Báo cáo biện pháp Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 2

Báo cáo biện pháp Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 2

Trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo thì việc đổi mới để nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh ở lứa tuổi Tiểu học sẽ tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang đem lại cho con người nhiều cơ hội phát triển cũng như đặt ra nhiều thách thức mới đối với các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt ngành Giáo dục có ảnh hưởng và trực tiếp góp phần tạo ra những thay đổi đó, là ngành tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng và khắc phục những khó khăn do cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đem lại.

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục Tiểu học được coi là nền tảng. Các em là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của giáo dục Tiểu học. Đặc biệt, đối với học sinh lớp 2- ở lứa tuổi này, các em hiếu động, thích khám phá kiến thức mới nhưng cũng rất dễ bị phân tán, chóng chán nếu các em không hứng thú với việc học. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, mỗi giáo viên cần tạo được hứng thú học tập cho học sinh.

Hứng thú học tập được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp học sinh chủ động lĩnh hội tri thức một cách nhanh hơn. Hứng thú học tập có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất lượng học tập cho học sinh và sự phát triển nhân cách cho các em. Đặc biệt, năm học 2021-2022 là năm học thứ hai thực hiện chương trình GDPT 2018 cùng với tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp học sinh không thể đến trường như trước đây để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh nhưng không dừng việc học tập bản thân tôi cũng nhận thức được trách nhiệm của mình. Là giáo viên giảng dạy lớp 2, một khối lớp được quan tâm hàng đầu bởi lẽ các em mới hoàn thành chương trình học tập ở lớp 1 do vậy sự ghi nhớ kiến thức còn hạn chế nhiều. Nếu cứ dừng việc học tập trên lớp các em sẽ khó có thể theo kịp chương trình khi quay trở lại học. Hơn nữa sự chú ý của học sinh lớp 2 còn ít do vậy năm học này tôi mạnh dạn đề xuât một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp tôi. Với mong muốn giúp các em có những tiết học trực tuyến nhẹ nhàng, không đè nặng áp lực, tiết học quấn hút gây được hứng thú học sinh học tập, dễ tiếp thu kiến thức.

docx 22 trang Mai Loan 23/05/2024 1200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo biện pháp Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA VÌ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HÒA
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 2
 Tên Tác giả: Chu Thị Phượng
 Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thái hòa
 Chức vụ: Giáo viên văn hóa
NĂM HỌC 2021-2022

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài:
 Trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo thì việc đổi mới để nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh ở lứa tuổi Tiểu học sẽ tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang đem lại cho con người nhiều cơ hội phát triển cũng như đặt ra nhiều thách thức mới đối với các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt ngành Giáo dục có ảnh hưởng và trực tiếp góp phần tạo ra những thay đổi đó, là ngành tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng và khắc phục những khó khăn do cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đem lại.
 Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục Tiểu học được coi là nền tảng. Các em là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của giáo dục Tiểu học. Đặc biệt, đối với học sinh lớp 2- ở lứa tuổi này, các em hiếu động, thích khám phá kiến thức mới nhưng cũng rất dễ bị phân tán, chóng chán nếu các em không hứng thú với việc học. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, mỗi giáo viên cần tạo được hứng thú học tập cho học sinh.
 Hứng thú học tập được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp học sinh chủ động lĩnh hội tri thức một cách nhanh hơn. Hứng thú học tập có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất lượng học tập cho học sinh và sự phát triển nhân cách cho các em. Đặc biệt, năm học 2021-2022 là năm học thứ hai thực hiện chương trình GDPT 2018 cùng với tình hình dịch bệnh COVID diễn biến phức tạp học sinh không thể đến trường như trước đây để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh nhưng không dừng việc học tập bản thân tôi cũng nhận thức được trách nhiệm của mình. Là giáo viên giảng dạy lớp 2, một khối lớp được quan tâm hàng đầu bởi lẽ các em mới hoàn thành chương trình học tập ở lớp 1 do vậy sự ghi nhớ kiến thức còn hạn chế nhiều. Nếu cứ dừng việc học tập trên lớp các em sẽ khó có thể theo kịp chương trình khi quay trở lại học. Hơn nữa sự chú ý của học sinh lớp 2 còn ít do vậy năm học này tôi mạnh dạn đề xuât một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh lớp tôi. Với mong muốn giúp các em có những tiết học trực tuyến nhẹ nhàng, không đè nặng áp lực, tiết học quấn hút gây được hứng thú học sinh học tập, dễ tiếp thu kiến thức. Chính vì những lí do nêu trên tôi lựa chọn đề tài: 
“Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 2.”	
II. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 2.
- Nghiên cứu về đặc điểm lớp học trực tuyến.
- Rút ra bài học kinh nghiệm và những đề xuất giúp học sinh biết thực hành, áp dụng trong quá trình học tập.
III. Đối tượng nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 2.
IV. Phương pháp nghiên cứu:
 - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc các tài liệu liên quan đến dạy học 
ở lớp 2.
 - Phương pháp quan sát: Dự giờ đồng nghiệp, quan sát việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh trong các giờ Tiếng Việt lớp 2.
 - Phương pháp thực nghiệm. 
 - Phương pháp phân tích tổng hợp và tổng kết kinh nghiệm.
V. Thời gian và kế hoạch nghiên cứu:
 - Kế hoạch nghiên cứu: Tiến hành thường xuyên và xuyên suốt trong cả một năm học. Cụ thể:
 + Tháng 9, tháng 10 năm 2021: Điều tra khảo sát thu thập thông tin. Áp dụng các biện pháp nghiên cứu vào bài dạy trên lớp.
 + Tháng 11, tháng 12 năm 2021: Suy nghĩ tìm luận chứng, phương pháp dạy phù hợp.
 + Tháng 1 năm 2022: Xây dựng đề cương.
 + Tháng 3 năm 2022: Tổng kết kinh nghiệm, hoàn thiện đề tài. 
 B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI 
 I. Cơ sở lí luận
	Học tập là quá trình nhận thức khách quan lô-gic đi từ tư duy trực quan đến tư duy trừu tượng rồi tác động ngược trở lại khách quan tạo ra sự thay đổi trong ý thức và hành động của con người. Giáo dục là quy trình được tổ chức để thực hiện mục đích học tập, quy trình đó được hiện theo những nguyên lí của nhận thức và các bước của tư duy.
	Công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước trong bối cảnh hiện nay yêu cầu phải đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, trong đó phẩm chất và năng lực công dân là những yếu tố không thế thiếu. Mục tiêu cũng như quan điểm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hướng tới cách dạy theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Dạy các môn trong trường Tiểu học cần đáp ứng yêu cầu này để giúp học sinh tiếp cận những mục tiêu mới, phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại trên toàn cầu. Dạy học ở Tiểu học có tính chất đặc thù và mang đậm bản chất của quá trình nhận thức. Học sinh nhận thức thế giới khách
quan thông qua các hoạt động học tập kết hợp sự định hướng của người dạy nhằm chiếm lĩnh kiến thức cho bản thân.
	Việc tiếp nhận kiến thức được thực hiện qua nhiều kênh, trải nghiệm thực tế, học trực tiếp trên lớp, học qua truyền hình, học qua các phần mềm... Tuy nhiên không một phương pháp hay hình thức dạy học nào là không có ưu điểm và hạn chế. Vì vậy việc kết hợp các phương pháp và hình thức dạy học là vô cùng quan trọng.
	Dạy học online qua mạng Internet là một hình thức nhằm thực hiện mục đích của giáo dục. Việc học online qua mạng Internet đảm bảo nguyên tắc cơ bản của quá trình nhận thức trong giáo dục. Bên cạnh đó việc học online còn có nhiều ưu điểm phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, tạo nền tảng cho học sinh có các kĩ năng học lên các bậc học cao hơn.
	Việc dạy học online không phải là mới mẻ trong giáo dục, nhưng đối với giáo dục Tiểu học từ khi có đại dịch Covid 19 xuất hiện cũng đã áp dụng được 2 năm. Hiện nay việc dạy học online qua mạng Internet đã được phổ biến rộng rãi nhưng về bản chất còn nhiều khó khăn và hiệu quả đem lại chưa thực sự cao.
II. Cơ sở thực tiễn
Năm học 2021-2022, khi đại dịch Covid 19 còn diễn biến phức tạp, việc học sinh đến trường học là chưa an toàn. Học sinh “tạm dừng đến trường” nhưng không dừng học. Cô trò tiếp tục với những giờ học trực tuyến. Trong thời gian đầu nhà trường triển khai cho giáo viên dạy trực tuyến, tôi nhận thấy:
Có những em rất say mê nghe cô giáo giảng bài và tương tác với các hoạt 
động của cô rất tốt, tuy nhiên cũng có em không tập trung, không để ý cô giáo nói gì, yêu cầu gì, mà thậm chí làm việc riêng hoặc nằm gục xuống bàn. Từ việc học sinh không hứng thú học với những giờ học trực tuyến đã làm cho giờ học trở nên trầm lắng, căng thẳng. 
