảo kỹ năng hoạt động trong tình trạng thiếu oxy của cơ quan nội tạng, hoàn thiện và nâng cao các chức năng của cơ thể. Mặt khác cơ sở sinh lý để phát triển sức bền chuyên môn không những chỉ áp dụng các bài tập một cách máy móc phải căn cứ vào đặc điểm lứa tuổi, giới tính.
2.3.4 Cơ sở sinh lý của tố chất thể lực chuyên môn
2.3.4.1 Cơ sở sinh lý của tố chất sức mạnh bền.
Sức mạnh - bền mà con người có thể đạt được một mặt phụ thuộc vào đặc điểm sinh cơ của động tác. Mặt khác phụ thuộc vào mức độ găng sức của các nhóm cơ riêng và sự phối hợp của chung.
Giản đồ hoá vấn đề ta có thể nói rằng mức độ căng cơ biểu hiện trong cơ thể sống được xác định bởi hai yếu tố:
Thứ nhất: Xung động từ tế bào vận động ở vùng trước tuỷ sống trên cơ.
Thứ hai: Do phản ứng của chính cơ bắp tức là lực của cơ bắp sản sinh ra ứng lại những kích thích nhất định. 
Ở đây sự điều tiết của hệ thần kinh trung ương cho phép xác định rằng có ít nhất 3 cơ chế chủ yếu:
- Cơ chế thứ nhất liên quan đến sự điêù tiết độ căng cơ trong điều kiện duy trì tư thế.
- Cơ chế thứ hai được vận dụng để định lượng độ căng cơ khi thực hiện các động tác khác nhau mà không phải dùng đến sức mạnh tối đa.
- Cơ chế thứ ba khi gắng sức tối đa hệ thống gama vận động của cơ không giữ vai trò chủ yếu. Xung động hiệu ứng bắt đầu từ bộ phận tương ứng của não qua noron vận động vào thẳng sơị cơ. Sự điều hoà chủ yếu quá trình phức tạp này là từ vỏ não.
2.3.4.2 Cơ sở sinh lý của tố chất tốc độ.
Sự phân giải ATP là không giới hạn cho phép tạo ra năng lượng nhất định dự trữ trong cơ, trong tế bào cơ không nên để tiếp tục làm việc cần thiết phải thường xuyên tác động tổng hợp chúng. Trong quá trình hoạt động cơ tồn tại 3 con đường khác nhau về tốc độ thời gian cho năng lượng và dung tích.
Cơ có oxy hoá tổng hợp ATP, trong quá trình hoạt động cường độ không cao trong các bài tập mạch đập không quá 140 - 160lần/phút mới đảm bảo oxy cung cấp tới các tế bào hoạt động.
Trong chạy 1500m quá trình năng lượng cơ bản diễn ra trong điều kiện ưa yếm khí. Khi không có sự tham gia của oxy được gọi là yếm khí và lớn hơn so với ưa khí từ 2 - 4 lần. Khi đủ oxy tổng hợp ATP và CP diễn ra nhờ sự phân huỷ creatin photpho (CP) hoặc sự phân giải glucoza và glucozen với axit lactic tương ứng với các quá trình này gọi là yếm khí photpho gen hoặc yếm khí lactic. 2.3.4.3 Cơ sở sinh lý của tố chất sức bền chuyên môn.
Sức bền chuyên môn là hoạt động sức bền trong thời gian ngắn đặc trưng cho các hoạt động kéo dài liên tục từ 45 phút đến 2 giờ với sự tham gia của một khối lượng cơ bắp lớn. Năng lượng cung cấp chủ yếu cho hoạt động này đòi hỏi sự nỗ lực lớn của tất cả các hệ cơ quan để chống lại các mệt mỏi.
Đặc điểm của sức bền phụ thuộc vào khả năng hấp thụ oxy tối đa (VO2max) càng cao thì công suất hoạt động ưa khí tối đa sẽ càng lớn. 
Tóm lại: Từ những đặc điểm nêu trên chúng ta có thể kết luận nguyên nhân gây ra mệt mỏi trong chạy 1500m là cho các sản phẩm của quá trình trao đổi chất tích luỹ nhiều trong cơ thể, làm giảm độ pH và nội môi và axit. Như vậy chạy 1500m yêu cầu tương đối cao với khả năng ưa khí cũng như yếm khí. Vì vậy chạy 1500m còn được gọi là hoạt động trong trạng thái ưa yếm khí hay bài tập mang tính chất hỗn hợp.
2.4 THỰC TRẠNG 
2.4.1 Đánh giá thực trạng phát triển tố chất thể lực chuyên môn của nam học sinh chạy 1.500m 
Sau khi đã các định được test đánh giá trình độ thể lực chuyên môn trong chạy 1.500m, chúng tôi tiến hành khảo sát và đánh giá trình độ thể lực chuyên môn của 10 học sinh nam trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc – Thanh Hoá. Kết quả được trình bày tại bảng 1.
