Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đội tại trường tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đội tại trường tiểu học

Ở bậc Tiểu học, ngoài việc cung cấp cho học sinh những kiến thức nền tảng, rèn cho các em những năng lực cần thiết, người giáo viên Tiểu học còn có nhiệm vụ giáo dục, vun đắp, rèn luyện cho các em những phẩm chất, tình cảm đạo đức trong sáng, tốt đẹp để các em phát triển một cách toàn diện, trở thành những con người vừa có tài vừa có đức xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc tăng cường giáo dục thể chất, đạo đức lối sống, kỹ năng sống là yêu cầu quan trọng trong đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó hoạt động Đội có vai trò rất quan trọng trong nhà trường.

Hoạt động Đội giúp cho học sinh có thể học tập tốt, vui chơi giải trí lành mạnh. Hoạt động Đội tốt sẽ làm cho chất lượng giáo dục và đào tạo tốt hơn, hoàn thiện hơn, nó sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa học và hành một cách bài bản, chất lượng hơn. 

Ở đơn vị tôi công tác, bên cạnh các hoạt động dạy học trên lớp thì nhà trường luôn coi trọng các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đây là môi trường giúp học sinh hình thành và phát triển nhân cách một cách toàn diện và một trong những hoạt động được quan tâm nhiều nhất đó là công tác Đội. Hoạt động Đội trong nhà trường luôn thu hút học sinh, các em tham gia tích cực, tự giác, có chất lượng.

Việc nâng cao được chất lượng, hiệu quả của các hoạt động Đội, tổ chức tốt các hội thi trong nhà trường sẽ phát huy được hết hiệu quả, tác dụng của phong trào thi đua sẽ tạo ra được không khí vui tươi, sôi nổi, hào hứng cho các em, từ đó các em sẽ hăng say học tập tốt, đáp ứng được cho các em “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!”. 

doc 29 trang Phúc Hảo 27/03/2024 1600
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đội tại trường tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐỘI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC”
Quảng Ninh, tháng 5 năm 2023
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐỘI TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC”
 Họ và tên: Trần Thị Mỹ Tâm
 Chức vụ: Giáo viên – TPT Đội
 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Duy Ninh
Quảng Ninh, tháng 5 năm 2023
1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn sáng kiến
Ở bậc Tiểu học, ngoài việc cung cấp cho học sinh những kiến thức nền tảng, rèn cho các em những năng lực cần thiết, người giáo viên Tiểu học còn có nhiệm vụ giáo dục, vun đắp, rèn luyện cho các em những phẩm chất, tình cảm đạo đức trong sáng, tốt đẹp để các em phát triển một cách toàn diện, trở thành những con người vừa có tài vừa có đức xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc tăng cường giáo dục thể chất, đạo đức lối sống, kỹ năng sống là yêu cầu quan trọng trong đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trong đó hoạt động Đội có vai trò rất quan trọng trong nhà trường.
Hoạt động Đội giúp cho học sinh có thể học tập tốt, vui chơi giải trí lành mạnh. Hoạt động Đội tốt sẽ làm cho chất lượng giáo dục và đào tạo tốt hơn, hoàn thiện hơn, nó sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa học và hành một cách bài bản, chất lượng hơn. 
Ở đơn vị tôi công tác, bên cạnh các hoạt động dạy học trên lớp thì nhà trường luôn coi trọng các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đây là môi trường giúp học sinh hình thành và phát triển nhân cách một cách toàn diện và một trong những hoạt động được quan tâm nhiều nhất đó là công tác Đội. Hoạt động Đội trong nhà trường luôn thu hút học sinh, các em tham gia tích cực, tự giác, có chất lượng.
Việc nâng cao được chất lượng, hiệu quả của các hoạt động Đội, tổ chức tốt các hội thi trong nhà trường sẽ phát huy được hết hiệu quả, tác dụng của phong trào thi đua sẽ tạo ra được không khí vui tươi, sôi nổi, hào hứng cho các em, từ đó các em sẽ hăng say học tập tốt, đáp ứng được cho các em “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!”. 
Để duy trì và phát triển công tác Đội trong nhà trường, vai trò của Tổng phụ trách là rất lớn, khi Tổng phụ trách tâm huyết, tìm ra được những giải pháp tích cực, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng của công tác Đội chắc chắn rằng sẽ là một đóng góp lớn trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục, phát triển con người toàn diện ở lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên. Trên thực tế trong những năm qua, hoạt động công tác Đội tại đơn vị bản thân đang công tác đã từng bước được nâng cao hoạt động có hiệu quả là nhờ đóng góp không nhỏ của Tổng phụ trách. 