Tôi đã đặt ra câu hỏi: Tại sao lớp học trở nên như vậy, tại sao các em không có hứng thú học trực tuyến như học trên lớp? Phải chăng phương pháp dạy của giáo viên chưa phù hợp, chưa lôi cuốn hay bài giảng chưa hấp dẫn. Tôi đã tìm hiểu nguyên nhân và thấy rằng: Thứ nhất giáo viên chưa đổi mới phương pháp dạy học, thứ hai chưa biết vận dụng linh hoạt các hình thức và phương tiện dạy học phù hợp. Đó chính là những nguyên nhân gây ra làm lớp học trầm lắng chưa gây hứng thú cho học sinh. 
III. Thực trạng
1. Ưu điểm
 Được sự quan tâm phối hợp tốt của các đoàn thể trong nhà trường, hội cha mẹ học sinh. Đa số phụ huynh học sinh quan tâm đến việc giáo dục con cái. Hầu hết giáo viên chủ nhiệm khi nhận lớp đều rất tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng cho học sinh nề nếp, ý thức học tập. Bản thân mỗi giáo viên đã ý thức sâu sắc tẩm quan trọng của việc giảng dạy và giáo dục học sinh trong thời điểm hiện nay. 
Nhiều lớp, học sinh ngoan ngoãn, biết kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo, người lớn tuổi, tích cực tham gia các hoạt động.
2. Tồn tại, hạn chế:
Trong thực tế, có giáo viên còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm hoặc sử dụng phương pháp giáo dục chưa linh hoạt nên nề nếp của lớp chưa tốt, các em còn mải chơi, chưa tự giác trong học tập. Chất lương công tác giảng dạy của một số giáo viên chưa cao. 
Trong lớp vẫn có học sinh chưa ngoan, chưa tự giác, chưa biết nghe lời, làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả lớp. Học sinh lớp 2 còn nhỏ nên nhiều em hay bắt chước một cách chưa có ý thức. Chính vì vậy, ở lớp vẫn còn một số em có những biểu hiện như: Còn tự do trong giờ học; Có thái độ chưa đúng mực với người lớn, thầy cô và bạn bè. Chưa tham gia tích cực vào các hoạt động học tập.
Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 nên học sinh phải học trực tuyến thời gian dài. Việc dạy học online vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là ở những vùng nông thôn, điều kiện sinh hoạt, phương tiện hỗ trợ cho việc học tập của học sinh còn khó khăn.
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
Qua khảo sát cho thấy nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế kể trên là do:
- Một số ít giáo viên còn lúng túng trong việc lựa chọn phương pháp, hình thức dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh. Hơn nữa, năm học này, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công việc giảng dạy và chủ nhiệm lớp chủ yếu thực hiện bằng hình thức trực tuyến.
- Một số phụ huynh chưa quan tâm đến việc giáo dục con cái, có phụ huynh còn khoán trắng cho nhà trường.
Sau 1 tuần dạy học trực tuyến, tôi đã xây dựng phiếu thăm dò hứng thú học tập của học sinh lớp tôi qua google form. Tôi thu được kết quả như sau:
	 Bảng 1: Bảng tổng hợp kết quả thăm dò mức độ hứng thú học trực tuyến:
Lớp
Sĩ số
Rất thích
Thích
Bình thường
Không thích
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
2D
42
9
21,4
11
26,2
12
28,6
10
23,8
	
	 Dựa vào kết quả thăm dò hứng thú học trực tuyến của học sinh, tôi thấy: chỉ có 47,6 % học sinh hứng thú với việc học trực tuyến, trong khi số học sinh không hứng thú, thậm chí là cảm thấy sợ học lên tới 23,8% (chiếm gần ¼ số học sinh của lớp). 