Bảng 1. trình độ thể lực chuyên môn của đội tuyển HSG nam chạy 1.500 m Trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc – Thanh Hoá. 
Test
Bật xa 10 bước tại chỗ (m)
Chạy 100m (Giây)
Chạy 400m (Giây)
Chạy 1500m (phút)
22,62
14''69
67''2
6’05”
Nhìn vào bảng 1 ta thấy thành tích bật xa 10 bước tại chỗ, chạy 100m XPC, chạy 400m và chạy 1.500m của đội tuyển HSG nam học THCS Hải Lộc - Hậu Lộc – Thanh Hoá còn khá thấp.
2.4.2 Xác định các test đánh giá trình độ thể lực chuyên môn trong chạy 1.500m.
Để đảm bảo công tác huấn luyện có hiệu quả, mục đích phù hợp với yêu cầu công tác huấn luyện thể lực chuyên môn cho cho học sinh chạy 1.500m.
Dựa vào các căn cứ trên, chúng tôi đã chia ra các test thành các nhóm tương ứng tố chất thể lực chuyên môn để đánh giá thể lực chuyên môn cho nam học sinh chạy 1.500m.
- Bật xa 10 bước tại chỗ là test đánh giá năng lực sức mạnh bền.
- Chạy XPC 100m là test đánh giá năng lực tốc độ.
- Chạy 400m là test đánh giá năng lực sức bền chuyên môn.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định test đánh giá trình độ thể lực chuyên môn trong chạy 1.500m, chúng tôi tiến hành phỏng vấn 5 giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh chạy 1.500m. 
Để đảm bảo tính khách quan hơn nên chúng tôi đã tìm hiểu mối tương quan giữa các test với thành tích chạy 1.500m.
2.4.3. Lựa chọn hệ thống bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn chạy 1.500m nam lứa tuổi 14-15 Trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc – Thanh Hoá.
2.4.3.1. Xác định yếu tố nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện thể lực chuyên môn cho nam học sinh chạy 1.500m.
Để nâng cao được hiệu quả phát triển tố chất thể lực chuyên môn ta thường sử dụng hệ thống các bài tập. 
+ Các bài tập phải có hệ thống và đảm bảo chính xác.
+ Bài tập lựa chọn phải hợp lý và phù hợp với mục đích giảng dạy.
+ Các bài tập được sử dụng phải có tác dụng tốt cho việc phát triển thành tích của học sinh.
Để xác định được chuẩn xác hơn những yếu tố nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện thể lực chuyên môn trong chạy 1.500m, đề tài đã đưa ra 5 yếu tố để phỏng vấn.
1. Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ.	 4. Bài tập tốc độ.
2. Bài tập sức mạnh bền.	 5. Bài tập sức bền chuyên môn.
3. Bài tập sức bền tốc độ.
Đề tài tiến hành phỏng vấn 5 giáo viên thể dục có kinh nghiệm giảng dạy huấn luyện học sinh ở huyện Hậu Lộc – Thanh Hoá., 
2.4.3.2. Lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam học sinh chạy 1500m trường THCS Hải Lộc - Hậu Lộc – Thanh Hoá.
Để lựa chọn hệ thống bài tập đưa vào ứng dụng nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho nam học sinh chạy 1.500m đạt hiệu quả cao và dựa trên cơ sở các bài tập đã đưa ra thông qua phỏng vấn 5 thầy cô giáo giảng dạy và huấn luyện có thành tích lâu năm. Để từ đó giúp chúng tôi lựa chọn được hệ thống bài tập thể lực chuyên môn chạy 1.500m nam được tốt và đảm bảo tính khách quan hơn. Nội dung bài tập trong phiếu phỏng vấn được trình bày ở bảng sau:
Bảng 2. Phiếu phỏng vấn lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn chạy 1.500m nam lứa tuổi 14-15.
Tố chất
TT
Nội dung bài tập
Số người
Đồng ý
Tỷ lệ %
Sức mạnh bền
1
Lò cò đổi chân (60-80m) x 4-6 lần nghỉ 2-3 phút/lần
3
60
2
Bật xa 10 bước tại chỗ 2 tổ x 4 lần, nghỉ 2-3'/ lần, 3-5'/tổ.
5
100
3
Gánh tạ đứng lên ngồi xuống 20kg x 20 lần x 3 tổ, nghỉ 3-5'/tổ.
4
80
4
Chạy đạp sau 100m x 5 lần nghỉ giữa 2-3'.
4
80
5
Bật xa 7 bước tại chỗ 5 lần x 2 tổ nghỉ 3'/lần, 5'/tổ
3
60
6
Gánh tạ bước xoạc 15kg x30 - 50 x 3 tổ nghỉ 4-5'/tổ
3
60
7
Gánh tạ chạy đạp sau 15 kg x 50m x 5 tổ, nghỉ 5-7'/tổ.
4
80
8
Bật cóc 40m x 3 lần, nghỉ 3'/lần.
2
40
9
Chạy kéo vật nặng 10kg x100m x3-5 lần nghỉ 5-8' lần.