 	Là một tổng phụ trách, tôi luôn nhận thức sâu sắc được vai trò công tác Đội, hiệu quả từ các phong trào Đoàn, Đội đối với việc giáo dục đào tạo toàn diện học sinh là rất to lớn. Phong trào Đoàn, Đội trong nhà trường là công tác bổ trợ cho việc dạy và học, nó là điểm xuất phát cho các phong trào giúp cho việc dạy và học ngày càng tốt hơn. Do đó, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức trong các giờ lên lớp thì các phong trào của Đoàn, Đội trong trường học đã đảm nhận và góp phần thực hiện tốt vai trò của mình trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Sau một thời 
gian làm Tổng phụ trách, để nâng cao vị thế, vai trò, chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi, tôi chọn nội dung: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đội tại trường Tiểu học” làm sáng kiến kinh nghiệm. Nhằm nghiên cứu, đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội, góp một phần nhỏ vào công cuộc giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực tương tai của xã hội.
1.2. Điểm mới của sáng kiến
	Sáng kiến đưa ra các giải pháp để vận dụng linh hoạt có hiệu quả phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động Đội, mô tả thực trạng của hoạt động Đội ở một trường Tiểu học vùng nông thôn, đồng thời chỉ ra được những ưu khuyết điểm có ảnh hưởng đến hoạt động Đội, trong đó vai trò của Tổng phụ trách là yếu tố quyết định. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp góp phần đổi mới hoạt động Đội có hiệu quả hơn.
Sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường; tạo ra môi trường giáo dục hướng mở giúp các em phát huy tính tích cực, trang bị cho học sinh những kỹ năng cơ bản, cần thiết nhất để các em có thể thích ứng với cuộc sống của xã hội thời hiện đại. 
Các Tổng phụ trách (TPT) Đội, các anh (chị) phụ trách Chi đội, Sao nhi đồng nắm chắc hơn về phương pháp, cách thức tổ chức, sự chuẩn bị lập kế hoạch cho các hội thi, trò chơi, các buổi giao lưu, giáo dục đạo đức, kĩ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh, các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, neo đơn, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng,
 2. PHẦN NỘI DUNG
2.1. Thực trạng công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại trường tôi đang công tác
2.1.1. Thuận lợi
- Quy mô về cơ sở vật chất và học sinh: 
+ Trường có 19 phòng học bao gồm phòng học chính và phòng học chức năng, tất cả đều đáp ứng yêu cầu đào tạo, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, thể thao, vui chơi giải trí cho giáo viên và học sinh của trường. 
+ Tổng số học sinh: 580 học sinh. Trong đó: Khối lớp 1: 116 học sinh; Khối lớp 2: 112 học sinh; Khối lớp 3: 127 học sinh; Khối lớp 4: 91học sinh; Khối lớp 5: 134 học sinh.
- Luôn nhận được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT Quảng Ninh, Hội đồng Đội xã, Hội đồng Đội huyện.
- Trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 và địa phương đạt xã Nông thôn mới của huyện nên điều kiện CSVC và TBDH đảm bảo cho công tác dạy học và hoạt động Đội.
- Ban Giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ vật chất, kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho các hội thi, các hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường.
- Phần lớn các đội viên, nhi đồng nhiệt tình tham gia các hoạt động công tác Đội và là những đội viên chăm ngoan, học giỏi.
- Các giáo viên và các huynh trưởng luôn quan tâm đến các hoạt động công tác Đội.
- Nhiều năm liền Liên đội đạt vững mạnh xuất sắc cấp huyện. 
2.1.2. Khó khăn
- Đa số các em Đội viên, nhi đồng trong Liên đội là con em nông thôn nên còn rụt rè chưa mạnh dạn vì vậy khó khăn trong viêc sinh hoạt tập thể, ngoại khóa. Hơn nữa các em còn nhỏ nên công tác tổ chức gặp không ít khó khăn.
 - Một số phụ huynh thiếu quan tâm đến con em, nhiều phụ huynh đi làm ăn xa nên không có điều kiện chăm lo đến việc học tập của con em; tỉ lệ học sinh mồ côi cha hoặc mẹ tương đối nhiều, đời sống gia đình của các em còn gặp nhiều khó khăn.