IV. Các biện pháp thực hiện:
* Biện pháp 1: Điều tra, nắm bắt tình hình học sinh tham gia lớp học trực tuyến.
a. Điều tra cơ bản
 Năm học 2021 - 2022 tôi được Ban Giám hiệu nhà trường phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 2D. Ngay sau khi nhận lớp, tôi đã cố gắng làm quen với 42 học sinh. Tổ chức cho các học sinh giới thiệu tên của mình, giới thiệu về bản thân và kể về gia đình của mình trong những buổi học đầu tiên. Do vậy, ngay từ ngày đầu nhận lớp, tôi thực hiện ngay công tác điều tra thông qua phiếu điều tra. Tôi gửi cho mỗi em một phiếu điều tra sau đây và yêu cầu các em điền đầy đủ 10 thông tin trong phiếu:
GIỚI THIỆU BẢN THÂN
 1. Họ và tên:	
 2. Hoàn cảnh gia đình: Hộ nghèo: .......... Hộ cận nghèo: .....................
 3. Năng khiếu: 	
 4. Môn học yêu thích:	
 5. Môn học cảm thấy khó:	
 6. Góc học tập ở nhà: Có: .......... Không: .............
 7. Sở thích:	
 8. Địa chỉ gia đình: ..........	
 Số điện thoại của gia đình:	
 9. Họ tên cha ................................. nghề nghiệp	
 10. Họ tên mẹ .................................. nghề nghiệp	
Khảo sát đối tượng thông qua hồ sơ học bạ, qua giáo viên chủ nhiệm cũ, qua học sinh trong lớp hoặc qua phụ huynh.
Sau đó, tôi tiến hành phân loại đối tượng học sinh để đưa vào sổ kế hoạch công tác chủ nhiệm, cụ thể: 
+ Học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.
+ Học sinh khuyết tật.
+ Học sinh các biệt về đạo đức.
+ Học sinh yếu.
+ Học sinh có những năng lực đặc biệt.
Tìm hiểu nguyên nhân qua gia đình: Gia đình có sự mâu thuẫn giữa bố và mẹ, gia đình thiếu quan tâm hoặc có thể bị bạn bè, kẻ xấu lôi kéo. Hoặc trẻ có những tính xấu mà bản thân gia đình chưa giáo dục được
Chỉ trong vòng hai tuần, qua điều tra thông tin của học sinh, qua trò chuyện với học sinh, phụ huynh học sinh, với bạn bè đồng nghiệp, tôi được biết các em sống ở các địa bàn dân cư khác nhau. Trong số 42 em có 4 học sinh thuộc diện gia đình khó khăn, 33 em là gia đình nông nghiệp, nên ít được quan tâm. Thời gian đầu năm học, lớp có em Hoàng Bảo, Thành Luân, Minh Hiếu,... rất hiếu động, lười học hay nghỉ học và vào học muộn, thiếu và quên đồ dùng học tập ở nhà; Em Ngô Thị Thanh Thảo tiếp thu bài chậm vệ sinh cá nhân chưa sạch sẽ, bài cô giao không hoàn thành, đồ dùng học tập thiếu thốn,... bố, mẹ đi làm ăn, không quan tâm.
b. Nắm bắt tình hình học sinh tham gia lớp học trực tuyến
Sau khi tìm hiểu, thu thập thông tin của các học sinh trong lớp, tôi sử dụng số điện thoại mà các em cung cấp để lập nhóm Zalo lớp. Điều này giúp việc trao đổi giữa tôi và phụ huynh được chủ động và kịp thời. 
Ngay sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo dạy học trực tuyến tôi đã triển khai nội dung này tới các bậc phụ huynh trong lớp qua Zalo nhóm lớp đã hoạt động hiệu quả từ đầu năm học. Tôi hướng dẫn phụ huynh trang bị phương tiện cho con em tham gia học trực tuyến: máy tính, cam, mic hoặc điên thoại thông minh. Để tham gia học trực truyến không cần phương tiện quá hiện đại, chi phí đắt tiền mà vẫn có thể tham gia học tập. Tôi động viên riêng những gia đình có hoàn cảnh kinh tế hạn hẹp hơn cố gắng trang bị phương tiện cho con em học tập vì hình thức học tập này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian khá dài nếu như tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trường hợp gia đình chưa kịp trang bị phương tiện học tập thì con có thể sang học cùng nhà bạn gần nhất. 
Để nắm bắt cụ thể, chính xác tình hình chuẩn bị phương tiện học tập cho các con tham gia học tập trực tuyến, tôi tạo cuộc khảo sát trên Zalo nhóm lớp.