4
80
Tốc độ
1
Chạy xuất phát cao 4 x100m nghỉ 10'/lần
4
80
2
Chạy lặp lại 200m x 3 lần, nghỉ 5-6'/lần (85-90 % CĐTĐ)
4
80
3
Chạy XPT 30m x 5 lần, 60m x 5 lần, nghỉ 2-3'/lần.
2
40
4
Chạy nâng cao đùi tại chỗ 30 giây 5 lần, nghỉ 2-3'/lần.
2
40
5
Chạy lặp lại 100m x5 lần (80-85%CĐTĐ) nghỉ 3- 4'/lần.
4
80
6
Chạy biến tốc (200m nhanh - 200m chậm) x 8 lần (80-85% CĐTĐ).
2
40
7
Chạy XPC (80+ 100+80m)x 2 tổ, nghỉ 7-9'/tổ
4
80
8
Chạy tốc độ cao 2 tổ x (60+80+100m) nghỉ 6-8'/tổ 50
4
90
9
Bài tập với tín hiệu đặc biệt 2 tổ x 2 lần x 3 tổ (75- 80% CĐTĐ).
2
40
Sức bền chuyên môn
1
Bài tập hỗn hợp (600+400 +200+100m) x 2 lần x 3 tổ (75-80%CĐTĐ) nghỉ 3-4'/lần, 7-9'/tổ.
2
40
2
Chạy hỗn hợp (200 +400 +600m) x 2 tổ (85-90% CĐTĐ) nghỉ 7-9'/tổ, 5-7'/lần.
4
80
3
Chạy biến tốc (200 nhanh x 200 chậm) 6 lần x 3 tổ (75-80%CĐTĐ) nghỉ 7-9'/tổ
2
40
4
Chạy hỗn hợp (200 +400 +600m) x 2 tổ (80-85%CĐTĐ) nghỉ 8-10'/tổ.
2
40
5
Chạy lặp lại 1200m x 3 lần 95% CĐTĐ nghỉ 10-15'/lần.
2
40
6
Chạy lặp laị 1500m x2 lần 100% CĐTĐ nghỉ 15-18'/lần.
5
100
7
Chạy lặp lại 400m x5 lần 90-95% CĐTĐ nghỉ 7- 9'/lần.
4
80
8
Chạy lặp lại (400 +600 +400m) x 2 tổ (85- 95% CĐTĐ nghỉ 5- 7'/ lần, 10'/ tổ ).
4
80
9
Chạy việt dã 4 -6 km , mạch đập 160 - 1801/ phút .
2
40
10
Chạy lặp lại 800m x 6 lần (75- 80% CĐTĐ) nghỉ 8-10'/lần .
4
80
11
Chạy 800 + 600 + 400m ( 80- 85% CĐTĐ) nghỉ 5-3'.
4
80
Từ kết quả bảng 2 đề tài đã lựa chọn được hệ thống bài tập có tỷ lệ từ 80% trở lên đưa vào ứng dụng cho đối tượng nghiên cứu cụ thể đã lựa chọn được 5 bài tập phát triển sức mạnh bền, 5 bài tập phát triển tốc độ, 7 bài tập phát triển sức bền chuyên môn. Sau khi chúng tôi đã xác định được hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn được định lượng vận động chặt chẽ 
Bảng 3. Kết quả phỏng vấn xác định test đánh giá trình độ thể lực chuyên môn trong chạy 1500m nam.
TT
Test
Số người đồng ý
Tỷ lệ %
1
Bật xa 10 bước tại chỗ (m)
4
80%
2
Chạy 100m XP (s)
4
80%
3
Chạy 400m (s)
5
100%
Trên cơ sở kết quả bảng 3 cho chúng tôi xác định những test có tỉ lệ là 80% trở lên là những test có đủ điều kiện đánh giá trình độ thể lực chuyên môn trong chạy1.500m.
Bảng 4. Kết quả phỏng vấn xác định yếu tố nhằm nâng cao hiêụ quả huấn luyện thể lực chuyên môn trong chạy 1.500m.
TT
Yếu tố nâng cao hiệu quả huấn luyện thể lực chuyên môn
Số phiếu tán thành
Tỷ lệ %
1
Bài tập sức mạnh tốc độ
3
60
2
Bài tập sức bền
4
80
3
Bài tập tốc độ
4
80
4
Bài tập sức bền tốc độ
2
40
5
Bài tập sức bền chuyên môn
5
100
Trên cơ sở phỏng vấn bảng 4 chúng tôi đã xác định được yếu tố nâng cao hiệu quả huấn luyện thể lực chuyên môn, có tỷ lệ 80% trở lên đó là:
- Các bài tập phát triển sức bền .
- Các bài tập phát triển tốc độ.
- Các bài tập phát triển sức bền chuyên môn.
2.5 Ứng dụng và đánh giá 

Tài liệu đính kèm:

  • docxskkn_lua_chon_he_thong_bai_tap_phat_trien_the_luc_chuyen_mon.docx