- Cơ sở vật chất Nhà trường đã đáp ứng đủ nhu cầu hoạt động dạy và học. Tuy nhiên vẫn chưa có phòng đa năng, vì thế các hoạt động Đội diễn ra vào mùa mưa, mùa nắng nóng không có hiệu quả.
- Nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt động phong trào Đội còn bị hạn chế. 
 	- Đội ngũ các anh chị phụ trách Chi, Sao; BCH Liên, Chi đội nhiệt tình nhưng vì năng lực công tác Đội còn hạn chế nên việc tiếp thu, truyền đạt và tổ chức các hoạt động trong công tác Đội chưa thật tốt dẫn đến hiệu quả các hoạt động Đội còn thấp.
- Tổng phụ trách chưa có nhiều kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em nên có phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác Đội.
	- Đội viên hiểu biết về thế giới xung quanh còn hạn chế, ít quan tâm đến những vấn đề mang tính chính trị- xã hội, thời sự và kiến thức về lịch sử Việt Nam và thế giới.
	- Đội ngũ Ban chỉ huy Liên đội không được bồi dưỡng thường xuyên, hoạt động không đều tay, hay rụt rè, thiếu mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiêm vụ.
	- Ban chỉ huy Liên đội chưa mạnh dạn và phát huy năng lực lãnh đạo, chưa sáng tạo trong công việc nên chất lượng hoạt động chưa cao.
2.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đội tại trường Tiểu học
Xuất phát từ những thuận lợi và khó khăn, bản thân tôi đã biết vận dụng và phát huy những mặt thuận lợi, bên cạnh đó cũng tìm mọi biện pháp để hạn chế và khắc phục những khó khăn tồn tại, từ đó tìm ra những giải pháp thực hiện, đưa chất lượng công tác Đội của trường ngày càng đi lên. Cụ thể về những giải pháp đã thực hiện như sau:
2.2.1. Khảo sát đặc điểm tình hình và xây dựng kế hoạch hoạt động năm học
Nhân tố xây dựng Liên đội vững mạnh, thực hiện tốt các hoạt động của Liên đội, tổ chức các trò chơi, hội thi đó chính là những đội viên ưu tú của Ban chỉ huy Liên đội. Tuy nhiên, các đội viên ở tuổi thiếu niên chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống, học tập và rèn luyện, nhận thức cảm tính. Đặc biệt còn thiếu hiểu biết trong lĩnh vực chính trị - xã hội. Vì vậy các em cần có sự hướng dẫn, giúp đỡ của người lớn nói chung, Tổng phụ trách và thầy cô giáo Chủ nhiệm, phụ trách Chi đội, Sao nói riêng. Nhưng không thể thiếu được sự chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí của nhà trường.
Trước tình hình đó, vào đầu năm học, dưới sự hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện. Sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường, bản thân đã tiến hành khảo sát chọc sinh để nắm bắt đặc điểm, tình hình từng khối lớp. Bên cạnh đó cũng đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh. Ngoài ra còn căn cứ vào kết quả tổng kết tình hình hoạt động Liên, Chi đội của những năm trước nhằm xác định những mặt mạnh, mặt yếu, những thuận lợi, khó khăn làm cơ sở đề xuất chương trình hành động, hoạt động cho năm học mới. Quá trình khảo sát tôi luôn chú trọng lồng ghép những nội dung tuyên truyền về ý nghĩa to lớn và sự cần thiết khi các em tham gia hoạt động trong môi trường tổ chức Đội.
Sau khi khảo sát, nắm được đặc điểm tình hình; căn cứ vào nội dung chương trình hoạt động của Hội đồng Đội huyện Quảng Ninh và Hội đồng Đội xã Duy Ninh, tôi tiến hành lựa chọn những nội dung hoạt động trọng tâm, có nhiều ý nghĩa và phù hợp với tình hình thực tế để làm cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động của Liên đội. Việc xây dựng kế hoạch hoạt động luôn chú trọng tính phù hợp với đặc điểm từng lứa tuổi, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng nhóm học sinh. Bản kế hoạch được vạch ra chi tiết từng nội dung theo từng tuần, tháng, quý trong năm học, đồng thời với từng hoạt động đều được đề ra những tôn chỉ hành động và dự kiến những kết quả khả quan sẽ đạt được sau khi thực hiện.