Ví dụ: Học sinh có những thiết bị nào khi tham gia học tập trực tuyến?
Phương án 1: Máy tính có đủ cam, mic để tương tác trong lúc học.
Phương án 2: Điện thoại thông minh
Phương án 3: Máy tính không có đủ cam, mic để tương tác trong lúc học.
Phương án 4: Không có thiết bị tham gia học tập trực tuyến.
* Kết quả: Ban đầu phương án 3 và 4 chiếm một số lượng nhất định trên tổng sĩ số học sinh trong lớp. Xong chỉ một khoảng thời gian ngắn các phương án 1, 2 tăng dần và phương án 3, 4 không còn nữa. Nguyên nhân là phụ huynh ý thức được việc trang bị thiết bị học tập cho con là một yếu tố nâng cao hiệu quả học tập. Mặt khác phần đông trong lớp các bậc phụ huynh lựa chọn phương án 1, 2 nên các bậc phụ huynh khác cũng vì thế mà cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các con học tập.
Cụ thể: Sĩ số lớp 42 học sinh
STT
Loại thiết bị sử dụng
Số lượng
học sinh
1
Học sinh sử dụng máy tính có đủ cam, mic để tương tác trong lúc học.
17
2
Học sinh sử dụng điện thoại thông minh.
21
3
Học sinh máy tính không có đủ cam, mic để tương tác trong lúc học.
4
4
Học sinh không có thiết bị tham gia học tập trực tuyến.
0

Như vậy là 100% học sinh trong lớp có đủ phương tiện tham gia học tập trực tuyến.
Qua nhóm Zalo, tôi hướng dẫn phụ huynh cách chuẩn bị cho con học trực tuyến. Cụ thể, trước khi dạy trực tuyến, tôi trao đổi để phụ huynh biết sử dụng ứng dụng nào. Trong thực tế có nhiều ứng dụng dạy học trực tuyến nhưng để tiện cho phụ huynh và học sinh, tôi thống nhất chọn dạy học trên Zoom. Tôi đã quay video hướng dẫn phụ huynh cách sử dụng Zoom, Azota, padlet để phục vụ cho việc dạy - học của cô - trò. Tôi dành một buổi trao đổi riêng với phụ huynh qua Zoom để thống nhất về phương tiện học tập, hướng dẫn các thao tác khi học, cách nộp bài tập, cách tính sao thưởng, trang phục và ngôn từ của phụ huynh, học sinh khi học. Gửi video, ảnh ngộ nghĩnh về nội quy lớp học lên nhóm lớp. Xây dựng 1 padlet của lớp, đưa mọi thông tin, hình ảnh, các cuộc thi, phiếu dặn dò sau mỗi buổi học lên đó. 
Ví dụ: Đây là nội quy lớp học mà tôi đã đưa ra để thống nhất với học sinh trong lớp của mình.
Sau khi lựa chọn được ứng dụng tôi thông báo đến toàn thể phụ huynh tải ứng dụng và truy cập vào lớp học do tôi tạo để các em tham gia học tập hàng ngày. Tôi đã tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Để phòng học Zoom không bị giới hạn thời 40 phút tôi tạo tài khoản email có “đuôi”: moet.edu.vn
Bước 2: Tạo tên lớp học và cài mật khẩu đơn giản, dễ nhớ đối với học sinh.
Bước 3: Qua nhóm lớp trên Zalo tôi chia sẻ đường link để phụ huynh cùng các con cài đặt phần mềm zoom: zoom.us
Bước 4: Chia sẻ video hướng dẫn học sinh cách tham gia học trực tuyến trên phần mềm zoom.
Buổi học trực tuyến của các em học sinh.
Phần mềm Zoom có ưu thế là dễ cài đặt và sử dụng nên việc học sinh làm quen và sử dụng thành thạo khá nhanh chóng. Thời gian đầu, có học sinh còn lúng túng nhưng được sự hỗ trợ từ phụ huynh nên việc tham gia học tập không còn là vấn đề phức tạp. Chỉ trong một thời gian ngắn, các em đã biết cách đăng nhập vào phòng học trực tuyến, tham gia các chức năng trên Zoom một cách thành thạo...
* Biện pháp 2: Thiết kế bài giảng phù hợp với mục đích, nội dung học tập. 