Kế hoạch hoạt động của Liên đội được trình lên Ban Giám hiệu nhà trường và Hội đồng Đội xã để xin ý kiến phê duyệt, chỉ đạo.
2.2.2. Xây dựng, củng cố đội ngũ Ban chỉ huy Liên đội, Chi đội, nâng cao chất lượng đội viên và phát huy Đội tuyên truyền măng non
Đây chính là xây dựng yếu tố con người. Yếu tố chất lượng con người là yếu tố then chốt. Chủ thể con người ở đây bao gồm cả người chỉ đạo và người thực hiện. Nếu như cả người chỉ đạo và người thực hiện đều là những người có tâm huyết, có sự nhiệt tình, năng nổ thì chắc chắn các nội dung hoạt động sẽ đạt được những kết quả tốt. 
Do vậy, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ Ban chỉ huy Liên đội, Chi đội đủ về số lượng, giỏi về kĩ năng, để tham gia chỉ huy Liên đội, Chi đội. Tổng phụ trách kết hợp với phụ trách các chi đội thường xuyên giáo dục các em đội viên, thấm nhuần ý thức và tư tưởng trong công tác Đội. Phải làm cho các em hiểu được “Trong trường học, không chỉ có nhiệm vụ học tập văn hoá, mà công tác Đội cũng là một nhiệm vụ song song có mối quan hệ tương hỗ”. Ban chỉ huy Liên Đội, chi đội phải gương mẫu để các đội viên noi theo. Người Phụ trách Đội phải nhiệt tình, biết lắng nghe mọi người, luôn làm gương, có tính nhạy bén, làm việc khoa học, biết biểu dương, phê bình, trung thực, thẳng thắn, gần gũi với các em, luôn học hỏi trên tinh thần cộng tác và cùng tiến bộ.
Để xây dựng và củng cố được đội ngũ cán bộ Đội và nâng cao được chất lượng đội viên, tôi đã mạnh dạn gặp gỡ và đề xuất với Ban Giám hiệu trong việc xây dựng đội ngũ phụ trách chi đội, phụ trách nhi đồng, đảm bảo phối hợp có hiệu quả giữa công tác Chủ nhiệm với công tác phụ trách Đội, phụ trách Nhi đồng. Bên cạnh đó trực tiếp thực hành hướng dẫn các Chi đội tiến hành Đại hội, chọn đại biểu đi dự Đại hội Liên đội. Thông qua Đại hội Liên đội để bầu ra Ban chỉ huy Liên đội. Những đội viên được đề cử và được bầu vào Ban chỉ huy Liên đội thực sự là những đội viên ưu tú, nhiệt tình với phong trào Đội, năng nổ sáng tạo trong mọi hoạt động. Từ đó, lên kế hoạch để bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ phụ trách chi đội và tổ chức tập huấn hướng dẫn cho đội ngũ Ban chỉ huy về mọi công việc và kĩ năng công tác Đội, để làm sao các em có khả năng chủ động triển khai, hướng dẫn đội viên của chi đội mình hoạt động có hiệu quả nhất. 
   	Ban chỉ huy Đội là đại diện cho số đông Đội viên trực tiếp chỉ huy điều hành các hoạt động của Đội. Ban chỉ huy luôn là cánh tay đắc lực của Tổng phụ trách, hỗ trợ trong mọi hoạt động của liên đội. 
Nghi lễ chào cờ trong Đại hội Liên đội
Đại hội Chi đội điểm
Như vậy Ban chỉ huy liên, chi đội có giỏi, có năng lực thì công việc của Tổng phụ trách sẽ đỡ vất vả hơn, các em cũng sẽ phát huy được tính sáng tạo, tính năng động, tự chủ của mình.
  	Vì vậy việc bồi dưỡng Ban chỉ huy chi Đội là việc vô cùng quan trọng và cấp thiết. Một liên đội có phong trào Đội phát triển mạnh là do Ban chỉ huy chi đội đã luôn được bồi dưỡng thường xuyên và có hiệu quả.
Trước tiên cần bồi dưỡng phương pháp công tác của Ban chỉ huy: Cách ghi chép biên bản, thực hiện các sổ sách của Đội, dự thảo nghị quyết, báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết, thành tích, đăng ký thi đua, biên bản nghị quyết Đại hội Đội, lời điều khiển của chương trình hoạt động Đội, sinh hoạt sao nhi đồng.  Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức điều hành của Ban chỉ huy: các thủ tục nghi lễ của Đội và phương pháp tổ chức: (lễ kết nạp Đội viên, sinh hoạt Đội...).
Nội dung bồi dưỡng chỉ huy nhằm giúp các em thạo việc, biết tổ chức hoạt động theo nhiệm vụ chuyên môn được phân công, có khả năng tổ chức quản lý hoạt động Đội một cách toàn diện, khoa học và có bản lĩnh trong giao tiếp để trở thành cán bộ mẫu mực có năng lực luôn là cánh tay đắc lực của Tổng phụ trách.
Riêng đối với phụ trách Sao, tôi đã phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để lựa chọn những em có khả năng, có tư chất làm phụ trách Sao. Từ đó, bồi dưỡng các em tiến hành các bước tổ chức sinh hoạt Sao Nhi đồng, các kĩ năng hoạt động, tập múa, dạy hát, hướng dẫn trò chơi, vv... Làm thế nào để các em thấy thích thú công việc mình đang làm và hoàn thành tốt công việc được giao.
	* Công tác sinh hoạt sao nhi đồng: Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm thành lập lớp sao nhi đồng (lớp một), công nhận lớp sao (lớp 2, 3), thành lập mỗi sao từ 5-10 học sinh, mỗi sao chọn 1 sao trưởng, đặt tên cho mỗi sao theo đức tính: chăm chỉ, đoàn kết, chuyên cần, Sau khi đã có tổng số sao nhi đồng thì Tổng phụ trách sẽ chọn lực lượng phụ trách sao là học sinh lớp 4, 5 (kết hợp với giáo viên chủ nhiệm), các em phụ trách sao phải đạt các yêu cầu sau: Nhiệt tình, có hoàn cảnh thuận lợi. Có khả năng diễn đạt, năng khiếu văn nghệ, thể thao, hoạt động tập thể, mạnh dạn, ham học hỏi.
 	Tổng phụ trách lên kế hoạch trình Ban giám hiệu, sau đó Ban giám hiệu chỉ đạo mỗi giáo viên chủ nhiệm kết hợp hướng dẫn lớp sao nhi đồng mình phụ trách cùng với các em phụ trách sao trong giờ sinh hoạt sao. Để góp phần công tác sinh hoạt sao đạt hiệu quả chính là lực lượng phụ trách sao nhi đồng. Để có lực lượng phụ trách sao nhi đồng tốt thì người  phụ trách cần có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp, Tổng phụ trách cần dùng tình cảm gắn bó, cùng hoà đồng cùng vui chơi và sinh hoạt với các em làm cho các em yêu mến, Tổng phụ trách  phải gương mẫu: nói đúng - làm đúng. Đồng thời biết thương yêu quan tâm lo lắng, nghe những ý kiến của các em, tôn trọng tin cậy và đề cao các em để có điều chỉnh hợp lí công bằng và nắm tình hình các em cần gì, phản ánh gì sau tiết sinh hoạt sao tạo điều kiện cho các em “vừa học - vừa chơi”  làm cho các em thích thú. Từ đó thu hút được lực lượng  phụ trách sao góp phần thành công trong công tác sinh hoạt sao nhi đồng.
* Thành lập đội tuyên truyền Măng non với những đội viên, nhi đồng có giọng đọc trôi chảy, diễn cảm qua các hội thi đọc diễn cảm, giới thiệu sách và kể chuyện đạo đức Bác Hồ của năm học trước và những đội viên có năng khiếu về biên tập tin, sáng tạo trong viết tin phụ trách viết tin và phát thanh. Hướng dẫn các em thu thập một số mẫu tin hoạt động, tổ trưởng biên tập lại và nộp cho Tổng phụ trách, cộng thêm tài liệu tuyên truyền các ngày lễ lớn viết thành bài theo từng Chủ điểm của từng tháng.
Đội tuyên truyền măng non
	Tổ chức tuyên truyền bằng hai cách: Tổng phụ trách tuyên truyền trước lễ Chào cờ hàng tháng, buổi nói chuyện đầu tuần. Thứ hai là đội phát thanh tuyên truyền qua loa phóng thanh vào các buổi thứ 3, thứ 5 hàng tuần. Trong thời gian vừa qua công tác này diễn ra một cách tự giác, thường xuyên và có hiệu quả. Trước và sau khi buổi phát thanh măng non, tôi thường mở những bài hát phù hợp với chủ đề, chủ điểm tuyên truyền nhằm tăng tính giáo dục và hiệu quả của buổi phát thanh.