Việc thiết kế kế hoạch bài dạy là rất quan trọng, đòi hỏi một cách tiếp cận mới để đạt hiệu quả cao nhất. Vì thế, tôi tích cực đổi mới về phương pháp dạy học, thiết kế kế hoạch dạy học phù hợp. Tùy theo từng bài học mà thiết kế khác nhau, làm sao để bài dạy hay nhất, có chiều sâu nhất, học sinh vừa dễ tiếp nhận kiến thức lại hào hứng học tập phát huy năng lực phẩm chất của bản thân.
Một trong những định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực là ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, điển hình là sử dụng giáo án điện tử. Ngày nay, giáo án điện tử được đón nhận một cách tích cực bởi hình ảnh trực quan sinh động, cụ thể giúp học sinh nhớ lâu hơn, giờ dạy của giáo viên nhẹ nhàng mà hiệu quả, không khí học tập sôi nổi, thu hút sự chú ý của học sinh. Đặc biệt, trong dạy học trực tuyến thì việc sử dụng giáo án điện tử có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả giờ học.
Tôi dành thời gian nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên để chọn lọc những kiến thức trọng tâm cần dạy trong buổi học trực tuyến. Những phần nào có thể tích hợp thì tích hợp. Vì thời lượng buổi học trực tuyến không dài nên việc xây dựng bài giảng Powerpoint theo hướng tinh gọn, tập trung kiến thức chính sẽ giúp chúng ta bớt lan man. Tôi chuyển một số kiến thức cốt lõi của bài học thành PowerPoint; ghi chú lại những chỉ dẫn, kết luận cần thiết cho học sinh. Giúp các em dễ hiểu bài hơn, ghi nhớ lâu hơn
Tôi làm trước các trò chơi trên các trang web, phần mềm dự kiến sẽ sử dụng trong buổi học và lưu đường link lên 1 slide trong bài dạy. Để tránh phải thao tác nhiều, mất thời gian, tôi thiết kế sẵn rồi copy đường link của trò chơi đó, trang web đó, dán vào 1 slide ở phần cuối bài giảng Powerpoint. Khi nào cần dùng đến thì tôi chỉ việc đem đường link đó dán vào thanh tiêu đề ở web là dẫn thẳng tới trò chơi tôi đã thiết kế.
Tôi cài đặt chế độ chỉ trưởng phòng để tránh việc học sinh chia sẻ những thứ không liên quan vào phòng học. Cài đặt chế độ phòng chờ và chỉ duyệt vào lớp cho những học sinh ghi đúng tên của mình. Cài đặt chế độ không cho học sinh vẽ tự do. Chọn chế độ xem lưới để bao quát lớp học khi các con làm bài, viết bài
Bản thân tôi cũng tự trang bị cho mình khả năng, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học trực tuyến. Tôi dành thời gian thiết kế các hoạt động dạy học cũng như các trò chơi, video với các hoạt động khởi động vui nhộn tạo bầu không khí thoải mái trong giờ học. Khi dạy, tôi luôn tích cực tương tác với học sinh, ghi nhận và động viên các em trong quá trình học tập. Qua đó, tạo mối thân thiện giữa giáo viên và học sinh, hướng dẫn học sinh chậm hơn so với học trực tiếp trên lớp, không tạo ra áp lực cho các em. 
 Tôi kiểm soát chất lượng học của các em sau mỗi buổi học bằng cách: Giao bài tập và chấm bài bằng ứng dụng Azota. Phụ huynh không cần tải phần mềm gì chỉ cần ấn vào đường link rồi chụp ảnh bài làm của con gửi cho cô giáo theo link là xong. Tôi thu bài tự động theo tệp, hệ thống tự chấm điểm câu trắc nghiệm còn câu tự luận thì tôi chỉ cần chạm nhẹ vào màn hình là chấm đúng sai, chữa lỗi, ghi nhận xét được, có thể cho điểm hoặc ẩn điểm.	
Thông thường, sau mỗi tuần học, tôi thiết kế một số câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức liên quan; sử dụng các phần mềm online để soạn nội dung kiểm tra, đánh giá và gửi yêu cầu cho các em. Giao cho học sinh một số bài tập tự luận để luyện tập, vận dụng và củng cố kiến thức sau mỗi bài học. Các bài tập được xây dựng đa dạng, nhiều hình thức khác nhau, bao gồm t

Tài liệu đính kèm:

  • docxbao_cao_bien_phap_mot_so_bien_phap_nang_cao_chat_luong_day_h.docx