2.2.3. Đổi mới công tác thi đua, hình thức khen thưởng, trách phạt trong hoạt động Đội để ngày càng sát với yêu cầu mới
Trước nhiệm vụ, yêu cầu mới, câu hỏi được đặt ra là: Làm như thế nào để thúc đẩy được thi đua, khen thưởng và trách phạt như thế nào để các chi đội, các cá nhân đội viên, nhi đồng ngày càng tiến bộ? Tôi đã xác định được: khen thưởng và trách phạt nó thống nhất với nhau về mục đích, đó là làm cho tập thể, cá nhân được khen thưởng, bị trách phạt có động lực để phấn đấu tốt hơn, nhưng chúng lại mâu thuẫn nhau về quyền lợi. Khen thưởng như thế nào, trách phạt ra sao phải đạt được yêu cầu làm cho cá nhân đội viên hay tập thể Đội nhận rõ được việc của mình đúng hay sai, tốt hay xấu. Đổi mới khen thưởng một cách thỏa đáng có thể ảnh hưởng đến sự đổi mới của hoạt động Đội trong trường học, vì nó chỉ ra được những điều mà tổ chức Đội cần phải làm, khuyến khích và tăng tiến. Đổi mới bằng cách tạo ra những thử thách và trách nhiệm cao hơn, tạo thêm nhiều cơ hội, nhưng dựa trên tiêu chí phải công bằng, khuyến khích phẩm chất dám làm, sáng kiến và đổi mới. Trong những năm qua, tôi tiếp tục nối tiếp và phát huy mô hình Cờ thi đua, đây là mô hình được triển khai hàng tuần, đó là kết quả hoạt động của mỗi lớp trong một tuần hoạt động, bao gồm kết quả học tập, nền nếp, hoạt động diễn ra trong tuần đó:
- Đội Sao đỏ có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động sinh hoạt, thực hiện nền nếp hằng ngày của các lớp. Tập hợp điểm về cho giáo viên Tổng phụ trách Đội.
- Dựa vào điểm số sẽ đánh giá, xếp loại và trao cờ thi đua cho 03 lớp có điểm cao nhất theo thứ tự: Nhất tuần, Nhì tuần và Ba tuần vào ngày thứ Hai đầu tuần.
- Nếu lớp nào có điểm số cao bằng nhau thì GV Tổng phụ trách Đội sẽ căn cứ vào số lượng em làm được những việc tốt trong tuần: Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, kết quả các Hội thi, kiểm tra kết quả học tập diễn ra trong tuần đó,...
- Những lớp nào đạt được Cờ thi đua Nhất tuần trong 4 tuần liên tục thì lớp đó được Liên đội khen thưởng. Số tiền được khen thưởng dùng để nuôi heo đất của lớp. 
Với mô hình này đã tạo ra phong trào thi đua rèn luyện nền nếp, hoạt động tự quản và hoạt động khác một cách tích cực và hiệu quả trong toàn trường.
Mô hình Cờ thi đua của Liên đội
Bên cạnh đó, năm học vừa qua nhằm thực hiện Chương trình Thiếu nhi Quảng Bình – Học tập tốt, rèn luyện chăm với nội dung Cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày, Liên đội đã chủ động xây dựng mô hình Góc tuyên dương nhằm mục đích ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng các em học sinh đã làm việc tốt trong tháng. Sau mỗi đợt (2 đợt/năm), Liên đội sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng Gương người tốt, việc tốt nhằm lan toả hành động đến tất cả các em trong toàn Liên đội.
Mô hình Góc tuyên dương
2.2.4. Tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hoạt động
Ý nghĩa của hoạt động này nhằm khuyến khích sự hứng thú trong học tập và rèn luyện giữa các lớp, các Chi đội trong trường. Hằng tuần, vào các buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường và giáo viên Tổng phụ trách Đội luôn quan tâm đến việc tuyên dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể đạt được những thành tích tốt trong học tập cũng như trong các cuộc thi đua ngoại khóa.
Nhận thức được công tác tổ chức, chỉ đạo các hoạt động, các phong trào cụ thể của toàn Liên đội là kh

Tài liệu đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_giai_phap_nang_cao_chat_luong_c.doc